alt

  • KU?E SE RUŠE, PLAFONI PADAJU,
  • PROLAZNICI GINU, A VLAST ?
 • ( Ministarka Zorana Mihajlovi? ukinula licence! )

Ovaj projekat pokazuje: Da je Ministarka Zorana Mihajlovi? posredno poništila 50% inženjerski licenci, da je ponizila inženjere i da im je oduzela pravo na rad. Projekat pokazuje, kakvo je stanje gra?evinskih objekata u Srbiji, ko je kriv za ovakvo stanje, i šta treba uraditi da bi se stanje promenilo nabolje.

Napomena!

Ovaj projekat poslali smo:

 • Predsedniku R. Srbije Tomislavu Nikoli?u.
 • Vladi R. Srbije.
 • Predsedniku Vlade R. Srbije Aleksandru Vu?i?u.
 • Inženjerskoj komori Srbije.
 • Privrednoj komori Srbije.
 • Inženjerima.

Stanje u gra?evinskom sektoru je katastrofalno.

Fasade se raspadaju, plafoni padaju, ginu slu?ajni prolaznici, gra?evinska operativa i inženjeri nemaju posla, a Vlada R. Srbije ništa ne radi, da ovo stanje promeni na bolje.

I kad Vlada R. Srbije nešto uradi, ona to uradi naopako. Umesto da pravilnicima popravi stanje na bolje, ona ga još više pokvari.

Vlada R. Srbije donela je pravilnik ?Pravilnik o odredbama na koje se ne primenjuju pojedine odredbe Zakona o planiranju i izgradnji? na predlog ministra Zorane Mihajlovi?. Ovaj pravilnik, ukida 50% licenci, smanjuje inženjerima platu, oduzima pravo na rad inženjerima ( 3000 inženjera ?e ostati bez posla, kad se ovaj pravilnik bude primenio. ), podsti?e utaju PDV i rad na crno, ponižava ? diskriminiše inženjere i preduzetnike.

Da je stanje u oblasti gra?evinarstva katastrofalno, pokazuju dole prikazani primeri.

Primer broj 1.

Citat!

NOVI SAD - U Dunavskoj se srušili balkon i deo fasade

Oko 12 ?asova sa zgrade u Dunavskoj 14 u strogom centru Novog Sada obrušio se balkon i deo fasade.
U nesre?i nije bilo povre?enih, ali je Hitna pomo? morala da interveniše jer je jednoj od prolaznica pozlilo pošto je neposredno pored nje pao gra?evinski šut.
alt
Novi Sad, Strogi centar grada, Dunavska 14.Obrušio se balkon i deo fasade.
Niko nije poginuo, jer je tako Bog želeo.
 

Ova ku?a je pod zaštitom države jer su u njoj živeli Svetozar Mileti? i Jaša Tomi?, a pre nekoliko godina je goreo prvi sprat ku?e, koji do danas nije rekonstruisan.

Prizemlje ku?e pripada JP "Poslovni prostor", dok je gornji deo u privatnom valsništvu.

Prema re?ima, ljudi koji rade u lokalima, pre oko dve nedelje pojavili su se neki radnici koji su po?eli da rade na prvom spratu.

Izvor RTV http://www.rtv.rs/sr_lat/vojvodina/novi-sad/u-dunavskoj-se-srusili-balkon-i-deo-fasade_427581.html

Pitamo!

Pitamo Vladu R. Srbije, odnosno Ministra gra?evine Zoranu Mihajlovi?!

 1. Šat bi se desilo slu?ajnom prolazniku, da je na njega pao ovaj gra?evinski šut?
 2. Da li je bezbedno šetati našim ulicama?
 3. Molimo, Ministarku Zoranu Mihajlovi? da zamisli. Molimo Vas, zamislite da ste Vi prolazili pored ovog objekta u trenutku rušenja.

Primer broj 2.

U Subotici sve ?eš?e padaju ne samo fasade nego i ?itave ku?e

Zbog dugogodišnjeg neodržavanja najviše su ugrožene stare zgrade od kojih su mnoge u gotovo strogom centru grada. Da li su prolaznici bezbedni ako se obrušavaju ornamenti pa i ?itavi zidovi?  Vlasnici ne mogu da odgovaraju ako zapuste ku?e, ve? samo kada ugroze sigurnost i živote drugih

alt

Subotica, centar grada. Srušio se zid. Niko nije povre?en, jer je tako Bog želeo.

Prolazak Preradovi?evom ulicom, izme?u Zagreba?ke i Kara?or?evog puta, povezan je sa rizikom, jer u ve?ini ku?a u ovoj ulici ve? dugo ne stanuje niko i one nao?igled propadaju, a samim tim predstavljaju i opasnost po prolaznike. Pre desetak dana zid jedne od njih je popustio i obrušio se na trotoar, a koliko sutradan, sa druge strane, sa jedne zgrade koja je nekada mogla da se nazove palatom, pootpadali su krupni delovi ornamenata, ali sre?om niko nije stradao. No, da li ?e uvek tako biti?

Izvor: Suboti?ke novine 25.03.15 http://www.subotickenovine.rs/index/page/lg/sr/id/2190

Pitamo!

Pitamo Vladu R. Srbije, odnosno Ministra gra?evine Zoranu Mihajlovi?!

 1. Šat bi se desilo slu?ajnom prolazniku, da je na njega pao ovaj zid?
 2. Da li je bezbedno šetati našim ulicama?
 3. Molimo, Ministarku Zoranu Mihajlovi? da zamisli. Molimo Vas, zamislite da ste Vi prolazili pored ovog objekta u trenutku rušenja zida.

Primer broj 3

nedelja, 01. feb 2015, 10:52 

Deo plafona koji je renoviran pre godinu dana u Osnovnoj školi "Bora Stankovi?" u Vu?ju, kod Leskovca, pao je u no?i izme?u petka i subote.
Deo plafona koji je renoviran pre godinu dana u Osnovnoj školi "Bora Stankovi?" u Vu?ju, kod Leskovca, pao je u no?i izme?u petka i subote.
U osnovnoj školi "Bora Stankovi?", koju poha?a 400 u?enika, pao je deo plafona u hemijskom kabinetu. Renoviranje škole je završeno u oktobru prošle godine.

Pao plafon u školi u Vu?ju

alt
Osnovnoj školi "Bora Stankovi?" Vu?je. Srušio se plafon u u?ionici. Niko nije poginuo, jer je tako Bog želeo.

U no?i izme?u petka i subote u Vu?ju i okolini duvao je jak vetar, koji je ?upao drve?e. Ipak, male su šanse da je on krivac za rušenje plafona u tek renoviranom kabinetu, budu?i da su krov i prozori ostali ?itavi. Sre?a u nesre?i je što se sve dogodilo dok u školi nije bilo ?aka.

"Škola je renovirana pre tri meseca. Sve dok ne dobijem garancije nadležnih organa, deca ne?e poha?ati nastavu na spratu jer ne smemo ništa da rizikujemo", rekla je direktorka Osnovne škole "Bora Stankovi?" Nadica Filipovi?.

Uvi?aj su obavili inspektori Policijske uprave u Leskovcu, a Grad je formirao komisiju koja treba da utvrdi uzroke i eventualnu odgovornost za pad plafona.

"Niko se ne?e kriti iza mojih le?a. Stru?na komisija ?e raditi efikasno kako bismo što pre utvrdili ko je odgovoran za ovo što se desilo", kaže gradona?elnik Leskovca Goran Cvetanovi?.

Osnovna škola "Bora Stankovi?" u Vu?ju sagra?ena je 1957. godine. Grad je za rekonstrukciju prošle godine izdvojio tri miliona dinara, a kao najbolji ponu?a? izabrana je firma "Pionir" iz Vlasotinca.

Izvor RTS

Pitamo!

Pitamo Vladu R. Srbije, odnosno Ministra gra?evine Zoranu Mihajlovi?!

 1. Šat bi se desilo, da je u u?ionici bilo 30 ?aka, u trenutku rušenja plafona?
 2. Da li je bezbedno, poslati svoje dete u školu?
 3. Molimo, Ministarku Zoranu Mihajlovi? da zamisli. Molimo Vas, zamislite da ste bili Vi u ovoj u?ionici u trenutku rušenja plafona.

Primer broj 4.

Autor: R. Briza / Novosti | 20.03.2015 - 20:39:00h |

Operisan de?ak kome je pala fasada na glavu!

Ve?eras oko 20 sati teško je povre?en u?enik P.G. (16) srednje Trgova?ke škole kada mu je na glavu pao deo fasade sa zgrade na uglu ulica Cetinjske i Makedonske.

alt

Ovo je krv de?aka PG ( 16 ), na koga je pao deo fasade u centru Beograda.

Mesto nesre?e | Foto: Mitar Mitrovi?

Nesre?a se dogodila kod kafane "Šumatovac", a de?ak je zadobio kontuziju glave i potres mozga.

Kako je za "Alo!" rekla dr Nada Macura, de?ak je bio konfuzan u trenutku kada je stigla ekipa Hitne pomo?i koja je teško povre?enog srednjoškolca prevezla je u Urgentni centar.

Nakon završene dijagnostike u Urgentnom centru, lekari su odlu?ili da operišu de?aka.

Izvor Alo: http://www.alo.rs/vesti/hronika/operisan-decak-kome-je-pala-fasada-na-glavu-foto/90259

Pitamo!

Pitamo Vladu R. Srbije, odnosno Ministra gra?evine Zoranu Mihajlovi?!

 1. Da li se, ministarstvo gra?evina ose?a odgovornim za ovu nesre?u?
 2. Da li su, predstavnici ministarstva gra?evina posetili de?aka u bolnici?
 3. Da li je bezbedno šetati ulicom?
 4. Molimo, Ministarku Zoranu Mihajlovi? da zamisli. Molimo Vas, zamislite da ste bili Vi ispred ovog objekta, umesto ovog de?aka, u trenutku rušenja fasade.

Primer broj 5

STRAŠNO Srušila se betonska fasada na ulazu De?je bolnice u Tiršovoj!

Oko 14 sati, na ulazu u De?ju bolnicu u Tiršovoj, srušila se betonska fasada površine 50 kvadrata a od siline udara dim je stizao do tre?eg sprata bolnice. Fasada se obrušila u vreme poseta u ovoj ustanovi, a pukom sre?om niko nije povre?en.

alt
Srušena fasada na ulazu u De?iju bolnicu u Tiršovoj u Beogradu.
Niko nije poginuo, jer je tako Bog želeo.

- Stajala sam dva metra od mesta gde se obrušila armatura. Bilo je jezivo, još se tresem... Takav udarac, takva silina, mogao je neko da strada. ?ulo se samo krckanje u par sekundi, i onda stravi?an prasak. Betonski plafon je pao sa visine od ?ak tri metra. Hvala Bogu, da niko nije povre?en - pri?a uzbu?eno Lidija Milenkovi?, ?ije dete se le?i u Tiršovoj i koja je bila u poseti detetu.

http://www.blic.rs/Vesti/Beograd/550462/STRASNO-Srusila-se-betonska-fasada-na-ulazu-Decje-bolnice-u-Tirsovoj

Izvor Blic

Pitamo!

Pitamo Vladu R. Srbije, odnosno Ministra gra?evine Zoranu Mihajlovi?!

 1. Šat bi se desilo, da je na ulazu u bolnicu bilo 10 dece sa roditeljima, u trenutku rušenja plafona?
 2. Da li je bezbedno u?i u bolnicu?
 3. Molimo, Ministarku Zoranu Mihajlovi?! Molimo Vas da zamislite, da ste bili Vi na ulazu u bolnicu, u trenutku rušenja fasade.

Šta ovi primeri pokazuju!

Ovi primeri pokazuju: dan am se fasade na objektima raspadaju, da nam se ruše objekti, da nam se ruše plafoni u školama i bolnicama, da moramo da rizikujemo kad ulazimo u neku državnu ustanovu, da ne smemo u?i u de?iju bolnicu.

Primer br. 1. pokazuje! Balkon i deo fasade se srušio, zato što onaj ko je vodio ove radove nije bio stru?an. Nije bilo odgovornog izvo?a?a radova ( šefa gradilišta ). Zakon o planiranju i izgradnji omogu?ava da ovakve radove može voditi bilo ko, zato se i ruše fasade, plafoni objekti, zato ginu slu?ajni prolaznici. ( Da je ova tvrdnja ta?na, dokazuje sama fotografija. Ako pažljivo pogledate fotografiju, videt ?e te sveže prerezanu gredu. To je dokaz, da lice koje je vodilo radove, nema pojma o gra?evinarstvu. )

Primeri: br. 3. i br 5 pokazuje! Plafon u školi Vu?je kod Leskovca i plafon na ulazu u de?iju bolnicu u Tiršovoj u Beogradu, pali su, zato što, onaj ko je vodio ove radove nije bio stru?an. Nije bilo odgovornog izvo?a?a radova ( šefa gradilišta ). Zakon o planiranju i izgradnji, omogu?ava da ovakve radove može voditi bilo ko, zato se i fasade, plafoni i objekti ruše.

Primeri: br. 1, br. 2. i br 4. pokazuje! Našim ulicama nije bezbedno i?i, mogu te ostaci fasade povrediti ili ubiti, jer se fasade raspadaju, ruše. Ovde nema mudrovanja i politiziranja. Jednostavno, Vlada R. Srbije mora rešiti ovaj problem, odnosno mora prihvatiti predlog UGIS, ?iji predlog rešava ovaj problem. ( Vidi UGIS - ov predlog zakona. )

Napomena! Predlažem roditeljima povre?enog u?enika P.G. (16), kome je na glavu pao deo fasade, da tuže grad Beograd i da traže oštetu od 10.000.000 dinara. Ovo predlažem, jer želimo da se ovo nikad i nikome ne desi i da uozbiljimo: vlast R. Srbije i vlast grada Beograda.

Ko je kriv za ovo!

Za ovo stanje, kriv je Zakon o planiranju i izgradnji, odnosno krivo je ministarstvo gra?evina, odnosno kriva je Ministarka Zorana Mihajlovi?.

Zašto je Ministarka Zorana Mihajlovi? kriva?

Ministarki Zorani Mihajlovi?, UGIS je poslao predlog izmena zakona o planiranju i izgradnji, ona to nije prihvatila, i ako naš predlog zakona rešava pomenute probleme.

Šta Vlada R. Srbije treba da uraditi ?

Vlada R. Srbije, treba da prihvati predlog zakona o planiranju i izgradnji, koji je predložilo, Udruženje gra?evinskih inženjera Srbije ? UGIS.

A UGIS predlaže:

 • Predlažemo da zakon o planiranju i izgradnji obaveže vlasnike objekata da svoje objekte održavaju u tehni?ki ispravnom stanju. Ako to vlasnik objekta ne uradi, iz bilo kog razloga, onda je to obavezna da uradi lokalna samouprava, o trošku vlasnika objekta. ( Vidi UGIS-ov predlog zakona. )
 • Predlažemo da odgovorni izvo?a? radova bude obavezan za sve vrste radova i za svaku fazu rada. To zna?i, odgovorni izvo?a? radova obavezan je, i kad izvo?a? radova izvodi radove kao kooperant, i kad se izvode radovi na rekonstrukciji objekta, i kad se izvode na teku?em ili investicionom održavanju. ( Vidi UGIS-ov predlog zakona. )
 • Predlažemo proceduru! Predlažemo da zakon obaveže: investitore, da su obavezni da gra?evinskoj inspekciji prijave ko im izvodi radove; izvo?a?e radova, da su obavezni da gra?evinskoj inspekciji prijave kod kog investitora izvode radova; gra?evinsku inspekciju, da je obavezna da ove informacije objave na web sajtu; odgovorne projektante, odgovorne izvo?a?e radova, nadzorne organe, i druge, da su obavezni da elektronskim putem informišu Inženjersku komoru, kod koga rade i šta rade. a Inženjerska komora je obavezna, da te informacije objavi na web sajtu. ( Vidi UGIS-ov predlog zakona. )
 • Predlažemo da zakon obaveže, komisiju za tehni?ki pregled objekata i gra?evinsku inspekciju, da su obavezni da provere, da li je obra?unat i pla?en PDV za predmetne radove. ( Vidi UGIS-ov predlog zakona. )

Šta je Vlada R. Srbije uradila!

Umesto da Vlada R. Srbije, prihvati predlog izmena zakona o planiranju i izgradnji, koje je predložilo Udruženje gra?evinskih inženjera Srbije ? UGIS. Zakona koji bi spre?io: dalje propadanje fasada, padanje plafona, rušenje objekata i omogu?io slobodno kretanje ulicom i oslobodio nas razmišljanja, da nam nešto može pasti na glavu.

Vlada R. Srbije donosi pravilnik ?Pravilnik o odredbama na koje se ne primenjuju pojedine odredbe Zakona o planiranju i izgradnji. Ovaj pravilnik, ne rešava nikakve probleme, on proizvodi dodatne probleme i haos.

Argumenti ? dokazi:

Ministarka Zorana Mihajlovi? je sa pomenutim pravilnikom omogu?ila da svako može izvoditi odre?ene radove i ako primeri, Primeri br. 1, br. 3 i br. 5 pokazuju, da je balkon i plafoni u školi i bolnici pali, zato što su nestru?na lica rukovodila ovim poslovima i nije bilo nadzornog organa. Umesto da Vlada R. Srbije pooštri propise, koji govore ko može ovakvim poslovima rukovoditi, da se ovakve nesre?e ne dešava u budu?nosti, ona donosi pravilnik, po kom svako može rukovoditi ovim poslovima.

Ministarka Zorana Mihajlovi? je pomenutim pravilnikom ponizila inženjere, posredno im smanjila plate, a mnogima dala otkaz. Ministarka je rekla, do 200 m2 ne treba odgovorni izvo?a? radova, do 400 m2 ne treba nadzorni organ, jer te poslove može raditi svako. To što padaju fasade i plafoni u školama i bolnicama, i što stradaju slu?ajni prolaznici, to nije važno.

Zbog ovog pravilnik, bez posla ?e ostati oko 3000 inženjera, a ostalim inženjerima,( bar polovini, 15.000 inženjera ) poslodavci ?e smanjiti platu.

( Primer: Moj prijatelj, gra?evinski inženjer, ima licencu Inženjerske komore, ima 55 godina, ostao bez posla, sa zanatlijom, koji izvodi gra?evinske radove, dogovorio je da mu bude odgovorni izvo?a? radova za 300 eura mese?no. Zanatlija kad je ?uo da je Ministarka Zorana Mihajlovi?, 27 februara 2015 godine donela pravilnik , po kome nije potreban odgovorni izvo?a? radova, on je raskinuo dogovor. Zaklju?ak! Ministarka je oštetila mog prijatelja, inženjera sa licencom, za 3.600 eura godišnje. )

Ministarka Zorana Mihajlovi? sa ovim pravilnikom podstakla je rad na crno. Ve?ina privrednika i investitora ?e poslove, koje tretira pravilnik, raditi na crno. To zna?i da ?e pravilnik omogu?iti utaju PDV poreza u iznosu od 80 miliona eura, i utaju doprinosa u iznosu od 46,8 miliona eura. Vlada R. Srbije, smanjila je penzije, da bi uštedela 250 miliona eura, a Ministarka Mihajlovi? donosi pravilnik koji omogu?ava utaju od 126,8 miliona eura godišnje. ( Dokaz: Utaja PDV: 200 m2 površina objekta X 400 eur/m2 X 20 objekata god. X 250 grad X 20% PDV= 80.000.000 eura, Utaja doprinosa: 20.000 neprijavljenih rad X 300 mese?na plata X 12 meseci X 0,65 korfic = 46.800.000 eura )

Pro?itaj pomenuti pravilnik :

NAŠ SAVET MINISTARKI ZORANI MIHAJLOVI?!

alt
Ministarka gra?evina Zorana Mihajlovi?

 

Poštovana ministarko Mihajlovi?!

Predlažem da smenite: savetnike, ?lanove radnih grupa i otpustite odre?ene službenike, jer ne znaju da rade svoj posao. Oni su predložili ovaj pravilnik, koji st Vi doneli, a koji je proizveo pomenutu štetu.

Vaši savetnici i ?eksperti u radnim grupama? nemaju pojma o problemu u oblasti gra?evinarstva. Oni vam predlažu naopaka rešenja, rešenja koja ?e vama doneti politi?ku štetu.

Možda, vaši eksperti i ?lanovi radnih grupa, znaju šta rade. Možda oni namerno predlažu ova naopaka rešenja, predlažu loša rešenja da bi Vas i Predsednika Vlade R. Srbije Aleksandra Vu?i?a smenili sa vlasti. Lepo smišljeno!

Poruka inženjerima!

 Pozivam inženjere: Vi koji ste ostali bez posla, kojima je smanjena plata, i koji ne žele da budu ponižavani, morate podignuti glas protiv ove naopake politike.

Napomena!

Znam! Mnogi inženjeri i vlasnici gra?evinskih firmi re?i ?e! Zašto da se ja angažujem i da platim kad imamo Inženjersku komoru Srbije i Privrednu komoru Srbije? Ovo je njihov posao, njima pla?amo ?lanarinu.

Varate se gospodo inženjeri. Rukovodstvo Inženjerske komore Srbije, ne brani interese inženjera, oni se bore za li?ne interese.

Da je ova moja tvrdnja ta?na, potvr?uje ?injenica da nisu digli glas protiv zakona i protiv pravilnika. Da su hteli, da se bore za interese inženjera, oni bi se ponašali kao rukovodstvo Advokatske komore.

Oni bi kritikovali zakon i pravilnik, oni bi napisali predlog Zakon o planiranju i izgradnji, oni bi se u javnosti borili za interese inženjera. Nebi trebalo da UGIS i Privrednici kritikuju zakon i pravilnik i pišu predlog zakona. Jednostavno re?eno, rukovodstvo Inženjerske komore, trebalo je da organizuje i da stane na ?elo protesta. Ali nisu!

Predpostavljam da je ?lan radne grupe u ministarstvu gra?evina, koji su predložili sporni pravilnik neko iz rukovodstva Inženjerske komore Srbije.

Šta je Udruženje gra?evinskih inženjera - UGIS uradio?

Mi smo napisali 73 ?lana zakona o planiranu i izgradnji i to poslali nadležnim organima. Ovo smo mi predložili:

Citat!

Legenda:

 • Tekst napisan crnim slovima i ?irilicom, je tekst zakona koji je napisala Vlada R. Srbije.
 • Tekst napisan crvenim slovima i latinicom, je tekst predloga zakona koji je napisala udruženje UGIS.
 • Tekst napisan plavim slovima i latinicom, je obrazloženje predloga.

????????? ???????

??????? ??????? ?? ???? ?? ?????? ????????? ??????? ?????????? ???????? ?????? ?? ????????????? ? ??????? ????????? ??????? ??? ? ???????, ???????? ? ??????????????? ???????? ???????, ? ?????? ?? ???????? ?????????.

Predlažemo da se iza ?lana 229, dodaju novi ?lanovi.

?lan 229/1.

Vlasnici objekata i vlasnici u kolektivnim zgradama, obavezni su da redovno vrše teku?e i investiciono održavanje objekata, i da redovno vrše specijalisti?ki pregled objekta.

Ukoliko vlasnici objekata, ne vrše teku?e i investiciono održavanje objekata, ili ga ne vrše kvalitetno, ne vrše specijalisti?ke preglede objekta, nadležni organ koji izdaje odobrenje za gradnju, obavezan je da o trošku vlasnika objekata, angažuje preduze?e ili preduzetni?ku radnju, koja ?e uraditi posao, uz obavezu da o svojoj nameri obavesti vlasnike objekata.

Ukoliko vlasnik objekta, ne plati radove iz predhodnog stava, lokalna samouprava, gra, odnosno grad Beograd, mogu staviti teret na nekretninu, u visini radova koji su ura?eni po principu prioriteta. Teret za nepla?ene radove, može se staviti i na objekat koji ve? ima teret, jer je obaveza i budu?eg vlasnika da održava objekat.

Arhitekta grada, svojim rešenjem nalaže vlasnicima objekata da sprovedu teku?e i investicioni održavanje objekata, odre?uje u kojim naseljima, koje fasade, krovovi se moraju uraditi, i rukovodi budžetom koji je predvi?en ovim ?lanom zakona.

Lokalna samouprava, grad, odnosno grad Beograd, obavezni su da obezbede sredstva za privremeno finansiranje radova, iz stava dva ovo ?lan zakona, u visini od 3% budžeta.

?lan 229/2

Pod teku?im održavanjem zajedni?kih delova objekta, podrazumeva se održavanje: zajedni?kih prostorija, instalacija, liftova, interfona, ?iš?enje prostora oko zgrade i ono što propiše Arhitekta grada.

Vlasnici stanova, poslovnih prostora, u kolektivnim zgradama, obavezni su da se organizuju i da vrše teku?e  održavanje objekata. Ukoliko to ne urade, u roku od 6 meseci od stupanja ovog zakona na snagu, lokalna samouprava, grad, odnosno grad Beograd, obavezni su da to urade, o trošku vlasnika stanova i poslovnih prostora.

Investiciono održavanje

?lan 229/3

Vlasnici stambenih i poslovnih objekata, obavezni su da vrše investiciono održavanje svojih objekata, kao što su krov, oluci, fasada i sli?no, a vlasnici stambenih ili poslovnih jedinica, koji se nalaze u kolektivnim zgradama, obavezni su da se organizuju i da vrše investiciono održavanje objekta kao što su krov, oluci, fasade, zajedni?ki instalacije i sli?no.

Ukoliko vlasnici objekata, iz predhodnog stava, ne vrše investiciono održavanje, ili ga ne vrše kvalitetno, nadležni organ koji izdaje odobrenje za gradnju, obavezan je da o trošku vlasnika objekata angažuje preduze?e ili preduzetni?ku radnju, da uradi posao, uz obavezu da o svojoj nameri obavesti vlasnike objekata.

Lokalna samouprava, grad. odnosno grad Beograd, obavezni su da obezbede sredstva za privremeno finansiranje radova iz stava dva ovo ?lana zakona, u visini od 3% budžeta.

Vanredni i specijalisti?ki pregaled

?lan 229/4

Organ koji izdaje odobrenje za gradnju, može da naredi specijalisti?ki pregled objekta kad proceni da je to neophodno, o trošku vlasnika objekte.

Vlasnik objekta, kad samoinicijativno vrši specijalisti?ki pregled objekta, obavezan je da pismeno izvesti nadležni organ za izdavanje odobrenja za gradnju o svojoj nameri.

Komisija koja vrši specijalisti?ki pregled objekta, obavezna je da svoj nalaz dostavi nadležnom organu koji izdaje odobrenje za gradnju.

Završen citat!

alt
Fasada u fazi raspadanja!

PRIMER!

Šta ova fotografija pokazuje?

Fotografija pokazuje:

 • Da je fasada propala.
 • Da fasadu treba uraditi.
 • Da je ovo, novi posao za proizvo?a?e gra?evinskog materijala.
 • Da treba finansijski podržati UGIS i njegov predlog zakona, jer ?e zakon doneti dosta posla i para proizvo?a?ima gra?evinskim materijalom i trgovcima.

Obaveze investitora i izvo?a?a radova

alt
Zatvoreno gradilište, gra?evinska inspekcija.

?lan 220/7 

Investitor i izvo?a? radova, nezavisno jedan od drugog, obavezni su da kod nadležnog organa, za izdavanje odobrenja za gradnju, pismenim ili elektronskim putem prijave radove na : izvo?enju, adaptaciji, dogradnji, rekonstrukciji ili održavanju objekata, u roku od 7 dana, pre po?etka radova.

Investitor prijavljuje ko izvodi radova, a izvo?a? kod koga izvodi radove.

Predlažemo da se iza ?lana 239, dodaju novi ?lanovi.

?lan 239/1

Gra?evinski inspektor obavezan je da prekontroliše:

da proveri prijave investitor, ko izvodi radove na : izgradnji, rekonstrukciji, adaptaciji i održavanju objekta i da li su svi podaci upisani,

da proveri prijave izvo?a?a radova, ko izvodi radove na : izgradnji, rekonstrukciji, adaptaciji i održavanju objekta i da li su svi podaci upisani,

da prilikom kontrole na gradilištu, obavezno uzme slede?e podatke: koje preduze?e odnosno preduzetnik stvarno izvodi radov, ako radove izvodi kooperant, uzeti njegove podatke, u zapisnik uneti ta?an naziv, adresu i PIB,

da prilikom kontrole na gradilištu, obavezno uzme podatke, ko je odgovorni izvo?a? radova, ukoliko radove izvodi kooperant, uzima podatke ko je odgovorni izvo?a? radova za koperantske radove, ko je projektant, ko je nadzorni organ,

gra?evinski inspektor obavezan je da iza?e na lice mesta, po prijavi zainteresovane strane, da sa?ini zapisnik o ?injeni?nom stanju ( Inspektor u zapisnik obavezno unosi: ime investitora, ime izvo?a?a radova, ime odgovornog projektanta, ime odgovornog izvo?a?a radova, ime nadzornog organa i imena radnika koji su zate?eni na gradilištu, i da te informacije prosledi nadležnim organima. ). Ukoliko inspektor ne iza?e na lice mesta-gradilište, po prijavi zainteresovane strane, u roku od 24 ?asa, pretpostavljeni gra?evinskom inspektoru ( njegov šef ), mora inspektora opomenuti opomenom pred dobijanje otkaza, a ukoliko napravi dva propusta, pretpostavljeni je obavezan da mu uru?i otkaz,

gra?evinski inspektor, kontroliše i primenu zakona o zaštiti na radu iz oblasti gra?evinarstva. Ministarstvo gra?evine, uz pomo? Inženjerske komore Srbije, organizuje stru?ne seminare iz oblasti zaštite na radu, za gra?evinske inspektore. ( Ako odgovorni izvo?a?i radova, poznaju zakon o zaštiti na radu i primenjuju ga, onda ga poznaju i gra?evinski inspektori ),

da o svojim nalazima informiše: svog pretpostavljenog, a e-mejlom obaveštava Inženjersku komoru Srbije ( ko je odgovorni: izvo?a? radova, projektant i nadzor ), nadležne državne inspekcije ( poresku policiju, inspekciju rada, inspekciju zaštite od požara itd, )

Ukoliko inspektor utvrdi, kršenje ovog zakona od strane investitora, izvo?a?a radova ili drugog subjekta, obavezan je da podnese prekršajnu prijavu, kod nadležnog suda, protiv u?inioca.

Gra?evinski inspektor ima pravo, da svako lice legitimiše, koje se na?e na gradilištu, u trenutku njegove inspekcije.

?lan 239/2

Gra?evinska inspekcija, obavezana je da evidenciju o izvo?enju radova, stavi na sajt sa svim podacima o investitoru, izvo?a?u radova, projektantu i nadzornom organu. ( Uvo?enjem ovakvog rešenja, ukinula bi se potrebu da gra?evinska preduze?a prijavljuju gradilište inspekciji rada i inspekciji zaštite na radu. )

?lan 239/3

Investitor-vlasnik objekta, bit ?e kažnjen sa, minimum 50.000 dinara pa do 30% od predra?unske vrednosti radova ( koji se izvode ), ako poveri izvo?enje radova preduze?u-preduzetni?koj radnji, koja nije registrovana za obavljanje predmetnih radova i ako ne prijavi gra?evinskoj inspekciji ko izvodi radove.

Ukoliko preduze?e odnosno preduzetni?ka radnja, ne prijavi gra?evinskoj inspekciji, kod kog investitora izvodi radove, kazniti ?e se sa minimum 50.000 dinara, pa do 30% od predra?unske vrednosti radova koje izvodi.

Pojedina?na lica ili organizovane grupe maistora-radnika, koji izvodi radove, a nema registrovano preduze?e-radnju za obavljanje tih poslova, kazniti ?e se sa minimum 50.000 dinara, pa do 30% od predra?unske vrednosti radova koji se izvode.

?lan 239/4

Ako gra?evinski inspektor, u vršenju svog posla, zloupotrebi svoj službeni položaj, neopravdano optuži preduze?e, preduzetni?ku radnju, prikrije ?injeni?no stanje i sli?no, a to potvrdi sudija za prekršaje svojom presudom, pretpostavljeni je obavezan da mu da otkaz, i da mu zabrani rad u državnim organima R. Srbije u trajanju od 5 godina.

?lan 239/5

Investitor, odnosno vlasnik objekta, obavezan je da prijavi, gra?evinskoj inspekciji, ko mu izvodi radove na: izgradnji, rekonstrukciji, adaptaciji i održavanju, pismenim putem ili elektronskom poštom. ( U prijavi obavezno uneti slede?e podatke: ime firme, adresa, PIB i ime odgovorne osobe za radove i kontakt telefon ),

?lan 239/6

Ministar gra?evina propisuje obrazce, organizaciju dokumentacije, i obaveštavanja.

Ko izdaje certifikat ?

GRA?EVINSKA KOMORA

alt
Privredna komora Srbije. Da li Srbija ima privredu?

?lan 220/8

Sertifikat, da je preduze?e ili preduzetni?ka radnja, sposobna da izvede odre?ene radove, izdaje Gra?evinska komora Srbije, koja je u sastavu reformisane Privredna komora Srbije, na predlog registrovanog i ovlaš?enog strukovnog udruženja.

Nadležno ministarstvo i Gra?evinske komora Srbije, napravi ?e pravilnik koji ?e propisivati uslove, koje moraju ispunjavati strukovna udruženja, koja se kandiduju za izdavanje preporuke za izdavanje sertifikata.

Ministarstva gra?evina, kontroliše strukovna udruženja koja izdaju preporuke za izdavanje sertifikate.

Preporuku za dobijanje Sertifikat, da je preduze?e ili samostalna radnja sposobno da uradi odre?ene poslove, može izdavati samo strukovno udruženje i to samo svojim ?lanovima ,

Sertifikat mora da sadrži precizan opis poslova, za šta je preduze?e, samostalna radnja osposobljena da radi, i važi godinu dana.

?lan 220/9

Gra?evinska komora Srbije, pravi jedinstveni registar na nivou R. Srbije, preduze?a odnosno radnji koji su dobili certifikat za izvo?enje radova, i ti podatci moraju biti objavljeni na web sajtu.

Minimum podataka koji moraju biti objavljeni su:

 • pun naziv preduze?e odnosno radnje,
 • puna adresa,
 • PIB,
 • kopiju Certifikata, njen broj i opis za šta je dobijen certifikat
 • Imena odgovornih izvo?a?a radova i brojevi licenci,

Uslovi za izdavanje preporuke za izdavanje sertifikata

?lan 220/10

Minimum uslova, koji su potreban da bi strukovno udruženja steklo pravo da izdaje preporuke, za izdavanje sertifikat preduze?ima odnosno radnjama za izvo?enje radova su:

 • da uspostavi i uredno vodi evidenciju svojih ?lanova;
 • da formira tro?lanu komisiju, koja izdaje i kontroliše preporuka za izdavanje sertifikata. Dva ?lana komisije, imenuje rukovodstvo udruženja a tre?eg imenuje Gra?evinska komora;
 • da obezbedi svojim ?lanovima, da na       web sajtu udruženja, javnosti prestavi preduze?e, radnju sa svim bitnim podacima. Minimum podataka koji moraju biti objavljeni na web sajtu su : puni naziv firme, puna adresa, kontakt telefon, broj sertifikat, i ono što odredi Gra?evinska komora;
 • da omogu?i da: investitor, poslovni partner, inspekcija i RUJP da na sajtu objave pismene primedbe, na rad preduze?a, preduzetni?ke radnje. Sve ove podatke udruženje evidentira, i objavljuje po uputstvu Gra?evinske komore;
 • da ukoliko preduze?e ili preduzetni?ka radnja, duguje svojim poveriocima više od : mali poslovi 50.000 , srednji poslovi 500.000 i veliki poslovi 1.500.000 EURA ( a to su udruženju prijavili poverioci ), u tom slu?aju komisija koja izdaje sertifikat, obavezna je da u sertifikat unese da je to preduze?e, preduzetni?ka radnja, ima dug prema svojim poveriocima u iznosu...( navesti ta?an iznos );
 • da u slu?aju, kad preduze?e ili preduzetni?ka radnja, pristupi drugom strukovnim udruženju, to udruženje obavezno je da sve podatke preuzme od predhodnog udruženja, proveri ih, i da ih priklju?i svojim podacima;
 • da za ?lanovi komisije, koji izdaju i kontrolišu sertifikate, predvidi obavezu da oni snose moralnu i materijalnu odgovornost za navode u sertifikatu..

?lan 220/11

Ministarstvo gra?evina, formira svoju nezavisnu komisiju, koja kontroliše izdavanje sertifikata, a u slu?aju zloupotrebe, preduzima odgovaraju?e mere, a one su:

 • oduzima sertifikat preduze?u, preduzetniku;
 • zabranjuje rad ?lanovima komisije, koji su izdali sporni sertifikat, u trajanju od 4 godine,
 • pismeno obaveštava ošte?enu stranu, da može pokrenuti postupak kod nadležnog suda, protiv ?lanova komisije i preduze?a, preduzetnika , zbog izdavanja sertifikata, suprotno ovom zakonu i
 • pokre?e disciplinski postupka, protiv rukovodstva udruženja, pred nadležnom komisijom u Gra?evinskoj komori Srbije.

Organi Graditeljske komore

?lan 220/12

Gra?evinska komora Srbije je pravno lice, sa sedištem u Beogradu, osnovana Zakonom o planiranju i izgradnji, sa ciljem stvaranja jednakih uslova za razvoj preduze?a i preduzetništva, koji se bave: izgradnjom, rekonstrukcijom, adaptacijom i održavanjem gra?evinskih objekata.

?lanovi Gra?evinske komore su preduze?a i preduzetni?ke radnje koje se bave izvo?enjem: gra?evinskih, mašinskih, elektro radovima, projektovanjem i pružanju zanatskih usluga.

Gra?evinska komora je organizovana po sekcijama, a one su:

 • Sekcija velikih preduze?a,
 • Sekcija srednjih preduze?a,
 • Sekcija malih preduze?a odnosno preduzetnika, koji imaju minimum jedno lice stalno zaposleno, sa važe?om licencom i
 • Sekcija zanatlija.

Sekcije su sastavljene od strukovnih udruženja - podsekcija, koje rade po pravilima strukovnih sekcija, odnosno po pravilima Gra?evinske komore.

?lan 220/13

Organi Gra?evinske komore su:

 • Skupština,
 • Upravni odbor koji broji 9 ?lanova ( predsednik, potpredsednik, predsednici mati?nih sekcija i 3 predstavnika Ministarstva gra?evina )
 • Nadzorni odbor i
 • Predsednik.

Svaka sekcija bira svoje predstavnike u skupštinu, s tim da ni jedna sekcija ne može imati manje od 15%, ni više od 35% svojih predstavnika u skupštini, i mora zadovoljiti teritorijalni kriterijum, odnosno da predstavnici budu sa cele teritorije R. Srbije.

?lan 220/14

Gra?evinska komora obavlja slede?e poslove:

 • Utvr?uje pravila za dobijanje odre?enog sertifikata,
 • Formira stru?ne komisije, za izdavanje sertifikata ( Komisija ima 3 ?lana i to: 1 ?lana daje Graditeljska komora, 1 ?lana daje mati?na sekcija i 1 ?lana daje strukovno udruženje )
 • Izdaje sertifikate preduze?ima, preduzetni?ki radnjama i zanatlijama za izvo?enje odre?enih radova,
 • Utvr?uje pravila za formiranje strukovnih udruženja-podsekcija,
 • Kontroliše izdavanje sertifikata,
 • Vodi evidenciju ?lanova i izdatih sertifikata,
 • Vrši medijaciju, u slu?aju sporova izme?u svojih ?lanova,
 • Organizuje stru?no usavršavanje, vlasnika preduze?a i preduzetnika,
 • Organizuje stru?ne seminar, okrugle stolove, o problematici u gra?evinarstvu, i predlaže rešenja, kako te probleme rešiti,
 • Prestavlja preduze?a i preduzetni?ke radnje, na web sajtu Graditeljske komore itd. 

JAVNE NABAVKE

Priprema i sprovo?enje javne nabavke

?lan 220/15

Pripremu javne nabavke mora da vrši lice koje poseduje važe?u, odgovaraju?u izvo?a?ku licencu, izdatu od Inženjerske komore Srbije.

Predmer i predra?un radova na teku?em održavanju, adaptaciji, rekonstrukcije, gde nema projekta, mora da radi lice koje ima važe?u, odgovaraju?u izvo?a?ku licencu, izdatu od Inženjerske komore Srbije.

Ve?ina ?lanova komisije za javnu nabavku mora da ima važe?u, odgovaraju?u izvo?a?ku licencu, izdatu od Inženjerske komore Srbije.

Predsednik komisije za javnu nabavku može biti lice koje poseduje važe?u, odgovaraju?u izvo?a?ku licencu, izdatu od Inženjerske komore Srbije.

Dodela posla u postupku javne nabavke

?lan 220/16

Poslovi koji se dodeljuju u postupku javnih nabavki, svih oblika i vrednosti javne nabavke, mogu se dodeliti preduze?ima, preduzetnicima koji ispunjavaju uslove predvi?ene ovim zakonom a to su:

 • Da poseduju sertifikat Gra?evinske komore, da taj posao mogu kvalitetno uraditi.
 • Da ima stalno zaposleno lice, koje ima važe?u i odgovaraju?u izvo?a?ku licencu, izdatu od Inženjerske komore Srbije.

U slu?aju kad preduze?e, preduzetnik nema stalno zaposleno lice sa odgovaraju?om licencom, obavezno je preduze?e, preduzetnik da priloži ugovor o poslovnoj saradnji, sa licem koje ima važe?u, odgovaraju?u licencu, izdatu od strane Inženjerske komore Srbije. U ovom slu?aju, preduze?e, preduzetnik mora priložiti i dokaz, da je u prethodnoj godini, platio licu sa kojim ima ugovor o poslovnoj saradnji, minimum 3 bruto li?na dohotka, u iznosu koji propisuje Inženjerska komora Srbije.

Da u zadnjih godinu dana nije bilo u blokadi duže od 7 dana i da iznos blokade nije ve?i od 5% procenjene javne nabavke, na koju konkuriše.

Posao javne nabavke može se dodeliti preduze?u, preduzetniku do visine ostvarene a ne podignute dobiti u prošloj godini pomnožene sa 10 ( deset ).

U slu?aju kad na posao javne nabavke konkurišu preduze?a, preduzetnici organizovani u konzorcijum, obavezni su da prilože dokaz da su u prethodnoj godini preko konzorcijuma ostvarili 20% svog ukupnog prihoda.

Obrazloženje ovog predloga !

Predloženi i sadašnji zakon o planiranju i izgradnji podsti?e kriminal i korupciju u sistemu javnih nabavki i diskriminiše male preduzetnike, koji su u sistemu PDV - a.

Za ovu tvrdnju navodimo primere iz prakse !

Primer iz Be?eja !

U 3 javne nabavke male vrednosti ( mala nabavka je od 400.000 do 3.000.000 dinara ), koje su raspisane u Be?eju ra?ene su slede?e nelogi?nosti !

 1. Predmer i predra?un radova za gra?evinske radove, radili su domari !
 1. ?lanovi komisije, javne nabavke za gra?evinske radove, bili su: domar, knjigovo?a i pravnik. Ni u jednoj komisiji javne nabavke za gra?evinske radove, nije bilo lice gra?evinske struke.
 1. Preduzetnik koji je dobio posao, otvorio je preduzetni?ku radnju u maju 2013 god, a javna nabavka raspisana je u junu 2013 god.
 1. Ni na jednom pomenutom poslu, investitor nije tražio odgovornog izvo?a?a radova sa važe?om odgovaraju?om licencom.
 1. Na svim pomenutim poslovima, diskriminisani su preduzetnici koji su u sistemu PDV poreza. ( Primer ! Poredimo Preduzetnika br 1, koji je u sistemu PDV poreza i Preduzetnika br 2, koji nije u sistemu PDV poreza. Ovom analizom dolazimo do nelogi?nog zaklju?ka, da država favorizuje one koji joj ne pla?aju porez. Dokaz: Primer 1. Preduzetnik br 1, koji je u sistemu PDV poreza, da ponudu od 5.000.000 din bez PDV i kad na to doda PDV porez, koji je 20%, njegova ponuda sa PDV porezom iza?e 6.000.000 din. Primer 2. Preduzetnik koji je van sistema PDV poreza, za isti posao da ponudu bez PDV u iznosu od 5.900.000 dinara, kad na to doda svoj PDV porez, koji je 0 u njegovom slu?aju, njegova cena sa PDV porezom je 5.900.000 din. Ovde se jasno vidi, kad se porede ponude bez PDV, Preduzetik br 1 je jeftiniji od preduzetnika br 2, koji nije u sistemu PDV za 900.000 dina, a kad se porede ponude sa uklju?enim PDV porezom, na osnovu koje se odlu?uje, ko dobije posao, onda je preduzetnik br 2 jeftiniji za 100.000 dinara. )

Na sve ove nelogi?nosti, ja sam se žalio i dobio odgovor da je sve po zakonu. Ako je sve ovo po zakonu, onda zakon ne valja i zato predlažemo ove izmene.

alt
Inženjerska komora Srbije. Zašto Inženjerska komora, ne štiti interese inženjera?

 

?lan 263/3

?lanovi inženjerske komore ( nosioci licenci ) obavezni su, da u elektronskom obliku, blagovremeno ( u roku od 5 dana od nastanka promene ) obaveste komoru: gde su stalno zaposleni, na kom objektu su odgovorni izvo?a?i radova, odgovorni projektanti, nadzorni organi, ?lanovi komisije za tehni?ki pregled i gde rade specijalisti?ki pregled objekta.

Oni ?lanovi komore, koji ne poštuju ovaj ?lan zakona, stav jedan, i blagovremeno ne prijavljuju gde i šta rade, disciplinska komisija, obavezna je da ih kazni nov?anom kaznom u iznosu od 5 ?lanarina i opomenom.

Inženjerska komora Srbije, obavezna je, da na web sajtu komore, stavi podatke iz stava jedan ovog ?lana zakona.

Podaci na web sajtu, moraju biti ažurirani u roku od 5 dana.

 

I ovom prilikom, moramo podsetiti na:

Novog zapošljavanja radnika, ve?ih plata i penzija, nema bez doma?e industrijske proizvodnje.

Doma?e industrijske proizvodnje, nema bez doma?eg kupca tih proizvoda.

Bez novih zakona, nema doma?e industrijske proizvodnje.

Kupujmo doma?e!

alt
Kupujmo doma?e! Samo ako budemo kupovali doma?e proizvode, možemo obezbediti: ve?e zapošljavanje, ve?e plate, ve?e penzije, bolju zdravstvenu zaštitu, itd. Kupovinom doma?ih proizvoda, pomažemo sebi i Srbiji!
 

Ko vodi akciju, Kupuj doma?e ?

Nažalost niko!

Akciju, Kupujmo doma?e, vodi udruženje Privrednici Srbije. Da je sre?e i pameti, ovu akciju bi vodila Vlada R. Srbije, Privredna komora Srbije i svi sindikati.

Ako oni to ne smeju da vode akciju ?Kupujmo doma?a?, mogu nama da plate, da agresivno i stalno vodimo ovu akciju po svim medijima.

TOLIKO OD NAS!!! 

SAD STE VI NA REDU!!!!!

Dignite i Vi glas protiv: neznanja, neodgovornosti, bezidejnosti, bahatosti, sujete, protiv iseljavanja. Pomozite ovu borbu!!!

Kako, Vi možete pomo?i ovu borbu?

Možete pomo?i, tako što ?e te:

 1. Napisati neki projekat koji nudi rešenje nekog problema, a mi ?e mo taj projekat objaviti na našem sajtu!!!
 2. Ovaj projekat poslati prijatelju i poznaniku!!!
 3. Reklamirati na sajtu Privrednici Srbije!!!
 4. Donirati Udruženje gra?evinskih inženjera Srbije-UGIS ( Pogledajte web stranicu: https://www.privrednicisrbije.rs/o-nama.html )

 

Sa poštovanjem !

 

  • Predsednik UGIS i
  • Predsednik udruženja Privrednici Srbije
  • Ing Vujanovi? Živojin
Kont.tel. 069-155-41-22

 

 

580b57fcd9996e24bc43c528

twitter-640x330

Mailing lista
Ulaz za ?lanove

Baner1

 

 

Baner2

 

 

Baner3

 

 

baner1

 

 

Baner1

 

 

banerg

 

 

Baner3

 

 

vlasina