alt

( ŠTA  PROIZVODITI I KAKO ? )

Projekat: Srpska agencija za podsticanje proizvodnje – SAPP

 Ovaj projekat nudi rešenje! Kako država Srbija može pomoći, malim privrednicima, u organizovanju masovne proizvodnje poznatih - novih proizvoda, svetskog kvaliteta i modernog dizajna, i kako te proizvode prodati. Projekat pokazuje i kako: podsticati domaće preduzetništvo, produktivno zapošljavanje radnika i samozapošljavanje.

Uvod :

Naši „Ekonomski eksperti“ napravili su takav ekonomski sistem, koji je zasnovan na uvozu svega i svačega, i koji je doveo do situacije, da se u Srbiji ne isplati ništa proizvoditi. Nismo u stanju proizvesti, ni jedan običan fem za kosu, ili otvarač za pivo. Vlast je dovela do toga, da studenti, Mašinski fakultet, zovu uzaludnim fakultetom, jer kad ga završiš, nema šta da radiš. Ubili su svaku ideju i pomisao, da mali privrednik iz Srbije, može nešto proizvoditi.

Ništa ne proizvodimo, i ako u Srbiji i Srpskom narodu ima dovoljno znanja i iskustva, da proizvede, sve proizvode široke potrošnje, koje trenutno uvozimo. Razlog, zašto ne proizvodimo pomenute proizvode, treba tražiti u našoj ne organizovanosti i nepostojanju agencije, koja bi povezivala sva ta rasuta znanja i iskustva, i nepostojanja želje i interesa, kod naših političara, kod Vlade R. Srbije, da pomognu razvoj male privrede.

Zbog gore navedenih činjenica, i verovanja u preduzetnike Srbije, ja nudim projekt: '' SRPSKA AGENCIJA ZA PODSTICANJE PROIZVODNJE - SAPP '' čiji je zadatak, da okupi rasuto Srpsko znanje i iskustvo, i da ga stavi u funkciju proizvodnje i prodaje poznatih - novih proizvoda.

Predlažemo Vladi R. Srbije, da realizuje ovaj projekat, predlažemo da osnuje agenciju: SRPSKA AGENCIJA ZA PODSTICANJE PROIZVODNJE - SAPP.

alt

SRPSKA AGENCIJA ZA PODSTICANJE PROIZVODNJE - SAPP

 Uvod!

Zašto mala privreda ništa ne proizvodi, kako pokrenuti domaću proizvodnju i kako država da pomogne malim privrednicima u pokretanju proizvodnje? Na ova pitanja, odgovor daje ovaj projekat!

Mala privreda, može dati puni doprinos razvoju Srbije, samo ukoliko se napravi prava dijagnoza dosadašnjih neuspeha, i na bazi te dijagnoze, da se donesu prave mere.

Koji su osnovni problem malih privrednika, zašto oni nisu zainteresovani da se bave proizvodnjom i koji su njihovi problemi i dileme? OSNOVNI PROBLEM - DILEMA MALIH PRIVREDNIKA JE, ŠTA PROIZVODITI I KAKO TAJ PROIZVOD PRODATI, a ne kako to finansirati.


Da bi mala privreda imali za koga proizvoditi, prvo moramo pokrenuti VELIKU PRIVREDU, jer u ovim uslovima, mala privreda nema kupca.

U dogledno vreme,  ne možemo očekivati, da će mo pokrenuti veliku privredu i da će doći do značajnijih velikih investicija. Da bi bar malo ublažio problem: nezaposlenosti, malih plata i penzija, nemanja kupaca, potrebno je pokrenuti domaću proizvodnju u sektoru male privrede. Potrebno je stvoriti uslove, da bar mala privreda nešto proizvodi. Potrebno je osnovati agenciju SAPP.

Šta je zadatak agencije SAPP?

Zadatak agencije SAPP je da:

 • putem sredstava informisanja: TV emisije, radija, web sajta, interneta, časopisa i predavanja po mestima, promoviše ideje, sadašnjim i budućim preduzetnicima, šta bi oni mogli da proizvode. Cilj je da podstaknemo preduzetnički duh, da podstaknemo na razmišljanje, o novoj proizvodnji.
 • pomogne, u međusobnom povezivanju privrednika, koji su se odlučili na zajedničku saradnju, na proizvodnji određenog proizvoda.
 • podstiče pronalazače R. Srbije, da rade na svojim otkrićima - pronalascima, i da im pomaže, da svoje pronalaske prestave javnosti, da pomogne da se pronalazak komercijalizuje.
 • BRANI INTERESE MALIH PRIVREDNIKA i članova agencije.
 • Itd.

 Kako se, agencije SAPP, predstavlja u sredstvima informisanja?

alt

 TV emisija agencije SAPP!

 

Agencija obezbeđuje TV emisiju, u trajanju od 45 minuta, za potrebe agencije. TV emisija bi se emitovala, jedanput nedeljno, u udarnom terminu, na televiziji sa nacionalnom frekvencijom ( Na primer na, RTS, na prvom programu.).

TV emisiju uređuje agencija SAPP.

Kako predstavti proizvod, u TV emisiji?

Stručnjaci agencija, gledaocima bi pokazali konkretni proizvod, sastavljen, i rastavljen.

Objasnili bi:

 

 • Kako se taj proizvod proizvodi?
 • Šta je potrebno od: materijala, alata, i mašina?
 • Koliki je potreban prostor za proizvodnju?
 • Koji su finansijski efekti ( Koja je prosečna cena tog proizvoda na tržištu? Koje su potrebe za tim proizvodima na tržištu Srbije i da li postoji mogućnost za izvozom? Koji je mogući profit? ),
 • Koja su potrebna sredstva za: nabavku materijala, alata, mašina, opreme i izgradnju ili iznajmljivanje proizvodnog prostora? itd.

 

Kako pozvati privrednike na saradnju? 

Agencija preko TV emisije pozvala,

 

 • privrednike i gledaoce, da predlažu koji poznati proizvod prestaviti u TV emisiji, a što bi mogli proizvoditi sadašnji i budući privrednici.
 • trgovce, da pošalju fotografije proizvoda, koje oni mogu da prodaju.
 • Srbe u dijaspori trgovce, da pošalju fotografije proizvoda, koje oni mogu da prodaju.

 

 

Kako pozvati stručnjake na saradnju? 

Agencija preko TV emisiji pozivala:

 

 • Tehnologe i projektante, koji poznaju tehnologiju proizvodnje, da se jave agenciji.
 • Trgovce, koji mogu prezentovane proizvode prodati, da se jave agnecij.
 • Trgovce, da pošalju uzorak, fotografiju ili skicu proizvoda, koji mogu da prodaju, da se jave agenciji.
 • Privrednike, da šalju uzorke i fotografije proizvoda koje mogu proizvesti, da se jave agenciji.
 • Dizajnerima, da šalju informacije, kojim proizvodima mogu uraditi dizajn, da se jave agenciji.
 • Finansijerima, koji mogu da finansiraju proizvodnju određenog proizvoda, da se jave agenciji.

 

Kako se može postati član agencije? 

Članovi agencije mogu biti sadašnji i budući preduzetnici i koji prihvate pravila agencije.

Agencija, preko TV emisije, u skraćenoj verziji, upoznaje preduzetnike, sa pravilima, ko može biti član agencije.

Na sajtu agencije, bit će objavljena detaljna pravila agencije, ko može biti član agencije.

Web sajt agencije SAPP

Agencija, uz pomoć interneta, odnosno preko: Web sajta, Fejzbuka, Tvitera, YouTube itd, stalno bi podsticala sadašnje i buduće preduzetnike na razmišljanje, šta bi oni mogli proizvoditi i pozivala ih saradnju sa agencijom.

Agencija će na sajt postaviti:

 

 • Sve TV emisije agencije.
 • IDEJE, ŠTA PROIZVODITI sa skraćenim biznis planom, za svaki proizvod posebno.
 • Ponude, predloge i zahteve, trgovaca, tehnologa, projektanata, dizajnera i slično.
 • Ponude finansijera.
 • Predlog ugovora između budućih ortaka – partnera.
 • Pravila agencije
 • Stalni poziv na saradnju.
 • Članovi agencije SAPP, moći će svoj biznis da reklamiraju na ovom sajtu.

Video bim agencije SAPP

Agencija će us svim gradovima u Srbiji, u centru grada, postaviti savremeni video bim, preko koga će se slati poruka sadašnjim i budućim preduzetnicima.

Poruka bi mogla izgledati ovako! OVO TI MOŽEŠ PROIZVESTI, sledi slika proizvoda, NA OVOM PROIZVODU MOŽEŠ ZARADITI OVOLIKO, navesti iznos.

Časopis agencije SAPP

Agencija će izdavati svoj časopis, u kome će nuditi konkretne ideje, šta proizvoditi.

Zadatak časopisa je da podstakne, sadašnje i buduće preduzetnike, da razmišljaju da i oni počnu nešto da proizvode.

Za svaki predstavljeni proizvod, biti će urađen detaljniji tehnološki projekat i biznis plan.

Članovi agencije SAPP, moći će svoj biznis da reklamiraju u ovom časopisu.

Stalni izložbeni prostor agencije SAPP

Kad se stvore uslovi, agencija SAPP će u svim većim gradovima u Srbiji otvoriti stalni izložbeni prostor, u kome će preduzetnici moći da prestave svoj proizvod, i gde će moći videti ideje, šta bi oni mogli da proizvode.

Svaka ideja, najbolje se objasni kroz primer, pa to radimo i mi.

 

Primer :

Kako prezentovati i pokrenuti proizvodnju, fena za kosu?

alt

1.  Stručnjak agencije, u TV emisiji agencije, pokaže FEN ZA KOSU koji je svetskog dizajna i kvaliteta. Zatim taj fen za kosu rastaviti u sastavne delove i svaki deo posebno pokaže gledaocima. Detaljno objasni, šta je potrebno uraditi da bi se dobio proizvod pokazanog dizajna i kvalitete.

 

 • Predavači će objasniti potrebnu: tehnologiju, materijale, mašine, radni prostor, broj radnika, moguće finansiske efekte i kako proizvod plasirati na tržištu.

Finansijska mogućnost ovog proizvoda, FEN ZA KOSU, na godišnjem nivou je: 30.000.000 eura ( trideset miliona eura ).

Dokaz!

 • Broj domaćinstava u Srbiji oko 2.500.000
 • Potrebno proizvoda, po domaćinstvu 2 kom.
 • Vek trajanja proizvoda 5 godina.
 • Godišnja potreba na tržištu Srbije. 1.000.000 kom.
 • Cena proizvoda 30 eura.
 • Finansijska mogucnosti ovog proizvoda, za 1 godinu je: 30.000.000 eura. ( trideset miliona eura ).

 Pogledajte ovaj primer na sajtu: http://www.privrednicisrbije.rs/ideje-sta-proizvoditi/220-fen-za-kosu.html

2.  Posle završetka prezentacije, u ovom primeru fena za kosu, agencija javno poziva zainteresovane: privrednike, finansijere, projektante, tehnologe, dizajnere, trgovce da razmisle, da li oni mogu da realizuju ovaj projekat, i ako misle da mogu, da se jave agenciji.

 

3. Agencija određuje, broj ortačkih grupa - preduzeća, koja će proizvoditi ovaj proizvod ( U ovom slučaju to je 5 ortačkih grupa - preduzeća. ). Zašto je potrebno 5 proizvođača fena za kosu? Potrebno je da imamo veći broj proizvođača istog proizvoda, da bi postigli željeni kvalitet, kvantitet, cenu i rokove isporuke.

4.  Agencija određuje, potrebni kvalitet i dizajn proizvoda.

5. Agencija objašnjava, na koji način se ovaj projekat može finansirati, U ovom slučaju, ovaj projekat je moguće finansirati po:

 

 • principu samofinansiranja, a to znači, da svako svoj deo posla finansira, a naplatu svog dela vrši kad se proizvod proda. ( Agencija detaljno objašnjava ideju samofinansiranja. Za ovaj slučaj, za ovaj proizvod, agencija će uraditi preciznu obrnutu kalkulaciju, sa tačnim učešćem ORTAKA izraženo u procentima.
 • principu ličnog finansiranja, a to znači da jedan privrednik ili više njh udruženi, finansiraju ovaj projekat svojim sredstvima.
 • principu ortačkog finansiranja sa državom. U ovom slučaju, država je ortak sa privrednicima i ona učestvuje u upravljanju i finansiranju projekta sa 50%

 

6. Stručna lica agencije: obrađuju pristigle prijave, obilaze privrednike  (zbog kontrole navedenih podataka), organizuju sastanke sa prijavljenim privrednicima. Stručno lice  agencije, pomaže ortačkoj grupi, sve dok ne sklope međusobni ugovor i dok ne počne proizvodnja proizvoda.

7. Kad počne proizvodnja određenog proizvoda, u svih 5 ortačkih grupa, u ovom primeru fena za kosu, ortačke grupe imaju pravo da od agencije traže, da agencija određene informacije proglasi poslovnom tajnom i da ih skloni sa sajta.

8. Kada se na tržištu pojavi konkretni proizvod, u ovom primeru fen za kosu, agencija SAPP  prestavlja ortake  javnosti, radi njihove afirmacije i afirmacije agencije SAPP, pod uslovima  koje odredi ortačka grupa.

9. Agencija SAPP prati i kontroliše, proizvodnju i prodaju proizvoda.

 

Kako agencija pomaže u međusobnom povezivanje privrednika?

alt

 Agencija pomaže međusobnom povezivanju privrednika, koji su se odlučili na zajedničku saradnju na proizvodnji određenog proizvoda.

Predstavnik agencije obilazi, svakog privrednika pojedinačno, i o svom nalazu obaveštava zainteresovane privrednike koji ulaze u poslovnu saradnju.

Agencija predlaže tekst ugovora privrednicima, koji ulaze u poslovnu saradnju. Privrednici odlučuju o konačnom tekstu ugovora, a agencija je tu, da svojim predlogom pomogne da privrednici brže i lakše dođu do ugovora.

Agencija na zahtev privrednika, koji ulaze u ortakluk, od državnih organa i drugih institucija traži proveru određenih podataka. ( Na primer: adresa stanovanja, da li je lice kažnjavano ili se vodi postupak zbog privrednog prestupa, da li je lice ima dugova, imovno stanje itd. Ovi podaci se daju ortacima. )

Agencija će pomoći zainteresovanim privrednicima, koji se udružuju u ortačku grupu, da naprave pošten i čvrst međusobni ugovor. Pomoći će im da izračunaju, koliko vredi svaka faza posla, izražen u procentima.( Na primer: Koliko u maloprodajnoj ceni proizvoda učestvuje: dizajn, projektant, tehnolog, alatničar, proizvođač delova, onaj ko kompletira proizvod, kontrolor kvaliteta, trgovac, itd ? )

Agencija SAPP će izgraditi, BANKU PODATAKA PONUDE I TRAŽNJE, gde će privrednici moći da saznaju:

 

 • KO, GDE I ŠTA PROIZVODI,
 • KO, GDE I ŠTA PRODAJE,
 • KO, ŠTA MOŽE PRODATI.

Ove  informacije, članovima agencije SAPP,  bit će BESPLATNE, osim u slučaju kad privrednik traži posredovanje agencije.

KAKO POMOĆI, INOVATORE I PRONALAZAČE,
I KAKO IM POMOĆI DA SVOJ RAD KOMERCIJALIZUJU?

 

Agencija, preko svojih sredstava informisanja, poziva INOVATORE I PRONALAZAČE, da se jave agenciji.

Agencija, inovacije, pronalaske i autore, u svojim sredstvima informisanja, prestavlja javnosti.

Agencija pomaže, da inovatori i pronalazači pronađu finansijera za svoju inovaciju i pronalazak.

Proizvod proizveden i plasiran na tržište, uz pomoć Agencije SAPP, nosi zaštitni znak Agencije SAPP.

Deo ostvarenog profita, agencija ulaže u nove inovacije i pronalaske. Ulaganjem, u  inovacije i pronalazak, agencija postaje suvlasnik inovacije i pronalaska.

 

PRAVILA PRILIKOM DODELE POSLA:

 

1. JEDAN ISTI PROIZVOD, PROIZVODI 3 DO 5 PROIZVOĐAČA. Ovo je potrebno, da bi postigli potreban: kvalitet, dizajn, konkurentnu cenu i masovnu proizvodnju.

2. Proizvod mora da bude SVETSKOG KVALITETE I DIZAJNA.

3. Proizvod dobija zaštitni znak '' Agencija SAPP ''.

4. Agencija sprovodi kontrolu: kvaliteta, kvantiteta i korišćenja zaštitnog. Ovo radimo, da bi zaštitili interese naših članova.

5. Agencija, na sve moguće načine bori se da zaštiti svoje članove i njihove proizvode, od nelojalne konkurencije na tržištu R. Srbije . Ova borba će se voditi kroz medije i kroz institucije vlasti.

 

NAČIN FINANSIRANJA PROIZVODNJE ODREĐENOG PROIZVODA!

 Finansiranje proizvodnje moguće je:

 

iz sredstava koje obezbeđuje sam privrednik u celosti,

iz sredstava gde se privrednici udružuju po ortačkom principu,

iz izvora, gde se udružuje privrednik ili grupa privrednika sa državom, po ortačkom principu, a gde je, učešće države 50% u finansiranju proizvodnje i u upravljanju,

i po principu samofinansiranja, gde svaki učesnik u poslu finansira svoj deo posla.

 

Agencija će se baviti, spajanjem zainteresovanih privrednika,  koji su spremni da sami finansiraju svoj deo posla. ( Svi učesnici u lancu proizvodnje: projektant, tehnolog, alatničar, proizvođač delova, onaj ko kompletira proizvod, kontrolor kvaliteta i trgovac, znat će svoje učešće u gotovom proizvodu, izraženo u procentima.)

BROJ ZAPOSLENIH U AGENCIJI !

Agencija   će se organizovati tako, da broj zaposlenih bude razuman, a njihov rad, bit će vezan za učinak na poslu.

KAKO DOĆI DO NAJBOLJIH IDEJA,
KAKO DOĆI DO NAJBOLJIH STRUČNJAKA I POTREBNOG ZNANJA?

  alt

 

Kako prikuplja ideje, šta proizvoditi?

Agencija će uputiti stalni poziv, onima koji imaju ideju ŠTA PROIZVODITI, da se jave agenciji.

Autor - saradnik koji predlaže ŠTA PROIZVODITI, treba da uradi mini program o proizvodu ( mini biznis plan ), koji predlaže da se prezentuje privrednicima.

Mini biznis planom - programom, autor prestavlja konkretni proizvod uz pomoć: video zapisom, fotografije, crteža i pisanih tekstova. Predlog za proizvodnju konkretnog proizvoda, treba da sadrži sledeće podatke : orijentacionu prodajnu cenu i potrebe za tim proizvodom na Srpskom tržištu, prodajnu cenu na svetskom tržištu ( susednih zemalja ) i mogućnost izvoza.

Prispele predloge, šta proizvoditi, agencija SAPP obrađuje, skenira i arhivira  u BANKU IDEJA .

Podaci iz BANKE IDEJA, bit će dostupni članovima agencije.

Finansijsku nadoknadu, za ideju ŠTA PROIZVODITI, autor će dobiti kad se proizvod realizuje i proda.

Kako okupiti potrebne stručnjake?

Agencija će uputiti stalni poziv:

Projektantima, koji  su sposobni  projektovati određeni proizvod, da se jave agenciji. Na osnovu zainteresovanosti privrednika i ponude ideja šta proizvoditi, agencija će raspisivati javni konkurs za izradu projekta . Finansijsku nadoknadu za izradu projekta, autor će dobiti kad se proizvod proda.

Tehnolozima,  koji imaju tehnologiju za konkretni proizvod, da se jave agenciji. Na osnovu zainteresovanosti privrednika agencija će raspisivati javne konkurse za izradu tehnološkog projekta za konkretni proizvod. Finansijsku nadoknadu za izradu tehnološkog projekta, autor će dobiti kad se proizvod proda.

Alatničarima, koji su sposobni da urade razne alate, da se jave agenciji.

Privrednicima, koji mogu proizvesti pokazan proizvod, po navedenim uslovima, da se jave agenciji. Privrednik će agenciji dostaviti podatke o svojim proizvodnim mogućnostima.

Privrednicima, koji mogu napraviti  pokazane mašine, a koje se koriste u procesu proizvodnje prikazanog proizvoda, da se jave agenciji.

 

Trgovcima, koji mogu  gotov proizvod prodati na domaćem i stranom tržištu, da se jave agenciji. Trgovci će agenciji dostaviti, svoj program prodaje konkretnih proizvoda. Program treba da sadrži sledeće podatke : tržište na kome se planira prodaja, količina robe koju može prodati, cena po kojoj može prodati, uslovi pod kojima robu može prodati, garanciju koju nudi za svoj rad.

Privrednicima, koji mogu finansirati proizvodnju pokazanog proizvod, da se jave agenciji.

Stručnjacima, koji su sposobni da urade preciznu obrnutu kalkulaciju, da se jave agenciji Obrnuta kalkulacija, je kalkulacija koja polazi od prodajne cena sličnog proizvoda na tržištu. Na osnovu prodajne cene, konkretnog proizvoda, izračunava se učešće svakog učesnika pojedinačno, iskazano u procentima. Autor obrnute kalkulacije, dužan je da za konkretni proizvod, da sledeće podatke : okvirne potrebe  na Srpskom tržištu, mogućnost izvoza, cene repro materijala, adrese za nabavku repromaterijala i opreme , mogući profit itd. Finansijsku nadoknadu, za izradu obrnute kalkulacije, autor će dobiti kad se proizvod proda.

 

Stručnjacima, koji mogu kontrolisati kvalitet i promet konkretnog proizvoda, na određenoj teritoriji, da se jave agenciji. Agencija će saradnike, koji vrše kontrolu kvaliteta i prometa proizvoda, pod zaštitnim znakom SAPP, obučiti za taj posao.  Saradnika , koji vrši kontrolu kvaliteta i prometa određenog proizvoda, plaćaju ortačke grupe preko agencije SAPP, posle prodaje proizvoda. Da će kontrolu, kvaliteta i prometa, konkretnog proizvoda, vršiti u skladu sa pravilima agencije SAPP, saradnik - kontrolor garantuje ličnom imovinom.

 

Advokate, koji mogu pomoći u pravljenju ugovora o međusobnom povezivanju budućih ortaka i potrebnih pravilnika, da se jave agenciji. Princip ugovora je,  svaki ortak za svoj deo posla daje  garanciju. Garancije su bankarske ili putem  intabulacije na nekretnine. Ovakve ugovore  agencija   predlaže budućim ortacima, a o konačnom tekstu ugovora ortaci sami odlučuju. Advokat svoje usluge naplaćuje kad se posao realizuje, odnosno kad ortačka grupa napravi i proda predmetni proizvod.

Programere, koji mogu napraviti potrebne programe, da se jave agenciji.

 

KO MOŽE BITI ČLAN AGENCIJE SAPP ?

Članovi agencije mogu biti:

 • preduzeća, bez obzira na veličinu,
 • preduzetnici, samostalne zanatske radnje,
 • poljoprivredna gazdinstva,
 • trgovci, trgovci menadžeri,
 • samostalni projektanti, tehnolozi dizajneri itd.

 

STRUČNO USAVRŠAVANJE ČLANOVA SAPP !

alt

 

Usavršavanje pomoću stručnog seminara !

Agencija će svoje članove usavršavati preko stručnih seminara, na kojima će stručnjaci agencije objasniti, kako se proizvodi konkretni proizvesti i kako taj proizvod prodati.

Svi članovi agencije, koji su prisustvovali stručnom seminaru, dobit će predavanje u elektronskom obliku, tako da se mogu podsetiti na predavanje.

Sva stručna predavanja sa seminara, staviti će se na web sajt agencije, sa namerom da ostali članovi agencije mogu pročitati ideju, šta i kako proizvesti.

 

Usavršavanje putem stručne literature!

Agencija će svoje članove stručno usavršavati, uz pomoć stručne literature, koju će napisati stručnjaci, a koje će agencija pozvati na poslovnu saradnju, putem javnog poziva. Posebnu pažnju posvetiti će mo dijaspori ! Nju će mo zamoliti, da se interesno angažuje, da oni napišu projekat, kako konkretni proizvod proizvesti i prodati.

Onaj ko bude pisao projekte treba da zna da projekti treba da sadrže sve faze razvoja jednog proizvoda, od: ideje šta proizvoditi, tehnologije proizvodnje, dizajna, potrebnog radnog prostora, mogućeg profita.......... pa do načina prodaje.

Da li je potrebna pisati stručne časopise, koje će objašnjavati kako proizvoditi neki proizvod, na primer: kako proizvesti autoprikolicu?

Potrebno je!

Primer :

Privrednik je imao ideju, da orgenizuje proizvodnju nekog proizvoda i pokušao je da napravi biznis plan. Za dobar plan, nije dovoljna dobra ideja, potrebo je znanje o proizvodu koji namerava proizvoditi. Potrebni su mu podci: šta mu treba od materijala, gde materijal može nabaviti i po kojoj ceni; koje su mu mašine potrebne, gde ih može nabaviti i po kojoj ceni, kako naći tehnologa i projektanta i koliko njihova usluga košta i kako naći trgovca – menadžera koji može ovaj proizvod prodati i koliko to košta.

Mnogi privrednici, imali su ideju šta proizvoditi, i nameru da krenu u proizvodnju, ali nisu mogli da nađu odgovore na gore postavljena pitanja, pa su zbog toga odustali od ideje o proizvodnji. Zbog nedostatka ovih informacija, prestali su da razmišljaju o proizvodnji.

Zbog gore navedenog, agencija će organizovati pisanje stručne literature, koja će imati zadatak da reši pomenute probleme i da podstakne buduće privrednike, da više razmišljaju o proizvodnji.

Članovi agencije, pomoću ankete, uticati će, koji stručni tekst - knjigu treba naručiti i od kog autora.

Kako će mo to uraditi?

 • Agencija će postaviti pitanje! Zbog kog nedostajućeg znanja, preduzetnik nije krenuo u realizaciju svoje ideje ?
 • Agencija  će pozvati, sadašnje i buduće preduzetnike, da daju predlog, KOJI STRUČNI TEKST- KNJIGU TREBA NAPISATI.
 • Na osnovu prispelih predloga, agencija raspisuje konkurs za pisanje konkretnog projekta – knjige, kako pokrenuti proizvodnju određenog proizvoda. ( Na primer: Kako pokrenuti proizvodnju ,,Fema za kosu,)
 • Agencija formira komisiju, koja će odlučivati, od kog autora će naručiti projekat - knjigu, a sastav komisije je: 50% članova komisije su stručna lica a 50% članova komisije su sadašnji i budući preduzetnici. Ovakav način ocenjivanja autora, potreban je, da bi autori pisali knjige, onim stilom koji će razumeti sadašnji i budući preduzetnici.
 • Komisija agencije bira projekat, a agencija isti objavljuje na sajtu i stručnom časopisu.
 • Agencija će pozvati stručnjake, koji poseduju  znanje kako proizvesti određeni proizvod , da to znanje pretoče u projekat i da projekat objave na sajtu agencije, i ako za tim znanjem trenutno nema interesa.  Cilj pisanja ovakvih  projekata je, da se otvaraju vidici sadašnjim i budućim preduzetnicima, šta bi mogli proizvoditi.
 • Autor  projekata, svoj znanje naplaćuju, kad se njihov projekat realizuje i kad se njihov projekat pročita. ( Projekti, kako pokrenuti proizvodnju, detaljnija varijanta, bit će objavljena na sajtu u zaključanoj varijanti. Pristup ovim projektima, imat će oni čitaoci, koji plaćaju članarinu, a od te članarine plaćati će se znanje autorima projekata.

 

KAKO AGENCIJA BRANI INTERESE MALIH PRIVREDNIKA?

Direktor, rukovodstvo i zaposleni agencije, kao i članovi - privrednici, obavezni su da brane interes malih privrednika, članova agencije.

Da bi ovaj projekat uspeo, potrebno je da Vlada R. Srbije usvoji i projekat „KAKO POKRENUTI PROIZVODNJU a koji predviđa da se uvoznici zakonom obavežu, da svoj uvoz pokriju izvozom slične robe u procentu od 10% u 2012 godini do 40% u 2015 godini ( Projekat se nalazi na sajtu:http://www.privrednicisrbije.rs/aktuelno/118-kako-pokrenuti-proizvodnju.html )

Bez usvajanja pomenutog projekta „Kako pokrenuti proizvodnju“ rizično je ulaziti u proizvodnju. Postojeći sistem, velikim privrednicima – uvoznicima omogućava da unište svakog malog privrednika, koji se odluči da nešto proizvodi.  ( Prikazani primer, proizvodnja fena za kosu, pokazuje, da se može napraviti ozbiljan proizvod i ozbiljna firma za proizvodnju fena za kosu, ali postojeći sistem omogućava velikim uvoznicima da uveze fen za kosu i da isti prodaju za 1 dinar ili da ga deli džabe, dok ne unište domaćeg proizvođača. )

Zbog ove istine, direktor agencije, rukovodstvo i privrednici, moraju u javnosti voditi aktivnu propagandu o potrebi da Vlada R. Srbije usvoji predloženi projekat „KAKO POKRENUTI PROIZVODNJU” jer je on u interesu svih građana Srbije, jer pruža šansu domaćim privrednicima da započnu neku proizvodnju.

 

alt

 

KO OSNIVA AGENCIJU ?

Agenciju osniva Vlada R. Srbije po ovom projektu!

KO JE VLASNIK AGENCIJE?

Vlasnik agencije je:

 

1.  U prve 4 godine, dok se agencije finansira iz budžeta R. Srbije, vlasnik agencije je: Vlada R. Srbije u iznosu od 50% i autor projekta u iznosu od 50%.

2.  Posle isteka od 4 godine, kad se agencija bude sama finansirala, vlasnik agencije bit će: Vlada R. Srbije u iznosu od 33,33%, Autor projekta Vujanović Živojin u iznosu od 33,33% i Akcionari – članovi agencije u iynosu od 33,33%. Ovi procent se ne mogu menjati, bez saglasnosti zainteresovane strane.

 KO I KAKO UPRAVLJA SA AGENCIJOM SAPP ?

 

Agencijom upravlja upravni odbor agencije, koji ima 6 članova i biraju se na sledeći  način:

U prve 4 godine upravni odbor agencije bira: Vlada R. Srbije bira 3 člana a druga 3 člana bir autor ovog projekta.

Posle 4 godine, kada se agencija bude sama finansirala, članovi upravnog odbora bira:

 

 • 2 člana bira Vlada R. Srbije,
 • 2 člana bira autor ovog projekta i
 • 2 člana biraju članovi agencije - privrednici iz redova privrednika, po principu USLPVNI GLAS.(Kako se vrši izbor članova upravnog – nadzornog odbora agencije, iz redova malih privrednika, po principu USLOVNOG GLASA?
   • Agencija raspisuje izbore za članove upravnog - nadzornog odbora!
   • Poziva članove agencije, privrednike, da se prijave, ko želi da glasa!
   • Kandidati za člana upravnog - nadzornog odbora, sami sebe kandiduju za tu funkciju i pišu program rada!
   • Agencija obezbeđuje, predstavljanje tih kandidata na sajtu agencije!
   • Izborna komisija pravi registar, u registar unosi podatke: o kandidatima za funkciju, i za koga je glasao određeni član agencije. Komisija na sajtu agencije objavljuje : koliko je ko osvojio uslovnih glasova, a informacija, ko je za koga glasao, poznata je samo izbornoj komisiji. Pobedio je onaj kandidat, ko je prikupio najviše uslovnih glasova.
   • Glasaču je omogućeno, da svoj glas, može da povuče u toku trajanja mandata, i da taj glas, može da poveri drugom kandidatu.
   • Izborna komisija, svakih 6 meseci proverava, da li je došlo do promene izbornih rezultata. Nastale promene, obavezno objavljuje na sajtu agencije,

Članovi upravnog odbora, za svoj rad, primaju platu u visini plate narodnog poslanika R. Srbije.

Svaki član upravnog odbora, na kraju godine, dobija bonus u visini od 0,5 % od ostvarene dobiti.

 

KAKO SE BIRA DIREKTOR AGENCIJE?

 

U prve četiri godine, glavnog direktor agencije bira Vlada R. Srbije i autor ovog projekta, a posle direktora bira upravni odbor agencije, na osnovu JAVNO PONUĐENOG PROGRAMA RADA .

Posle četiri godine , glavnog direktora agencije bira upravni odbor agencije, na osnovu JAVNO PONUĐENOG PROGRAMA RADA , koga kandidat sam piše.

Direktor agencije bira svoje saradnike.

Dierktor agencije ima platu u visini plate Predsednika Vlade R. Srbije.

Direktor agencije ima bonus, na kraju godine, u iznosu od 2% ostvarenog profita agencije.

Direktor svojim saradnicima deli godišnji bonus, u iznosu 2% ostvarenog profita.

Direktor agencije polaže hipoteku u iznosu od 100.000 eura, kao garanciju da će posao direktora obavljati u skladu sa zakonom i ponuđenim programom.

Uspešnost rada agencije meri se, na osnovu završnog računa i ostvarenog profita. Ukoliko je agencija poslovala sa gubitkom, u prošloj godini, obavezno se smenjuje direktor.

 

KAKO SE FINANSIRA AGENCIJA SAPP ?

 

U prve četiri godinu, agencija SAPP se finansira iz budžeta R. Srbije.

Posle četiri godine, agencija SAPP se finansira iz sopstvenih prihoda, i to:

 

 • od članarine,
 • od pružanja svojih usluga i
 • od provizije koju uzima od privrednika sa kojima je realizovala proizvodnju i prodaju proizvoda. Provizija agencije za pomoć u organizovanja proizvodnji određenih proizvoda i prodaji istih iznosi 3 do 5% od vrednosti proizvoda.

alt

 

NAPOMENA

 

PREDLAŽEM PREDSEDNIKU VLADE R. SRBIJE ALEKSANDRU VUČIĆU, DA AUTORA OVOG PROJEKTA Vujanović Živojin građ. inž IMENUJE ZA DIREKTORA AGENCIJE SAPP, ZA NAREDNE 4 godine. 

 

 

Koji su razlozi da Vlada R. Srbije realizuje ovaj projekar ?

Ovaj projekat treba realizovati zbog :

toga što će stvoriti uslovi za razvoj domaćeg preduzetništva u proizvodnji a to znači nova radna mesta, veće plate i penzije.

toga što će se smanjiti potreba za uvozom roba široke potrošnje a to znači manje zaduživanje države.

toga što će naši stručnjaci imati šansu da svoje znanje dokažu i pokažu u Srbiji a Mašinski fakultet koga sada zovu uzaludni fakultet, ponovo će se zavati Mašinski fakultet.

toga što će građanima R. Srbije vratiti nadu u bolje sutra i uticat će na smirivanje nezadovoljstva kod građana.

toga što će uticati da Predsednik Vlade R. Srbije, njegovi ministri i Predsednik države Srbije dobiti simpatije i poverenje građana.

 

NAPOMENA!!!

POMOZITE SEBI I SRBIJI! PROSLEDITE OVAJ PROJEKAT PRIJATELJU I POZNANIKU!!!

Toliko od nas! Sad ste Vi na redu!

Sa poštovanjem !

  

 • Predsednik UGIS i
 • Predsednik udruženja Privrednici Srbije
 • Ing Vujanović Živojin
 • Kont.tel. 069-155-41-22

 

 

580b57fcd9996e24bc43c528

twitter-640x330

Mailing lista
Ulaz za članove

Baner1

 

 

Baner2

 

 

Baner3

 

 

baner1

 

 

Baner1

 

 

banerg

 

 

Baner3

 

 

vlasina