ZNANJE NA POKLON !!!

 • FARMA SVINJA
 • SKRA?ENI BIZNIS PLAN!!!

Ovaj plan nudi rešenje, kako, na ovoj ili sli?noj parceli, izgraditi farmu svinja i organizovati posao, da farma vlasniku doneti godišnji profit od 250.000 eura, a da vlasnik farme može da živi u: Beogradu, Parizu Moskvi, Njujorku ili na nekoj drugoj destinaciji.

alt

Da bi farma svinja uspešno poslovala i da bi vlasniku donela zadati profit, potrebno je:

1.    Potrebno je odabrati pravu lokaciju. Potrebno je da farma bude blizu naseljenog mesta, blizu osnovne škole!  ( Zašto ? Farma uspešno može raditi samo sa ako ima odgovorne i kvalitetne radnike. Odgovoran radnik traži odgovaraju?e uslove. Prvi od uslova bit ?e, da li svoju decu može da šalje u školu. Zato farma mora da bude blizu škole.)

2.    Potrebno je odabrati odgovorne i kvalitetne radnike!! Potrebno je na?i odgovornu porodicu sa decom, koju treba nastaniti na farmi. Treba im stvoriti uslove da oni žive i da rade na farmi. Treba napraviti ku?u, u kojoj ?e živeti ova porodica.

3.    Treba organizovati posao tako, da muž i žena budu u stalnom radnom odnosu, i da imaju toliko posla da efektivno rade 8 sati dnevno.

4.      Ova dva radnika treba da opslužuju:

    • 150 krma?a i
    • 4.500 tovljenika
 • (Po standardima, savremene proizvodnje u svinjarstvu, jedan radnik opslužuje 150 krma?a i 1 radnik opslužuje 4.500 tovljenika na godišnjem nivou. )

        5.    Potrebno je na farmi zaokružiti proizvodnju, a to zna?i:

 • Potrebno je imati svoje krma?e! ( U našem slu?aju, predlažemo da to bude 150 krma?a. )
 • Potrebno je imati: PRASILIŠTE, PRED-TOV I TOV! ( U našem slu?aju, 150 krma?a može da obezbedi 4.500 tovljenika na godišnjem nivou )
 • Potrebno je imati SOPSTVENU MEŠAONU STO?NE HRANE! ( Potrebno je u sopstvenoj režiji, za svoje potrebe, na farmi proizvoditi koncentrat. )

6.   Da bi se ostvarili postavljeni ciljevi, potrebno je napraviti savremene objekte!!

7.    U ovako organizovanoj farmi mogu?e je ostvariti ukupni prihod od 810.000 eura, ( osamsto deset hiljada eura ) na godišnjem nivou. ( 4.500 tovljenika x 120 kg tovljenik x 1,5 eur/cena žive vage = 810.000,00 eura )

8.    Mogu?i profit na godišnjem nivou je: 243.000 eura. ( Od vas i upravnika farme zavisi, koliki ?e profit biti. )

alt

Malo ra?unice!!!

Ako su Danski farmeri najbolji na svetu, ako oni postižu najbolje rezultate u uzgoju svinja, onda se mi moramo porediti sa njima, jer nastupamo na istom tržištu.

Moramo usvojiti slede?e standarde, moramo postaviti slede?e ciljeve:

 1.  Jedan radnik opslužuje 150 krma?a.
 2.   Jedan radnik opslužuje 4.500 tovljenika.
 3.  Jedna krma?a daje 30 tovljenika godišnje.
 4.   Potrošnja hrane po  1.kg prirasta je 2,8 kg.
 5. Jedna krma?a godišnje pojede od 1.200 do 1.300 kg hrane.
 6.  Cena tovljenika je 1,50 eura/kg žive vage.
 7. Cena prasadi za tov, od 20 kg je 330 din/žive vage.
 8.  Cena žitarica na Novosadskoj berzi je: Kukuruz 15,90 di/kg; Pšenica 17,00 din/kg;  Soja 49.53 din/kG

ŠTA JOŠ MORATE URADITI???

alt

DA BI DUGORO?NO ZAŠTITILI SVOJE INTERESE, MORATE  POMO?I BORBU udruženja Privrednici Srbije!

MORAMO NATERATI VLAST, DA DONESE ZAKON KOJI ?E OBAVEZATI UVOZNIKE, DA SVOJ UVOZ POKRIJU IZVOZOM SLI?NE ROBE U IZNOSU OD 40%. ( Ovaj zakon ?e posta?i izvoz, razvoj doma?e proizvodnje, spre?iti nekontrolisani uvoz i stabilizovati cenu svinja!!! )

MORAMO NATERATI VLAST, DA DONESE ZAKON KOJI ?E PROPISATI, KOLIKO SU OBAVEZNE ROBNE REZERVE SRBIJE DA KUPE SVINJA!  Mi predlažemo da to bude 20% od godišnje potrošnje. ( Ovaj zakon ?e stabilizovati cenu svinja, posta?i: doma?u proizvodnju i izvoz. )

 Pro?itaj projekat: Kako zakonom posta?i izvoz? http://www.privrednicisrbije.rs/aktuelno/118-kako-pokrenuti-proizvodnju.html

 

alt

PREDLAŽEM !!!

Pro?itaj projekat, ŠTA I KAKO PROIZVODITI ?( Projekat: Srpska agencija za podsticanje proizvodnje ? SAPP )

VIŠE.... https://www.privrednicisrbije.rs/projekti-i-ideje/245-srpska-agencija-za-posticanje-proizvodnje-sapp-.html

 • Autor projekta:
 • Vujanovi? Živojin gra?. inž. 069-155-41-22
 

580b57fcd9996e24bc43c528

twitter-640x330

Mailing lista
Ulaz za ?lanove

Baner1

 

 

Baner2

 

 

Baner3

 

 

baner1

 

 

Baner1

 

 

banerg

 

 

Baner3

 

 

vlasina