alt

Projekat :

KAKO LOKALNA VLAST MOŽE POMO?I MALIM PRIVREDNICIMA?

 

Ovaj projekat nudi rešenje, kako lokalna vlast može pomo?i razvoju: male privrede, preduzetništva, produktivnog zapošljavanja i samozapošljavanja u svojoj sredini.

Uvod

Sve dosadašnje partije i koalicije, koje su u?estvovale u vlasti u R. Srbije ( DS, SPS , SRS , DSS, PUPS, G17+, SVM i druge ) i one koje su se borile da u?u u parlament, govorile su o potrebi otvaranja velikog broja malih i srednjih preduze?a i ube?ivali nas da je  to pravi put izlaska iz sadašnje krize. Prilikom proklamovanja svojih ideja pozivali su se na iskustva razvijenih zapadnih država i objašnjavali koliki je udeo MALE PRIVREDE u privredi tih zemalja.

Pojedini lideri, objašnjavali su, da je u RS potrebno godišnje otvori 50.000 malih i srednjih preduze?a, a da je glavni razlog što se to ne dešava, visok osniva?ki ulog za osnivanje malog preduze?a, koji je iznosio 5.000$ u vreme pisanja ovog projekta,  a sad iznosi 500 Eura i nedostatak povoljnih kredita.

Navodili su primer! U Crnoj Gori možete otvoriti preduze?e, sa osniva?kim ulogom od 1 EURA u roku od 7 dana i objašnjavali, da i mi treba da krenemo tim putem.

Ako analiziramo dosadašnje rezultate, u pokretanju male privrede u Srbiji i Crnoj Gori, dolazimo do zaklju?ka da nema pozitivnih rezultata u Srbiji, gde je sada potrebno 500 EURA za osnivanje preduze?a, niti u Crnoj Gori gde je potrebno 1 ? za osnivanje preduze?a.

Analiza!

Moje mišljenje je! Mala privreda može dati puni doprinos razvoju R. Srbije, ali kad se reše slede?i problemi:

1. Prvo se mora na?i rešenje, kako pokrenuti VELIKU PRIVREDU  u R. Srbiji, jer u ovim uslovima mala privreda nema za koga da radi. O tome kako to rešiti nekom drugom prilikom.

2. I u ovim uslovima, dok velika privreda ne radi, mala privreda može dati ve?i doprinos razvoju R. Srbije, pod uslovom da se da prava dijagnoza dosadašnjeg neuspeha. ?Ekonomski eksperti? tvrde! Razvoja male privrede nema, jer nema povoljnih kredita.

Gospodo ekonomski eksperti, to nije ta?no, Vi ne znate ekonomiju, Vi ne poznajete probleme malih privrednika! OSNOVNO PITANJE, DILEMA MALIH PRIVREDNIKA JE, ŠTA PROIZVODITI I KAKO TAJ PROIZVOD PRODATI, pa tek onda kako to finansirati.

Da bi mala privreda dala puni doprinos, razvoju i produktivnom zapošljavanju, potrebno je pomo?i malim privrednicima. Najve?u pomo? malim privrednicima može da da Vlada R. Srbije, donošenjem logi?nih zakona, ali mnogo može pomo?i i lokalna vlast.

U dogledno vreme,  ne možemo o?ekivati da ?e do?i do zna?ajnijih velikih investicija, koje su potrebne da bi se bar malo ublažio problem: nezaposlenosti, malih plata i penzija, nemanja posla i kupaca, a je to potrebno, da bi se omogu?io perspektivni razvoj opštine. Da bi se ublažili postoje?i problemi, i otvorila neka perspektiva, u razvoju opštine,  potrebno je da lokalna vlast pomogne preduzetnicima, u razvoju male privrede, ako to lokalna vlast želi i zna.

Zbog gore iznetog, ja lokalnoj vlasti nudim projekat ?KAKO LOKALNA VLAST MOŽE POMO?I MALIM PRIVREDNICIMA?

Razrada projekta:

KAKO LOKALNA VLAST MOŽE POMO?I MALIM PRIVREDNICIMA?

alt

 Uzroci ovakvog stanja u maloj privredi!

Glavni razlog što je ovakvo stanje u maloj privredi je, u ne znanju i nepostojanju želje, kod predstavnika vlasti, da  pomognu malim privrednicima. Našim politi?arima, mali privrednici potrebni su, samo u vreme izbora, kao glasa?i, a za probleme malih privrednika, ne žele ni da ?uju. Oni kažu! Vlast ne treba da zapošljava svoje gra?ane, pa samim tim ne treba ni da pomažu malim privrednicima.

Oni kažu, politi?ari ne treba da se bave ekonomijom, pa ih zato ne interesuju problemi malih privrednika.

Politi?are ne interesuju mali privrednici, ali male privrednike interesuju problemi malih privrednika, i zato ?u ja ukazati na probleme i ponuditi projekat!

alt

 Koji su to problemi malih privrednika?

Probleme malih privrednika možemo podeliti na:

 • PRIMARNI problemi i
 • SEKUNDARNI problemi

PRIMARNI - OSNOVNI PROBLEMI MALIH PRIVREDNIKA SU:

 • NE POSTOJANJE VELIKE PRIVREDE ZA KOJU BI RADILI MALI PRIVREDNICI,
 • ŠTA I KAKO PROIZVODITI,
 • KAKO PROIZVEDEN PROIZVOD PRODATI,
 • DISKRIMINACIJA MALIH PRIVREDNIKA,
 • NE PLA?ANJE,
 • RAD NA CRNO,
 • NE INFORMISANOST,
 • NA?IN FINASIRANJA - POVOLJNI KREDITI,
 • ZAKONSKA REGULATIVA ITD.

Dok se ne reše primarni problemi, za ?ije rešavanje su nadležni državni organi, ne možemo o?ekivati zna?ajniji razvoj male privrede.

Probleme malih privrednika, kao što su: diskriminacija, ne pla?anje, davanje poslova onima koji nisu registrovani, rad na crno, zakonska regulativa itd, ne?emo obra?ivati u ovom projektu, jer su oni u domenu republi?ke vlasti, i obra?eni su u drugim projektima.

SEKUNDARNI PROBLEMI:

SEKUNDARNIH PROBLEMA IMA DOSTA OD LOKACIJE ZA PROIZVODNJU DO KREDITIRANJA ALI U VE?INI SLU?AJEVA NJIH ?E REŠAVATI SAMI MALI PRIVREDNICI.

Kako lokalna vlast, može pomo?i malim privrednicima?

Ako lokalna vlas želi da zaposli svoje gra?ane, podstakne gra?ane na samozapošljavanje, ubere poreze i takse od malih privrednika, onda mora i pomo?i malim privrednicima. Može osnovati agenciju za pomo? malim privrednicima: AGENCIJA MALE PRIVREDE ? AMP!          

Predlažem da lokalna vlasti ( gradske- opštine )  pomognu malim privrednicima. Predlažemo da osnuje agenciju za pomo? malim privrednicima ?AGENCIJA MALE PRIVREDE ? AMP? po pravilima ovog projekta.

AGENCIJA MALE PRIVREDE ? AMP

Ko osniva agenciju?

Agenciju: AGENCIJA MALE PRIVREDE- AMP osniva lokalna samouprava, u saradnji sa zainteresovanim malim privrednicima.

Šta je zadatak agencije?

Zadatak agencije male privrede je:

 • da napravi WEB SAJT male privrede, na kome ?e se prestaviti i mali privrednici,
 • da obezbedi TV emisiju na lokalnoj televiziji za potrebe malih privrednika,
 • da napravi stalni izložbeni prostor male privrede i da se brine o njegovom radu,
 • da pomaže u povezivanju malih privrednika,
 • da minimum jednom godišnje organizuju radni ru?ak i druženje malih privrednika sa gra?anima R. Srbije koji žive i rade u dijaspori, kad oni do?u na godišnji odmor,
 • da povezuje predstavnike vlasti opštine  sa malim privrednicima,
 • da organizuje sastanke malih privrednika i predstavnika vlasti opštine ,
 • da informiše male privrednike, o mogu?nostima koriš?enja sredstava Fonda za razvoj RS i Fonda za razvoj APV( da dovede predstavnike fonda na sastanak sa malim privrednicima ),
 • da organizuje sastanke malih privrednika i predstavnika banaka,
 • da se poveže sa me?unarodnim organizacijama koje finansiraju malu privredu,
 • da nudi rešenja prestavnicima vlasti opštine  šta još uraditi za razvoj male privrede,
 • itd.

Detaljnija razrada projekta:

alt

Agencija treba da napravi WEB SAJT  malih privrednika,  na kome ?e mali privrednici prestaviti svoj biznis. Predstavljanje malih privrednika na sajtu bi bilo besplatno dve godine, a posle isteka tog vremena privrednici bi pla?ali odre?enu nadoknadu.

Šta Web sajt malih privrednika pruža ?

  • Mali privrednik bi imao mogu?nost da napravi svoju web stranicu na kojoj ?e mo?i da prestavi svoj biznis.
  • Agencija bi preko web sajta pozivala trgovce, investitore i privrednike na saradnju sa malim privrednicima svoje sredine.

  • Agencija bi na sajtu objavljivala sve kritike, predloge, projekte i ideje svojih malih privrednika.

  • Agencija bi preko web sajta pozivala Srpsku dijasporu na saradnju sa malim privrednicima.

 • Lokalna vlast bi bila u obavezi, da i na sajtu malih privrednika, objavljuje sve javne nabavke ( male i velike ).

Agencija ovaj sajt malih privrednika povezuje sa sajtom opštine - grada. Baner sajta malih privrednika postavio bi se na sajt opštine bez nadoknade.

Agencija na lokalnoj televiziji, obezbe?uje televizijsku emisiju, u trajanju od 45 minuta, za potrebe malih privrednika, u kojoj ?e mali privrednici prestaviti svoj biznis, pri?ati o problemima malih privrednika, i nuditi rešenja za odre?ene probleme.

alt

TV emisija male privrednika, mogla bi izgledati ovako:

  • Agencija bi u TV emisiji prestavila KONKRETNE IDEJE ? PROIZVODE,  ŠTA PROIZVODITI, sa ciljem da male privrednike i gledaoce podsti?e na razmišljanje.
  • Mali privrednici, u TV emisiji, ukazali bi na konkretne probleme malih privrednika i predlagali konkretna rešenja, kako rešiti pomenute probleme.
  • Agencija bi uTV emisiji prestavljala ideje, ŠTA JOŠ URADIT DA BI SE UNAPREDILA mala privreda .
  • Agencija bi u TV emisiji prestavljala kreditore, investitore, predstavnike fondova, zakonopisce i sli?no,
  • Mali privrednici, u TV emisiji, prestavi bi svoj biznis.

alt

Stalni izložbeni prostor male privrede, ( Salon male privrede, SALON AMP)!

Da bi se stvorile osnovne pretpostavke za uspešniji razvoj male privrede u opštini,  potrebno je otvoriti STALNI IZLOŽBENI PROSTOR MALE PRIVREDE, u kome bi mali privrednici mogli da prestave svoj biznis, svoje proizvode, usluge, i svoju poslovnu ponudu.

U tom izložbenom prostoru, malim privrednicima, nudili bi KONKRETNE PROIZVODE, šta se može proizvoditi. Ovde mislim da se nabave konkretni uzorci poznatih proizvoda ( proizvodi koji se uvoze ), da se izlože sa ciljem da male privrednike podsti?e na razmišljanje, ŠTA BI ONI MOGLI PROIZVODITI.

Lice, koje bude radilo u izložbenom salonu male privrede, imat ?e zadatak da posetiocima, pokaže proizvode i usluge male privrede, i da, zainteresovanim licima, da podatke o malom privredniku.

Salon male privrede treba da ima VIDEO BIM u: salonu AMP, na fasadi salona AMP i u centru grada na na zgodnom mestu. Na tom wideo bimu , prestavili bi ideje šta proizvoditi i biznis malih privrednika.

Lice koje radi u agenciji, obavezno je da putem interneta šalje ideje i poslovne ponude malih privrednika, svim potencijalnim poslovnim partnerima i investitorima u zemlji, okruženju i srpskoj dijspori.

Lice koje radi u agenciji, obavezno je da od potencijalnih poslovnih partnera, iz države, okruženja i srpske dijaspore, prima ideje šta oni predlažu da se treba proizvoditi i šte bi oni mogli prodati, i da to proslede malim privrednicima.

Lice koje radi u agenciji, obavezno je da putem interneta poziva gra?ane R. Srbije, koji žive i rade u inostranstvu, na radni ru?ak i druženje sa malim privrednicima i predstavnicima lokalne vlasti. Obavezni su da to druženje organizuju.

Lice zaposleno u agenciji, mora znati engleski jezik i rad na kompjuteru.

Ovaj izložbeni salon male privrede, treba da bude u centru grada u nekom opštinskom lokalu.

alt

Upravljanje agencijom AMP - ( ime grada )

Upravljanje agencijom: AGENCIJA MALE PRIVREDE - AMP proizilazi po osnovu: udruživanja malih privrednika, osniva?kih prava i autorskih prava na projekat.

Agencijom upravlja upravni ? nadzorni odbor sastavljen od 5 ?lanova.

UPRAVNI ? NADZORNI ODBOR AGENCIJE

Kako se bira upravni - nadzorni odbor agencije, dok se agencija finansira iz budžeta opštine?

 • 2 ?lana upravnog - nadzornog odbora bira bira Predsednik opštine, iz redova privrednika.
 • 1 ?lana upravnog - nadzornog odbora bira bira Predsednik opštine kao predstavnika vlasti.
 • 1 ?lana upravnog - nadzornog odbora bira bira autor ovog projekata, kao predstavnika autora ovog projekta.
 • 1 ?lana upravnog - nadzornog odbora bira bira autor ovog projekta, iz redova privrednika.

Kako se bira upravni - nadzorni odbor agencije, posle dve godine, kad se agencija sama finansira?

 

 • 3 ?lana upravnog odbora biraju mali privrednikci po principu uslovni glas. (Kako se vrši izbor ?lanova upravnog ? nadzornog odbora agencije, iz redova malih privrednika, po principu USLOVNOG GLASA?
  • Agencija raspisuje izbore za ?lanove upravnog - nadzornog odbora!
  • Poziva ?lanove agencije, privrednike, da se prijave, ko želi da glasa!
  • Kandidati za ?lana upravnog - nadzornog odbora, sami sebe kandiduju za tu funkciju i pišu program rada!
  • Agencija obezbe?uje, predstavljanje tih kandidata na sajtu agencije!
  • Izborna komisija pravi registar, u registar unosi podatke: o kandidatima za funkciju, i za koga je glasao odre?eni ?lan agencije. Komisija na sajtu agencije objavljuje : koliko je ko osvojio uslovnih glasova, a informacija, ko je za koga glasao, poznata je samo izbornoj komisiji. Pobedio je onaj kandidat, ko je prikupio najviše uslovnih glasova.
  • Glasa?u je omogu?eno, da svoj glas, može da povu?e u toku trajanja mandata, i da taj glas, može da poveri drugom kandidatu.
  • Izborna komisija, svakih 6 meseci proverava, da li je došlo do promene izbornih rezultata. Nastale promene, obavezno objavljuje na sajtu agencije,

Ovaj sistem izbora ?lanova upravnog ? nadzornog odbora, naterati ?e ?lanove agencije iz redova malih privrednika da bude odgovorno i da punom snagom brani interese malih privrednika.

 • 1 ?lana upravnog - nadzornog odbora bira bira Predsednik opštine kao predstavnika vlasti.
 • 1 ?lana upravnog - nadzornog odbora bira bira autor ovog projekata, kao predstavnika autora ovog projekta.

?lanovi upravnog odbora, za svoj rad, primaju platu u iznosu od 40 % plate predsednika opštine.

Svaki ?lan upravnog odbora, na kraju godine, dobija bonus u visini od 0,5 % od ostvarene dobiti.

DIREKTOR AGENCIJE

Direktora agencije bira Upravni odbor agencije, na osnovu programa rada, koga kandidat sam piše.

Direktor agencije bira svoje saradnike.

Dierktor agencije ima platu u iznosu od 80% plate Predsednika opštine.

Direktor agencije ima bonus, na kraju godine, u iznosu od 5% ostvarenog profita agencije.

Direktor svojim saradnicima deli godišnji bonus, u iznosu 1,5% ostvarenog profita.

Direktor agencije polaže hipoteku, kao garanciju da ?e posao direktora obavljati u skladu sa zakonom i ponu?enim programom.

Uspešnost rada agencije meri se, na osnovu završnog ra?una i ostvarenog profita. Ukoliko je agencija poslovala sa gubitkom, u prošloj godini, obavezno se smenjuje direktor.

alt

Na?in finansiranja agencije!

U prve dve godine, Agencija se finansira iz opštinskog budžeta iz sredstava koja su skupljena od privrednika, po osnovu taksi za isticanje firmi.

Agencija se finansira i iz donacija,

Posle dve godine, Agencija se finansira iz svojih prihoda:iz ?lanarine koju ?e pla?ati mali privrednici, za pružene usluge reklamiranja, povezivanja i sli?no.

Raspodela dobiti!

Ostvarena dobit deli se:

 • Zaposlenima 9% za bonus, kao nagrada za dobar rad!
 • Budžetu opštine 20% kao osniva?u!
 • Agenciji male privrede AMP 51%
 • Autoru ovog projekta 20%

Napomena!

Da bi mali privrednici shvatili, u kakvom su problemu, moram ispri?ati iskustvo malih privrednika Be?eja, koje je GRADONA?ELNIK BE?EJA PREVARIO.

alt

KAKO JE GRADONA?ELNIK BE?EJA PREVARIO, MALE PRIVREDNIKE BE?EJA?

 

 Ovaj projekat napisan je 2004 godine, a 2005 godine, projekat dolazi u ruke Sr?ana Srdi?a šefa izbornog štaba DSS za izbor Gradona?elnika opštine Be?ej, na vanrednim izborima. Gradona?elnik se tada birao neposredno, glasalo se za ime a ne za partiju.

Šef izbornog štaba DSS, pozvao me i zamolio da se njegova partija DSS i kandidat Dušan Jovanovi? posluže ovim projektom u predizbornoj kampanji za izbor gradona?elnika Be?eja. Predložio mi je da animiram male privrednike Be?eja, da mali privrednici podrže kandidata DSS Dušana Jovanovi?a na izborima za gradona?elnika, a ukoliko pobedi Dušan Jovanovi?, oni ?e realizovati ovaj projekat.

Kao autor ovog projekta, ja sam prihvatio ponudu, okupio male privrednike i predo?io im ponudu. Mali privrednici Be?eja, prihvatili su ponudu, i krenuli su u akciju prikupljanja glasova za Dušana Jovanovi?a, koji je obe?ao, da ?e realizovati ovaj projekat.

Kandidat, Dušan Jovanovi?, na vanrednim izborima za gradona?elnika Be?eja, osvaja drugo mest i ulazi u drugi izborni krug.

Izme?u dva izborna kruga, mali privrednici ponovo se okupljaju, i na tom sastanku kandidat za gradona?elnika Be?eja, Dušan Jovanovi?, ponovo obe?a da ?e ovaj projekat realizovati ako on pobedi.

Mali privrednici dodatno se angažuju na agitovanju. ( Jedan privrednik, koji je Socijalista, skupio je 25 glasova Dušanu Jovanovi?u. Skupio je teko što je svoju porodicu, prijatelje, radnike i njihove porodice ubedio DA TREBA DA GLASAJU ZA OVAJ PROJEKAT , za Dušana Jovanovi?a, jer je to u njihovom interesu. Projekat ?e obezbediti više posla, pa samim tim i ve?e i sigurnije plate. ) Dušan Jovanovi? je pobedio, postao je Gradona?elnik Be?eja. Po našoj ra?unici, mi mali privrednici doneli oko 25% glasova.

Mi, ponovo organizujemo sastanak malih privrednika Be?eja sa novoizabranim gradona?elnikom, ponovo na video bimu detaljno predstavljamo projekat i tražimo od gradona?elnika ispuni svoje obe?anje. Gradona?elnik ponovo obe?ava, da ?e ispuniti dato obe?anje, da ?e realizovati projekat.

Nažalost, Gradona?elnik Be?eja Dušan Jovanovi? je prevario male privrednike Be?eja, nije održao obe?anje, nije realizovao ovaj projekat, nije osnovao agenciju ?AGENCIJA MALE PRIVREDE ? AMP? Nije on razumeo smisao prave politike, nije razumeo da Gradona?elnik Be?eja, treba da obezbedi gra?anima Be?eja više posla, novo zapošljavanje i ve?e plate.

Mi, mali privrednici Be?eja, OVU PREVARU GRADONA?ELNIKA BE?EJA Dušana Jovanovi?a, shvatili smo, da naše politi?are ne interesuju mali privrednici, ni novo zapošljavanje, pa smo se mi, MALI PRIVREDNICI Be?eja, povukli iz ove pri?e.

Zašto sam ispri?ao ovu pri?u?

Ovom pri?om, želim da malim privrednicima i politi?arima pokažem, kolika je politi?ka mo? malih privrednika, koliki je izborni kapacitet malih privrednika. Mali privrednici, treba da budu svesni, da oni mogu odlu?ivati, ko ?e na izborima pobediti.

Mi smo pokazali, da mali privrednici mogu obezbediti 25% glasova i da se sa ovim procentom, na izborima, pobe?uje!

Nas je gradona?elnik prevario, i zbog toga, mi smo odustali od naše borbe! Tu smo pogrešili, trebali smo nastaviti borbu, trebali smo voditi kampanju. PROTIV PARTIJE I KOALICIJE u kojoj je gradona?elnik, koji nas je prevario. Tada bi politi?ari, razumeli i poštovali, male privrednike.

Rezime !

Sadašnja situacija malih privrednika je mnogo gora, od situacije koja je bila 2004 godin, u vreme pisanja ovog projekta. Mnogi mali privrednici su propali, zatvorili su svoj biznis! Sadašnji trend na severu Srbije je! Zbog nerešivih problema i bezperspektivnosti, mali privrednici zatvaraju svoj biznis i sa porodicom se iseljavaju iz Srbije.

Privrednicima Srbije, ?iji sam ja glasnogovornik, ništa drugo nije ostalo do toga da ovaj projekat objavimo na ovom web sajtu, sa ciljem da podstaknemo male privrednike i ?itaoce na razmišljanje.

Autor projekata :
ing. Vujanovi? Živojin
Kon. tel. 069-155-41-22
E-mejl: Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli

 

580b57fcd9996e24bc43c528

twitter-640x330

Mailing lista
Ulaz za ?lanove

Baner1

 

 

Baner2

 

 

Baner3

 

 

baner1

 

 

Baner1

 

 

banerg

 

 

Baner3

 

 

vlasina