Prevara, a po zakonualt

Projekat oživljavanja privrede  preduzetništva u Srbiji 

Projekat br 2

Ovaj projekat nudi rešenje kako spre?iti prevare i kako uvesti disciplinu kod pla?anja.

 

 

Uvod:

 

Vlada RS je uspostavila takva pravila privre?ivanja da je mogu?e prevariti poslovnog partnera a da za to ne odgovraš, jer je sve po zakonu. Zbog ovakvih pravila mnoge male firme su propale a radnici su ostali bez posla jer pojedini privrednici namerno ne pla?anja svoje dugova.

 

Dole prikazani primedi ukazuju na problem ne pla?anja dugova i ponudi smo projekat-rešenje kako ovaj problem rešiti.

Primer:

 

Otvorite dva preduze?a, za to vam je potrebno dva puta po 500 eura, prvo preduze?e zadužite, poverioci Vas blokiraju a Vi onda osnovna srestva i robu prebacite u drugo preduze?e i nastavite normalno da radite a prvo preduze?e odvedete u ste?aj i tako upropastite nekoliko zdravih malih preduze?a koji pošteno rade i po pravilu redovno pla?aju porez i boje se vlasti.

 

Mnogi privrednici ovo rade smišljeno i namerno odu u blokadu osnuju novo preduze?e-radnju sa namerom da se otarase starih dugova i nastave da rade kao da se ništa nije desilo. 

 

Pojedini privrednici na svoje ime i ime svojih ?lanova porodice kupuju skupe  automobile vrednosti i po 60.000 eura, stanove, plovila-jahte ili drugu nekretninu a ne?e da plate dug svojim poveriocima. Ovakva praksa je opasna jer poverioce ( uglavnom male preduzetnike ) dovodi u velike probleme tako da su oni prinu?eni da otpuštaju radnike pa ?ak i da zatvaraju svoj biznis. Ovo je ?ista prevara a to omogu?ava sadašnji sistem.

 

Nažalost ovaj sistem posti?e preduzetnike u Srbiji da razmišljaju kako nekoga da prevare a da bude po zakonu, a ne kako unaprediti svoj biznis.

 

Nažalost ovo je vrlo raširena pojava u Srbiji, a vlast i pored upozorenja ništa ne ?ine da spre?e ovu štetnu pojavu.

 

Ovakva praksa ubija zdrava i poštena preduze?a-radnje, proizvodi kriminal i korupciju.

alt

Mnogi mali privrednici stavili su katanac na svoje firme a mnogi ?e

još staviti zbog nebrige vlasti jer ne?e da reši ovaj problem.

 

REŠENJE OVOG PROBLEMA

Tražimo od Vlade RS da odre?enim zakonima reši ovaj problem na slede?i na?in:

 • Odgovorna lica u preduze?ima-radnjama ( direktori, rukovodioci i vlasnici radnji ) ?ije preduze?e-radnja ode u ste?aj ili je blokirano duže od 60 dana, kaznit ?e se zabranom vršenja poslova odgovornog lica sa minimum 5 godna. ( Odgovorna lica su direktori, vlasnici preduze?a i radnji i lica koja su ovlaštena da podpisuju ugovore, virmane i ra?une. )
 • Odgovorno lice u preduze?u ili radnji krivi?no ?e odgovarati za prevaru uz zapre?enu kaznu zatvora u trajanju 3 do 10 godina zatvora ukoliko ne izmiri obaveze prema poveriocima tako što dovede preduze?e?radnju do ste?aja a kupi: nekretninu, skupe automobile, plovila ili novac stavi na štednju na svoje ime ili ime ?lanova svoje porodice.
 • Neizmireni dug posle ste?aja pripisuje  se licima-vlasnicima preduze?a koje je otišlo u ste?aj i prenosi se u druga preduze?a gde ta lica imaju deonice.
 • Dug koji je nastao po osnovu zatvaranja radnji a nije izmiren jer nema iz ?ega, posebno se evidentira i veže za ime vlasnika i deponuje u sud, a napla?uje se od imovine koju dužnik uknjiži na svoje ime ili nasle?uje.

Obrazloženje predloga :

 

Ukolikoi vlast prihvatila ovaj predlog stvorila bi se poštena pravila privre?ivanja, smanjio  privredni kriminal i korupcija, privrednici bi imali sigurne partnere a država stabilno zapošljavanje.

 

 • KAKO MOŽETE POMO?I ?
 • Možete pomo?i na slede?i na?in:
 •  
 •  
 •  

 

Donacijom " Udruženje gra?evinskih inženjera Srbije -UGIS ":
 • Udruženje gra?evinskih inženjera Srbije -UGIS
 • Broj ra?una : 205-68848-57 Komercijalna banka

 

Reklamiranjem na sajtu " Privrednici Srbije":
 • Reklamiranjem Vaše firme na sajtu, Privrednici Srbije !
  Kontakt osoba,
  Vujanovi? Živoji,tel:  alt069-155-41-22 

 

Donacijom na ra?un :
 • 160-5800100184731-95 Banka Inteza
 • Vujanovi? Živojin

 

 

 

 • Sa poštovanjem.
 • Autor projekta !
 • Ing Vujanovi? Živojin
 •  alt069-155-41-

 

 

580b57fcd9996e24bc43c528

twitter-640x330

Mailing lista
Ulaz za ?lanove

Baner1

 

 

Baner2

 

 

Baner3

 

 

baner1

 

 

Baner1

 

 

banerg

 

 

Baner3

 

 

vlasina