KAKO TAJKUNI DA OTKUPE SVOJE GREHOVE?

( Kako oporezovati tajkune? )

Ovaj projekat nudi rešenje: kako tajkuni da otkupe svoje grehove, kako obezbediti novac za pokretanje doma?e proizvodnje, i kako penzionerima, profesorima, doktorima vratiti dostojanstvo i pravo na život.

 Napomena!

Ovaj projekat poslali smo: Vladi R. Srbije, Predsedniku Vlade R. Srbije Aleksandru Vu?i?u i Predsedniku Srbije Tomislavu Nikoli?u,

Projekat smo napisali i objavili sa ciljem:
Da pomognemo Vladi R. Srbije.
Da gra?anima pokažemo, da postoji izlaz iz ove krize.
Da podstaknemo ?itaoce na razmišljanje.

alt

 1. Srpski tajkuni: Milan Beko, Miroslav Miškovi? i Miodrag Kosti?

 

Srbija je na kolenima, neko kaže da je propala. Narod je: dezorijentisan, ponižen, uplašen i bez nade da ?e do?i bolja vrmena.

Srbija je oplja?kana! Gra?ane Srbije plja?kaju od 1990 godine do današnjeg dana. Plja?kali su nas:

? Ratni profiteri,
? Privatizacioni profiteri,
? Tranzicioni profiteri,
? Politi?ki profiteri,
? Sportski profiteri,
? Estradni profiteri itd.

Da bi zaustavili dalje propadanje Srbije. Da bi zaustavili akumuliranje nezadovoljstva kod gra?ana. Da bi ponudili nadu za bolje sutra. Potrebno je doneti ovaj zakon.

Protiv ovog predloga zakona, bit ?e politi?ari i tajkuni. Oni ?e biti protiv, i ako bi oni trebali da budu prvi, koji se bore za donošenje ovog zakona. Oni bi trebali da nateraju Vladu R. Srbije da donese ovaj zakon, jer im ovaj zakon spašava ste?enu imovinu. On ?e biti protiv ovog zakona, A kad do?e nevreme, kad se gra?ani pobune protiv nepravde, onda ?e oni platiti najve?u cenu.

Šta predlažemo?

Predlažemo da Vlada R. Srbije donese zakon koji ?e omogu?iti, da politi?ari i tajkuni otkupe svoje grehove. Politi?ari i tajkuni krivi su: što narod nema posla, što su male plate i penzije, što je sprovedena naopaka privatizacija, što je uništena doma?a proizvodnja. Oni su krivi, oni su doneli naopake zakone, koji su sve ovo omogu?ili.
Da bi zaustavili dalje propadanje Srbije i naroda, predlažemo Vladi R. Srbije da donese slede?e zakone.

Predlažemo:

? Da Vlada R. Srbije donese zakon o oporezivanju tajkunske imovine!
? Da Vlada R. Srbije donese zakon o ispitivanju porekla imovine.

 Ova dva zakona su me?usobno povezani i moraju se doneti istovremeno.

alt

Predsednik Vlade R. Srbije Aleksandar Vu?i?.

Zakon o oporezivanju tajkunske imovine!

( Kako oporezovati tajkune? )

Predlažemo da se oporezuje, sva pokretna i nepokretna imovina svih gra?ana R. Srbije, koja se nalazi u Srbiji ili inostranstvu, a imovina je nastala izme?u 1990 i 2014 godine po slede?im stopama:

Sa 10% poreza, oporezuje se pokretna i nepokretna imovina tajkuna, odnosno svih gra?ana koji u periodu od 1990 do 2014 godine nisu bili u zakonodavnoj, izvršnoj vlasti na: lokalnom, gradskom, pokrajinskom i republi?kom nivou i nisu bili birani na funkciju od pomenute vlasti.

Sa 15% poreza, oporezuje se pokretna i nepokretna imovina narodnih poslanika i odbornika, koji su u periodu od 1990 do 2014 godine bili izabrani za narodnog poslanika ili odbornika na: lokalnom, gradskom, pokrajinskom i republi?kom nivou.

Sa 20% poreza, oporezuje se pokretna i nepokretna imovina onih gra?ana, koji u periodu od 1990 do 2014 godine, vršili vlast na: lokalnom, gradskom, pokrajinskom i republi?kom nivou i bili izabrani na funkciju od pomenute vlasti.

alt

 • Pravda za gra?ane Srbije i Srbiju.

 Obrazloženje!

Zašto predlažemo, da za tajkune bude poreska stopa 10%, za narodne poslanike bude 15% a za vladini službenike bude 20% stopa poraza?

Vlada R. Srbije je predložila zakone, koji su upropastili Srbiju, njihova odgovornost je najve?a, zato predlažemo da oni plate porez 20% poreza.

Narodni poslanici su izglasali zakone, koji su upropastili Srbiju, njihova odgovornost je manja od odgovornosti Vlade a ve?a od odgovornosti tajkuna. Zato predlažemo da oni plate porez 15% poreza.

Tajkuni su pokupovali društvena preduze?e, ugasili proizvodnju, i tako upropastili Srbiju. Njihova odgovornost je manja od odgovornosti Vlade i od odgovornosti narodnih poslanika. Zato predlažemo da oni plate porez 10% poreza.

Tajkuni su uticali da se donesu zakoni po meri tajkuna. Tajkuni su pisali odre?ene zakone. Verovatno su tajkuni potplatili narodne poslanike, ministre i Vladine službenike da donesu zakone u njihovom interesu. Za ovo stanje, nisu krivi tajkuni, koji su podmi?ivali, ve? oni koji su primali mito, odnosno narodni poslanici i vladini službenici.

Kako se oporezuje tajkunska imovina?

alt

Tajkuni, uložite svoj novac u razvoj Srbije. Ako prihvatite ovaj projekat, ne?ete morati bežati iz Srbije.

 Predlažemo da se zakonom obavežu svi gra?ani R. Srbije, bez izuzetka, da su obavezni da oni ispune poresku prijavu, u kojoj ?e navesti:

 • Vrednost pokretne i nepokretne imovine na dan 01.01.1990 godine. ( Vrednost imovine iskazuje se u evrima. )
 • Vrednost pokretne i nepokretne imovine na dan 01.12.2014 godine. ( Vrednost imovine iskazuje se u evrima. )

Imovina ste?ena u vremensko periodu 01.01.1990 do 31.12.2014 godine, po bilo kom osnovu, oporezuje se po gore prikazanim stopama.

Poresku prijavu popunjavaju sami gra?ani ili za njih to rade knjigovo?e. Gra?anin daje izjavu, da li je bio ili nije bio u, zakonodavnoj, izvršnoj vlasti ili je od te vlasti biran na funkciju.

Poresku prijavu podnose svi gra?ani R. Srbije, bez izuzetka.( Poresku prijavu podnosi i beba ro?ena 31.12.2014. godine. Naravno, za bebu poresku prijavu podnose njeni roditelji. Zašto je potrebno ovakvo rešenje? Ovakvo rešenje potrebno je, jer je veliki broj tajkuna, svoju imovinu prepisao na supruge, decu, unuke, ljubavnice itd.)

Umanjenje osnovice za oporezivanje!

Umanjenje po osnovu radnog staža: Poreska osnovica za oporezivanje, vrednost pokretne i nepokretne imovine, umanjuje se za 2.000 eura po godini radnog staža, evidentirane u PIO fondu.

Umanjenje po osnovu ste?enog novca u inostranstvu: Poreska osnovica za oporezivanje, vrednost pokretne i nepokretne imovine, umanjuje se za vrednost nov?anih sredstava zara?enih u inostranstvu. ( Primer: Novak ?okovi? je obavezan da prijavi svoju imovinu, ali se poreska osnovica umanjuje za vrednost koja je ste?ena u inostranstvu.)

Umanjenje po osnovu neispla?enog kredita: Poreska osnovica za oporezivanje, vrednost pokretne i nepokretne imovine, umanjuje se za iznos neispla?enog kredita. ( Primer: Petar Petrovi? je 2000 godine podigao kredit od 100.000 evra, za kupovinu stana. 2014 godine, ostalo je neispla?en deo kredita od 40.000 eura. Za ovaj iznos, od 40.000 eura, umanjuje se poreska osnova. )

Kako se kontroliše ta?nost podataka u prijavi!

Poreska uprava, pravi centralni registar imovine gra?ana R. Srbije.

Poreska uprava proverava, da li su podaci u poreskoj prijavi ta?ni.

Kad poreska policija ustanovi, da je podnosioci poreske prijave, prijavio manju imovinu od one kojom raspolaže, to ?e se smatrati da je prevara ? utaja. U ovom slu?aju, poreska policija izra?unava visinu poreza.

Porez se izra?unava, tako što se ne prijavljena imovina oporezuje na slede?i na?in: na propisanu stopu poreza iz ovog zakona, dodaje PDV porez i kazna od 10%. ( Zašto se dodaje PDV porez na ne-prijavljenu imovinu? Predpostavlja se da, podnosioci poreske prijave, nije prijavio imovinu, zato što u momentu sticanja imovine nije platio PDV porez. )

Na?in pla?anja ovog poreza!

Porez se pla?a isklju?ivo u novcu. Porez se ne može platiti vrednosnim papirima, niti se poreski dug moše pretvoriti u državne akcije. ( Primer: Ako je neki privrednik - tajkun dužan 10 miliona eura poreza, po ovom zakonu. Nije mogu?e ovaj porez plati, tako što ?e privrednik ? tajkun, državi dati akcije svog preduze?a u vrednost poreza.)

Porez se pla?a u 36 jednakih rata

Kako se troše prikupljena sredstva po ovom zakonu?

50% prikupljenih sredstava, po ovom zakonu, troše se za razvoj doma?e proizvodnje. Sredstva se upla?uju u Fond za podsticaj doma?e proizvodnje. ( Vidi projekat ??Fond za podsticanje industrijske proizvodnje?? koji se nalazi na sajtu:http://www.privrednicisrbije.rs/aktuelno/272-kako-drava-da-pomogne-razvovj-proizvodnje.html )

35% prikupljenih sredstava, po ovom zakonu, troše se za isplatu penzija. Sredstva se upla?uju u Penzijski fond.

15% prikupljenih sredstava, po ovom zakonu, troše se za zdravstvenu zaštitu. Sredstva se upla?uju u Zdravstveni fond.

alt

Ministar finansija D. Vujovi?, izjavio je da penzionerima ne treba garderoba, i zbog toga, njima se penzije mogu smanjiti 20%. Gospodine ministre, ovi penzioneri na slici se vole, njima treba ukinut penziju. Njima nisu potrebne pare, njih: greje, hrani i le?i ljubav.

Da li je neophodno doneti ovaj zakon i da li je on pravi?an?

Da, potrebno je doneti ovaj zakon.

Potrebno je pomiriti tajkune i gra?ane, ovaj zakon ?e to uraditi.

Potrebno je obezbediti pare za pokretanje doma?e proizvodnje.

Potrebno je obezbediti pare za penzije penzionerima i za plate doktorima i profesorima.

Da je potrebno doneti ovaj zakon, dokazati ?e slede?i primer:

alt

Naš tajkun, Miodrag Kosti?.

Primer!

Ja, Vujanovi? Živojin, gra?evinski inženjer, privatnik, vlasnik samostalne radnje, od 1989 do 1993god. gradio sam mostove, a Miodrag Kosti?, sadašnji vlasnik MK Komerc, sa svojom preduzetni?kom radnjom ?istio je industrijske dimnjake. Gospodina M. Kosti?a, sretao sam u zanatskoj zadruzi Interkop Be?ej u Be?eju. U to vreme, privrednici nisu mogli direktno radit za investitora, mogli su poslove raditi samo preko zanatske zadruge.

Ja sam, u to vreme, bio ponosan. Ose?ao sam da sam sposobni od gospodina M. Kosti?a, jer sam gradio prenapregnute mostove, raspona 30 m a M. Kosti? je ?istio industrijske dimnjake.

Posle toga, došle su one naopake godine. Ja sam ?ekao vojni poziv. ?ekao sam, da me vlast pozove u vojsku da branim narod i državu.

Ja sam ?ekao vojni poziv, razmišljao: o porodici, o narodu, o državi, o ratu. Dok sam ja ovakvo razmišljao, drugi su razmišljali: Kako da smene aktuelnu vlast? Kako da donesu zakon o privatizaciji društvene imovine? Kako društvenu imovinu pretvoriti u privatnu?

Oni koji su razmišljali, kako smetnuti aktuelnu vlast, kako doneti zakon o privatizaciji. Oni su smenili vlast, koja je istini za volju bila loša, doneli zakon o privatizaciji. Ovaj zakon je omogu?io tajkunsko boga?enje. Omogu?io je tajkunima, da bez rada steknu nezamislivu imovinu. Zakon je omogu?io M. Kosti?u, da kupovinom društvenih preduze?a, stekne imovinu vrednu 650 miliona eura,

Kako objasniti, da sam ja 90 godina gradio mostove, bio uspešan i zadovoljan privrednik a 2014 godine i dalje sam mali privrednik. M. Kosti? je 90 godina ?istio dimnjake, a 2014 godine je bogati tajkun, težak je 650 miliona eura i slovi za uspešnog privrednika.

Lako je ovo objasniti!

Ja nisam verovao u ovaj zakon o privatizaciji. Znao sam, da ovaj zakon o privatizaciji, ništa dobro ne?e doneti gra?anima Srbiji, znao sam da ?e doneti: plja?ku, lopovluk, nezaposlenost, nezadovoljstvoljstvo. Zbog toga nisam u?estvovao u privatizaciji društvenih preduze?e, nisam uzeo ni one besplatne akcije, koje je podelio M. Dinki?, jer je i to prevara. Zato sam ostao mali privrednik, mirno spavam i sre?an sam zbog toga.

Oni koji su verovali, da bogat i uticajan privrednik možeš postati, samo ako za male pare kupiš društvena preduze?a. Oni su doneli zakon o privatizaciji, zakon koji je omogu?io kupovinu društvenih preduze?a za male pare. Postali su bogati i uticajni privrednici, postali su Srpski tajkuni. Da li su sre?ni i da li mirno spavaju? Ne znam!

Zbog svega ovoga, potrebno je doneti ovaj zakon. Srbiji su potrebni:

 • Srbiji su potrebni heroji ali i kukavice.( Kad je rat, heroji brane državu. Kad je mir, ratne kukavice vode ekonomski progres. )
 • Srbiji su potrebni veliki ali i mali privrednici. Srbiji su potrebni tajkuni, potreban je: i Kosti? i Miškovi?.
 • Potrebno je pomiriti tajkune i gra?ane. (Veliki deo gra?ana misli, da su ih tajkuni oplja?kali i da su tajkuni krivi što loše žive. )
 • Potrebno je pokrenut doma?u proizvodnju.
 • Potrebno je zaposliti gra?ane.
 • Potrebno je pove?ati plate i penzije.
 • Potrebno je zaustaviti iseljavanje iz Srbije.
 • Potrebno je spasiti Srbiju.

Šta je još potrebno uraditi?

Da bi ovaj projekat uspeo, potrebno je istovremeno doneti Zakon o ispitivanju porekla imovine.

alt

Da bi postali normalni, potrebno je tajkunsku imovinu staviti pod lupu.

 Zakon o ispitivanju porekla imovine

Zakon o ispitivanju porekla imovine, potrebno je doneti istovremeno, da bi se spre?ile zloupotrebe. Odnosno da bi naterali gra?ane da prijave celokupnu svoju pokretnu i nepokretnu imovinu, i da bi naterali gra?ane da ubudu?e pla?aju poreze . ( Ako neko i uspe, da od poreske policije sakrije deo svoje imovine, ne?e to uspeti da sakrije od Zakona o ispitivanju porekla imovine. )

Šta zakon propisuje?

Zakon upozorava gra?ane R. Srbije, da ?e se njihova imovina upore?ivati sa iznosom poreza i doprinosa, koji su upla?ivali državi.

Kad poreska policija, utvrdi nesklad u vrednosti imovine i pla?enih poreza i doprinosa, to se smatra utajom poreza. Tada poreska policija izra?unava visinu poreza, koju je poreski obveznik trebao da plati.

Porez na ne prijavljenu imovinu ra?una se na slede?i na?in:

Obra?unava se PDV porez.

Obra?unavaju se doprinosi.

Obra?unava se kazna, koja je 15% od utajenog iznosa.

Iznos kaznenog poreza koji obra?unava poreska policija, na ne-prijavljenu imovinu, ne može biti ve?i od 50% vrednosti ne-prijavljene imovine.

Zakon propisuje sankcije za službenike koji vrše proveru porekla imovine?

Svaki službenik poreske uprave, koji vrši proveru porekla imovine i njegov šef koji je naredi proveru, u slu?aju zloupotrebe službenog položaja, kazniti ?e tako što ?e dobiti otkaz i bit ?e mu zabranjen rad u državnim organima R. Srbije.

Zloupotreba službenog položaja je: kad službenik radi u interesu obveznika pa mu namerno umanji ne-prijavljenu imovinu i kad diskredituje poreskog obveznika, tako što mu namerno uve?ava vrednost ne-prijavljene imovine.

Napomena :

Autor ovog projekta, zna da mnogi ne?e podržati ovaj projekat.

Zašto ovaj projekat ne?e podržati tajkuni?

Tajkuni misle, da su društvena preduze?a pošteno kupili. Oni misle da treba smanjiti platu profesoru, lekaru, smanjiti penzioneru penziju, jer su oni krivi za propast Srbije. Tajkuni ne vide, da im nezadovoljni gra?ani u nekoj revoluciji mogu uzeti sve.

Zašto ovaj projekat ne?e podržati politi?ari?

Zato što su pojedini politi?ari pokupovali društvena preduze?a za male pare i zato im nije u interesu da podrže ovaj projekat. Politi?ari misle da su u pravu, kad su doneli ovakav zakon o privatizaciji. Oni misle da su penzioneri, profesori i doktori problem Srbije i zato su im smanjili penzije i plate.

Zašto gra?ani ne?e podržati ovaj predlog zakona?

Ne?e podržati, zato što ve?ina gra?ana misli da tajkunima treba uzeti sve, a ne samo 10% kako ovaj projekat predvi?a. Gra?ani veruju, da su tajkun krivi što oni liše žive, jer su tajkuni pokrali narod i državu.

Zašto smo napisali i objavili ovaj projekat, kad verujemo da ga ne?e podržati tajkuni, politi?ari i gra?ani?

Projekat smo napisali i objavili sa ciljem: Da pokažemo da postoji izlaz iz ove krize. Da podstaknemo ?itaoce na razmišljanje.

 

I ovom prilikom, moramo podsetiti na:

Novog zapošljavanja radnika, ve?ih plata i penzija, nema bez doma?e industrijske proizvodnje.

Doma?e industrijske proizvodnje, nema bez doma?eg kupca tih proizvoda.

Bez novih zakona, nema doma?e industijske proizvodnje.

 

Kupujmo doma?e!

alt

Kupujmo doma?e! Samo ako budemo kupovali doma?e proizvode, možemo obezbediti: ve?e zapošljavanje, ve?e plate, ve?e penzije, bolju zdravstvenu zaštitu, itd. Kupovinom doma?ih proizvoda, pomažemo sebi i Srbiji!

Ko vodi akcij, Kupuj doma?e ?

Nažalost niko!

Akciju, Kupujmo doma?e, vodi udruženje Privrednici Srbije. Da je sre?e i pameti, ovu akciju bi vodila Vlada R. Srbije, Privredna komora Srbije i svi sindikati.

Ako oni to ne smeju da vode akciju ?Kupujmo doma?a?, mogu nama da plate, da agresivno i stalno vodimo ovu akciju po svim medijima.

Napomena !

Vi sudite i ocenjuj te, koliko je ovaj projekat vredan!!!

TOLIKO OD NAS!!!  Udruženje Privrednici Srbije i Udruženje gra?evinskih inženjera Srbije ? UGIS !!!

SAD STE VI NA REDU!!!!!

Sa poštovanjem !

  • Predsednik UGIS i
  • Predsednik udruženja Privrednici Srbije
  • Ing Vujanovi? Živojin
  • Kont.tel. 069-155-41-22
 

580b57fcd9996e24bc43c528

twitter-640x330

Mailing lista
Ulaz za ?lanove

Baner1

 

 

Baner2

 

 

Baner3

 

 

baner1

 

 

Baner1

 

 

banerg

 

 

Baner3

 

 

vlasina