alt

 

KO JE KRIV, ZA OVU KATASTROFU U SRBIJI, KOJU SU IZAZVALE POPLAVE?

 Ovaj projekat pokazuje: Ko je kriv za ove katastrofalne poplave? I nudi rešenje! Šta treba uraditi, da se ovakve ili slične katastrofe ne ponove!

Napomena:

Projekat „Ko je kriv za poplave, ko je kriv za ovu katastrofu" poslali smo: Vladi R. Srbije, Predsedniku Vlade R. Srbije Aleksandru Vučiću, Ministru privrede Dušan Vujoviću, Predsedniku R. Srbije Tomislavu Nikoliću.

Ko je kriv za ove poplave, ko je kriv za ovu katastrofu?

Za ovu katastrofu u Srbiji, koju su izazvale poplave, kriv je  Zakon o planiranju i izgradnji.

Odnosno krivi su:

Bivši Predsednik R. Srbije i bivši Predsednik DS Boris Tadić.

Bivši Ministar građevinarstva Oliver Dulić.

Bivši Ministar građevinarstva Velimir Ilić.

Vlade R. Srbije, koje su vladale u poslednjih 10 godina.

Narodni poslanici R. Srbije.

Rukovodstvo Inženjerske komore Srbije.

Rukovodstvo Privredne komore Srbije.

alt

Ovo su krivci za katastofalne poplave, koje su zadesile Srbijiu u maju 2014 god.( Ministri građevina: Oliver Dulić i Velimir Ilić, Predsednik DS Boris Tadić, predhodne vlade R, Srbije i narodni poslanici R. Srbije u prošlim mandatima. )

Kako i zašto su, gore pomenuti, krivi za ove katastrofalne poplave?

Udruženje građevinskih inženjera Srbije – UGIS, napisalo je 72 člana Zakona o planiranju i izgradnji, i predlog poslali nadležnim organima.

Pomenuti: ministri, predsednik DS, vlade R. Srbije i narodni poslanici, nisu hteli da prihvate naš predlog zakona.

Da su pomenuti, prihvatili naš predlog zakona. Srbija bi mnogo spremnije dočekala ovu poplavu. Bili bi urađeni odvodni jarkovi pored puta. Bili bi urađeni vodotokovi, potoka i rečica. Bila bi uređena zaštita mostova. Bili bi rekonstruisani nasipi na rekama. Odnosno da su prihvatili, ovaj naš predlog zakona, poplave bi napravile mnogo manje štete. Bilo bi mnogo manje, unesrećenih građana, i mnogo manje žrtava.

Zašto su krivi, bivši ministri građevina: Oliver Dulić i Velimir Ilić?

Krivi su, jer su doneli Zakon o planiranju i izgradnji, koji proizvodi: nerad, neodgovornost, neorganizovanost, nestručnost. Kakve katastrofalne posledice, po narod i državu, je proizveo ovaj zakon, a koga su doneli pomenuti ministri, pokazale su ove poplave.

Krivi su, jer smo mi “UGIS“ predložili određene članove zakon, koji bi sprečili, ublažili ovu nesreću, koju su proizvele poplave. Da su ministri prihvatili naš predlog zakona, danas ne bi bilo toliko: stradalih, unesrećenih i tolika materijalna šteta.

Možda će ministri reći! Nismo znali za ovaj predlog zakona, pa ga nismo mogli ni usvojiti. Mi smo naš predlog zakona poslali na adresu ministra. Što njihovi službenici, nisu pročitali ili nisu razumeli, naš predlog zakona, ministre ne oslobađa odgovornosti.

alt

Niste hteli, da prihvate naš predlog zakona, koji obavezuje vlasnike objekata, da objekte drže u tehnički ispravnom stanju! Niste hteli, da zakonom obavežemo vlasnike imanja, da su oni obavezni da urede vodotokove, na svojim imanjima o svom trošku! Niste hteli, jer ste se bojali da građani neće glasati za Vas. Pitam: Ko će ovim građanima, nadoknaditi štetu, i za koga će oni sad glasati?

Zašto je kriv, bivši Predsednik DS i Predsednik R. Srbije, Boris Tadić.

Kriv je, jer je postavio Olivera Dulića i Velimira Ilića na mesto Ministra građevina.

Takođe, i predsedniku Borisu Tadiću, poslali smo predlog izmena zakona o planiranju i izgradnji. Dobili smo odgovor! Primili smo vaš projekat “Primedbe i predlozi na zakon o planiranju i izgradnji“ i prosledili smo ga nadležnim organima.

Zašto su krive vlade R. Srbije, koje su vladale Srbijom u poslednjih 10 godina.

Krive su, jer su one predlagale zakone o planiranju i izgradnji, a ti zakoni su glavni krivci, za ovu našu tragediju.

Takođe, svim članovima vlada R. Srbije, koje su vladale u poslednjih 10 godina, poslali smo naš predlog zakona o planiranju i izgradnji. Neki članovi vlade, odgovorili su na naše pismo i projekat.

Odgovori su glasili: Nismo nadležni, projekat smo prosledili nadležnom ministarstvu.

Kad smo, pojedinim predstavnicima vlasti, objašnjavali naš predlog „Zakon o planiranju i izgradnji“ dobili smo interesantan komentar.

Komentar, moramo prepričati.

Naš predlog zakon predviđa, da zakon obaveže vlasnike parcela pored puteva, da su oni obavezni da iskopaju i održavaju odvodne jakove. Ukoliko vlasnici parcela to ne urade, onda je obavezna lokalna samouprava, da to uradi, o trošku vlasnika parcele.

Takođe, naš predlog predviđa, zabranu gradnje objekata na klizištu. Predlogom smo obavezali građevinskog inspektora, da objekte, koji se grade na klizištu, mora da ruši u temelju. Kao i da se isključe sa elektroenergetsku mrežu, oni potrošači, koji su pozajmili struju za potrebe gradilišta.

Lokalnu samoupravu, obavezali smo da preko sredstava informisanja, redovno obaveštava građane, o ovom zakonu.

Odgovor vladinih službenika.

Citat. Vi predlažete da donesemo zakon koji će obavezati vlasnike parcela, da su oni obavezni da iskopaju i održavaju odvodne kanale, i predlažete da javno upozorimo građane, da će mo rušiti objekte, koji se grade na klizištu, i da se ti objekti ne mogu priključiti na električnu mrežu.

Ako mi, koji imamo vlast, usvojimo Vaš predlog zakona. Kako će građani, na sledećim izborima, glasati za nas?

Pitamo bivše predstavnike vlasti!

Niste hteli da prihvatite naš predlog zakona, koji bi naterate građane, da oni održavaju vodotokove, na svojim imanjima, da oni iskopaju i održavaju odvodne kanale pored puta, u dužini svoje parcele. Niste to hteli da uradite, da bi se dodvorili građanima.

Niste hteli da zakonom obavežete državna preduzeća, Srbija vode, Vojvodina vode, Beograd vode, itd, da nasipe održavaju u tehnički ispravnom stanju. Niste to hteli da uradite, da bi zaštitili partijske kadrove, u državnim preduzećima, od odgovornosti.

Ko će sada, građanima, da nadoknadi štetu od poplava?

alt

 • Roba i oprema, u ovim prodavnicama na slici, uništena je u 100% iznosu! Ko će ovim malim privrednicima, nadoknaditi štetu?

Zašto su krivi narodni poslanici R. Srbije.

Krivi su, jer jer su doneli Zakon o planiranju i izgradnji, koji je proizveo ovu neodgovornost u društvu, a ta neodgovornost, proizvela je ova stradanja.

Takođe, svim narodnim poslanicima, poslali smo predlog izmena zakona o planiranju i izgradnji. Pojedini narodni poslanici, odgovorili su: Hvala na projektu, proučiti će mo ga!

Pitamo!

Gospodo, narodni poslanici, Vi iz vlasti i Vi iz opozicije:

Zašto je krivo, rukovodstvo Inženjerske komore Srbije i rukovodstvo Privredne komore Srbije.

Krivi su, jer nisu hteli ili nisu smeli, da javno podrže naš predlog zakona o planiranju i izgradnji.

Krivi su, što nisu javno digli glas, protiv ovog ne znanja i neodgovornosti.

Da li još uvek proučavate ovaj projekat?      

Da li ste pročitali naš projekat „Predlog izmena zakona o planiranju i izgradnji“

Da li ste razumeli naš predlog zakona o planiranju i izgradnji?

Da li ste srećni, što ste izglasali zakon „Zakon o planiranju i izgradnji“ koji omogućava da se: ne moraju održavati nasipi, da se ne moraju održavati vodotoci, da se ne moraju kopati odvodni kanali, pored puta, da se ne moraju izraditi zaštite korita reka i potoka, pored mostova, da se mogu graditi objekti na klizištima, itd.

Da li, posle ove nesreće, izazvane poplavama, osećate ličnu odgovornost?

Komentar !

Da se pojedini članovi u rukovodstvu PKS i Inženjerskoj komori Srbije, boje, šta će reći aktuelan ministar građevina, i zbog toga ne smeju da kritikuju vlast, pokazuju sledeće izjave.

Na okruglim stolovima, gde se razgovaralo o problemima građevinarstva. Ja sam kritikovao i davao predloge, na postojeći zakon o planiranju i izgradnji. Pojedinci su mi rekli. Nemoj mnogo da kritikuješ Vladu R. Srbije i ministra, jer vlada može ukinuti Inženjersku komoru Srbije. Na moj pitanje, Kako i zašto bi to uradila? Odgovor je bio! Kako je Vlada R. Srbije, zakonom osnovala Inženjersku komoru Srbije, tako je može ukinut.

Naš predlog zakona predviđa osnivanje Građevinske komore, u okviru PKS. Taj naš predlog, podržali su određeni članovi PKS. Rekli su! Mi to podržavamo, ali za to vreme još nije došlo. Ministarstvo je protiv toga.

Pitamo!

Zašto Vi niste napisali svoj predlog zakona i postavili ga na sajt?

Ako neće, dekani fakulteta, rukovodstvo Inženjerske komore Srbije, i rukovodstvo Privredne komore Srbije, da dignu glas, protiv ovih nakaradnih zakona? Ko će?

Šta smo to mi predložili !

Udruženje građevinskih inženjera Srbije – UGIS, verovalo je da nešto može uraditi, da možemo popraviti predloženi zakona o planiranju. Napisali smo 72 člana zakona i poslali nadležnim organima.

Ovo smo mi predložili !

1. Predložili smo član zakona, koji obavezuje, vlasnike parcela, da su obavezni, da odvodne kanale pored puta i korita potoka, oni izgrade i održavaju, o svom trošku. Upustvo, tehnički crtež i kontrolu, daje nadležni organ lokalne samouprave. Ukoliko vlasnici parcela, ne urade ovaj posao. Obavezna je, lokalna samouprava, da to uradi, o trošku vlasnika parcele.

Zaštita puteva od bujične vode, i zaštita korita potoka od bujične vode, može se uraditi na dva načina.

Prvi način je:

Da lokalna samouprava poveća porez na zemljište, i da ona uredi ovaj posao.

Drugi način je:

Da Vlada R. Srbije, donese zakon. Zakon koji će obavezati, vlasnike parcela, da su oni obavezni da urade ovaj posao. Ako, vlasnici parcela, ne urade ovaj posao, onda je obavezna lokalna samouprava, da uradi ovaj posao, o trošku vlasnika parcele.

Mi se zalažemo, za ovo drugo rešenje, i zato smo ga predložili. Ovde je logičan zaključak. Ako su građani Srbije siromašni, i nemaju para za dodatni porez. Onda moraju oni, da iskopaju i održavaju odvodne kanale pored puta, i da iskopaju i održavaju korita potoka..

Treći način je:

Da radimo kao do sada. Odnosno da ništa ne radimo. Da čekamo novi potop. Kad novi potop dođe, a doći će. Onda će mo optužimo narod, da je on kriv, što su: žbunje, pvc ambalaža, stari frižideri itd, napravili brane na potocima. Brane će napraviti bujice. Bujice će odneti puteve, useve i potopiti naselja. Vlast će saopštiti da građani nemaju izgrađenu svest o samozaštiti. Da građani svojim ponašanjem: ugrožavaju svoje i tuđe živote, i da ugrožavaju svoju i tuđu imovinu. Onda će se vlast ljutiti, na narod i na Boga.

Zašto su krivi: tadašnji ministri građevinarstva: Oliver Dulić i Velimir Ilić, Predsednik Vlade R. Srbije i narodni poslanici R. Srbije?

Krivi su, jer nisu prihvatili naš predlogzakona! Da su razumeli naš predlog zakona, i da su ga usvojili. Danas bi bili, uređeni potoci i kanali pred puta. A to znači, da bi šteta na putevima i objektima, bila mnogo manja. Bilo bi, mnogo manje nastradalih i unesrećenih građana.

alt

Nismo imali para, da uradimo zaštitiu ovog puta, a imamo pare da finansiramo 150.000 nepotrebnih radnih mesta!

2. Predložili smo član zakona, koji obavezuje vlasnike objekata, da svoje objekte drži u tehnički ispravnom stanju. U ovom slučaju, naš predlog zakona, bi obavezao i državu, da svoje objekte, drži u tehnički ispravnom stanju.

U ovom slučaju, zakon bi obavezao: Srbijavode, Vojvodinavode, Beogradvode i druge, da su obavezni da nasipe održavaju u tehnički ispravnom stanju. Ukoliko to oni ne urade, onda bi to morala da uradi lokalna zajednica, o trošku nadležnog državnog preduzeća.

To znači, da bi neka lokalna zajednica, na svojoj teritoriji, uradila nasip, koji treba da uradi Srbijavode. Lokalna samouprava, izvedene radove bi fakturisala Srbijavodama. Ukoliko oni to ne plate, onda bi im, lokalna samouprava, blokirala račun. Logično, zar ne!

Sadašnji sistem, je takav, da nismo u stanju održavati nasipe, koje je izgradila Marija Tereza i Titov, sistemom radnih akcija.

Zašto su krivi: tadašnji ministri građevinarstva: Oliver Dulić i Velimir Ilić, Predsednik Vlade R. Srbije i narodni poslanici R. Srbije?

Krivi su, jer nisu prihvatili naš predlogzakona! Da su, razumeli naš predlog zakona, i da su ga usvojili. Danas bi bili popravljeni nasipi na rekama. A to znači: mnogo manje nastradalih i unesrećenih građana, i mnogo manja materijalna šteta, od ovih poplava.

alt

 • Nismo imali para, da uredimo rečno korita oko mosta, da bi zaštitili most! Sad moramo naći pare, da ovaj most srušimo i da izgradimo novi. Nadam se, da će sad, kad budu radili novi most, uraditi zaštitu mosta. Bože, pomozi nam! Koliko ne znanja i neodgovornosti!

3. Predložili smo član zakona, koji zabranjuje izgradnju objekata na klizištima. Ovaj predlog, predviđa sledeću proceduru:

Samo na ovakav način, moguće je zaustaviti divlju gradnju, gradnju na klizištima, i sprečiti budiće tragedije.

Zašto su krivi: tadašnji ministri građevinarstva: Oliver Dulić i Velimir Ilić, Predsednik Vlade R. Srbije i narodni poslanici R. Srbije?

Krivi su, jer nisu prihvatili naš predlogzakona! Da su, razumeli naš predlog zakona, i da su ga usvojili. Danas, ne bi bilo novih kuća na klizištima. A to znači, mnogo manje štete, i mnogo manje unesrećenih građana Srbije.

Lokalna samouprava, obavezna je da precizno obeleži prostor, gde nije moguće graditi.

Lokalna samouprava, obavezna je da građane obavesti, preko sredstava informisanja, da objekti, koji se grade na klizištu, neće moći biti priključeni na vodovodnu, i elektroenergetsku mreže.

Građevinska inspekcija, lokalne samouparave, obavezna je da objekt koji se grade na klizištu, ruši u temeljima. O ovoj nameri, mora stalno da informiše, upozorava građane.

Predloženi zakon predviđa, da će građevinski inspektor i odgovorna lica, u lokalnoj samoupravi, dobiti otkaz, po sili ovog zakona, ukoliko ne budu poštovali ovaj zakon.

alt

 • Ministri: Dulić i Ilić, nisu hteli da prihvate naš predlog zakona, koji zabranjuje izgradnju objekata na klizištu. Pitamo bivše ministre građevina! Koće ovu štetu nadoknadit? Da li će te Vi gospodo ministri, ovu štetu nadoknadit, iz svojih džepova?

4. Predložili smo član zakona, koji predviđa obavezno osiguranje objekata.

Nije logično, da postoji sistem, o obaveznom osiguranju vozila, i ako njegova vrednost može biti i 500 Eura. A ne postoji sistem, o obaveznom osiguranju objekata, stanova, čija vrednost može biti i više stotina hiljada eura.

Naš predlog predviđa, obavezno osiguranje objekata od požara i poplave.

Zašto su krivi: tadašnji ministri građevinarstva: Oliver Dulić i Velimir Ilić, Predsednik Vlade R. Srbije i narodni poslanici R. Srbije?

Krivi su, t jer nisu prihvatili naš predlogzakona! Da su, razumeli naš predlog zakona, i da su ga usvojili. Danas bi oštećeni građani, mogli deo štete, nadoknaditi od osiguravajućih društava.

5. Predložili smo član zakona, koji predviđa osnivanje Građevinske komore Srbije, u okviru Privredne komore Srbije.

Šta građevinska komora radi?

Građevinska komora izdaje, sertifikate, preduzećima i preduzetničkim radnjama. Sertifikati dokazuju, da je preduzeće, preduzetnička radnja, sposobna da obavlja određeni posao, u oblasti građevinarstva. Odnosno, da imaju potrebne: kadrove, opremu i mehanizaciju.

Građevinska komora, obavezna je da na svom sajtu, za svakog privrednika, pojedinačni, objavi sledeće podatke:

 1. Podatke o preduzeću, preduzetniku.
 2. Kontakt telefon odgovorne osobe.
 3. Kadrovsku strukturu. ( Broj inženjera, tehničara, i njihovu užu specijalnost. )
 4. Specifikaciju opreme.
 5. Specifikaciju mehanizacije.

( Na osnovu, gore pomenutih parametara, preduzeće ili preduzetnik dobija sertifikat. )

Kako Građevinska komora, može pomoći u odbrani od elementarnih nepogoda?

Da su, bivši ministri građevinarstva, razumeli naš predlog, i da su osnovali Građevinsku komoru. Sadašnji ministar građevinarstva, Zorana Mihajlović, državni organi, privrednici, i građani sa poplavljenih područja, mogli su da angažuju:

 • Šefa gradilišta, koji je stručan za određene poslove.
 • Potrebnu opremu za odbranu od poplava.
 • Potrebnu mehanizaciju za odbranu od poplava.

Zašto je važan šef gradilišta!

Primer!

Kad je Predsednik Vlade R. Srbije, Aleksandar Vučić, pozvao građane, da pomognu u odbrani Šapca od poplava, pokazalo se ne postojanje sistema. Odnosno pokazalo se, koliko smo bili u pravu, kad smo predložili, osnivanje Građevinske komore.

Da je osnovana Građevinska komora, organizacija slanja dobrovoljaca u Šabac, izgledala bi ovako:

 • Službenik Sektora za vanredne situacije, prvo bi pozvao šefa gradilišta.
 • Šef gradilišta bi došao pred Sava centar, i zadužio jedan autobus dobrovoljaca.
 • Na putu do Šapca, šef gradilišta, bi popisao imena dobrovoljaca. ( Potrebno je i o ovim ljudima voditi brigu. )
 • Na putu do Šapca, šef gradilišta bi stupio u kontakt, sa kriznim štabom u Šapcu. Sa svojim pretpostavljenim, koji bi mu objasnio, gde i šta treba radit.
 • Šef gradilišta bi znao, gde, šta, kako i sa čime treba raditi.
 • Šef gradilišta, znao bi, da je na 50 dobrovoljaca, potrebno minimum 25 lopata.
 • Šef gradilišta, znao bi, da je za 50 dobrovoljaca, potrebno 50 sendviča.
 • Šef gradilišta, znao bi, da je za 50 dobrovoljaca, potrebno 50 li vode.
 • Šef gradilišta, znao bi, da dobrovoljce treba vratiti kući.

altDa bi ovi dobrovoljci, koji su krenuli da brane Šabac od poplavnog talasa, dali puni svoj doprinos. Da bi se, ovi dobrovoljci, živi i zdravi vratili svojim kućama, potreban je organizator, koji će voditi ove ljude. Potreban je šef gradilišta, koji će: organizovati posao i brinuti o ovim ljudima. Nažalost mi taj sistem nemamo. Sistem nemamo jer vlast ne želi da izgradi takav sistem.

 

Šta se desili!

Primer 1.

Iz straha da Sava ne poplavi Šabac, Predsednik Vlade R. Srbije, pozvao je građene da pomognu u odbrani Šapca.

Šta se desilo!

 • Građani su se odazvali.
 • U autobusu, nije bilo šefa gradilišta, koji je trebalo da vodi dobrovoljce. Nije ga ni moglo biti, jer ne postoji sistem, pa vlasti nisu znali koga da pozovu.
 • Dobrovoljci su otišli u Šabac, tamo nisu našli šefa gradilišta, lopate, pesak.
 • Pojedini dobrovoljci, iz želje da pomognu svom narodu, rukama su utovarali pesak.
 • Dobrovoljci, to veče nisu dobili, ni vodu, ni sendvič.
 • Kad su završili posao, nije bilo šefa gradilišta, koji će im dati, sledeći posao.
 • Dobrovoljci su krenuli kući. Nisu našli autobus, pa su išli peške 12 km. Sami su se snalazili, kako da se vrate kući. Da je postojao šef gradilišta, ovo se ne bi desilo.

Primer 2.

Ovaj primer pokazuje, koliko je neophodno usvojiti, ovaj naš predlog zakona. Odnosno, pokazuje, koliko je važan šef gradilišta.

Prilikom ojačavanja nasipa kod Šapca, angažovan je bager, koji je podizao kotu krune nasipa. Zato što nije bilo šefa gradilišta, poslove su morali voditi nestručna lice. Ovakav način rada, mogao je dovesti do katastrofalnih posledica.

 • Neko je naredio, rukovaocu bagera, da uzima zemlju iz nožice nasipa i da tu zemlju stavljao na krunu nasipa.
 • Ovakvim radom, oslabio je nožicu nasipa, ugrozio nasip, i ljude oko sebe.
 • Voda je počela da probija, u oštećenoj nožici nasipa.
 • Samo zahvaljujući sreći, i brzoj sanaciji nožice, izbegnuta je katastrofa.
 • Kad su odgovorni, pokušali da saznaju, ko je bageristi naredio, da uzima zemlju iz nožice nasipa. Nisu mogli da saznaju. Nisu ni mogli, jer na toj deonici, a verovatno i na mnogim drugima, nije postojao šef gradilišta.

Navodeći ovaj primer, ne želimo, da umanjimo zasluge dobrovoljaca i inženjera u odbrani Šapca. Njima sve čestitke i svo poštovanje. Želimo da kažemo, da je potrebno izgraditi sistem, koji će funkcionisati, a koji neće dozvoljavati improvizacije.

Napomena !

Koliku štetu je napravio Zakon o planiranju i izgradnji? Odnosno, koliku su štetu napravili, ministri građevinarstva koji su predložili postojeći zakon, i oni koji su usvojili zakon, teško je izračunati.

Razmere ove katastrofe su nesagledive. Pitanje je, da li se ova nesreća može izraziti u novcu.

Dokaz br. 1.

Šteta, koju su pretrpeli mali privrednici, gruba računica!

Najviše su nastradali, mali privrednici. Oni će platiti najveću cenu, i teško će se oporaviti. Pojedini mali privrednici, neće se nikad oporaviti.

Dokaz!

Kad vidim, poplavljene prodavnice: butike, apoteke, mesare, prodavnice mešovite robe, stovarišta, farbare, prodavnice stočne hrane, farme, radionice itd, ne mogu, a da ne zaplačem, od mike. Svestan sam, kolika je to šteta. Šta da raditi mali privrednik, kad je sve izgubio? Kako to nadoknaditi? Da li imamo snage, za novi početak?

Računica!

Treba znati, da su mali privrednici svoj biznis godinama stvarali, bez pomoći države. Taj biznis, u proseku košta oko 50.000 eura, i zapošljava, prosečno 3 do 4 radnika, po objektu. Gledajući slike poplave, možemo zaključiti, da je pojedinim privrednicima uništen posao u 100% iznosu. A to znači, da je šteta, u proseku, po jednom poplavljenom objektu, oko 50.000 eure.

Poplava je odnela, uništila i radna mesta. Bez posla će ostati, u proseku 4 radnika, po poplavljenom objektu.

Po mojoj proceni, u poplavljenim područjima, stradalo je više od 1000 privrednika. To znači, da je šteta, kod malih privrednika, veća od 50 miliona eura, a da je bez posla ostalo više od 4000 radnika.

Da li se ova katastrofa, mogla sprečiti, ili bar umanjiti?

Ova katastrofa, mogla je da se spreči. Da su gore pomenuta lica, prihvatila naš predlog zakona o planiranju i izgradnji, do ovoga nebi došlo.

alt

Kupujmo domaće! Samo ako budemo kupovali domaće proizvode, možemo obezbediti: veće zapošljavanje, veće plate, veće penzije, bolju zdravstvenu zaštitu, itd. Kupovinom domaćih proizvoda, pomažemo sebi i Srbiji!

 Da bi se uspešno branili od elementarnih nepogoda, potrebno je obnoviti domaću industrijsku proizvodnju! Da li naša vlast: zna i želi da obnovi domaću industrijsku proizvodnju?

Dokaz br. 2.

Onima, koji veruju, da je za ovu poplavu kriv Bog, moramo pružiti sledeću računicu. ( Neki predstavnici vlasti, u vreme poplava, javno su optužili Boga, za ove poplave. Objašnjavali su da je Srbija siromašna država, da nemamo para da: uradimo nasipe, uredimo korita reka i potoka, iskopamo odvodne kanale pored puta, Itd. ) Njima poručujemo, za poplave nije kriv Bog, već vlast.

Računica!

  • U Srbiji, u javnom sektoru, ima višak radnika oko 150.000 radnika. To su izjavili političari.
  • Ove prekobrojne radnike, zaposlile su predhodne vlasti.
  • Bruto plata za ovih 150.000 radnika, iznosi oko 2 milijarde eure, za godinu dana.
  • Predstavnici vlasti, kažu da je ukupna šteta, od ovih poplava, oko milijardu eura.

Računica jasno pokazuje, da imamo para. Ali te pare, ne koristimo, za izgradnju nasipa, i uređenju vodotokova, već za finansiranje nepotrebnih radnih mesta.

Ova računica jasno pokazuje, da su za ovu štetu, krive predhodne vlade.

Šta je cilj ovog projekta?

Cilj ovog projekta je, da pokaže čitaocima i Vladi R. Srbije, ko je stvarni krivac, za nesreću koju su izazvale poplave.

Da pokažemo, čitaocima i Vladi R. Srbije. šta treba uraditi, da se ovakve nesreće ne ponove.

Ukoliko sadašnja Vlada R. Srbije, ne prihvati naš predlog zakona o planiranju i izgradnji, ponovo će se desiti katastrofe, a tada će oni biti krivi.

Napomena !

Kako možete pomoći ovu našu borbu !

Možete se reklamirati, na našem sajtu Privrednici Srbije. Za informacije javite se ing Vujanović Živojin, na telefon 069-155- 41-22.

• Možete uplatiti donaciju na račun Udruženje građevinskih inženjera – UGIS, na broj tekućeg računa 205-68848-57 Komercijalna banka

• Možete uplatiti donaciju na račun 160-5800100184731-95

• Ako KUPUJETE robu i USLUGE od ŽAD-INŽENJERINGA, i na taj način će te pomoći našu borbu.

• Ako KUPUJETE robu i USLUGE od ŽAD-INŽENJERINGA, i na taj način će te pomoći našu borbu.

pomoc

Vi sudite i ocenjuj te, koliko je ovaj projekat vredan!!!

TOLIKO OD NAS!!!  Udruženje Privrednici Srbije i Udruženje građevinskih inženjera Srbije – UGIS !!!

SAD STE VI NA REDU!!!!!

Sa poštovanjem !

Predsednik UGIS i
Predsednik udruženja Privrednici Srbije
Ing Vujanović Živojin
Kon.tel: 069-155-41-22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

580b57fcd9996e24bc43c528

twitter-640x330

Mailing lista
Ulaz za članove

Baner1

 

 

Baner2

 

 

Baner3

 

 

baner1

 

 

Baner1

 

 

banerg

 

 

Baner3

 

 

vlasina