altProjekat:

 KAKO SPREČITI PARTISKO ZAPOŠLJAVANJE ?

( Kako su političari pojeli 300.000 radnih mesta ! )

Ovaj projekat pokazuje, koliku ekonomsku štetu Srbiji prave politički lideri koji zapošljavaju svoje članove na izmišljena radna mesta, u javnim preduzećima i državnu administraciju, i nudi rešenje kako ovaj politički kriminal i korupciju zaustaviti. 

Zapošljavajući svoje članove partije, na izmišljena radna mesta u javnim preduzećima i državnoj administraciji, politički lideri za 10 godina pojeli su 293.352 ( trista hiljada ) radnih mesta, ili 12.223 kilometra asfaltnog puta širine 6m, ili 14.667 kilometara kanalizacije, ili 2.933.526 m2 novog poslovnog prostora škola, bolnica, obdaništa itd.

Da bih bolje razumeli ovaj projekat „Kako su političari pojeli 300.000 radnih mesta “, postavljamo dva pitanja, odnosno navodim dva primera stranačkog kriminala i korupcije !

 

Privrednici Srbije pitaju ?

 

Kakva je razlika, između političara koji namesti posao svom prijatelju u vrednosti od 10 miliona dinara i političara koji zaposli samo jednog člana svoje partije, na izmišljeno radno mesto, u JP ili u državnoj administraciji?

 

U prvom slučaju, političar je uzeo proviziju od 1 milion dinara za  nameštanje tendera pri dobijanju određenog posla i tako je oštetio državu za jedan milion dinara, a u drugom slučaju, kad političar zaposli samo jednog svog člana partije na izmišljeno radno mesto, u JP ili državnu administraciju, on napravi štetu državi u iznosu od 12 miliona dinara. ( 100.000 bruto plata x 12 meseci x 10 godina = 12.000.000 dinara )

 

Iz prikazanog primera vidi se da političari koji zapošljavaju svoje stranačke kolege, na izmišljena radna mesta, prave državi - narodu daleko veću štetu od onih političara koji uzimaju samo mito. Zapošljavanje partiski drugova na izmišljena radna mesta, u JP i državnu administraciju, mi nazivamo, stranački kriminal i korupcija.

 

Da su naše tvrdnje i računica tačna o tome, koliko su političari pojeli radnih mesta, primajući stranačke drugove na izmišljena radna mesta, pokazujemo kroz primere iz Bečeja. 

 

Primer 1.  Sportski centar Mladost u Bečeju !

 

U Sportskom centru Mladost u Bečeju zaposleno je 22 radnika, a ne treba da bude zaposleno više od 5 radnika, što znači da u Sportskom centru Mladost u Bečeju ima 17 radnika više zaposleno, a to znači da su lokalni političari napravili štetu građanima Bečeja u iznosu od 213.900.000 dinara ili 1.927.027 eura za 10 godina. Ako ovu štetu pretvorimo u radna mesta, kilometre puta, kanalizacije ili m2 novih objekata, onda su lokalni političari pojeli: 200 radnih mesta lil 10 km kanalizacije, ili 8,3 km puta širine 6m, ili 2.000 m2 novih škola ili bolnica, samo u ovoj ustanovi.

 

Primer 2.  Turistička agencija Bečej !

 

Turistička agencija Bečej ima 5 zaposlenih, nikakvih radnih rezultata nema, za ovaj posao koji obavljau, dovoljno  pola radnika, što znači da u turističlpj agenciji ima 4,5 radnika više zaposleno.

 

Primer 3.  Centar za socijalni rad Bečej !

 

Centar za socijalni rad opštine Bečej ima 14 zaposlenih radnika i za njihove plate i materijalne troškove, poreski obveznici izdvajaju 15.238.000 dinara, a za socijalnu pomoć ugroženim licima izdavaja 7.000.000 dinara. ( Ovi podatci su skinuti sa zvaničnog sajta opštine Bečej. )

 

Činjenica da se za plate radnika i njihove troškove izdvaja 2.18 puta više nego za pomoć ugroženim građanami, govori o političarima i njihovom neznanju, neodgovornosti, političkom kriminalu - korupciji i potvrđuje našu tvrdnju da su  u JP i državnim institucijama više od 50% radnih mesta izmišljeno.

 

Vidi službeni sajt : http://www.becej.rs/rsLAT/cent_za_soc_rad.jsp

 

Citat „Zаrаdе zаpоslеnih i mаtеriјаlni trоškоvi u Cеntru zа sоciјаlni rаd Bеčеј finаnsirајu sе iz budžеtа Rеpublikе Srbiје prеkо Мinistаrstvа rаdа, zаpоšlјаvаnjа i sоciјаlnе pоlitikе. Zа 2012. gоdinu zа оvе nаmеnе plаnirаnо је 12.477.000,00 dinаrа i tо: zа zаrаdе zаpоslеnih 11.216.000.00 dinаrа а zа mаtеriјаlnе trоškоvе 1.261.000,00 dinаrа.
Zаrаdе 2 zаpоslеnа i mаtеriјаlni trоškоvi u Cеntru zа sоciјаlni rаd Bеčеј finаnsirајu sе i iz budžеtа lоkаlnе sаmоuprаvе.
Prаvа iz оblаsti prоširеnе sоciјаlnе zаštitе finаnsirа lоkаlnа sаmоuprаvа. Usvојеn finаnsiјski plаn budžеtа lоkаlnе sаmоuprаvе iznоsi 10.061.000,00 dinаrа, оd čеgа nа brutо zаrаdе zаpоslеnih i nаknаdе trоškоvа zаpоslеnimа iznоsi 1.521.000,00 dinаrа, а zа mаtеriјаlnе trоškоvе 1.470.000,00 dinаrа. Plаnirаnе nаknаdе zа sоciјаlnu zаštitu su 7.000.000,00 dinаrа iz budžеtа lоkаlnе sаmоuprаvе.
U Infоrmаtоr ćе blаgоvrеmеnо biti unеtе izmеnе u pоglеdu prihоdа ukоlikо tоkоm 2012. gоdinе dоđе dо kоrеkciја u kоеficiјеntimа zаpоslеnih i cеni rаdа kао pаrаmеtrimа zа izrаčunаvаnjе zаrаdа i mаtеriјаlnih trоškоvа.“ Završen citat.

 

Argumenti naše računice!

 

Da su politički lideri na nivou Srbije pojeli 300.000 radnih mesta, a politički lideri Opštine Bečej na nivou Bečeja pojeli su 1.466 radna mesta, dokazujemo dole prikazanim primerom.

 

Primeri iz Bečeja !


alt

Tabelarni prikaz štete, koju su napravili Bečejski političari !

alt

 

Ako pogledamo tabelu možemo videti da je u :

 • JP Stankom Bečej, zaposleno je 18 radnika, a potreban broj radnika je 10.5, višak je 7,5 radnika,
 • JP Toplana Bečej, zaposleno je 20 radnika, a potreban broj radnika je 9, višak je 11 radnika,
 • JP Vodokanal Bečej, zaposleno je 68 radnika, a potreban broj radnika je 39, višak je 29 radnika,
 • JP Komunalac Bečej, zaposleno je 67 radnika, a potreban broj radnika je 39, višak je 28 radnika,
 • Opštinskoj upravi Bečej, zaposleno je 132 radnika, a potreban broj radnika je 42, višak je 90 radnika itd.

 

Ako ovu štetu prevedemo u kilometre asvaltnog puta, ili kilometre kanalizacije, ili broj radnih mesta onda su Bečejski politički lideri za 10 godina pojeli:

 • 61 km novog asvaltnog puta širine 6m, ili
 • 73 km gradske kanalizacije, ili
 • 14.667 m2 škola, bolnica, obdaništa, ili
 • 1.466 radna mest.

 

Ako ovu štetu posmatramo na nivou Srbije  i to prevedemo u kilometre asvaltnog puta, ili kilometre kanalizacije, ili broj radnih mesta onda su Srpski politički lideri za 10 godina pojeli:

 • 12.223 km novog asvaltnog puta širine 6m, ili
 • 14.667 km gradske kanalizacije, ili
 • 2.933.526 m2 novog poslovnog prostora škola, bolnica, obdaništa, ili
 • 293.352 radna mesta. ( trista hiljada radnih mesta ).

 

Napomena:

 

U ovu računicu nije uračunat višak radnika koji je zaposlen u Bečejskom: Sportskom centru Mladost, Turističkoj agenciji, Gradskom pozorištu, muzeju, biblioteci itd, jer je slika sa prikazanim primerima, u gore prikatzanoj tabeli, dovoljno crna.

 

REŠENJE PROBLEMA

 

Udruženje Privrednici Srbije, ne može da se pomiri sa ovakvim neznanjem, amaterizmom, neodgovornošću, bahatošću ili lošim namerama političara, koji dovode do sve većeg propadanja Srbije, pa smo rešili da ponudimo rešenje i napisali smo ovaj projekat, koji će zaustaviti dalje propadanje Srbije,uozbiljiti pojedine političare a neke političare će izbaciti iz igre.

 

Predlažemo Vladi R. Srbije :

alt

Predlažemo Vladi R. Srbije, javnim preduzećima, državnim ustanovama, lokalnim upravama i ostalim budžetskim korisnicima, posebnim zakonom propiše:

 • maksimalni broj radnika,
 • način izbora direktora i njegovu stručnu spremu,
 • organizaciju i
 • sistematizaciju radnih mesta.

 

Svaka lokalna samouprava bila bi obavezna da do kraja 2013 godine, dovede broj zaposlenih radnika u lokalnoj upravi, državnim ustanovama, javnim preduzećima i drugim budžetskim korisnicima, na broj koji propisuje ovaj zakon.

 

Srestva koja bi se uštedela ovim zakonom izdvajaju se na poseban račun, a koristila bi se za sledeće namene:

 • 50% srestava bi se izdvajalo za posticanje domaće proizvodnje po principu ortačkog udruživanje države i privrednika u odnosu 50% : 50%, ( ovaj projekat možete pročitati na sajtu www.privrednicisrbije.rs ) a
 • 50% srestava bi se ulagalo u izgradnju i održavanje infrastrukture, kao što su: putevi, vodovod, kanalizacija, škole, bolnice i druge javne ustanive.

 

Zakonom obavezati, lokalnu samouprevu, državne ustanove, javna prediueća i ostale budžezske korisnike da su obavezni na sajtu da objave sledeće podatke:

 • broj zaposlenih radnika,
 • ukupan prihod u prošloj fiskalnoj godini,
 • koliko je finansiski srestava, javno preduzeće ili državna ustanova, dobilo iz budžeta,
 • koliki je sopstveni prihod javnog preduzeća ili državne ustanove
 • koliko su iznosili bruti lični dohodci,
 • koliki su troškovi za grejanje, struju kancelariski materijal, održavanje voznog parka, reprezentacije itd,
 • kolika su ulaganja za održavanje sistema ( Na primer: Koliko je Direkcije za izgradnju i održavanje infrastrukture uložila u izgradnju i idržavanje puteva. )

 

Napomena !

Jednostavno rečeno, mora se odpustiti 30.000 radnika koji dolaze na posao a ne rade, da bi se zaposlilo 300.000 radnika u proizvodnji u narednih 10 godina.

 

 

Naš predlog : 

Pošto sadašnji političari ne znaju, kako napraviti organizaciju i sistematizaciju nekog javnog preduzeća, mi im besplatno poklanjamo projekat, kako organizovati javno preduzeće „JP Direkcija za izgradnju i održavanje objekata i infrastrukture“ u opštinama do 50.000 stanovnika.

 

Organizacija i sistematizacija

JP „Direkcija za izgradnju i održavanje objekata i infrastrukture“

alt

Ove fotografije pokazuju, da direktor direkcije za izgradnju mora biti građevinske struke !

 

Potrebna radna mesta, potrebna stručna sprema kandidata i opis poslova.

alt 

 

Radno mesto : Direktor......... 1 izvršioc.

 

 • Direktora bira, izvršno veće opštine na predlog upravnog odbora JP a na osnovu javnog konkursa.
 • Kandidat koji konkuriše za radno mesto direktora „ Direkcije za izgradnju i održavanje objekata i infrastrukture“ mora biti građevinske ili arhitektonske struke, sa minimum 5 godina radnog staža i 3 godine rada na rukovodećem mestu.
 • Za direktora JP, ne može biti izabrano lice koje je: osuđivano za privredni prestup, rukovodilo firmom ili bio vlasnik firme koja je otišlo pod stečaj ili je firma blokirana duže od 6 meseci.
 • Za JP ili državnu ustanovu ne može raditi firma ili preduzetnička radnja, gde je vlasnik, suvlasnik direktor ili neko od njegovih članova porodice.

 

Obrazloženje predloga!

 • Logično je da direktor JP „Direkcija za izgradnju i održavanje infrastruktue“, koje se bavi izgradnjom i održavanjem građevinskih objekata, bude građevinske struke i da za to javno preduzeće, ne može raditi preduzeće ili preduzetnička radnja gde je vlasnik, suvlasnik direktor ili neko od njegovih članova porodice.

 

alt

 

Radno mest : Tehnički direktor ...........1 izvršioc.

 

 

 • Tehničkog direktora bira upravnog odbora JP-a, na osnovu javnog konkursa, na mandat od 4 godine uz mogućnost da bude ponovo biran.
 • Lice koje je bilo tehnički direktor prestaje radni odnos posle isteka mandata ili mu mandat prestane po bilo kom drugom osnovu, ne može se rasporediti ni na kakve poslove u JP „ Direkcije za izgradnju i održavanje objekata i infrastrukture“.
 • Kandidat koji konkuriše za radno mesto tehničkog direktora „Direkcije za izgradnju i održavanje objekata i infrastrukture“ mora biti: inženjer, diplomirani inženjer ili master građevinske ili arhitektonske struke sa minimum 5 godina radnog staža i 3 godine rada na rukovodećem mestu. 

 

Obrazloženje predloga!

 

Direktora JP „Direkcija za izgradnju i održavanje infrastruktue“ bira vladajuća većina u opštini, koja se inače često menja, pa je logična potreba da se u JP uvede radno mesto „Tehnički direktor“ , da bi JP moglo neometano da funkcioniše i prilikom promene valasti u opštini.

 

alt

 

Radno mesto : Nadzorni organ za izgradnju i održavanje građevinskih objekata niskogradnje ............1 izvršioc.

 

 

Potrebna stručna sprema:

Poslove „Nadzorni organ za izgradnju i održavanje građevinskih objekata niskogradnje“ može obavljati lice koje je: inženjer, diplomirani inženjer ili master, građevinske struke, smer saobraćajni-niskogradnja, ima licencu Inženjerske komore Srbije, poznaje rad na računaru ( programe: Word, Excel, Internet ) i poseduje vozačku dozvolu.

 

Opis poslova:

 

Poslovi Nadzornog organa ( inženjera niskogradnje ) su:

 • obavljanje poslova nadzornog organa na izgradnji i održavanju građevinskih objekata niskogradnje,
 • izdavanje saglasnosti za postavljanje objekata u blizini saobraćajnica u građevinskom smislu, i kontrola da li se poštuje saglasnost ,
 • izdavanje predprojektnih uslova i kontrola da li se postupa po izdatim predprojektnim uslovima,
 • izdavanje računa za uslugu izdavanja saglasnosti i predprojektnih uslova i
 • obavljanje drugih poslova koje naredi neposredni rukovodioc, ako su poslovi u skladu sa stukom ili internom osposobljenosću.

 

alt

 

Radno mesto : Nadzorni organ za izgradnju i održavanje saobraćajnih objekata ............0,5 izvršioc

 

 

Potrebna stručna sprema:

Poslove „Nadzorni organ za izgradnju i održavanje saobraćajnih objekata“ može obavljati lice koje je: inženjer, diplomirani inženjer ili master, saobraćajne struke, smer putnički saobraćaj, i ima licencu Inženjerske komore Srbije, poznaje rad na računaru ( programe: Word, Excel, Internet ) i poseduje vozačku dozvolu.

 

Poslovi Nadzornog organa ( saobraćajnog inženjera ) su:

 • obavljanje poslova nadzornog organa na izgradnji i održavanju saobraćajnih objekata ( horizontalne i vertikalne signalizacije ),
 • izdavanje saglasnosti za postavljanje objekata u blizini saobraćajnica u saobraćajnom smislu ( da li budući objekti smetaju odvijannju saobraćaja ) i kontrola da li se poštuje saglasnost ,
 • izdavanje predprojektnih uslova u saobraćajnom smislu i kontrola da li se postupa po izdatim predprojektnim uslovima,
 • izdavanje dozvola za vanredne prevoze i zatvaranje saobraćajnica,
 • izdavanje računa za uslugu izdavanja saglasnosti i predprojektnih uslova i
 • obavljanje drugih poslova koje naredi neposredni rukovodioc, ako su poslovi u skladu sa stukom ili internom osposobljenosću

 

alt

 

Radno mesto : Glavni planer................ 1 izvršioc.

 

 

Potrebna stručna sprema:

Poslove glavnog planera može obavljati lice koje je:, diplomirani inženjer ili master, građevinskoe struke, smer prostorno planiranje, i ima licencu Inženjerske komore Srbije, 3 godine radnog iskustva kao planer i poznaje rad na računaru ( programe: Word, Excel, Internet i potrebne stručne programa ) i poseduje vozačku dozvolu.

 

Poslovi Glavnog planera su:

 • obavljanje poslova planera,
 • kontrola da li se radi po izdatim urbanističkim uslovima i planovima,
 • vršenje nadzora na izgradnji i održavanju objekata visokogradnje,
 • izdavanje računa za uslugu izdavanja saglasnosti i predprojektnih uslova i
 • obavljanje drugih poslova koje naredi neposredni rukovodioc, ako su poslovi u skladu sa stukom ili internom osposobljenosću.

 

Radno mesto : Planer................ 1 izvršioc.

 

Potrebna stručna sprema:

Poslove planera može obavljati lice koje je:, diplomirani inženjer ili master, građevinskoe struke, smer prostorno planiranje, i ima licencu Inženjerske komore Srbije i poznaje rad na računaru ( programe: Word, Excel, Internet i potrebne stručne programa ) i poseduje vozačku dozvolu.

 

Poslovi planera su:

 • obavljanje poslova planera,
 • kontrola da li se radi po izdatim urbanističkim uslovima i planovima,
 • vršenje nadzora na izgradnji i održavanju objekata visokogradnje,
 • izdavanje računa za uslugu izdavanja saglasnosti i predprojektnih uslova i
 • obavljanje drugih poslova koje naredi neposredni rukovodioc, ako su poslovi u skladu sa stukom ili internom osposobljenosću.

 

Obrazloženje predlog !

 

Da su dovoljna 2 izvršioca na poslovima planiranja u opštinama veličine do 50.000 stanovnika može se ustanoviti na sledeći način.

Izračuna se vrednost dve bruto plate planera na godišnjem nivou i tom iznosu dodaju se materijalni troškovi planera i tako dobijena vrednost uporedi se sa vrednošću: izdatih računa za pružanje usluga u izradi urbanističkih uslova i vrednsću planova na tržištu, koje rade planeri direkcije. ( Tržišna vrednost planova koje rade planeri direkcije, dobija se tako što se pribave 3 ponude za izradu planova od ovlaštenih projektnih kuća i uzme srednja vrednost.)

Vrednost bruo plata planera i materijalnih troškova mora biti manja od vrednosti planova i izdatih računa.

 

Radno mesto : Referent na kontroli zanatskih radova na održavanju objekata ...........1 izvršioc.

 

Potrebna stručna sprema za obavljanje posla referent na kontoli zanatskih radova na održavanju objekata:

Poslove referent na kontroli zanatskih radova na održavanju objekata,može obavljati lice koje je: građevinski tehničar, građevinskoe struke, ima 3 godine radnog iskustva u struci, položen stručni ispit i poznaje rad na računaru ( programe: Word, Excel, Internet ) i poseduje vozačku dozvolu.

 

Poslovi referenta na održavanju objekata su:

 • kontrola izvednih radova na održavanju građevinskih objekata u delu zanatskih radova,
 • kontrola računa i
 • obavljanje drugih poslova koje naredi neposredni rukovodioc, ako su poslovi u skladu sa stukom ili internom osposobljenosću.

alt

 

Radno mesto : Pravnik ...........1 izvršioc

 

 

Potrebna stručna sprema pravnika:

Poslove pravnika može obavljati lice koje je:, pravnik, diplomirani pravnik ili master i poznaje rad na računaru ( programe: Word, Excel, Internet ) i poseduje vozačku dozvolu.

 

Poslovi pravnika su:

 • da obavlja pravne poslove,
 • da obavlja pravne poslove kod javnih nabavki i
 • da obavlja drugih poslova koje naredi neposredni rukovodioc, ako su poslovi u skladu sa stukom ili internom osposobljenosću.

alt

 

Radno mesto : Glavni ekonomista ...........1 izvršioc

 

 

Potrebna stručna sprema glavnog ekonomiste:

Poslove glavnog ekonomiste može obavljati lice koje je:, ekonomista, diplomirani ekonomista ili master i poznaje rad na računaru ( programe: Word, Excel, Internet i potrebne stručne programa ) i poseduje vozačku dozvolu.

 

Poslovi glavnog ekonomiste su:

 • da u saradnji sa tehničkim licima pravi potrebne planove,
 • da vodi knjigovostvene poslove,
 • da radi i potpisuje završni račun,
 • da po potrebi knjiži,
 • da obavlja drugih poslova koje naredi neposredni rukovodioc, ako su poslovi u skladu sa stukom ili internom osposobljenosću.

 

 

 

Radno mesto : Knjigovođa ...........1 izvršioc

 

Potrebna stručna sprema knjigovođe:

Poslove knjigovođe,može obavljati lice koje je:, ekonomski tehničar, ima 3 godine radnog iskustva u struci i poznaje rad na računaru ( programe: Word, Excel, Internet i stručni program ).

 

Poslovi knjigovođe su:

 • da vodi knjigovostvene poslove,
 • da obavlja drugih poslova koje naredi neposredni rukovodioc, ako su poslovi u skladu sa stukom ili internom osposobljenosću.

 

Obrazloženje predlog !

 

Da su dovoljna 2 izvršioca na poslovima ekonomskog planiranja i knjigovostva u opštinama veličine do 50.000 stanovnika može se ustanoviti na sledeći način.

Izračuna se vrednost bruto plate glavnog ekonomiste i knjigovođe na godišnjem nivou i uporedi se sa vrednošću ponude knjigovostvene agencije za obavljanje poslova knjigovosa. ( Posao knjigovostva može se izdati knjigovostvenoj agenciji. )

 

Radno mesto : Sekretarica ...........1 izvršioc

 

Potrebna stručna sprema sekretarice:

Poslove sekretarice,može obavljati lice koje je završilo gimnaziju, ekonomsku školu ili neku drugu srednu školu i poznaje rad na računaru ( programe: Word, Excel, Internet ).

 

Poslovi sekretarice su:

 • da obavlja poslove sekretarice,
 • da obavlja administrativne poslove i
 • da obavlja druge poslove koje naredi neposredni rukovodioc, ako su poslovi u skladu sa stukom ili internom osposobljenosću.

 

Svi ostali poslovi kao što su: nadzor na mašinskim i elektro instalacijama, usluge advokata za vođenje sudskog spora, čišćenje objekta ili neki drugi poslovi rade se tako da što se angažuju specijalizovane firme za obavljanje tih poslove.

alt

 

Upravni odbor

 

 

Upravni odbor JP „Direkcija za izgradnju i održavanje objekata i infrastrukture“

 

 • Upravni odbor JP „Direkcija za izgradnju i održavanje objekata i infrastrukture“ ima 5 članova.
 • Članove upravnog odbora bira Skupština opštine.
 • Sastav upravnog odbora, odgovara sastavu skupštine opštine a to znači da je u upravnom odboru učestvuje i opozicija.
 • Tri člana upravnog odbora, moraju biti građevinske struke.
 • Svi članovi upravnog odbora, moraju se stručno usavršiti u delu : poznavanja javnih nabavki, poznavanju poreza PDV, kretanje dokumentacije itd.

 

Delatnost JP

 

Delatnost JP„Direkcija za izgradnju i održavanje objekata i infrastrukture“

 

JP„Direkcija za izgradnju i održavanje objekata i infrastrukture“ za potrebe Skupštine opštine vodi sledeće poslove:

 • izgradnju novih i održavanje postojećih saobraćajnica,
 • izgradnju novih i održavanje postojećih objekata od javnog značaja, a to znači da: na primer JP„Direkcija za izgradnju i održavanje objekata i infrastrukture“ vodi izgradnju novih škola ili naručuje radove i vrši kontrolu istih na održavanju sanitarnih čvorova u nekoj školi. Nije logična dosadašnja praksa, da direktor dečijeg vrtića vodi izgradnju novog dečijeg vrtića, za to vreme radnici direkcije igraju igrice na kompjuteru a mali privrednici putem poreza sve to plaćaju.
 • upravljanje javnim površinama,
 • izrađuje ili naručuje potrebne planove,
 • itd.

 

Zaključak:

alt

Udruženje privrednika Srbije „ Privrednici Srbije“ znaju da ovaj projekat: smanjuje broj nepotrebnih radnika u administraci, smanjuje stranačku korupciju i kriminal, povećava efikasnost JP, pospešuje investiranje, otvara nova radna mesta, postiče odgovornost i pomže bržem izlasku iz krize.

 

Privrednici Srbije sumnjaju da će Vlada R. Srbije usvojiti i realizuje ovaj projekat, jer su stranački kadrovi ti koji dolaze na posao a ništa ne rade i primaju plate. Ima i takvih slučajeva koji i ne dolaze na posao a primaju platu.

 

Privrednici Srbije su ovaj projekat objavili na sajtu sa ciljem da:

 • podstaknu čitaoce na razmišljanje,
 • pokrenu kritiku ovog projekta sa ciljem da neko napiše bolji projekat od ovog,
 • podsete stranačke lidere na odgovornost prema građanima,
 • podstakne male privrednike da dignu glas protiv ovakvog načina rada, jer ovakvim načinom rada vlast baca novac, ovaj novac se mogao uložiti u investicije a to znači više posao malim privrednicima, novo zapošljavanje i više poreza koji poni budžet,

NAPOMENA!!!

POMOZITE SEBI I SRBIJI! PROSLEDITE OVAJ PROJEKAT PRIJATELJU I POZNANIKU!!!

Toliko od nas! Sad ste Vi na redu!

 

 

Privrednici Srbije
Ing Vujanović Živojin
Kon. Tel  069-155-41-22
 

580b57fcd9996e24bc43c528

twitter-640x330

Mailing lista
Ulaz za članove

Baner1

 

 

Baner2

 

 

Baner3

 

 

baner1

 

 

Baner1

 

 

banerg

 

 

Baner3

 

 

vlasina