altProjekat: ISTINA

  • KAKO INFORMISATI GRAĐANE VELIKIH ZAPADNIH
  • DRŽAVA, O SRPSKOM DOPRINOSU RAZVOJU SVETSKE CIVILIZACIJE I O SRPSKOM STRADANJU?

Ovaj projekat nudi rešenje, Kako informisati građane velikih država o srpskom doprinosu razvoju svetske civilizacije i o srpskom stradanju, odnosno: Kako privoleti vlade velikih zapadnih država, da poštuju Srbiju i Srpski narod.

 

alt

Poznato je, da su nas velike zapadne države, u poslednjih 100 godina, bombardovale, rušile, ubijale, uništavale i satanizovale. I danas, 2019 godine, taj zapadni svet nas: šikanira, ponižava, ucenjuje, preti, cepa, najkraće rečeno uništava. I danas, 2019 godine, u tom zapadnom svetu, na javnom mestu, nije pametno reći da si Srbin, jer možeš doživeti neprijatnosti. A neprijatnost ćeš doživeti, jer su nas zapadni mediji toliko ocrnili, satanizovali, toliko laži o nama ispričali, pa je običan narod tu laž prihvatio kao istinu.

Naša vlast nije našla načina, da običnom narodu zapadnih država, prenese pravu istinu o Srbiji i Srbima, a morala je to da uradi, jer dok građani sveta ne saznaju istinu o doprinosu Srpskog naroda razvoju svetske civilizacije i srpskom stradanju, nama nema dobra, jer će zapadne vlade velikih država, nastaviti da nas uništavaju.

Sve dosadašnje Vlade R. Srbije, nisu našle pravi način da se odbrane od ovog terora, koji sprovode vlade velikih zapadnih država, i ako su Srbi dali nemerljiv doprinos razvoju svetske civilizacije i svetskom miru.

Podsećam na Srpski doprinos razvoju svetske civilizacije, koji su dali: Nikola Tesla, Mihajlo Pupin, Milutin Milanković, Ivo Andrić itd i na ogromne Srpske žrtve, koje su ugrađene u temelje svetskog mira. Ako je tako, a jeste, zašto nas onda vlade velikih zapadnih država toliko ugnjetavaju, cepaju, kinje i bombarduju?

alt

 

Zašto nas uništavaju?

To rade, zato što naša vlast nije našla način da građane tih država upozna o doprinosu srpskog naroda razvoju svetske civilizacije i izgradnji svetskog mira.

Naša vlast kaže! Istina je na našoj strani! To je tačno.

Kažu da će istina i pravda pobediti, kad tad. To nije tačno. Da bi istina i pravda pobedile, mi moramo naći način da građanima sveta saopštimo tu istinu. Kad građani sveta saznaju istinu, onda će istina i pravda pobediti.

Ako želimo da preživimo, da budemo poštovani i cenjeni u svetu, mi moramo informisati građane sveta o doprinosu srpskog naroda razvoju svetske civilizacije i izgradnji svetskog mira. Mi moramo svakog građanina sveta, POJEDINAČNO, uz pomoć interneta, odnosno uz pomoć video klipova, kratkih filmova i kratkih priča upoznati: DA JE SRBIN, NIKOLA TESLA IZMISLIO STRUJU, DA JE SRBIN MIHAJLO PUPIN IZMISLIO TELEFON, I DA BEZ NJIH DVOJICE NEBI BILO OVAKVOG ŽIVOTA, NEBI BILO NI INTERNETA  NI MOBILNOG TELEFONA itd i da su MILIONI SRBA dalo svoje živote u izgradnju svetskog mira.

alt

 

Primer!

Prosečni Amerikanac ne zna nabrojati sve američke države, a kamo li da zna nešto o Srbiji i Srbima. Ali svaki Amerikanac zna za struju, za telefon, za internet. A toga ne bi bilo da nije bilo SRBINA NIKOLE TESLE I SRBINA MIHAJILA PUPINA.

Amerikanac ne zna da je Srbin Nikola Tesla zaslužan što on ima struju, i da je Srbin Mihajlo Pupin zaslužan što on ima telefon i da interneta nebi bilo da nije bilo njih dvojice. TU ISTINU ONI MORAJU SAZNATI!!!

Ovu istinu, da je Srbin Nikola Tesla izmislio struju i da je Srbin Mihajlo Pupin izmislio telefon i istinu o stradanju Srba treba povezati u kratki film, video klip, kratku priču i to uz pomoć interneta dostavljati svakom američkom građaninu, odnosno svakom građaninu sveta, na njegovu e-mejl adresu, na njegovom jeziku, i objaviti na You Tube i na web sajtu.

Ako na ovaj način informišemo građane SAD i građane sveta, o doprinosu srpskog naroda razvoju svetske civilizacije i izgradnji svetskog mira, odnosno, jasno im kažemo, da zahvaljujući Srbiji i Srbima oni imaju struju i telefon, onda će Vlada SAD promeniti stav prema Srbima i Srbiji.

DA LI JE OVO MOGUĆE URADITI?

MOGUĆE JE!!!

1. Ako ja, autor ovog projekta, mogu da imam 20.000 e-mejl adresa, onda agencija ISTINA, koja će imati i novaci i kadrove, može imati bazu sa milijardu e-mejl adresa.

 2. Srbija ima 100 ambasada i konzulata, one trebaju da skupe po milion e-mejl adresa, ako to ne mogu da urade, onda ih treba smeniti, i dovesti one koji to mogu uraditi.

3. U svetu ima 6. Miliona Srba, i svako od njih ima e-mejl adresu. Njima treba prosleđivati pomenute video klipove i kratke priče, i zamoliti ih, da priče i video klipove proslede svojim prijateljima ( Amerikance, Nemci, Francuze itd ), Oni mogu skupiti 600 miliona e-mejl adresa.

MI TO MOŽEMO URADITI!

PRIMER 1

( Ovako bi mogao izgledati video klip ili kratka priča, naravno ilustrovani sa slikama, koji bi se prosledio građanima SAD na njegovu e-mejl adresu. )

  

alt

 

PITAM AMERIKANKE I AMERIKANCE?

1.  Da li znate da je Srbin, NIKOLA TESLA, izmislio struju?

2.  Da li bi mogli da zamislite svoj život BEZ STRUJE?

3.  NEBI, NE MOGU NI JAJA!!!

4.   Da li znate da je Srbin NIKOLA TESLA, sa svojom strujom, stvorio uslove da Vi tako dobro živite? Zamislite da vam neko uzme struju, na trenutak!! Šta bi Vi radili? Kako bi zarađivali za život? Kako bi živeli!!!

5.  Da li znate da je Srbin NIKOLA TESLA sa svojom strujom stvorio uslove da SAD postanu najveća ekonomska i vojna sila na svetu? Zamislite da neko uzme struju!!! Da li bi tada SAD bile najveća ekonomska i vojna sila sveta???

6.  Da li znate da su SRBI pomogao da Vi postanete veliki, moćni i jaki?

7.  Da li znate da je vaša vlada bombardovala narod NIKOLE TESLE, koji je vama podario struju i stvorio uslov da lepo živite.

8.  Da li znate da vaša vlada i danas davi Srbiju i Srbe, NAROD NIKOLE TESLE, koji je vama podario struju i stvorio uslov da lepo živite.

9.  Pitam ja vas????

10.  Ako je Srbin, sa svojim pronalascima, pomogao da SAD postanu najmoćnija država svet, ZAŠTO SU SAD BOMBARDOVALE SRBE?

11.  Zašto Vlada SAD uništava srpski narod i državu Srbiju? Zašto nam otima naše teritorije i naše svetinje?

12.  MOLIM VAS POMOZITE, PROSLEDITE OVO VAŠEM PRIJATELJU, POZNANIKU. Ako to učinite, budite sigurni da činite dobro delo, i da će će te se osećati lepo!!!!!

alt

PRIMER 2

( Ovako bi mogao izgledati video klip ili kratka priča, naravno ilustrovani sa slikama, koji bi se prosledio građanima SAD na njegovu e-mejl adresu. )

PITAM AMERIKANKE I AMERIKANCE?

1.  Da li znate da je Srbin, MIHAJLO PUPIN, izmislio telefon?

2.  Da li bi mogli da zamislite svoj život bez telefona?

3.  NEBI, NE MOGU NI JAJA!!!

4.  Da li znate da je Srbin MIHAJLO PUPIN, sa svojom telefonom, stvorio uslove da Vi tako dobro živite? Zamislite da vam neko uzme telefon!! Šta bi Vi radili? Kako bi obavljali posao, zvali prijatelje, zarađivali? Kako bi živeli!!!

5.  Da li znate da je Srbin MIHAJLO PUPIN sa svojom telefonom stvorio uslove da SAD postanu najveća ekonomska i vojna sila na svetu? Zamislite da neko uzme telefon!!! Da li bi tada SAD bile najveća ekonomska i vojna sila sveta???

6.  Da li znate da su SRBI pomogao da Vi postanete veliki, moćni, jaki?

7.  Da li znate da je vaša vlada bombardovala narod MIHAJLA PUPINA, koji je vama podario telefon i stvorio uslov da lepo živite.

8.  Da li znate da vaša vlada i danas davi narod MIHAJLA PUPINA, ( Srbiju i Srbe ), koji je vama podario telefon i stvorio uslov da lepo živite.

9.  Pitam ja vas????

10.  Ako je Srbin, sa svojim pronalascima, pomogao da SAD postanu najmoćnija država svet, ZAŠTO SU SAD BOMBARDOVALE SRBE?

11.  Zašto Vlada SAD uništava srpski narod i državu Srbiju? Zašto nam otima naše teritorije i naše svetinje?

12.  MOLIM VAS POMOZITE, PROSLEDITE OVO VAŠEM PRIJATELJU, POZNANIKU. Ako to učinite, budite sigurni da činite dobro delo, i da će te se osećati lepo!!!!!

alt

 

ŠTA TREBA URADITI???

TREBA, VLADA R. SRBIJE, DA PRIHVATITI OVAJ PROJEKAT.

Treba da Vlada R. Srbije, u saradnji sa autorom ovog projekta, osnuje nezavisnu agenciju „ISTINA“ koja ima zadatak, da građane sveta upozna o doprinosu srpskog naroda razvoju svetske civilizacije, i stradanju srpskog naroda. ( u daljem tekstu agencija )

Zašto agencija Istina treba da bude nezavisna od Vlade R. Srbije?

Kad bi agencija Istina bila vladina agencija, vlade velikih zapadnih država, tražile bi od Vladu R. Srbije da agenciju Istina ugasi. Pod tim pritiskom, naša vlada bi popustila i ugasila bi agenciju Istina.

Agencija ima zadatak da informiše građane velikih država i građane sveta o doprinosu srpskog naroda razvoju svetske civilizacije i o stradanju srpskog naroda.

Agencija će praviti kratke filmove, video klipove ( u trajanju od 5 do 10 minuta ) i kratke priče ( ilustrovane fotografijama ) o doprinosu srpskog naroda razvoju svetske civilizacije i stradanju Srba i Srpske države.

U tom video klip, kratkom filmu, kratkoj priči, gledaoca, čitaoca upoznati:

1.  O DOPRINOSU SRPSKOG NARODA RAZVOJU SVETSKE CIVILIZACIJE,

2.  ISPRIČATI PRIČU O STRADANJU SRBA I SRPSKE DRŽAVE,

3.  POSTAVITI PITANJE ( ZAŠTO ).

4.  ZAMOLITI ČITAOCA, GLEDAOCE DA POMOGNE!!! Zamoliti ih da film, video klip i priču proslede svom prijatelju i poznaniku. Zamoliti ih da postave pitanje ZAŠTO........?

Video klipove i priče prevesti na sve svetske jezike, minimum na: ENGLESKI, RUSKI, KINESKI, NEMAČKI, FRANCUSKI, ŠPANSKI, ITALIJANSKI, ARAPSKI, JAPANSKI, KOREJSKI, BRAZILSKI, TURSKI, POLJSKI, MAĐARSKI,( Sve evropske jezike)

AGENCIJA IMA ZADATAK DA: NAPRAVI I DISTRIBUIRA, MINIMUM 100 VIDEO KLIPOVA, KRATKIH FILMOVA I KRATKIH PRIČA GODIŠNJE.

AGENCIJA IMA ZADATAK, DA NA 500 MILIONA E-MEJL ADRESA ŠALJE VIDEO KLIPOVE I KRATKE PRIČE,

Agencija ima zadatak da formira klubove „Srpski prijatelji“ i da skuplja e-mejl adrese i da na njih šalju pomenute priče i video klipove i kratke filmove. Posebnu pažnju posvetiti SRPSKOJ DIJASPORI, ona može biti glavni nosilac distribucije pomenutih priča i video klipova kratkih filmova.

Agencija ima zadatak da organizuje sastanke sa: srpskim klubovima, srpskim novinarima u dijaspori i stranim novinarima, da ih okuplja i da sa njima razmenjuje iskustva i ideje.

Agencija ima zadatak da formira bazu podataka svetskih novinara i da im redovno šalje: pomenute priče, video klipove i kratke filmove i da ih pozove da dođu u Srbiju i da ih domaćinski ugosti..

AGENCIJA IMA ZADATAK DA U BEOGRADU IZGRADI MEMORIJALNI CENTAR O DOPRINOSU SRPSKOG NARODA RAZVOJU SVETSKE CIVILIZACIJE I STRADANJU SRPSKOG NARODA.

Agencija prikuplja sredstva za svoj rad.

Agencija promoviše svoj rad u sredstvima informisanja.

alt

Kako se dolazi do video klipova, kratkih filmova i kratkih priča?

Direktor agencije i upravni odbor formiraju komisiju od 9 članova, koja ima zadatak da:

1.  osmisli javni konkurs za izradu video klipova, kratkih priča i kratkih filmova o doprinosu srpskog naroda razvoju svetske civilizacije i o stradanju srpskog naroda ,

2.  objavi javni konkurs,

3.  predloži visinu novčane nagrade,

4.  oceni radove i

5.  da predloži direktoru i upravnom odboru, šta treba otkupiti, a što nije nagrađeno.

Upravni odbor bira članove komisije na osnovu predloga direktora agencije, i na osnovu programa rada, koji pišu sami kandidati.

Kandidati, koji konkurišu za člana komisije, moraju biti članovi agencije i da su redovno plaćali članarinu.

Sastav komisije, po stručnoj spremi, mora odgovarati profilu prosečnog gledaoca i čitaoca, kome je namenjen video klip i kratka priča. Preciznije rečeno u komisiji moraju biti: 1 doktor nauka, 2 člana moraju imati fakultet, 2 člana moraju imati višu školu, 2 člana moraju imati srednju školu i 2 člana moraju biti zanatlije.

Konkurs za prikupljanje video klipova, kratkih priča i kratkih filmova je stalno otvoren. Godišnje se mora napraviti minimum 100 video klipova, kratkih priča i kratkih filmova prevedenih na minimum 10 svetskih jezika.

KAKO SE FINANSIRA AGENCIJA?

Agencija se finansira iz sledećih izvora:

1.  Iz budžeta R. Srbije. Vlada R. Srbije mora obezbediti minimum dva milion eura za rad ove agencije, u prvoj godini, a kasnije, dva miliona eura godišnje plus dodatak. Na svaki prikupljeni: dinar, dolar ili euro iz članarine, donacije i sponzorstva, Vlada R. Srbije mora dati 2 dinara, dolara ili eura.( Možda će neko reći da je ovo mnogo para!!! Podsećam vas da je Vlada R. Srbije dala Srebrenici 5 miliona eura ili da daje bespovratna sredstva stranim kompanijama, u vidu subvencija, 10.000 eura po zaposlenom itd.)

2.  Od članarine. Pozvati građane R. Srbije i sve Srbe u dijaspori da na dobrovoljnoj bazi postanu članovi agencije „ISTINA“ Minimalna članarina, na godišnjem nivou je 50 eura. Samo članovi agencije, koji redovno plaćaju članarinu, mogu da biraju članove skupštine agencije i da budu birani.

3.  Donacije. Direktor agencije, obavezan je da osmisli kampanju za promovisanje ovog projekta i da skuplja donatore i sponzore.

alt

Ko upravlja agencijom?

Skupština agencije!!!

Agencijom upravlja skupština agencije, koja ima 51 člana. Članovi skupštine biraju se iz redova članova agencije, po principu uslovnog glasa, na osnovu javno objavljenog programa rada na sajtu agencije. ( Uslovni glas znači da se on može povući i dati drugom kandidatu, a to znači da izabrani član skupštine može izgubiti dobijeno poverenja birača i funkciju člana skupštine, pre isteka mandata. )

Pravo da biraju i da budu birani imaju članovi agencije koji su redovno plaćali članarinu.

Skupština agencije mora da zadovolji sledeće:

1. Izabrani članovi skupštine agencije, moraju biti članovi agencije i da su redovno plaćali članarinu,

2. Minimalno 20% članova skupštine mora biti iz redova Srpske dijaspore. ( Propisati koliko članova skupštine daje dijaspora iz Amerike, Nemačke, francuske, Crne Gore, R. Srpske itd. )

3. Plata članova skupštine agencije zavisi od doprinosa koji je dao član skupštine. ( Član skupštine može da formira klub prijatelja Srba i Srbije, i da preko njega prosleđuje video klipove i priče, koje napravi agencija. )

Upravni odbor!!!

Upravni odbor broji 7 članova, koji se biraju iz redova, članovi agencije. 6 članova upravnog odbora bira skupština agencije, po principu uslovnog glasa, na osnovu javno objavljenog programa rada, a koji je objavljen na sajtu agencije, a 1 člana skupštine imenuje autor ovog projekta.

Upravni odbor agencije mora da zadovolji sledeće:

1.  Upravni odbor čine 3 žene i 4 muškarca.

2.  4 člana upravnog odbora, bira se iz Srbije, jedan iz R. Srpske, jedan iz SAD i Kanade i jedan iz Zapadne Evrope.

3.  Kao garanciju, da će posao član upravnog odbora agencije raditi odgovorno, savesno i po zakonu, izabrani članovi upravnog odbora agencije moraju da založe hipoteku u iznosu od 50.000 eura.

4.  Plata članova upravnog odbora agencije je, u visini plate ministara Vlade R. Srbije i imaju pravo na godišnji bonus, koji ukupno, za sve članove, iznosi do 2% od ostvarene prikupljene, članarine, donacije, sponzorstva.

Izbor direktora agencije!!!

Direktora agencije bira upravni odbor na osnovu programa rada.

1.  Kandidati za direktora agencije, svoj program rada javno objavljuje na sajtu agencije.

2.  Izabrani direktor agencije, mora da založi hipoteku u vrednosti od 200 hiljada eura, kao garanciju da će agencija raditi po zakonu.

3.  Plata direktora agencije je u visini plate Predsednika Vlade R. Srbije i ima pravo na godišnji bonus, koji je do 2% od ostvarene prikupljene, članarine, donacije, sponzorstva.

Autor ovog projekta ima pravo na godišnji bonus, koji je 2% od ostvarene prikupljene, članarine, donacije, sponzorstva.

alt

ŠTA NAROD I DRŽAVA DOBIJAJU, AKO SE REALIZUJE OVAJ PROJEKAT?

1.  Građani Srbije će saznati, koliki su doprinos Srbi dali u razvoju svetske civilizacije i izgradnji svetskog mira. Porast će samopoštovanje i ponos.

2.  U regionu, kod građana susednih država, smanjiti će se mržnja prema Srbima i Srbiji. Smanjiti će se anti Srpska politika i propaganda. Otvoriti će se putevi saradnje.

3.  Povećati će se zainteresovanost stranih ulagača u Srbiju. Popraviti će se ekonomski položaj Srbije.

4.  Vlada R. Srbije i Predsednik R. Srbije, lakše će pregovarati sa stranim partnerima, kad građani tih država saznaju, koliki su doprinos Srbi dali u razvoj svetske civilizacije i koliko su žrtava uložili u izgradnji svetskog mira.

5.  Srbi u dijaspori, bit će poštovani i ponosni. Lakše će obavljati svoje poslove, kad njihove kolege saznaju, koliki su doprinos dali Srbi u razvoju svetske civilizacije i koliko su žrtava uložili u izgradnju svetskog mira.

PREDLOG!!!

alt

 

Predlažem Predsedniku R. Srbije da imenuje ing Vujanović Živojina, autora ovog projekta, za privremenog rukovodioca ovog projekta.

Ukoliko prihvatite ovaj projekat i za privremenog rukovodioca projekta postavite ing Vujanović Živojina, za godinu dana uraditi ću sledeće:

1.  Bit će urađeno 100 video klipova i kratkih priča.

2.  Pomenuti video klipovi i kratke priče, bit će prevedene na minimum 10 svetskih jezika.

3.  Pomenuti video klipovi i kratke priče bit će prosleđeni na minimum 50 miliona e-mejl adresa.

4.  U minimum 10 država, bit će urađeni web sajtovi, na kojima će biti objavljeni video klipovi i kratke priče.

5.  U Srbiji, i okolnim državama, bit će urađeni web sajtovi, na kojima će biti objavljeni video klipovi i kratke priče.

6.  Na You Tube, bit će objavljeni minimum 100 video klipova i kratkih priča.

7.  Bit će formirana agencija, izabrana skupština, upravni odbor i direktor

Za 3 godine, na 500.000.000 e-mejl adresa, agencija će proslediti pomenute video klipove i kratke priče. Za 3 godine, CEO SVET ĆE SAZNATI ZA DOPRINOS SRPSKOG NARODA RAZVOJU SVETSKE CIVILIZACIJE , I ŽRTVAMA, KOJE SU SRBI UGRADILI U SVETSKI MIR.

NAPOMENA!!!

Poštovani čitaoci!

DOK GRAĐANI VELIKIH ZAPADNIH DRŽAVA, NE SAZNAJU ISTINU O DOPRINOSU SRPSKOG NARODA RAZVOJU SVETSKE CIVILIZACIJI I O SRPSKOM STRADANJU, NAMA DOBRO BITI NEĆE!!!

UKOLIKO VOLITE: SEBE, SVOJE UNUKE, SVOJU DECU, SVOJ NAROD I SRBIJU, POMOZITE DA SE OVAJ PROJEKAT REALIZUJE.

PROSLEDI OVAJ PROJEKAT PRIJATELJU I POZNANIKU!!!                                                                                                                                      

POMOZITE!!!

 alt

  • alt
  •  

 

  • Autor projekta!!!
  • Vujanović Živojin građ.inž
  • 069-155-4122 
 

580b57fcd9996e24bc43c528

twitter-640x330

Mailing lista
Ulaz za članove

Baner1

 

 

Baner2

 

 

Baner3

 

 

baner1

 

 

Baner1

 

 

banerg

 

 

Baner3

 

 

vlasina