alt

 
KAKO SPRE?ITI ZAGA?IVANJE VAZDUHA I KAKO GRA?EVINSKOJ PRIVREDI OBEZBEDIT VIŠE POSLA?
 
( Kako spasiti gra?ane od trovanja zaga?enim vazduhom, i kako spasiti svoju firmu od propasti?)

Projekat nudi rešenje, kako obezbediti više posla gra?evinskoj privredi i kako napraviti zdravu sredinu za življenje. Odnosno, pokazuje šta: mali, srednji i veliki privrednici treba da uradimo, da bi imali više posla i više profita. Projekat je namenjen: vlasnicima firmi i preduzetnicima koji se bave proizvodnjom gra?evinskog materijala, trgovinom gra?evinskim materijalom i izvo?enjem gra?evinskih radova.

 

Poštovani privrednici!

Poznata vam je situacija u oblasti gra?evinarstva. Poznato vam je da je vazduh zaga?en, u zimskom periodu, i da nam zbog toga gra?ani umiru, zato što objekti nemaju termo izolaciju, a gra?evinska privreda: nema posla, nema kupaca, nema investitora i da zbog toga preduze?a i preduzetni?ke radnje propadaju.

Ne?emo opisivati stanje u gra?evinskoj privredi, ono je katastrofalno, dobro nama je poznato i ne?emo ga posebno elaborirati. Baviti ?e mo se rešenjem ovog problema. Ovaj projekat nudi rešenje: Kako obezbediti ?ist vazduh u gradovima i gra?evinskoj privredi obezbediti više novog posla i više profita? I šta privrednici treba da urade, da bi spasili svoje firme od propadanja.

Mnogi ?e re?i, ne možemo mi ništa uraditi, propast ?e mo, nam nama spasa,!

Možemo obezbediti ?ist vazduh u zaga?enim gradovima i možemo se spasiti od propadanja, pod uslovom da se pridružimo borbi, koju vodi Udruženje gra?evinskih inženjera Srbije ? UGIS i udruženje Privrednici Srbije, i da za tu borbu damo malo para, u skladu sa svojim mogu?nostima.

Šta treba da uradimo?

Treba da nateramo Vladu R. Srbije, da donese zakon koji ?e obavezati vlasnike objekata da svoje objekte drže u tehni?ki ispravnom i vizuelno lepom stanju. A ovaj naš predlog zakona obezbe?uje ?ist vazduh u zaga?enim gradovima i donosi nove poslove proizvo?a?ima gra?evinskog materijala, trgovcima i izvo?a?ima radova.

 

alt

 

Ovaj zakon, koji predlažemo, gra?evinskoj privredi donosi novi posao vrednosti od 750 miliona eura na nivou republike, na godišnjem nivou. Na nivou lokalne samouprave, veli?ine od 40.000 stanovnika, zakon donosi oko 3.750.000 eura novih poslova.

Pored toga što ovaj predlog zakona obezbe?uje više posla gra?evinskoj privredi, on i: podsti?e zapošljavanje, obezbe?uje državi ve?i poreski prihod, obezbe?uje ve?e plate i penzije, i obezbe?uje zdraviju sredinu za življenje, odnosno, obezbe?uje ?istiji vazduh u gradovima i selima.

Podse?am, zbog zaga?enosti vazduha godišnje u Srbiji umre oko 6.000 gra?ana. Glavni zaga?iva?i u zimskom periodu su objekti koji nemaju termo izolaciju, a koriste ugalj ili drva za grejanje. Srbija je za 30 godina izgubila 180.000 gra?ana, zato što nije na valjan na?in uredila ovu oblast. ( Možda to oni nisu ni znali da urade? )

Dokaz!!!

Ovako naši gradovi i sela izgledaju zimi, zatrovani. Godišnje umre oko 6.000 gra?ana, zbog zaga?enosti vazduha, odnosno, zbog neznanja i nebrige onih koji donose zakone. Ovaj problem rešava naš predlog zakona, zakona koji obavezuje vlasnike objekata da svoje objekte dovedu u tehni?ki ispravno stanje, odnosno, obavezuju da urade termo izolaciju.

alt

 

Evo šta drugi pišu o ovom problemu!!!

Citat iz Blica, NI MASKE NAM NE MOGU POMO?I ?estice iz vazduha ubiju oko 6.000 gra?ana godišnje, a ovo su mesta gde ih ima NAJVIŠE (MAPA), https://www.blic.rs/vesti/drustvo/ni-maske-nam-ne-mogu-pomoci-cestice-iz-vazduha-ubiju-oko-6000-gradana-godisnje-a-ovo/3725kfq

Na sajtu Agencije za zaštitu životne sredine mogu se pratiti ?ak i satne koncentracije ovih ?estica i može se videti da je u Valjevu sa po?etkom grejne sezone prisustvo PM-10 ?estica svakog dana bilo iznad grani?ne vrednosti koncentracije. Najve?e koncentracije bile su ?ak i tri i po puta iznad dozvoljenih vrednosti emisije - kaže Biljana Mladenovi? iz Zavoda za javno zdravlje.

???????.

Pola Srbije pod teškim metalima

Podaci Agencije za zaštitu životne sredine pokazuju da ?ak sedam, od 13 podru?ja u Srbiji, ima prekomerno zaga?en vazduh sa teškim metalima poput olova i nikla. U najgoroj, tre?oj kategoriji su podru?ja Beograda, Užica, Valjeva, Kragujevca, Sremske Mitrovice, Pan?eva i Bora, gde su prekora?ene tolerantne vrednosti za jednu ili više zaga?uju?ih materija vazduhu.

????????????

 

Citat iz DANAS, Najve?i broj dana sa zaga?enim vazduhom u Pan?evu, Užicu i Valjevuhttps://www.danas.rs/drustvo/najveci-broj-dana-sa-zagadjenim-vazduhom-u-pancevu-uzicu-i-valjevu/

Najve?i broj dana sa prekora?enjem grani?ne vrednosti zaga?enja vazduha u Srbiji tokom 2017. godine zabeležen je u Pan?evu ? 157 dana, Užicu ? 122 dana i Valjevu ? 114 dana, re?eno je portalu Danasa u Agenciji za zaštitu životne sredine. Za prošlu godinu još nema zvani?nih podataka.

?????????????

Prema njenim re?ima, Svetska zdravstvena organizacija prepoznaje zaga?enje vazduha kao jedan od klju?nih faktora rizika za hroni?ne nezarazne bolesti, koji je krivac za  ?etvrtinu (24 odsto) svih smrti odraslih od sr?anih bolesti, 25 odsto smrti od moždanog udara, 43 odsto od hroni?ne opstruktivne bolesti plu?a i 29 odsto od raka plu?a.

??????????????..

 

NAPOMENA!!!

SAMO OVAJ DOKAZ JE DOVOLJAN, DA SE PRIHVATI OVAJ NAŠ PROJEKAT!!!

Razrada projekta!

Poznato vam je:

 • 1.  da uvozimo gas za grejanje stambenih i poslovnih objekata,

 • 2.  da gradske toplane subvencioniešemo zato što je grejanje skupo,

 • 3.  da rasipamo toplotnu energiju jer se fasade i objekti raspadaju,

 • 4.  da gra?evinska privreda propada, jer nema posla i

 • 5.  da gra?ani umiru zbog zaga?enosti vazduha u gradovima.

Kako ovo propadanje gra?evinske privrede, pretvoriti u razvoj gra?evinske privrede? To ?e mo pokazati kroz slede?e primere!

Primer br. 1.

alt
Ovo je stambena zgrada u centru Be?eja. Srbija je puna ovakvih zgrada!  Pažnja!!! Nije bezbedno prolaziti pored ovog objekta, pada fasada!!!
 

 Primer br. 1.

Opis zgrade na slici!

1.  Ova zgrada se nalazi u centru Be?eja!

2.  Fasada se raspada!

3. Ovaj objekat ugrožava bezbednost prolaznika!!!

4.  Vlasnici stanova ne mogu da se dogovore, da urade termoizolaciju zgrade!

Šta na ovoj zgradi treba uraditi?

 

1.  Treba zameniti sve prozore. Prozori su stari 50 godina. Ovo je veliki i novi posao za proizvo?a?e: PVC, Alu i drvene stolarije.

2.  Treba uraditi termo izolaciju. Ovo je veliki posao za: trgovce i proizvo?a?e termoizolacionih materijala, boja, lakova i izvo?a?e radova.

3.  Treba zameniti oluke. Ovo je veliki posao za limare.

Pažnja!!! Nije bezbedno prolaziti pored ovog objekta, pada fasada!!!

Primer br. 2.

alt

 • Ovo je poslovna zgrada u  centru Beograda! Srbija je puna ovakvih poslovnih zgrada. Pažnja!!! Nije bezbedno prolaziti pored ovog objekta, pada fasada!!!

Primer br. 2.

Opis zgrade na slici!

1.  Ovaj objekat nalazi se u centru Beograda .

3.  Objekat i fasada se raspadaju.

4.  Ovaj objekat ugrožava bezbednost prolaznika.

5.  Vlasnik objekta, ne?e da održava objekat u tehni?ki ispravnom stanju. Vidi se iz priložene fotografije.

Šta na ovom objektu treba uraditi?

1.  Treba rekonstruisati krov. ( Ovo je veliki posao za trgovce i proizvo?a?e crepa i gra?e i izvo?a?e radova. )

2.  Treba zameniti sve prozore. ( Ovo je veliki i novi posao za proizvo?a?e PVC, Alu i drvene stolarije. )

3.  Treba uraditi fasadu. ( Ovo je veliki posao za trgovce i proizvo?a?e: boja, lakova, cementa, kre?a, peska i izvo?a?e radova. )

4.  Treba uraditi termo izolaciju. ( Ovo je veliki posao za: trgovce i proizvo?a?e termoizolacionog materijala i izvo?a?e radova. )

5.  Treba uraditi hidroizolaciju. ( Ovo je veliki posao za trgovce i proizvo?a?e hidroizolacionog materijala i izvo?a?e radova. )

6.  Treba zameniti oluke. ( Ovo je veliki posao za limare. )

Pažnja!!! Nije bezbedno prolaziti pored ovog objekta, pada fasada!!!

 

Šta ovi primeri pokazuju?

Ovi primeri pokazuju, da su nam objekti u katastrofalnom stanju, da se fasade raspadaju, da je ugrožena stabilnost objekata i bezbednost stanara i prolaznika, da rasipamo toplotnu energiju i da ne postoji mehanizam, koji bi naterao vlasnike objekata, da objekte drže u tehni?ki ispravnom i vizuelno lepom stanju.

Objekti su nam ovakvi, kao što je prikazano na slikama, a gra?evinska privreda: gra?evinska operativa, proizvo?a?i i trgovci gra?evinskim materijalom nemaju posla.

Šta treba da uradimo?

Ako želimo: da svojoj firmi obezbedimo više posla, da uspemo u svom biznisu, da svoju firmu spasimo od propasti, onda treba da podržimo Udruženje gra?evinskih inženjera Srbije ? UGIS i udruženje Privrednici Srbije i njihov predlog zakona.

Šta UGIS i Privrednici Srbije predlažu?

Predlažemo da Vlada R. Srbije donese zakon koji ?e obavezati vlasnike objekata, da su obavezni da svoje objekte održavaju u tehni?ki ispravnom, energetski efikasnom i vizuelno lepom stanju.

Ukoliko vlasnik objekta, ne održava objekat, u skladu sa ovim zakonom, onda je obavezna lokalna samouprava, da to uradi o trošku vlasnika objekta.

Zakonom propisati da je lokalna samouprava obavezna da izdvaja 3% budžeta, za privremeno finansiranje ovih poslova.

Kako bi se ovaj zakon primenjivao u praksi?

( Primer!

Gra?evinska inspekcija vrši kontrolu stanja objekta.

Nakon utvr?enog stanja, obaveštava vlasnikeobjekata, (na primer: vlasnike stanova ), da su obavezni da urade termoizolaciju na objektu ( navedu koji su to radovi ), ako to oni ne urade, onda ?e to uraditi opština o njihovom trošku.

Vlasnik objekta, na primer stanari ?ute, ne reaguju na upozorenje. Onda opštinska služba angažuje gra?evinsku firmu, koja ?e uraditi ovaj posao. Opština plati radove i fakturiše za izvedene radove pošalje vlasnicima objekata, stanova.

Znam! Mnogi ?e ovaj predlog kritikovati, objašnjavati ?e, ovo nije realan, jer vlasnici, stanari nemaju para.

Ta?no! Mogu?e je da se desi, da neko od valsnika objekta, vlasnika stanova nema para, ali i za to postoji rešenje! U slu?aju kad vlasnik objekta - stana nema para, da plati svoj deo troškova, tada opština staviti hipoteku na na objekat ? stan u visini ra?una. Grad ?e dug, sa pripadaju?om kamatom, naplatiti, kad se stan bude prodavao ili nasle?ivao. )

Pitam!

Da li je ovaj predlog zakona logi?an i koristan? Jeste, logi?an je i koristan je!

Da li ovaj predlog zakona obezbe?uje više posla: trgovcima i proizvo?a?ima termoizolacionog materijala, boja, lakova i izvo?a?ima radova? Da, ovaj predlog zakona obezbedit ?e više posla i profita privrednicima, i zato privrednici treba da finansiraju ovaj projekat.

Da li ovaj predlog zakona obezbe?uje ve?e poreske prihode državi? Da ovaj predlog zakona obezbe?uje ve?e poreske prihode države i stvara uslove da se pove?aju plate i penzije.

Da li ovaj predlog zakona štedi energiju, da li štedi gas koji uvozimo? Da ovaj predlog zakona štedi energiju i gas koji uvozimo.

alt

 

Pitamo?

Koliku štetu državi prave neodgovorni vlasnici objekata i Vlada R. Srbije, jer vlasnici objekata ne?e da urade termoizolaciju svojih objekata, a Vlada R. Srbije ne?e da donese zakon, koji ?e naterati vlasnike objekata , da svoje objekte drže u tehni?ki isparavnom i energedski efikasnom stanju?

Šteta je velika, i nju pla?aju svi gra?ani R. Srbije! Vlada R. Srbije je svakog gra?anina R. Srbije posredno zadužila sa 400 eura za pla?anje toplotne energije, koju bacamo kroz neispravne prozore i hladne zidove.

Dokaz: Srbijagas je napravila gubitak od 1,5 milijardi eura, jer je gas prodavao po nižoj ceni nego što ga je kupovao. Vlast kaže!!! Ovo smo radili, da bi cena grejanja bila manja. Ali ovaj gubitak mora neko da plati, platiti ?e ga svi gra?ani Srbije.

Svaki gra?anin Srbije, posredno, pla?a tu?i dug u iznosu od oko 400 eura godišnje. Pla?a ga, zato što Vlada R. Srbije nije donela zakon koji bi obavezao vlasnike objekata, da su obavezni da termoizoluju svoje objekte. ( Dokaz! 1.500.000.000 eura gubitak Srbijagasa / 7.500.000 stanovnika = 200 eura i još 200 eura se pla?a kroz razne subvencije, koje gradovi daju gradskim toplanama. )

Zaklju?ak! Ovaj argument pokazuje, da privrednici treba da se bore za ovaj zakon, jer je zakon logi?an, pomaže razvoj gra?evinske privrede, nudi novo zapošljavanje i zna?ajan prihod budžetu R. Srbije.

Koliki je ekonomski kapacitet ovog projekta?

Ra?unica na gradu veli?ine od 40.000 stanovnika!

Budžet opštine, koja ima 40.000 stanovnika, je oko 1.500.000.000. dinara ( milijardu i pesto miliona dinara.)

Naš predlog zakona predvi?a! Za privremeno finansiranje ovih radova, lokalna samouprava izdvaja 3% budžeta, a to je 45.000.000 dinara.

Po našoj proceni, 90% vlasnika objekata ?e postupiti po rešenju gra?evinskog inspektora, i sami ?e organizovati i platiti termoizolaciju svojih objekata. Samo 10% vlasnika objekata, ne?e hteti da finansiraju ove radove, pa ?e se ovi radovi finansirati iz pomenutih budžetskih sredstava.

Ukupni dodatni investicioni kapacitet, u lokalnoj samoupravi od 40.000 stanovnika, bio bi 450.000.000 dinara. A to zna?i da bi trgovci i proizvo?a?i: boja, lakova, stiropora, PVC stolarije i izvo?a?i radova imali novi posao i šansu da spasu svoj biznis od propasti.

Investicioni kapacitet ovog projekta, na nivou Srbije, bio bi oko 90 milijardi dinara ili oko 750 miliona eura.

Ovaj zakon, zaposlio bi oko 225 radnika na nivou lokalne samouprave veli?ine oko 40.000 stanovnika, a na nivou Srbije oko 45.000 radnika.

alt

 

Da li privrednici mogu naterati Vladu R. Srbije, da donese ovaj zakon?

Znamo! Ve?ina Vas misli, da privrednici ne mogu ništa uraditi! Mislite da je naš rad i trud uzaludan. Zbog takvog razmišljanja, da ne možemo ništa promeniti, Srbija se nalazimo u ovim problemima.

Mi znamo, mi možemo naterati vlast, da donese novi zakon o planiranju i izgradnji, zakon koji ?e poštovati logiku i struku. Mi imamo iskustva, kako politi?are naterati da promene zakon. Mi smo 2005 godine naterali vlast da promeni Šumar?ev zakona o planiranju i izgradnji. Zato i tražimo Vašu podršku!

Mi znamo, da Vlada R. Srbije ne?e doneti ovaj zakon, jer njeni službenici ovo ne razumeju i ne znaju da reše ove probleme. Zato se mi, privrednici, moramo se udružiti i izvršiti javni pritisak na Vladu R. Srbije, da donese pomenuti zakon, jer se radi o našoj sudbini, o našoj koži. 

alt

Šta treba uraditi?

Da bi naterali Vladu R. Srbije, da u zakon o planiranju i izgradnji, ugradi rešenja koja ?e podsta?i razvoj gra?evinske privrede. Potrebno je uraditi slede?e:

Treba platiti i objaviti ovaj projekat ?? KAKO, GRA?EVINSKOJ PRIVREDI, OBEZBEDITI VIŠE POSLA?? u dnevnim novinama.

Treba platiti i organizovati konferenciju za štampu, na kojoj ?e mo objasniti projekat ?? KAKO, GRA?EVINSKOJ PRIVREDI, OBEZBEDITI VIŠE POSLA??

Treba, bar jedanput mese?no, podse?ati Vladu R. Srbije i javnost na probleme u oblasti gra?evinarstva. Ovo raditi uz pomo? pla?enih: TV emisija, konferencija za štampu, oglasa u štampanim medijima, i video klipova na Yut yubu. Treba podse?ati vladu, da smo mi ponudili projekte kako rešiti ove probleme, a da ih vlada nije prihvatila.

Primer:

Primer br. 1. Kad ministri Vlade R. Srbije bude objašnjavala, kako se vlada bori za svako radno mesto, za novo zapošljavanje. Tad treba platiti medijski prostor, i narodu objasniti, da smo mi predložili zakon koji bi zaposlio 45.000 novih radnika, a da to vlada nije htela da prihvati.

Primer br. 2. Kad ministri Vlade R. Srbije, budu pri?ali o stranim investicijama. Tada treba platiti medijski prostor, i narodu objasniti, da smo mi predložili zakon koji bi doneo 750 miliona evra novih investicija, a da to vlada nije htela da prihvati.

Primer br. 3.Kad ministri Vlade R. Srbije, budu pri?ali o gasovodu. Tada treba platiti medijski prostor, i narodu objasniti, da smo mi predložili zakon koji bi uštedeo zna?ajne koli?ine gasa, a da to vlada nije htela da prihvati.

Primer br. 4. Kad ministri Vlade R. Srbije, budu pri?ali o penzijama, zdravstvu, školstvu itd. Tada treba platiti medijski prostor, i narodu objasniti, da smo mi predložili zakon koji bi zna?ajno punio budžet republike po osnovu poreza, doprinosa i PDV poreza, a da to vlada nije htela da prihvati. ( Ovaj projekat ima PDV poreski kapacitet u iznosu od 125 miliona eura godišnje. )

Primer br. n. Kad padne fasada ili kad se desi neka druga nesre?a, koja je prouzrokovana ne znanjem i ne stru?noš?u. Tada treba platiti medijski prostor, i gra?ane Srbije podsetiti, da je UGIS napisao i predložio vladi zakonsko rešenje, koja bi spre?ila ovakve nesre?e, ali da Vlada R. Srbije nije htela to da prihvati.

Ovo ?e mo radit, sve dok Vlada R. Srbije ne prihvati pomenuti predlog zakona.

alt

Šta privrednici treba da urade?

Privrednici treba da podrže ovu našu borbu. Treba da finansijski podržite ovaj projekat, jer ?e tako pomo?i sebi. Ako mi to ne uradimo, niko to ne?e uraditi umesto nas.

Znamo da ?e mnogi ?utati. ?ekati ?e, da se mi izborimo za donošenje ovog zakona, jer misle da ?e ih to manje koštati. Varate se gospodo, svako ?ekanje skupo ?e te platiti. Mnogi ?e zatvoriti svoj biznis, ?ekaju?i da do?e bolje vreme. Bolje vreme ne?e do?i, bolje vreme moramo napraviti.

Mnogi privrednici su propali, ?ute?i i ?ekaju?i da ovaj problem neko drugi reši. Nemojte i Vi da ?utite i ?ekate. Kad propadnete, onda je kasno za sve!!!!

Kupujmo doma?e!

alt

Kupujmo doma?e! Samo ako budemo kupovali doma?e proizvode, možemo obezbediti: ve?e zapošljavanje, ve?e plate, ve?e penzije, bolju zdravstvenu zaštitu, itd. Kupovinom doma?ih proizvoda, pomažemo sebi i Srbiji!

 

Toliko od nas! Sad ste Vi na redu. 

Sa poštovanjem !

 •  alt
 • Predsednik UGIS i 
 • Predsednik udruženja Privrednici Srbije
 • Ing Vujanovi? Živojin
 • Kont.tel. 069-155-41-22

 

 

 

580b57fcd9996e24bc43c528

twitter-640x330

Mailing lista
Ulaz za ?lanove

Baner1

 

 

Baner2

 

 

Baner3

 

 

baner1

 

 

Baner1

 

 

banerg

 

 

Baner3

 

 

vlasina