ŽAD-INŽENJERING POKLANJA!!!

VIC, MOJA BAKA

Lakše je ?ekati penziju, uz smeh. Smeh produžava život!! Smejte se, i ako su vam smanjili platu ili penziju. Smejte se, jer smeh le?i!!!

alt

VIC, MOJA BAKA

Prelepa devojka ulazi u prodavnicu ?okolada, gde radi prodavac Veselko. ( Prodavac Nenad, dobio je ime Veselko od svojih mušterija, zbog svoje vesele prirode. )

Veselko ima 40 godina radnog staža i 60 godina života. Besan je na vlast i na Aleksandra Vu?i?a, što ga ne puštaju da ide u penziju. Ne može da ide u penziju, jer je pomenuta vlast donela zakon, koji propisuje da se mora raditi do 65 godina života.

I ako je besan na vlast, to mušterije ne prime?uju. On je pravi veseljak, pravi pozitivac. Kod njega, kupci u prodavnicu idu da se nasmeju, pa tek onda da nešto kupe.

Devojka pita! Molim vas, pošto su vam ove ?okolade?

Veselko razmišlja! Teško mi je, ali smeh i ljubav le?e ljude. Ak se nasmejemo, lakše ?u do?ekati penziju.

Veselko odgovori, jedan poljubac po ?okoladi.

Devojka odgovori! Važi, daj tri ?okolade, moja baka ?e do?i da plati!!!!

alt

 

 

PREDLAŽEM !!!

Pro?itaj projekat, KAKO TAJKUNI DA ODKUPE SVOJE GREHOVE ? ( Kako oporezovati tajkune? )

VIŠE....  https://www.privrednicisrbije.rs/projekti-i-ideje/274-kako-tajkune-oporezovati-.html

 

  • ŽAD-INŽENJERING
  • 069-155-41-22

 

 

580b57fcd9996e24bc43c528

twitter-640x330

Mailing lista
Ulaz za ?lanove

Baner1

 

 

Baner2

 

 

Baner3

 

 

baner1

 

 

Baner1

 

 

banerg

 

 

Baner3

 

 

vlasina