Projekat oživljavanja privrede  preduzetništva u Srbijialt 

Projekat br 4

Kako posticati razvoj preduzetništva i udruživanje privrednika

Ovaj projekat nudi rešenje kako država može pomo?i malim i srednjim preduze?ima da unaprede svoj biznis a da to državu skoro ništa ne košta.

 

 

Uvod:

 

Naši politi?ari sete se malih i srednjih privrednika samo u vreme izbora, zbog velikog bira?kog tela, sa pri?om kako Srbija ima šansu u razvoju malih i srednjih preduze?a i ako oni pobede tada ?e oni pomo?i malim privrednicima. Ovo pri?aju dok traže glasove od malih privrednika a kad do?u na vlast onda male privrednike ne prime?iju nego ih na svaki na?in diskiminišu.

 

Vlada RS daje bespovratna srestva i do 10.000 eura po novozaposlenom radniku velikim firmama a lokalna samouprava daje besplatno zemljište. Da bi vlada RS dala nepovratna srestva, a lokalna samouprava besplatno zemljište  velikima firmama, oni ta srestva moraju da uzme od nekoga a to su mali privrednici pa ispadne da mali i siromašni finansiraju velike i bogate.

 

Kako vlast diskriminiše male privrednike u poljoprivredi pokazat ?u samo kroz dva primera.

 

Praksa je da se uvezu smrznute svinjske polutke i tako obori otkupna cena svinja do besmisla, seljaci na ovu situaciju reaguju protestom zbog neisplativosti proizvodnje, vlast ?uti,  seljaci pokolju sto?ni fond a onda sko?i cena mesa.

 

Praksa je i da prera?iva?i melka uvozom mleka u prahu, ucene proizvo?a?e mleka sa niskom otkupnom cenom, seljaci iz protesta prosipaju mleko  jer nemaju kome da ga prodaju zbog neisplativosti proizvodnje, vlast ?uti, seljaci pokolju krave ( po novinskim informacijama u poslednjoj godini dana zaklano je 145.000 krava muzara ) stvori se manjak mleka na tržištu pa mleko poskupi.

alt

Seljaci su krajem 2009 godine prosipali mleko a

krajem 2010 nije ga bilo u prodavnicama.

 

Mi mislimo da davanje subvencija u vidu bezpovratnih srestava je neproduktivno i da to samo skriva problem. Kako se može re?i da si pomogao poljoprivrednicima tako što si mu dao subvenciju po hektaru ako si dozvolio nekontrolisani uvoz, na primer smrznutih svinjskih polutki ili  pili?a, pa  si seljaka naterao da ugasi svoju proizvodnju zbog neisplativosti.

Mi verujemo da Vlada RS i lokalna samouprava mogi i trebaju pomo?i malim i srednjim privrednicima jer je to i u njihovom interesu, ali na na?in koji smo dole predložili.

Rešenje problema :

Tražimo od Vlade RS da donese takvo rešanje da fond za razvoj i ministarstvo poljoprivrede stimulišu udruživanje malh i srednjih preduzetnika po principu orta?kog sufinansiranja sa ciljem nove proizvodnje na slede?i na?in:

 • Udruži se minimum 3 do 5 privrednika, imaju ideju šta proizvoditi i taj projekat ponude fondu-ministarstvu sa predlogom da država na svki njihov uloženi evro uloži u projekat isto toliko i postaje sa njima ortak u poslu. Ulaganje države mora biti ravnopravno ( podjednako malim i srednjim preduzetnicima ) i ravnomerno ( podjednako na jugu, severu, istoku i zapadu Srbije ).
 • Država bi posle isteka od 5 godina ponudila na prodaju svoj deo a udruženi privrednici bi imali pravo pre?e kupovine. Vrednost koja se prodaje ne bi smela da bude ve?a ( može manja ) od uloga uve?ana za kamatu za povlaš?ene kredite.
 • Na primer, Primer br 1.: Udruži se pet proizvo?a?a mleka sa idejom da prera?uju svoje mleko ( Na primer da prave sir kavliteta Švajcarskog, Italijanskog ili Francuskog. ). Država bi na svaki njihov uloženi euro uložila isto toliko i postala suvlasnik preduze?a ili radnje.
 • Na primer, Primer br 2.: Udruži se pet ratara (proizvo?a?a pšenice ili kukuruza ) i konkurišu kod države sa projektomleka za izgradnju silosa za skladištenje žitarica ili udruži se pet vo?ara i konkurišu sa projektom izgradnje hladnja?a.
 • Na primer, Primer br 3. : Zašto lokalna vlast u Be?eju u saradnji sa pokrainskom i republi?kom vlaš?u ne ponudi projekat podizanja plastenika i tako formira 10 malih firmi sa po 5 radnika. Ovaj projekat bi se mogao rešiti na slede?i na?in:

alt

 • Ako opština Be?ej upravlja sa 10.000 hetara državnog zemljišta zašto nebi mogla odvoiti 10 puta po 1 hektar za podizanje plastenika.
 • Ako opština Be?ej i pokraina ubiraju prihod od izdavanja zemljišta u Be?eju u visini od oko 2.000.000 eura godišnje, zašto ne izdvoji deo srestava za orta?ko sufinansiranje plasteni?ke proizvodnje povr?a. U varijanti koju predlažem da opšina Be?ej da zemljište i 50% srestava za izgradnju plastenika a drugih 50% bi dali privrednici koji konkurišu za ovaj posao.
 • Hektar zemljišta pod plastenikom mogao bi zaposliti 5 radnika, a što ?ini 50 radnika na 10 hektara.
 • Be?ej ima: zemljište, srestva, kadrove i dosta ne zaposlenih radnika tako da bi se ova ideja mogla realizovati.

 • KAKO MOŽETE POMO?I ?
 • Možete pomo?i na slede?i na?in:
 •  
 •  
 •  
Donacijom " Udruženje gra?evinskih inženjera Srbije -UGIS ":
 • Udruženje gra?evinskih inženjera Srbije -UGIS
 • Broj ra?una : 205-68848-57 Komercijalna banka
Reklamiranjem na sajtu " Privrednici Srbije":
 • Reklamiranjem Vaše firme na sajtu, Privrednici Srbije !
  Kontakt osoba,
  Vujanovi? Živoji,tel:  alt069-155-41-22 
Donacijom na ra?un :
 • 160-5800100184731-95 Banka Inteza
 • Vujanovi? Živojin

ing Vujanovi? Živojin

 

 

580b57fcd9996e24bc43c528

twitter-640x330

Mailing lista
Ulaz za ?lanove

Baner1

 

 

Baner2

 

 

Baner3

 

 

baner1

 

 

Baner1

 

 

banerg

 

 

Baner3

 

 

vlasina