BE?EJSKI MOST U ADI

 

Ovo je pri?a o Be?ejskom mostu,  o lokalnim i pokrainskim politi?arima, o znanju i ne znanju, o propuštenim šansama. Ova lepa gra?evina trbalo je da spaji centar Be?eja i centar N. Be?eja, da gra?anima jednog i drugog grada otvori perspektivu i probudi nadu u bolje sutra ali zbog bahatosti pokrainskih i lokalnih politi?ara o?ekivanja su izostala a most je iz Be?eja preseljen u Adu.

 

 

Most je trebalo da spoji dve obale, dva grada, da se u perspektivi ova dva grada spoje i postanu jedan veliki grad sa 90.000 stanovnika, da stvori uslove da se bolje živi sa obe strane Tise, da se stvori više posla, da postanemo interesantni doma?im i stranim investitorima. Nažalost naši politi?ari su ovu šansu prokockali, most su poklonili a da nisu pitali gra?ane Be?eja da li to žele. Ovakvo ponašanje politi?ara potvr?uje onu tezu da su njima gra?ani potrebni samo u vreme izbora da im daju svoj glas i u vreme prikupljanja poreza da daju pare za njihove promašene investicije.

?eli?nu konstrukciju ovog mosta poklonila je vlada Savezne republike Nema?ke  gradu Be?eju 2001 godine, veruju?i da ?e se dva Be?eja spoiti ovim mostom a mi smo pokazali koliko cenimo darodavca i njegov poklon.

Sve ?estitke Predsedniku opštine Ada, jer je uspeo da o trošku države izgradi most a da poreski obveznici Ade za izgradnju ovog mosta ne daju ni jedan dinar.

Postavljamo pitanje investitoru i planerima da li je odre?ena  prava lokacija za izgradnju ovog mosta i da li je opravdana investicija, uzimaju?i u obzir gustinu saobra?aja koja se odvija preko ovog mosta ?

Ako je bio cilj da ovaj most povezuje Adu i Pade zašto most nije izgra?en na lokaciji da povezuje centar Ade i centar Padeja.?

Ako posmatramo gustinu saobra?aja koja se odvija preko ovog mosta može se postaviti pitanje opravdanosti investicije jer preko ovog mosta prose?no na dan pre?e manje od 30 vozila na sat. Dana 26.10.2011 godine u vremenu od 12,03 do 12,18 ( za 15 minuta ) preko ovogmosta prešlo je 11 vozila u oba pravca.

 

 

alt

Be?ejski most preko Tise u Adi u toku gradnje

altalt

 

NAPOMENA :

IZGRADNJA MOST IZME?U BE?EJA I NOVOG BE?EJA, KOJI BI POVEZIVAO DVA CENTRA GRADA, JE PRVENSTVENI  EKONOMSKO PITANJE.

 • UKOLIKO BI POVEZALI DVA BE?EJA MOSTOM  BILI BI INTERESANTNIJI DOMA?IM I STRANIM VELIKIM INVESTITORIMA,
 • LAKŠE ?E MO NA?I INVESTITORA ZA JODNU BANJU O KOJOJ TOLIKO PRI?AMO,
 • STVORIT ?E MO USLOVE ZA RAZVOJ REKREATIVNOG I LOVNOG TURIZMA,
 • SKO?ILA BI CENA NEKRETNINA A SAMIM TIM I INVESTICIJE,
 • SPRE?ILI BI TIHO UMIRANJE OVIH GRADOVA JER STATISTIKA KAZUJE DA NAS JE SVAKE GODINE SVE MANJ.
 • NEKRETNINA-KU?A U BE?EJU I NOVOM BE?EJU BILA BI  SKUPLJA  ZA 20%,

Podse?am vas da su i drugi gradovi, kad su želeli da ovakav objekat izgrade o trošku države, javnosti i državnim organima prestavili plan po kome se most nalazi na nekom budu?em magistralnom putu ili autoputu a kad se završio onda su to pretvorili u gradsku ulicu. Na ovaj na?in obezbe?ena su srestva za izgradnju mosta Slobode preko Dunava u N. Sadu i tunela u S. Karlovcima. Tada je objašnjeno da se most i tunel nalazi na obilaznici oko Novog Sada koja ?e se povezati sa budu?im autoputem.

 

alt

Završen Be?ejski most kod Ade 

 

PITAM PLANERE BE?EJA:

MOLIM PLANERE BE?EJA DA ODGOVORE NA SLEDE?A PITANJA:

 

 • ZAŠTO SE MOST NIJE MOGAO POSTAVITI U PRODUŽETKU ULICE MILOŠA CRNJANSKOG ( bivša JNA )  PREKO KAM NASELJA ?
 • ZAŠTO SE TERETNI SAOBRA?AJ NIJE MOGAO USMERITI ULICAMA MILOŠA CRNJANSKOG, ZMAJ JOVINOM, POTISKOM DO PETROVOSELSKOG PUTA ?
 • TRANZITNI SAOBRA?AJ MOGA JE OSTATI KAO I DANAS PREKO MOSTA NA BRANI ?

 

alt

Završen Be?ejski most kod Ade. 

NAPOMENA :

OVE SLIKE SU POSTAVLJENE SA NAMEROM DA GRA?ANE BE?EJA I NOVOG BE?EJA POSTAKNE NA:

 

 • DA DANAS MAŠTAMO KAKO BI BILO LEPO DA JE CENTAR BE?EJA I NOVOG BE?EJA POVEZAN SA OVAKVIM MOSTOM I ULICOM-BULEVAROM,
 • DA SUTRA GRADIMO IDEJU KAKO IZGRADITI OVAKAV MOST IZME?U OVA DVA GRADA,
 • DA ZA GODINU DANA NAPRAVIMO PROJEKAT KOJIM BI DRŽAVI SRBIJI POSTAVILI ZAHTEV DA IZFINANSIRA MOST I ULICU-BULEVAR IZME?U OVA DVA GRADA,

DA ZA 10 GODINA IMAMO MOST I JEDAN LEP BULEVAR-ULICU IZME?U OVA DVA GRADA.

 

POZIV :

POZIVAM BE?EJCE DA NA KOMPJUTERU NAPRAVE ANIMACIJU MOSTA PREKO TISE I ULICU – BULEVAR KOJI BI POVEZAO DVA CENTE GRADA.

PREDLAŽEM DA VIRTUALNI MOST POSTAVITE U ULICU MILOŠA CRNJANSKOG PREKO KAMP NASELJA PA DALJE OD CENTRA NOVOG BE?EJA.

OVU ANIMACIJU MOSTA I BULEVARA RADO BI STAVILI NA NAŠ SAJT SA OSNOVNOM CILJEM DA GRA?ANE BE?EJA I NOVOG BE?EJA PODSTAKNE NA RAZMIŠLJANJE. 

 

 

580b57fcd9996e24bc43c528

twitter-640x330

Mailing lista
Ulaz za ?lanove

Baner1

 

 

Baner2

 

 

Baner3

 

 

baner1

 

 

Baner1

 

 

banerg

 

 

Baner3

 

 

vlasina