alt

 

Švajcarski patriota

 

Ova pri?a kazuje, kako se ponaša Švajcarska vlast i kako bi  trebalo da se ponaša vlast u Srbiji (  lokalna, pokrainska i republi?ka ) i kako bi trebali da se ponašaju gra?ani Srbije!

 

 Pri?a

Mladi švajcarac, koji je završio fakultet dobro poznaje rad na kompjuteru u trgovini uz pomo? interneta, zaposli se u jednu školu na mesto školskog ekonoma posle odlaska njegovog kolege u penziju.

 

Posao ekonoma je da nabavlja sav potreban potrošni materijal za školu.

  
Željan dokazivanja, i potrebe za napredovanjem Nenad reši da pokaže svom predpostavljenom, gradskom ekonomu, koliko on zna i da se mnogo može uštedeti u nabavci potrošnog materijala ukoliko se koristi internet.

 

Mladi? se baci na posao i posle mesec dana sabira rezultate svog rada, poredi koliko je manje potrošio srestava za nabavku robe u odnosu na svog predhodnika i to iznosi 2.500 fanaka.

 

Posle drugog meseca Nenad opet upore?uje rezultate i zadovoljno konstatuje da je ovog meseca uštedio 2.700 franaka.

 

Posle tre?eg meseca Nenad opet poredi rezultate i konstatuje da je i ovog meseca uštedio 2.650 franaka. Nezadovoljan rezultatom Nenad proverava podatke i u tom momentu njegove misli prekida zvono telefona, zove ga gradski ekonom ( njegov šef ) na sastanak.

 

Nenad shvati da ga njegov šef zove zbog nabavki-ušteda, uzima papire i zadovoljno kre?e kod šefa.alt

 

Šef ga do?ekuje u kancelariji i posle kratkog neobaveznog razgovor njihov razgovor te?e ovako!

 

Šef :

 • Vidim Nenade da si ti prvog meseca svog rada manje potrošio za nabavku robe 2.500 franaka.

Nenad :

 • Sav zadovoljan sa velikim osmehom na licu potvr?uje sa, da gospodine.

Šef:

 • Nenade ti si i drugog meseca manje potrošio za nabavku robe 2.700 franaka.

Nenad:

 • Nenad zadovoljno potvr?uje sa, da gospodine.

Šef:

 • Nenade ti si i tre?eg meseca manje potrošio za nabavku robe 2.650 franaka

Nenad:

 • Nenad opet potvr?uje sa da gospodine i po?inje da objašnjava kako je to uradio.

Šef :

 • Šef ga prekida u izlaganju i pita. Nenade reci mi molim te ko tebi obezbe?uje platu za tvoj rad.

Nenad:

 • Nenad brzo jasno i glasno odgovara pa škola gospodine.

Šef:

 • Nenade a ko školi obezbe?uje platu za njen rad.

Nenad:

 • Nenad brzo odgovara pa grad gospodine, i u sebi razmišlja šef proverava moje znanje ste?eno na fakultetu.

Šef :

 • A ko gradu obezbe?uje srestva za rad?

Nenad:

 • Nenad se neda zbuniti i odgovara poreski obveznici ( U sebi Nenad sad razmišlja, zašto me to pita? )

Šef :

 • Nenade da bi grad, škola, ja i ti imali sutra platu moraš raditi na slede?i na?in ako želiš da ostaneš na tom radnom mestu, i dovede Nenada do geografske karte.alt
 • Vidiš nenade ove granice grada, prstom pokazuje granice, kad nešto kupuješ prvo od njh kupiš, jer ovi poreski obveznici nama pla?aju porez pa mi imamo plate.
 • Vidiš Nenade ove granice kantona, e tu kupuješ ako ne na?eš potrebnu robu u gradu.
 • Vidiš Nenade ove granice Švajcarske, e tu kupuješ robu ako ne na?eš u gradu ili kantonu.
 • Vidiš Nenade ove granice Evropske unije, e tu kupuješ robu ako ne na?eš u Švajcarskoj.
 • Ako i ovde ne na?eš potrebnu robu onda možeš da kupuješ od prijateljskih zemalja.
 • Šef završi svoj razgovor re?enicom. Nadam se Nenade da smo se razumeli.

 

Posle ove pou?ne Švajcarske pri?e, ja moram posatviti nekoliko pitanja!

 

Vladi RS:

 • Ko ?e Vama da zaradi platu ako nema doma?e proizvodnje?

Penzionerima:

 • Ko ?e Vama zaraditi penzije ako nema doma?e proizvodnje?

 

Nezaposlenima:

 • Gde ?e te se zaposliti ako nema doma?e proizvodnje?

 

Prestavnicima sindikata ( prosvete, policije, javnih službi itd ):

 • Kako ?e te dobiti ve?e plate ako nema doma?e proizvodnje?

 

Velikim privrednicima:

 • Kome ?e te prodati svoju robu ako nema kupaca?

 

Vlasnicima gra?evinskih firmi:

 • Kome ?e te prodati stanove kad nema kupaca i kome ?e te graditi objekte kad nema investitora?

 

Lokalnoj vlasti:

 • Ko ?e vam pla?ati porez kad robu i usluge ne kupujete od lokalnih privrednika?

 

Gra?anima:

 • Gde ?e te kupvati robu i usluge kad lokalni privrednici pozatvaraju svoje radnje? 

 

ing. Vujanovi? Živojin

PRO?ITAJ!

 

alt

 

  KAKO TAJKUNI, DA OTKUPE SVOJE GREHOVE ?  ( Kako tajkune oporezovati? )

  http://www.privrednicisrbije.rs/component/content/article/274-kako-tajkune-oporezovati-.html

 

 

 

580b57fcd9996e24bc43c528

twitter-640x330

Mailing lista
Ulaz za ?lanove

Baner1

 

 

Baner2

 

 

Baner3

 

 

baner1

 

 

Baner1

 

 

banerg

 

 

Baner3

 

 

vlasina