altProjekat oživljavanja privrede  preduzetništva u Srbiji 

Projekat br 9

Kako zaustaviti plja?ku gra?ana i malih privrednika od strane RTS i RTV !!

Ovaj projekat pokazuje, kako takozvani javni servisi RTS i RTV ponižava i plja?ka gra?ane R. Srbije uz pomo? zakona koji je donela Skupština R. Srbije na predlog vlade R. Srbije i nudi rešenje, kako ukinuti pomenuti zakon, vratiti dostojanstvo gra?anima i malim privrednicima, zaustaviti plja?ku i kako urediti oblast državnih televizija na logi?an na?in.

 Ovaj zakon pod hitno treba ukinuti, jer vre?a intelegenciju, ubija logiku, proizvodi korupciju-kriminal, pokazuje narodu kako pojedinci mogu dobro da žive a da ne rade. Zakon tera gra?ane de pla?aju dodatni porez, zvani TV predpla, zato što gledaju RTS i RTV, a onim gra?anima koji ne gledaju pomenute televizije, uveo je porez-predplatu zato što ne gledaju državne televizije.

 Mnogi gra?ani R. Srbije iz revolta ne?e da pla?aju TV predplatu, jer ne gledaju RTS i RTV, stvaraju sebi dugove, a jednog dana vlast ?e prodavati njihovu imovinu da bi dugove naplatila. Zbog nepravde i nepoštovanja logike, može neko uzeti pravdu u svoje ruke, zbog izgubljene imovine može sebi presuditi samoubistvom, ili nekom nedužnom službeniku, koji je zadužen da sprovede zakon u delo.

 Koliko je rukovostvo RTS i RTV nesposobno i neodgovori, govori podatci o broju zaposlenih u tim javnim preduze?ima. U RTS zaposleno je preko 4.000 radnika, u RTV preko 1.200 radnika dok u komercijalnim radio-televizijama RT B92 zaposleno je 357 radnika a u TV Avali zaposlneo je 132 radnika ( Podatci o broju zaposlenih u TV Avali i RT B92 uzet iz Agencije za privredne registre-APR. ). Kad uporedimo ove podatke: da je u RTS + RTV zaposleno 5.200 radnika a u RT B92 + RT Avala zaposleno 485 radnika što zna?i da RTS i RTV ima 10,7 puta više zaposlenih a to opet zna?i da tamo 90% ljudi ništa ne radi, možda i ne dolaze na posao, a primaju platu. Ovo se može razumeti kao plja?ka naroda i malih privrednika, i kao organizovani kriminal.

Dokaz plja?ke:

altKolika je velika plja?ka gra?ana, nesposobnost i nestru?nost rukovostva RTS i RTV pokazujemo slede?om ra?unicom.

 

Po izjavama generalnih direktoraove RTS i RTV, višak zaposlenih je oko 3.000 radnika, a po našoj ra?unici preko 4.000. Za ovu našu ra?unicu, uzet ?e mo njihove podatake, da je u državnoj RT višak 3.000 radnika.

 

Ra?unica = 3000 radnika više zaposlenih x 600 eura prose?na plata radnika x 1,63 porezi i dopriosi x 12 meseci x 10 godina = 352.080.000 eura ( tristapedeset miliona eura ) a to je u verdnost 7 mostova preko dunava kod Beške ili vrednost dva mosta kao što je ovaj novi most na Adi  u Beogradu.

Mnogi ?itaoci ?e iz ljudske solidarnosti i bezna?a, u kome se nalazimo, postaviti pitanje!!! A gde ?e ovih 3000 radnika da radi ?

Na ovo pitanje treba da odgovori rukovostvo RTS, RTV i vlast. Ne treba da sakrivaju istinu i svoje neznanje od javnosti. Oni su, zbog svog neznanja, omogu?ili svojim prijateljima i poslušnicima da dolaze na posao a da ništa ne rade, ( 3000 radnika ) a za finansiranje njihovih plata uveli su obaveznu TV predplatu. Ovaj nelogi?ni porez pla?aju: penzioneri koji imaju penziju od 10.300 dinara, radnici koji imaju platu od 20.000 dinara i mali privrednici koji jedva preživljava.

Ovako drugi pišu o ovom problemu. Citat iz Blica od 24.01.2012 god.

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/303232/RTS-na-sudu-goni-300-Cacana-koji-nisu-placali-TV-pretplatu

RTS na sudu goni 300 ?a?ana koji nisu pla?ali TV pretplatu

Tanjug | 24. 01. 2012. - 12:22h | Foto: M. Jankovi? | Komentara: 180

Radiodifuzna ustanova RTS predala je Osnovnom sudu u ?a?ku predloge da se dozvole izvršenja protiv 300 dužnika iz ovog grada koji nisu pla?ali televizijsku pretplatu. Predlozi su podneti na osnovu verodostojnih izvoda iz poslovnih knjiga, koji glase na "Elektrosrbiju" i RTS, rekla je portparol Osnovnog suda Tatjana Kandi?.

Završen citat!

alt

alt

 

PITAMO REDSEDNIKA VLADE R. SRBIJE!!!

 

 

Poštovani gospodine predsedni?e, zašto ne ukinete ovaj zakon koji omogu?ava da ?inovnici državnih televizija ponižavaju, maltretiraju i plja?kaju gra?ane i male privrednike R. Srbije. Gra?ani ?e smatrati, da ste Vi i stranka kojoj pripadate odgovorni, što se ovaj zakon ne ukine i prekine ponižavanje i plja?kanje.

 

Poštovani gospodine predsedni?e, da li je logi?no da penzioner sa penzijom od 10.300 dinara pla?a porez-TV predplatu a ne gleda RTS ve? gleda TV Pink. Dobar deo radnika, na tim televizijama,  ne dolazi na posao a prima platu. Pri?u, da u državnim televizijama ima mnogo radnike koji ništa ne rade, ne dolaze na posao, a primaju platu, potvr?uje slede?a ?injenica. U  RTS i RTV imaju 10 puta više zaposlenih, ngo što imaju dve komercijalne televizije RT B92 i TV Avala, ovi podatci, o broju zaposlenih, uzeti su iz APR i iz intervjua direktora državnih televizija.

 Gospodine predsedni?e, šta se dešava, ako neko od 300 tuženih gra?ana ?a?ka ne dozvoli da mu se fenduje-oduzme njegova imovina za naplatu duge, po osnovu ne pla?anja TV predplate, i tu imovinu bude branio.

 Po kojoj logici, Vi terate gra?ane i male privrednike da pla?aju TV predplatu, i ako nemaju televizor.

 

PREDLAŽEMO VLADI R. SRBIJE!!!

 

 

Na osnovu gore iznetog tražimo od Vlade R. Srbije da:

 

1.  Da ukine TV pretplatu, odnosno da ukine zakon po kome su gra?ani Srbije obavezni da pla?aju TV pretplatu.

2.  Da donese zakon koji ?e omogu?iti, da se državne televizije RTS i RTV finansiraju iz budžeta R. Srbije maksimalno do 50% svojih potreba, a ostatak da ostvare na tržištu.

3.  Da donese zakon, koji ?e propisati maksimalni broj zaposlenih u RTS i RTV. Broj zaposlenih na RTS dobija se tako što se broj zaposlenih u komercijalnim televizijama sabere i to podeli  sa  5 ( pet ) i pomnoži sa 1,6 ( jedan zarez šest ). Formula : RTS broj zaposlenih = ( RT Pink + RT B92 + RT Prva + TR Avala + RT Hepi )/5 x1,6 

Broj zaposlenih u RTV ne može biti ve?i od prose?nog broja zaposlenih, koje imaju komercijalne televizije sa regionalnom frekvencijom.

4.  Da se donese zakon, koji ?e RTS i RTV nazvati logi?nim imenom, državna televizija, a ne nekakvim javni servis u vlasništvu gra?ana Srbije. Jasno odredi, ko upravlja državnom televizijom ( Pri donošenju zakona koristiti logiku. )

5.  Kako se bira upravni odbor državne televizije?

Državnim televizijama upravlja upravni odbor, koji ima 7 ?lanova, koga biraju narodni poslanici.

Upravni odbor RTS bira narodna skupština R. Srbije, a Upravni odbor RTV bira skupština APV, izme?u više kandidata i na osnovu javno objavljenog programa rada.

Sastav upravnog odbora mora odgovarati sastavu skupštine, a to zna?i da u upravni odbor ulaze predstavnici opozicionih stranaka. Svaki ?lan upravnog odbora, ima onoliko glasova koliko ima njegova podrška u skupštini.

Kao garanciju, da ?e posao ?lan upravnog odbora RTS, RTV raditi odgovorno, savesno i po zakonu, izabrani ?lanovi upravnog odbora moraju da založe hipoteku u iznosu od 100.000 eura.

Plata ?lanova upravnog odbora je u visini plate ministara Vlade R. Srbije, i imaju pravo na godišnji bonus u iznosu do 2 posto od ostvarenog profita.

6.  Kako se bira direktor RTS i RTV?

Direktora RT bira upravni odbor, na osnovu programa rada. Kandidati za direktora RT, svoj program rada javno objavljuje na sajtu RT.

Kao garanciju da ?e posao direktora raditi po zakonu i usvojenom programu, izabrani direktor RT, mora da založi hipoteku u vrednosti od 200 hiljada eura.

Plata direktora RT je kao plata Predsednika Vlade R. Srbije,i ima pravo na godišnji bonus od 2% od ostvarenog profita.

7.  Ure?ivanje TV programa?

Da donese zakon, koji ?e obavezati sve televizije sa nacionalnom frekvencijom, da su obavezne da obezbede besplatni medijski prostor za opozicione stranke i udruženja, po slede?em modelu!!

  • Parlamentarnoj opoziciji obezbediti TV emisiju, jedanput mese?no, u trajanju od 30 minuta. Stranke same ure?uju TV emisiju.
  • Van-parlamentarnim strankama i udruženjima, koja se ne finansiraju iz inostranstva, obezbediti TV emisiju, jednom mese?no, u trajanju od 15 minuta. Stranke i udruženja sami ure?uju TV emisiju.

Obrazloženje predloga!!!

Ako gra?ani R. Srbije imaju mogu?nost da gledaju komercijalne televizije besplatno, ne vidimo nikakav razlog da se pla?a TV predplata RTS i RTV.

 RTS i RTV treba da se nazovu logi?nim imenom, državna televizija,i da njima posredno upravlja Skupština R. Srbije, preko svojih ?lanova uprovnog odbora. a što je logi?no. Ako Skupština ne preuzmu kontrolu i upravljanje državnim medijima, onda ?e to uraditi neki nepoznati centri mo?i, a to opet zna?i da partije beže od politi?ke odgovornosti.

Znam da ?e ovaj naš predlog napasti mnoge ne vladine organizacije. One imaju interse da ostane ovakvo rešenje, jer lakše mogu da sprovode svoje politike.

 Razlog, zašto mali privrednici Srbije treba da povedu akciju za  ukidanje zakona o obaveznoj TV, leži u ?injenici da mali privrednici posredno pla?aju ovaj nerad. Ako uspemo, uz pomo? gra?ana,da ovaj zakon ukinemo i zakon koji je dao pravo udruženju SOKOJ da ubira porez, tada ?e mo stvoriti osnov, da se i u druge zakone uvede logika. Logi?ni zakoni  ?e stvoriti uslovi za razvoj mele privrede i preduzetništva u Srbiji, a to nam je potrebno, ko davljeniku vazduh.

 

NAPOMENA!!!

MI SMO OVAJ PROJEKAT NAPISALI I OBJAVILI!!!    ŠTA STE VI URADILI????

POMOZITE SEBI I SRBIJI! PROSLEDITE OVAJ PROJEKAT PRIJATELJU I POZNANIKU!!!

 

  •  Autor!
  • ing Vujanovi? Živojin
  • 069-155-41-22
 

580b57fcd9996e24bc43c528

twitter-640x330

Mailing lista
Ulaz za ?lanove

Baner1

 

 

Baner2

 

 

Baner3

 

 

baner1

 

 

Baner1

 

 

banerg

 

 

Baner3

 

 

vlasina