Projekat oživljavanja privrede i preduzetništva u Srbijialt

Prijekat br. 6

Fasade se ruše a vlast ?uti !

Ovaj projekat pokazuje da nam se fasade na objektima ruše dok gra?evinska operativa nema posla a ministarstvo gra?evina i Inženjerska komora Srbije ?ute i nudi rešenje kako ovaj problem rešiti.

 

 

Uvod:

Fasade, krovovi, oluci, liftovi itd na gra?evinskio objektima u Srbiji nalaze se u katastrofalnom stanju bez izgleda da ?e se stanje popravit, jer ne postoji nikakva zakonska obaveza koja bi vlasnike naterala da svoje objekate održavaju na valjan na?in. Ovakvo stanje objekata ne samo da ruži gradove nego postaju i opasni za slu?ajne prolaznike i same stanare koji žive u njima.

 

Vlast je prepustila održavanje objekata na savest stanara i vlasnika, tako da se dešava da se pojedini stanari, u kolektivnim zgradama, dogovore i održavaju zajedni?ke instalacije i zajedni?ki prostor dok u drugim zgradama to se ne radi jer pojedini vlasnici namerno odbijaju da u?estvuju u finansiranju.

 

Razvili smo pogrešno i bolesno razmišljanje da možemo imati stan-nekretninu u centru Beograda ili u centru nekog drugog grada ?ija je vrednost i preko 200.000 eura a tražimo da se fasada ili neka druga popravka uradi o trošku države. Na?in na koji opština Vra?ar obnavlja fasade, gde ona u?estvuje u finansiranju obnove fasada sa 80%, je krajnje nepošten i nelogi?an jer ispada da sirotinja iz predgra?a finansira popravku bogatašima ?iji stan-nekretnina vredi i po 300.000 eura a nemaju kanalizaciju u svojoj ulici.

 

Ukoliko vlast nešto ne preduzme i ovaj problem reši zakonom za deset godina po?et ?e se objekti rušiti a stanari ?e  po?eti me?usobno da se ubijaju, jer jedan ho?e da u?estvuje u finansiranju održavanja objekta a drugi ne?e.

 

Sa namerom da se ovi problemi reše logi?nim zakonomDa se nebi desila ova  naša predvi?anja zato mi  ovim projekt predlažem vladi RS ovaj .

 

U kakvom su stanju fasada na objektima u Srbiji najbolje govore dole prikazane fotografije.

alt

Slika 1

alt

Slika 2

Slika 1 i 2  pokazuje u kakvom stanju se nalazi fasada zgrade na Obili?evom vencu u Beogradu a tržišna cena m2 stana ili poslovnog prostora na ovoj lokaciji je preko 3.000 eura/m2

alt

Slika 3

alt

Slika 4

Slika 3 i 4 pokazuje u kakvom se stanju nalazi fasada na poslovnom objektu koji se nalazi u strogom centru Be?eja. Ovaj objekat pokazuje koliko novi vlasnik, koji je kupio bivšu firmu Univrzal, brine o objektu, istoriskom arhitektonskom nasle?u Be?eja, o lepoti grada i bezbednosti prolaznika.

 

Rešenje gor prikazanog proplema:

Na osnovu gore iznetog tražimo od Vlade RS da Zakonom o planiranju i izgradnji precizno definišu obaveze vlasnika objekata,  gra?evinske inspekcije i organa koji izdaje gra?evinske dozvole, odnosno da se prihvati predlog Udružanja gra?evinskih inženjera Srbije-UGIS na slede?i na?in:

  • Zakonom obavezati vlasnike  objekata da su obavezni da redovno vrše investiciono i teku?e održavanje svojih objekata kao što su: krov, oluci, fasada i sli?no  a ukoliko to ne?e da ugrade da to uradi grad opština o trošku vlasnika objekta( Vidi predlog Udružanja gra?evinskih inženjera Srbije-UGIS )

 

  • Zakonom omogu?iti da grad opština stavi hipoteku na stan-nekretninu u vrednosti pripadaju?e obaveze, hipoteka se stavlja i ako je stan-nekretnina ve? pod hipotekom jer je obaveza i budu?ih vlasnika da sta-nekretninu održava. U slu?aju kad se aktivira hipoteka prednost kod naplate ima opština grad za potraživanja po ovom osnovu.

 

  • Zakonom zabraniti da se o trošku države popravlju fasade, krovovi, oluci itd o trošku države.

 

  • Zakonom propisati da grad-opština moraju izdvoiti 3% budžeta za  privremeno finansiranje ovog posla.  

 

Napomena:

 

Ukoliko bi nekim ?udom vlada RS prihvatila ovaj projekat desilit ?e se slede?e:

 

  • Gra?evinska preduze?a ? radnje, posebno mala i srednja, imale bi realan posao.
  • Proizvo?a?i gra?evinskog materijala imali bi više posla.
  • Radnici u gra?evinarstvu bi se zapošljavali a ne otpuštali i država bi imala poreski prihod.
  • Fasade na objektima nebi dalje propadale.
  • Bezbednost prolaznika bi bila daleko ve?a.

 

 

ing Vujanovi? Živojin

 

580b57fcd9996e24bc43c528

twitter-640x330

Mailing lista
Ulaz za ?lanove

Baner1

 

 

Baner2

 

 

Baner3

 

 

baner1

 

 

Baner1

 

 

banerg

 

 

Baner3

 

 

vlasina