altProjekat oživljavanja privrede  preduzetništva u Srbiji

 

Projekat br 5

Utaju PDV poreza

koju omogućava zakon o planiranju i izgradnji

Ovaj projekat pokazuje kako zakon o planiranju i izgradnji omogućava da: investitori godišnje utaje PDV poreza oko 300.000.000 eura ( trista miliona eura ),  građevinskim preduzećima-radnjama uzimaju posao i nudi rešenje kako ovaj problem rešiti.

 

 

Uvod :

Zakonom o planiranju i izgradnji RS omogućava investitorima da na objektima, koje grade, utaje PDV porez a da na ova upozorenja ćuti Vlada RS, ministarstvo građevina i Inženjerska komora Srbije.

 

Koliko je loš zakon o planiranju RS pokazujem kroz dole prikazane primere.

 

Sadašnja praksa koju zakon dozvoljava je da investitori na svojim objektima angažuju grupe maistora koji po pravilu nemaju registrovanu firmu-radnju i objekat grade u sopstvenoj režiji, na ovaj način vrše utaju PDV poreza i isključuju mala i srednja građevinska preduzeća-radnje iz posla.

 

Pojedina velika preduzeća u svojim firmama organizuju grupe maistora i sami izvode radove za svoje potrebe i ako za to nisu registrovani, nemaju kadrove ni opremu i oni na ovaj način vrše utaju PDV poreza pa se pitam zašto postoje registrovana građevinska preduzeća-radnje i zašto plaćaju porez..

 

Pojedini veliki investitori, kad završe objekat, ucenjuju izvođače radova tako što im ne plaćaju izvršene radove ili traže dodatno smanjenje cene već završenih radova da bi im platiti  i ako su uključuili PDV odbitak u svoj PDV porez.

 

Kako investitori vrše utaju PDV poreza pokazujem na dole prikazanim primerima !

alt

Slika 1

Slika 1 kazuje sledeće

 • Površine objekta je oko 400 m2
 • Ako investitor rekonstrukciju objekta radi tako što angažuje grupe maistora koji nemaju registrovano preduzeće ili radnju.
 • Predpostavljena građevinska cena radova na rekonstrukcij objekta sa slike je 250 eura/m2
 • Ovakvim načinom izgradnje investitor utaiji PDV u iznosu od 18.000 eura ili 1.800.000 dinara.

alt

Slika 2

Slika 2 kazuje sledeće

 • Površine objekta je oko 780 m2
 • Ako investitor rekonstrukciju objekta radi tako što angažuje grupe maistora koji nemaju registrovano preduzeće ili radnju.
 • Predpostavljena građevinska cena radova na rekonstrukcij objekta sa slike je 250 eura/m2
 • Ovakvim načinom izgradnje investitor je utaio PDV u iznosu od 35.000 eura ili 3.500.000 dinara.

GODIŠNJE SE U SRBIJI NA OVAJ NAČIN UTAJI PDV POREZA OKO 300.000.000 EURA, VLAST ĆUTI A

GRAĐEVINSKA PREDUZEĆA RADNJE PROPADAJU.

Na osnovu gore iznetog tražimo od Vlade RS da Zakonom o planiranju i izgradnji precizno definišu obaveze komisije za tehnički pregled objekata,  građevinske inspekcije i organa koji izdaje građevinske dozvole, propiše jasno-logično vođenje inspekciskog zapisna i uvede odgovornost-sankcije za investitore da bi se sprečo ovakav način rada, odnosno da se prihvati predlog Udružanja građevinskih inženjera Srbije-UGIS na sledeći način:  

Rešenje ovog proplema:

 

 • Da se Zakonom o planiranju i izgradnji RS , u delu koji definiše tehnički pregled objekta, doda obaveza da komisiji za tehnički pregled prilože pisanu izjavu izvođača radova da je PDV plaćen za sve radove, ( pisane izjave daju svi koperanti ) a  ukoliko se ne prilože sve potvrde komisija za tehnički prijem obračunava pripadajući PDV koji plaća investitor. Objekat se ne može primiti dok se ne dokaže da je porez PDV plaćen ( Vidi predlog Udružanja građevinskih inženjera Srbije-UGIS )

 

 • Kod objekata gde su radovi izvedeni  na održavanju, adaptaciji i rekonstrukciji  a po zakonu ne podležu tehničkom pregledu vlasnik objekta prilaže potvrdu da je porez PDV plaćen građevinskoj inspekciji. Ukoliko vlasnik objekta ne priloži potvrdu da je porez PDV plaćen, građevinska inspekcija angažuje lice sa licencom odgovornog izvođača radova koje izračunava iznos poreza PDV o trošku vlasnika objekta.

 

 • Inženjerska komora Srbije je obavezna da kroz stručne seminare svoje članove obuči o izračunavanju poreza PDV.

 

 • Ministarstvo građevina organizuje stručnu edukaciju za građevinske inspektore o porezu PDV.

 

Vidi predlog UGIS-a

 

Napomena:

 

Ukoliko bi se desilo neko čudo, pa vlada RS prihvatila ovaj projekat i sprovede ga u delo desit će se sledeće:

 • Država bi imala veći prihod od poreza PDV za otprilikr 300 miliona eura godišnje.
 • Porez PDV bi svi plaćali što je uslov za poštenu tržišnu utakmicu.
 • Građevinska preduzeća – radnje, posebno mala i srednja, imale bi više posao.
 • Radnici u građevinarstvu bi se zapošljavali a ne otpuštali i država bi imala poreski prihod.
 • Penziski i zdrastveni fond bi imali veći prihod po osnovu doprinosa 

 • KAKO MOŽETE POMOĆI ?
 • Možete pomoći na sledeći način:
 •  
 •  
 •  
Donacijom " Udruženje građevinskih inženjera Srbije -UGIS ":
 • Udruženje građevinskih inženjera Srbije -UGIS
 • Broj računa : 205-68848-57 Komercijalna banka
Reklamiranjem na sajtu " Privrednici Srbije":
 • Reklamiranjem Vaše firme na sajtu, Privrednici Srbije !
  Kontakt osoba,
  Vujanović Živoji,tel:  alt069-155-41-22 
Donacijom na račun :
 • 160-5800100184731-95 Banka Inteza
 • Vujanović Živojin

 

ing Vujanović Živojin

 

580b57fcd9996e24bc43c528

twitter-640x330

Mailing lista
Ulaz za članove

Baner1

 

 

Baner2

 

 

Baner3

 

 

baner1

 

 

Baner1

 

 

banerg

 

 

Baner3

 

 

vlasina