KAKO SPASITI SRBIJU - Projekat SPAS ?
 
( Kako Srpsku dijasporu,
uklju?iti u zakonodavnu i izvršnu vlast R. Srbije ? )

 Ovaj projekat nudi rešenje: Kako srpsku dijasporu uklju?iti u zakonodavnu i izvršnu vlast R. Srbije? Kako srpska dijaspora da pomogne, u traženju puta spasenja za narod i državu?

Uvod

 Ovaj projekat, ima za cilj da ?itaoce podstakne na razmišljanje. Kako da na?emo put spasenja za narod i državu? Država i narod su u: teškoj ekonomskoj, moralnoj, vojnoj, politi?koj i svakoj drugoj krizi.

Put izlaska iz ove krize, koja traje više od 20 godina, postoji. On podrazumeva da se angažuje celokupna srpska pamet, koja postoji u narodu. To zna?i da je potrebno angažovati pamet i iskustvo Srba u dijaspori. A to opet zna?i, da srpsku dijasporu treba uklju?iti u zakonodavnu i izvršnu vlast R. Srbije. A rešenja za ove naše probleme, treba tražiti kroz javnu konkurenciju ideja i programa. 

Ništa novo ne?u re?i, kad kažem, da srpske vlasti u zadnjih 100 godina, nisu tražile pomo? od Srba iz dijaspore, i da ih ne želi sistemski vezati za maticu Srbiju. Vi?eni Srbi iz dijaspore, potrebni su našoj vlasti, samo kad je neka svetkovina za slikanje, da bi dobili neki poen kod bira?a u Srbiji.

 

Srbi: Nikola Tesla, Mihailo Pupin i drugi, živeli su i radili u Americi, u 20 veku. Bili su jako uticajni. Li?no su poznavali tadašnje predsednike SAD. Oni su mogli mnogo više pomo?i svom narodu i državi Srbiji, da ih je tadašnja vlast uklju?ila u sistem vlasti u Srbiji.

Koliko Srpska dijaspora može pomo?i narodu i državi? Može mnogo, pod uslovom da se dijaspora uklju?i u sistem vlasti u R. Srbije. Koliko je velika ta pomo?, pokazuje primer Mihaila Pupina. Samo zahvaljuju?i Mihailu Pupinu, 1918 godine, Banat je pripao Srbiji a na Rumuniji. On je tadašnjem predsedniku SAD rekao, da je on amerikanac, ali i Srbin.

 

altaltalt

Nikola Tesla,Mihailo Pupin, Milutin Milankovi?

 Nažalost, tadašnja vlast Srbije iz 1918 godine, sve vlade R. Srbije od 1918 godine pa do 2014 godine, pa i ova sadašnja, ne želi da uklju?i srpsku dijasporu u sistem vlasti u R. Srbiji. I ako je primer Mihaila Pupina pokazuje, koliko Srpska dijaspora može pomo?i i da je u interesu naroda i države Srbije, da se dijaspora uklju?i u sistem vlasti u Srbiji.

Sadašnja dijaspora, naši savremenici, može mnogo pomo?i narodu i državi, pod uslovom da ih naši politi?ki lideri uklju?e u sistem vlasti. Koliko su uticajni pojedinci Srpske dijaspora, pokazuje primer fizi?ara Bogdana Magli?a.

Srbin i fizi?ar Bogdan Magli? je naš savremenik. Živi i radi u Americi. Izmislio je detektor, za brzo otkrivanje sakrivenog oružja, eksploziva i droge. Ovaj pronalazak je pove?ao bezbednost SAD. Spre?io je teroriste, da unesu eksploziv i otrove u SAD. U znak zahvalnosti, što je izmislio pomenuti detektor, u njegovu firmu, došao tadašnji predsednik SAD Džordž Buš mla?. Džordž Buš mla?i došao je kod fizi?ara Srbina Bogdana Magli?a, da se kao Predsednik SAD, li?no zahvali za njegov doprinos zaštite SAD.

 

alt

Bogdan Magli?

Bogdan Magli? je imao mogu?nost, da Predsedniku SAD Džordžu Bušu kaže: Gospodine predsedni?e, ja sam Amerikanac, ali sam i Srbin.

Vlast R. Srbije, trebala je zamoliti Bogdana Magli?a, da Predsedniku SAD Džordžu Bšu objasni da je on i Srbin a ne samo Amerikanac. On bi to i rekao, da su naši politi?ki lideri, dijasporu uklju?ili u sistem vlasti Srbije.

Ni ovakvi uticajni Srbi, kao što je Bogdan Magli?, našoj vlasti nisu potrebni. Vlast ne želi da Srpsku dijasporu uklju?i u zakonodavnu i izvršnu vlast R. Srbije. i da ih zamoli da pomognu svom narodu i svojoj matici Srbiji. A svima je poznato da sekretarica predsednika neke velike države ( na promer sekretarica predsednika SAD ) može više dobra napraviti narodu nego celokupno naše politi?ko rukovodstvo. Zbog ove ?injenice, nama koji živimo i radimo u Srbiji, je u interesu da izgradimo takav sistem, sistem koji ?e dijasporu uklju?iti u sistem vlasti R. Srbije, i dati joj zadatak da uspostavi prijateljske veze, uticajnim službenicima velikih država.

Nažalost, naši politi?ki lideri, ne žele da uklju?e Srpsku dijasporu u zakonodavnu i izvršnu vlast R. Srbije. Ne?e da uklju?e dijasporu u sistem vlasti R. Srbije, jer se boje konkurencije. Boje se, jer ne?e mo?i kontrolisati narodne poslanike iz redova dijaspore. Boje se, jer bi Srbi iz dijaspore, mogli imati istinski prijateljske veze sa liderima velikih država, a samim tim imali bi veliko poverenje i veliki uticaj kod gra?ana Srbije.

Nažalost, i Srpska dijaspora ?uti. Javno ne traži da se dijaspora uklju?i u zakonodavnu i izvršnu vlast R. Srbije. Dijaspora bi mogla povesti dugotrajnu kampanju u Srbiji, sa ciljem da se ova ideja realizuje. Jer može to da finansira. Ako bi pokrenula medijsku kampanju, dobila bi poverenje naroda. Tako organizovana i u sistem uklju?ena, mogla bi pomo?i sebi i svom narodu.

Nažalost, narod i država sve dublje propadaju, a mi ?utimo. Oni koji bi mogli ponuditi ideje, kako iza?i iz ove krize, nemaju pare da promovišu svoje projekte i ideje. A oni koji imaju pare, koji bi mogli finansirati, promociju novih ideja i projekata, oni to ne ?ine, jer to nije u interesu. Oni svoje bogastvo sti?u na ovakvoj situaciji.

 

  

Razrada ?Projekat SPAS?

Kako Srpsku dijasporu,
uklju?iti u zakonodavnu i izvršnu vlast R. Srbije ?

Kako dijasporu uklju?iti u zakonodavnu vlast R. Srbije? 

Da bi se aktivirala: pamet, politi?ke i ekonomske veze Srba iz dijaspore, neophodno je uklju?iti Srbe iz dijaspore u ZAKONODAVNU I IZVRŠNU vlast R. Srbije. Odnosno, potrebno je uraditi slede?e :

Potrebno je popraviti zakon o izboru narodnih poslanika! Potrebno je:

 • Da Srbi iz dijaspore dobiju pravo glasa.

 • Da Srbi iz dijaspore, biraju svoje poslanike, u skupštinu R. Srbije.

 • Da Srbi iz dijaspore, u?estvuju u izvršnoj vlasti R. Srbije.

 • Da se uspostavi, poštena i javna konkurencija ideja i programa, kako konkretni problem raditi.

 • Da funkcionere, iz redova Srpske dijaspore, koji ?e postati ?lanovi vlade R. Srbije, bira skupština R. Srbije, tajnim glasanjem, na osnovu programa koji kandidat sam piše.

 

Izbor prestavnika Srpske dijaspore, u
ZAKONODAVNU VLAST R. Srbije.

Skupština R. Srbije ima 250 poslanika, i oni se biraju na slede?i na?in :

 • 225 poslanika, bura se na teritoriji R. Srbije, po proporcionalnom sistemu.  Cela Srbija je jedna izborna jedinica.
 • 25 poslanika, BIRA SRPSKA DIJASPORA, po ve?inskom sistemu. Jedna izborna jedinica jedan poslanik. Srpska dijaspora podeljena je u 25 izbornih jedinica.

 

Kako se bira narodni poslanik,
iz redova Srpske dijaspore, u Skupštinu R. Srbije?

alt

Zgrada Narodne skupštine Republike Srbije

 

Ko je Srpska dijaspora?

Srpskom dijasporom, smatraju svi Srbi koji žive van teritorije R. Srbije, i ostali gra?ani R. Srbije, koji su ro?eni u Srbiji a nisu se odrekli državljanstva R. Srbije. (To zna?i da Srpskoj dijaspori pripadaju Srbi iz : R. Srpske, Crne Gore, Makedonije, Hrvatske, Nema?ke, Amerike ili iz neke druge zemlje.)

Pravo da biraju i budu biran, za narodnog poslanika Skupštine R. Srbije iz redova Srpske dijaspore, imaju oni Srbi, koji prihvataju državljanstvo R. Srbije ( pored državljanstva države u kojoj živi ), i ostali gra?ani R. Srbije koji su ro?eni u Srbiji a nisu se odrekli državljanstva R. Srbije.

Izborne jedinice Srpske dijaspore, odrediti ?e se u saradnji sa Srpskom dijasporom.( R. Srpska može imati 2 do 3 poslani?ka mesta u Skupštini R. Srbije.)

Kako se dobija državljanstvo R. Srbije?

Za dobijanje državljanstva R. Srbije, potrebno je podneti slede?a dokumenta :

 • Zahtev.
 • Izvod iz mati?ne knjige ro?enih.
 • Krštenicu iz Srpske pravoslavne crkve.

Kako dobiti pravo da biraš i budeš biran?

Za dobijanje prava, da glasaju i da budu biran, iz redova dijaspore, potrebno je da podnesu slede?a dokumenta.

 • Zahtev.
 • Izjava da prihvataju prava i obaveze iz ovog zakona.
 • Izvod iz mati?ne knjige državljana R. Srbije.

Gde se održavaju izbori ?

Izbori, za narodne poslanike iz redova Srpske dijaspore, održavaju se u prostorijama srpskih klubova, prostorijama SP. crkve, ambasadama i konzulatima.

Kako se kandidat prestavljaju bira?ima?

Kandidati, za narodnog poslanika iz redova Srpske dijaspore, obavezni su da svojim bira?ima ponude svoj program rada.

Kako se biraju narodni poslanici iz redova srpske dijaspore?

Jedna izborna jedinica, bira 1 ( jednog ) narodnog poslanika Srpske dijaspore i njegovog zamenika.

Kandidat, koji dobije najviše glasova, je narodni poslanik R. Srbije iz redova Srpske dijaspore.

Kandidat, koji je osvojio drugo mesto, je Zamenik narodnog poslanika.

Narodni poslanik Srpske dijaspore, može da prisustvuje sednici Narodne skupštine R. Srbije, i putem video linka. Ova mogu?nost se ure?uje posebnim zakonom.

Zamenik narodnog poslanika, stupa na scenu, kad je narodni poslanik spre?en da obavlja svoju dužnost.

Kako su organizovani narodni poslanici srpske dijaspore u Narodnoj skupštini?

Narodni poslanici, iz redova Srpske dijaspore, u skupštini R. Srbije formiraju svoj poslani?ki klub.

Kako se narodni poslanici prestavljaju gra?anima R. Srbije ?

Poslani?ki klub Srpske dijaspore, ima svoju TV emisiju na državnoj televiziji, u trajanju od 45 minuta mese?no. Ova obaveza državne televizije se ure?uje zakonom.

Ko ure?uje TV emisiju srpske dijaspore ?

Poslani?ki  klub Srpske dijaspore, ure?uje svoju TV emisiju.

Napomena :

Potreba, da poslani?ki klub Srpske dijaspore ima svoju TV emisiju na državnoj televiziji, proizilazi iz potrebe, da gra?ani R. Srbije bolje upoznaju narodne poslanike Srpske dijaspore, i da dijaspora, gra?anima Srbije može preneti svoje ideje i iskustvo.

 

Kako se bira ministar,
iz redova Srpske dijaspore, u Vladu R. Srbije?

 

alt

Zgrada Vlade Republike Srbije

 

Kako dijasporu uklju?iti u izvršnu vlast R. Srbije?

Potrebno je popraviti zakon o izboru Vlade R. Srbije, i tim zakonom propisati da dijaspora u?estvuju u izvršnoj vlasti R. Srbije, tako što se bira ministar dijaspore, u slede?im oblastima :

 • MINISTARSTVU INOSTRANIH POSLOVA.
 • MINISTARSTVU PRIVREDE.
 • MINISTARSTVU SRPSKE DIJASPORE.

 

Kako dijaspora, u?estvuju u
MINISTARSTVU INOSTRANIH POSLOVA.

Skupština R. Srbije, zakonom ure?uje u?eš?e dijaspore, u ministarstvu inostranih poslova na slede?i na?in :

Vlada R. Srbije, uvodi funkcionerska radna mesta :

 • AMBASADOR SRPSKE DIJASPORE.
 • KONZUL SRPSKE DIJASPORE.

Diplomate dijaspore rade u sinhronu sa Ministarstvom inostranih poslova Republike Srbije.

Zadatak diplomatije Srpske dijaspore je :

 • Da pomogne, Ministarstvu inostranih poslova R. Srbije, da brže i lakše do?u do ljudi koji odlu?uju, Da sa tim mo?nim ljudima, izgrade prijateljske odnose.
 • Da uspostave li?ni kontakt ( Po mogu?nosti prijateljstvo. ) sa : Senatorima, uticajnim vladinim službenicima ( Na primer: sa sekretaricom predsednika. ), predsednicima politi?kih partija, uticajnim funkcionerima politi?kih partija, novinarima i vlasnicima medija : TV stanica, novina i ?asopisa, i sa uglednim gra?anima.

Diplomatija Srpske dijaspore, uticajne ljude, upoznaje sa stradanjima Srpskog naroda u 20 veku, lobira te ljude, za odbranu Srpskih interesa.  Sa njima traži rešenje, kako da se poklope interesi Srpskog naroda i Srpske države sa interesima velikih naroda i velikih država.

Skupština R. Srbije, posebnim zakonom , formira STRU?NU radnu grupu - agenciju,  ?iji je zadatak da diplomate Srpske dijaspore, snabdeva sa istinitim i pravim podacima. Ovo radno telo bira se, po principu javne konkurencije ideja i programa. Telo bira, nadležni skupštinski odbor, Skupštine R. Srbije, tajnim glasanjem, na osnovu ponu?enih programa, koje pišu sami kandidati.

Diplomate Srpske dijaspore, bira Skupština R. Srbije, na osnovu ponu?enih programa tajnim glasanjem. ( Programe kandidati sami pišu. ).

U slu?aju pada vlade R. Srbije, diplomate Srpske dijaspore, ostaju na svojim funkcijama do kraja svog mandata ( 4 godine ). Oni se mogu razrešiti funkcija na isti na?in na koji su i izabrani.  Diplomate Srpske dijaspore, po isteku svog mandata mogu ponovo konkurisati na tu funkciju.

Diplomate Srpske dijaspore, preko državne televizije, upoznaju gra?ane sa svojim programom a kasnije i sa rezultatima. Ova obaveza državne televizije ure?uje  se zakonom.

 
Kako dijaspora, u?estvuju u
MINISTARSTVU PRIVREDE.

 

Skupština R. Srbije, zakonom ure?uje u?eš?e dijaspore, u ministarstvu PRIVREDE na slede?i na?in :

Vlada R. Srbije, uvodi funkcionerska radna mesto, ZAMENIK ministra privrede iz Srpske dijaspore.

Zamenik ministra privrede, iz redova Srpske dijaspore, odre?uje se za svaku zemlju odnosno region.

Zamenik ministra privrede, iz redova Srpske dijaspore, radi u sinhronu sa nadležnim ministarstvom R. Srbije.

Zadatak ZAMENIKA  ministra privrede, iz redova Srpske dijaspore je :

 • da pomognu vladi R. Srbije, da do?u u kontakt sa predstavnicima velikih kompanija,
 • da pomognu, uspostavljanje veza izme?u privrednika u Srbiji i privrednika zemlje u kojoj zamenik ministra ( Iz redova Srpske dijaspore.  ) živi,
 • da pomogne, uspostavljanje veza izme?u privrednika u Srbiji i biznismena iz redova Srpske dijaspore,
 • da uspostavi li?ni kontakt ( Po mogu?nosti prijateljski. ) sa: vlasnicima odre?enih firmi, nau?nicima. Posebno pažnju posvetiti, nau?nicima poreklom iz Srbije.

Zamenika ministra privrede, iz redova Srpske dijaspore, bira Skupština R. Srbije, na osnovu ponu?enog programa, tajnim glasanjem. ( Kandidati, za Zamenika ministra iz redova Srpske dijaspore, sami pišu svoj program. ).

U slu?aju pada vlade R. Srbije, zamenici ministra privrede iz redova Srpske dijaspore ostaju na svojim funkcijama, do kraja svog mandata ( 4 godine ). Oni se mogu razrešit funkcija, na isti na?in na koji su i izabrani.  Diplomate Srpske dijaspore, po isteku svog mandata, mogu ponovo konkurisati na tu funkciju.

Zamenici ministra privrede , iz redova Srpske dijaspore, preko državne televizije upoznaju gra?ane R. Srbije sa svojim programom, a kasnije i sa rezultatima. Ova obaveza državne televizije se ure?uje zakonom.

Kako dijaspora, u?estvuju u
MINISTARSTVU SRPSKE DIJASPORE.
 

Skupština R. Srbije, zakonom ure?uje MINISTARSTVO SRPSKE DIJASPORE.

Ministar Srpske dijaspore, bira se iz redova Srpske dijaspore, na predlog Poslani?kog kluba Srpska dijaspora.

Kandidat za ministra  Srpske dijaspore, mora da dostavi svoj program rada, poslani?kom klubu Srpska dijaspora i skupštini R. Srbije pre izbora.

Poslani?ki klub Srpska dijaspora, daje 3 predloga ( tri kandidata) Skupštini R. Srbije, a skupština tajnim glasanjem bira jednog od  ponu?ena 3 kandidata.

Ovo ministarstvo, brine se o Srbima u dijaspori, i gradi vezu izme?u Srba iz dijaspore i gra?ana R. Srbije.

Šta precizno ministarstvo( Srpske dijaspore ) treba da radi, dat ?e poslani?ki klub Srpske dijaspore, i sami kandidati koji budu konkurisali na tu funkciju.

Kako se
finansira ovaj projekat :
 

Skupština R. Srbije, osniva poseban fond, pod imenom '' Fond Srpske dijaspore i matice Srbije''.

Fond '' Srpska dijaspora i matica Srbija '' puni se iz slede?ih izvora :

 

 • Svi, koji prihvataju prava i obaveze iz ovog projekta, dužni su da na ra?un fonda uplate TAKSU u iznosu od 10 EUR ili 10 $ godišnje, po ?lanu doma?instva.
 • Koliko Srpska dijaspora prikupi novca po osnovu taksi, toliko i Vlada R. Srbije uplati u fond iz budžeta R. Srbije.
 • Direktor fonda, organizuje donatorske skupove.

Sredstva fonda, namenjena su za :

 • Organizaciju i osnivanje Srpskih klubova u dijaspori. Srpski klubovi, iz dijaspore, imaju prava na deo prihoda iz fonda samo godinu dana. Srpski klubovi se moraju osposobiti da sami sebe finansiraju.
 • Za u?eš?e u finansiranju, školovanja dece iz dijaspore u matici Srbiji.
 • Za u?eš?e u troškovima, le?enja Srba iz dijaspore u matici Srbiji.
 • Upravni odbor, napraviti ?e program šta još treba finansirati. Upravni odbor, svoje programe stavlja na javnu raspravu, i dostavlja ga narodnim poslanicima Skupštine R. Srbije.

Fondom upravlja upravni odbor od 10 ?lanova.

 

?lanovi upravnog odbora, biraju se na slede?i na?in :

 • Tri ?lana upravnog odbora, nadležni odbor Skupštine R. Srbije, tajnim glasanjem.
 • Tri ?lana upravnog odbora bira poslani?ki klub '' Srpska dijaspora'' ( Njih 25 poslanika. ) tajnim glasanjem.
 • Tri ?lana upravnog odbora bira SP. Crkva, tajnim glasanjem.
 • Jedan ?lan upravnog odbora, je autor ovog projekta.

Svi kandidati, koji konkurišu za ?lana upravnog odbora fonda '' Fond Srpska dijaspora i matica Srbija '' dužni su da napišu svoj program rada. Program prestavljaju javnosti i poslanicima koji ih biraju.

Da ?e fond '' Fond Srpska dijaspora i matica Srbija '' raditi po zakonu i usvojenom programu :  ?lanovi upravnog odbora garantiju LI?NOM IMOVINOM.

Upravni odbor fonda, bira glavnog direktora, na osnovu prispelih programa. Kandidat, za glavnog direktora, obavezan je da podnese svoj program rada. Da ?e fond raditi po zakonu, i usvojenom programu, direktor garantuje LI?NOM IMOVINOM.

 

Kupujmo doma?e!

Novog zapošljavanja radnika, ve?ih plata i penzija, nema bez doma?e industrijske proizvodnje.

Doma?e industrijske proizvodnje, nema bez doma?eg kupca tih proizvoda.

Bez novih zakona, nema doma?e industijske proizvodnje.

 

Kupojmo doma?e! Samo ako budemo kupovali doma?e proizvode, možemo obezbeditive?e zapošljavanje, ve?e plate, ve?e penzija, bolju zdeastvenu zaštitu, itd. Kupuju?i doma?e proizvode, pomažemo sebi i srbiji!!!

 

KAKO OVAJ PROJEKAT REALIZOVATI?

 

Ovaj projekt, može se realizovati na dva na?ina i to :

 • SPORI NA?IN.
 • BRZ NA?IN.

SPOR NA?IN.

Da ?itaoci, ako im se svidi ovaj projekta, proslede ovaj projekat, poznaniku i prijatelju.

Da ?ekaui, da na politi?ku scenu Srbije, do?e neko ko ?e prepoznat mogu?nosti Srpske dijaspore i potrebu njenog uklju?ivanja u zakonodavnu i izvršnu vlast R. Srbije.

BRZ NA?IN.

Da ?itaoci, ako im se svidi ovaj projekta, uzmu aktivno u?eš?e u promovisanju ovog projekta.

Da uzmu u?eš?e, u finansiranju promocije ovog projekta.

 

NAPOMENA!!!

MI SMO OVAJ PROJEKAT NAPISALI I OBJAVILI!!!    ŠTA STE VI URADILI????

VI SUDITE I OCENJUJTE, KOLIKO JE OVAJ PROJEKAT VREDAN!!!

POMOZITE SEBI I SRBIJI! PROSLEDITE OVAJ PROJEKAT PRIJATELJU I POZNANIKU!!!

TOLIKO OD NAS!! Udruženje Privrednici Srbije i Udruženje gra?evinskih inženjera Srbije ? UGIS !!!

SAD STE VI NA REDU!!!!!

 

 

 • Autor projekta :
 • ing. Živojin Vujanovi?
 • Kon. tel: 069-155-41-22
 

580b57fcd9996e24bc43c528

twitter-640x330

Mailing lista
Ulaz za ?lanove

Baner1

 

 

Baner2

 

 

Baner3

 

 

baner1

 

 

Baner1

 

 

banerg

 

 

Baner3

 

 

vlasina