KAKO ZARADITI VIŠE PARA?

( Kako organizovati orta?ku grupu, kako izgraditi luksuzno vikend naselje, i kako zaraditi više para? )

Projekat nudi rešenje, kako napraviti orta?ku grupu, koja ima zadatak da tržištu ponudi izgradnju vikendica u zatvorenom ( ogra?enom ) vikend naselju, sa ciljem da se ponudi najbolji mogu?i proizvod i da ortaci zarade više para.

 Svi smo, bar jednom u životu, sebi postavili pitanje! Kako zaraditi više para?

Više para možemo zaraditi ako imamo:

 • Dobru ideju,
 • dobru organizaciju,
 • dobre ortake i
 • poštene namere.

Više para možemo zaraditi, ako se udružimo i realizujemo projekat: Izgradnja luksuznog vikend naselja.

LUKSUZNO VIKEND NASELJE!!!

KAKO IZGLEDA LUKSUZNO VIKEND NASELJE?

 • To su nezavisne vikendice-apartmani koji se nalaze u ogra?enom prostoru.
 • Vikend naselje ima zajedni?ki prostor: bazen i igrališta.
 • Vikend naselje ima domara, koji brine o vikendicama i ima ku?u za stanovanje domara i njegove porodice, u krugu vikend naselja.
 • Vikend naselje ima zajedni?ku kafanu u krugu vikend naselja i mogu?nost da tu gosti mogu da: da se druže, da se hrane ili da naru?e hranu.
 • Vlasnici vikendica-apartmana imaju mogu?nost da svoje vikendice RENTIRAJU.

LOKACIJA?

 • Lokacija vikend naselja mora ispuniti slede?e uslove:
 • Da ima lep prirodni ambijent,
 • Da ima dobar pristupni put,
 • Da ima vodu i struju,
 • Da ima vodu za bazen,
 • Da ima INTERNET,
 • Da je parcela dovoljno velika, da može stati oko 20 vikend ku?ica-apartmana.

POTREBNI ORTACI!

Da bi se ovaj projekat realizovao, potrebno je, da se udruže:

 • Autor ove ideje, PROJEKTANT,
 • Vlasnik parcele,
 • PROMOTER. Osoba koja bi preko interneta promovisala ovaj projekat.
 • FINANSIJER. Osoba koja bi u?estvovala u delimi?nom finansiranju ovog projekta.

POZIV ZA POSLOVNU SARADNJU!!!

 • Pozivam vas da se udružimo i da tržištu ponudimo LUKSUZNO VIKEND NASELJE!!!
 • Vikend naselje bi moglo izgledati ovako. ( Vidi priloženu situaciju. )
 • Apartmani-vikendice bi mogle izgledati ovako. ( Vidi priloženi projekat petokrevetnog apartmana. )

Ukoliko vam se svi?a ovaj projekat, javite se ing. Vujanovi? Živojinu 069-155-4122

Ovako bi moglo izgledati zatvoreno-ogra?eno vikend naselje!!!

 

Ovako bi mogla izgledati vikendica!

Osnovca prizemlja i osnova sprata.

 

Izgled fasade

PREDNOSTI OVOG REŠENJA, KAD IMAŠ VIKENDICU U VIKEND NASELJU A NE KAD IMAŠ KLASI?NU VIKENDICU???

 • Klasi?nu, individualnu vikendicu treba ?uvati od lopova, a u vikend naselju vikendice ?uva domar.
 • Kod klasi?ne vikendice, vlasnik mora da kosi dvorište, ovde to radi domar.
 • Kod klasi?ne vikendice si usamljen, a ovde ako želiš možeš na?i društvo.
 • Zbog mogu?eg društva, deca ?e rado dolaziti na ovu vikendicu.
 • Ovu vikendicu možeš rentirati, iznajmljivati.
 • Ovo naselje ?e biti opremljeno sa brzim internetom, pa ?eš mo?i nesmetano da radiš svoj posao.

POZIVAM DA SE JAVE:

 • VLASNIKE PARCELA, koji imaju pogodnu parcelu za ovaj projekat i spremni su da u?u u ortakluk ili da je parcelu.!
 • PROMOTERE, osobe koje znaju, mogu i ho?e, da ovaj projekat promovišu uz pomo? interneta, odnosno da projekat dostave potencijalnom kupcu vikendice, potencijalnom investitoru i vlasnik parcele.
 • FINANSIJERE, koji su spremni da ulože deo svog novca u ovaj projekat.

OVAKO ORGANIZOVANI MOŽEMO VIŠE ZARADITI!!!

ZAŠTO DA SE OVAKO ORGANIZUJEMO?

Veliki i bogati investitori, oni koji imaju velike pare, ako otkriju da na ovakvom projektu mogu dosta zaraditi, oni ?e:

 • na?i dobru lokaciju i kupiti je,
 • na?i projektanta koji ?e ovo projektovati,
 • na?i agenciju koja ?e promovisati ovaj projekat.

A zbog pohlepe za parama, oni ?e na parcelu postaviti duplo više vikendica od optimalnog broja.

Zbog gore pomenutih ?injenica, ovaj ORTA?KI vid organizacije može biti u prednosti na tržištu zbog:

 • U mogu?nosti smo da ponudimo bolju lokaciju. Vlasnik parcele može biti ortak, a ortakluk mu pruža ve?u zaradu.
 • U mogu?nosti smo da kupac može u?estvovati u projektovanju svoje vikendice.
 • Kupci ?e znati ta?an broj vikendica, mogu uticati na to, tako da ne?e do?i do prenatrpavanja parcele.

KONKRETNI PREDLOG!!!

Pozivam zainteresovane ortake, da se jave, da se organizujemo i da izgradimo zatvoreno ( ogra?eno ) luksuzno vikend naselje NA OVOJ LOKACIJI, sa ciljem da zaradimo više para.

Ovako izgleda lokacija i ovo je mogu?a situacija vikend naselja!!!

 • Vikend naselje, sa jedne strane izlazi na ASVALTNI PUT A SA DRUGE NA VELIKU VODU.
 • Na velikoj vodi mogu se koristiti ?AMCI, GLISERI, SKUTERI I RE?NE JAHTE.

POZIVAM!!!

FINANSIJERE, VLASNIKE PARCELA I PROMOTERE, DA SE JAVE( mob. +38169-155-4122 ), DA POKUŠAMO DA REALIZUJEMO OVAJ PROJEKAT.

PS. PROSLEDITE OVAJ PROJEKAT, PRIJATELJU I POZNANIKU!!!

Sa poštovanjem! Ing. Vujanovi? Živojin 

 

 

580b57fcd9996e24bc43c528

twitter-640x330

Mailing lista
Ulaz za ?lanove

Baner1

 

 

Baner2

 

 

Baner3

 

 

baner1

 

 

Baner1

 

 

banerg

 

 

Baner3

 

 

vlasina