OBLAGANJE FASADE KAMENIM PLO?AMA

 

Na ovom primeru prikazane su greške projektanta, izvo?a?a radova i investitora u oblaganju fasade kamenom.

 

Moja namera  je da na ovom primeru ukažem na greške i da pokažem kako bi ja rešio ovaj problem i  zato nisu spomenuti mesto, projektant, izvo?a? radova i investitora.

 

Investitor se odlu?io za ovakvo rešenje iz dva razloga, estetskog, dugove?nosti fasade i on da nabavlja potreban materijal. Dole prikazane slike kazuju da ovaj drugi uslov, dugove?nost fasade, nije ispunjen jer je objekat star samo tri godine.

 

 

Slika restorana Slika restorana

 

Projektant je predvideo kamenu fasadu, investitor kupio materijal a izvo?a? radova izvo lepljenje kamenih plo?ica na zid od opeke-cigle sa lepkom.

Slika pokazuje kako je kamena fasada otpala


 

Pažljivim posmatranjem slike 3 i 4 vidimo da je zid od cigle ?ist, što zna?i da je lepak sa sobom odneo i deo cigle i da je problem u površinskom sloju cigle.

Moje rešenje za ovakve fasade.

 

  • Preko zida od cigle, betona, siporeka postaviti vareno ?eli?no pletivo vezano tiplama dužine 12cm. Tiple postavljati na 40 cm,

 

  • Posle postavljanja mreže zid oprati sa vodom pod pritiskom-puromatom.Prvi razlog zašto zid peremo vodo je da ostranimo kontaktnu ne?isto?u sa zida i budu?eg lepka.Drugi razlog pranja zida sa vodom je, da zid dobije potrebnu vlagu da ne bi došlo do brzog sušenja-pregorevanja lepka na kontaktu sa zidom zato što suv zid brzo povla?i vodi iz lepka.

 

  • Obavezno koristit kvalitetan i odgovaraju?i lepak.

 

  • Pre po?etka lepljenja kamene fasad, preporu?ujem da izvršite probno lepljenje tako što na zid nalepite kamena plo?e i posle tri do 7 dana ih skidate i donosite svoj zaklju?ak.

 

  • Kamen obavezno pre lepljenja nakvasiti vodom, u zavisnosti od vrste kamena i vremenskih uslova zavisi koliko kamen treba nakvasiti.

Ing Vujanovi? Živojin

 

580b57fcd9996e24bc43c528

twitter-640x330

Mailing lista
Ulaz za ?lanove

Baner1

 

 

Baner2

 

 

Baner3

 

 

baner1

 

 

Baner1

 

 

banerg

 

 

Baner3

 

 

vlasina