KRITIKA
PROGRAMA EKONOMSKIH MERA VLADE R. SRBIJE
ZA POMOĆ PRIVREDI.

 

Ovaj projekat nudi analizu ekonomskog programa „PROGRAM EKONOMSKIH MERA VLADE R. SRBIJE“ koji je LOŠ, odnosno, KATASTROFALAN, pokazao gde su grešile prethodne vlade R. Srbije i nudi rešenje ove ekonomske krize, izazvane pandemijom virusom Korona, Covid – 19, kroz program ODGOVOR DRŽAVE NA EKONOMSKU KRIZU.


 

Narode moj!

Ovaj PROGRAM EKONOMSKIH MERA, koji je donela Vlada R. Srbije je, najblaže rečeno, LOŠ, ON JE KATASTROFA, i ništa dobro neće doneti ni narodu ni državi, baš naprotiv.

Vlada R. Srbije planira da zaduži narod za 5,1 milijardu eura i da te pare podeli: 500 miliona eura planira da podeli punoletnim građanima, 100 eura po osobi, a 4,6 milijardi eura da podeli privrednicima - poslodavcima. Ovaj predlog je nelogičan i ekonomski štetan za ceo narod i državu, a od njega, korist će imati samo bogataši.

Analiza!!!

Malo statistike:

 • Srbija ima oko 7.000.000 stanovnika.
 • Srbija ima 1.707.734 penzionera.
 • Srbija ima 2.202.635 zaposlena.
 • Srbija ima 1.680.000 građana koji su mlađi od 18 godina.
 • Srbija ima oko 1.410.000 radno sposobnih građana, koji nisu zaposleni.

Koliko nas Vlada R. Srbije zadužuje?

Vlada R. Srbije, zadužiti će svakog građanina R. Srbije sa 730, odnosno za 1.305 eura. ( Računica: Dug po glavi stanovnika je: 5.100.000.000/7.000.000 = 728,57 eura. Ali dug moraju vrati, oni koji imaju prihod, to su radnici i penzioneri, pa stvarni dug po glavi stanovnika iznosi: 5.100.000.000/3.910.069 = 1.304,32 eura)

Obrazloženje:

DA BI DRŽAVA NEKOME DALA 5,1 MILIJARDU EURA, ONA OD NEKOGA TE PARE MORA UZETI. ONA TE PARE UZIMA OD: RADNIKA, DOKTORA, PROFESORA, VOJNIKA, SLUŽBENIKA I PENZIONERA, I DAJE IH PRIVREDNICIMA – POSLODAVCIMA, BOGATAŠIMA. ODNOSNO, IZGRADILA JE SISTEM, GDE SIROTINJA FINANSIRALA BOGATAŠE.

Ko i šta će dobiti, ovim vladinim programom?

 • Radnik, penzioner, nezaposleni i svi oni koji su pobegli iz Srbije zbog malih plata, dobit će po 100 eura.
 • Preduzetnik, koji zapošljava samo jednog radnika, to jest sebe, dobit će 750 eura.
 • Preduzetnik, koji zapošljava 10 radnika, dobit će 7.500 eura.
 • Preduzetnik, koji zapošljava 100 radnika, dobit će 75.000 eura.
 • Veliki preduzetnik, koji zapošljava 1.000 radnika, dobit će 750.000 eura.
 • Veliki preduzetnik, koji zapošljava 10.000 radnika, dobit će 7.500.000 eura.
 • Veliki i snalažljivi preduzetnici, dobit će na desetine miliona eura na poklon, kroz program kredita, gde je država garant kredita, u visini od 80% visine duga. ( Primer! Kako veliki mogu dobiti velike pare, na pr. 40 miliona eura. Veliki privrednik – bogataš preko jedne svoje firme, a ima ih više, digne kredit od banke u iznosu od 50 miliona eura. Banci da garanciju od 10 miliona eura, a za 40 miliona garantuje država. Te pare na razne načine prebaci na svoj privatni račun, a firmu, na koju je dobio kredit, dovede do stečaja. U ovom slučaju, država banci vrati kredit od 40 miliona eura. )

Treba napomenuti da veliki preduzetnici ( bogataši ) po pravilu dobijaju i bespovratne subvencije u vidu novca, 10.000 eura po zaposlenom, besplatno zemljište i oslobađaju se obaveze plaćanja dela poreza i doprinosa.

Vlada R. Srbije, ubeđuje narod, da pare daje privrednicima, da bi zaustavila najavljeno otpuštanje radnika.

Autor programa „Program ekonomskih mera Vlade R. Srbije za pomoć privredi“ Dr. Siniša Mali ne zna ili ne razume logiku privatnog biznisa.

NI JEDAN PREDUZETNIK, KOJI NAMERAVA DA NASTAVI SVOJ BIZNIS POSLE ZAVRŠETKA OVE PANDEMIJE , NEĆE OTPUSTITI RADNIKE, JER JE TROŠAK OBUČAVANJA RADNIKA ODREĐENOJ VEŠTINI RADA, VEĆI OD TRŠKA ZADRŽAVANJA RADNIKA U RADNOM ODNOSU, KAO ŠTO NI JEDAN PREDUZETNIK, KOJI NE MOŽE DA SAČUVA SVOJ BIZNIS, NEĆE PRISTATI DA ZADRŽI RADNIKE U RADNOM ODNOSU, JER JE TROŠAK RADNIKA MNOGO VEĆI OD 750 EURA.

Ovaj predlog Vlada R. Srbije, gde ona na različite načine uzima pare od građana i te pare daje, poklanja velikim i bogatim, je izuzetno loš, i već viđen. Imaće katastrofalne posledice za narod i državu, kao i prethodni programi, koji su za cilj imali poklanjanje para.

Priča, da se svakom punoletnom građaninu Srbije da 100 eura, je mamac za narod da prihvati ovaj projekat. Služi da otupio kritički stav javnosti, prema ovom projektu, prema nameri da se narodne pare podele velikim preduzetnicima - bogatašima.

Bez obzira što je ovaj projekat „PROGRAMA EKONOMSKIH MERA VLADE R. SRBIJE ZA POMOĆ PRIVREDI“ uradio doktor ekonomskih nauka Dr. Siniša Mali, Ministar finansija u vladi R. Srbije, on je LOŠ I PROIZVEST ĆE KATASTROFALNE POSLEDICE ZA NAROD I DRŽAVU, ZADUŽIT ĆE NAROD I DRŽAVU, A PROBLEM NEĆE REŠITI.

OVU TVRDNJU, DA JE, GORE POMENUTI, VLADINI PROGRAM O POMOĆI PRIVREDI LOŠ, DOKAZUJEM DOLE POKAZANIM ČINJENICAMA, DOKAZIMA!

Podsećam autora vladinog programa, Vladu R. Srbije i vas koji čitate ovu kritiku, na vreme kada su prethodne vlade R. Srbije poklanjale narodne pare i na posledice tih odluka:

DOKAZ 1.

1. Vlada R. Srbije, 1990 godine, poklonila je naše pare stanarima društvenih stanova, prodala je društvene stanove, u proseku za 1.000 eura, i ako su ti stanovi u proseku koštali 60.000 eura.

Vlast je tada objašnjavala, da je to odličan ekonomski potez i da je to u interesu građana. Ovakvom odlukom, oni su prekinuli lanac proizvodnje stanova. Zbog velike ponude stanova, cena stanova je pala i nije postojao interes za izgradnjom novih stanova. Zaustavljena je izgradnja stanova a zatim je zaustavljena i ostala industrija i plate su pale, sa prosečnih 1.000 eura mesečno 1990 god, na prosečnih 100 eura mesečno u narednih 10 godina.

Šta su narod i Srbija dobili ovim poklanjanjem para?

Ništa dobro! Stanarima društvenih stanova, omogućeno je da kupe stanove koje su dobili na korišćenje. Prosečna veličina društvenog stana je oko 60 m2, i on je prodat u proseku za 1.000 eura i ako je on u proseku koštao oko 60.000 eura!( Podsećam! Prosečan stan od 60 m2 koštao je oko 60.000 eura i njega je porodica ( muž i žena ) kupili za 1.000 eura, ali su zato, predlagači i donosioci zakona kupili stanove i vile vrednosti od 500.000 do 1.000.000 eura za 5 do 10 hiljada eura. Pitam!! Zbog koga su doneli ovaj zakon? )

Šta su narod i država izgubili?

Svaka porodica, koja je dobila stan ( Dva radnika, muž i žena su dobili 1 stan. ) izgubila je 156.000 eura, za 10 godina, a porodica koja nije dobila stan izgubila je 216.000 eura, za 10 godina, kroz smanjenu prosečnu platu sa 1.000 eura mesečno na 100 eura mesečno. ( Računica: . Razlika u plati je 900 eura!!! Računica: 900 eura, razlika u plati x 12meseci x10 godina radnog staža x 2 muž i žena = 216.000 eura. Toliki je svaka porodica izgubila. )

Država je izgubila 60 milijardi eura, po osnovu poklonjenih stanova plus neostvarene poreze i doprinose.

Šta je trebalo uraditi?

Trebalo je ponuditi stanarima mogućnost, da mogu kupiti stanove, ali po stvarnoj ceni koštanja, i tako bi sprečili prekidanje lanca proizvodnje stanova i spasili ekonomski slom.

ZAKLJUČAK!!!

GORE POKAZANA ANALIZA POKAZUJE, DA JE VLADA R. SRBIJE POGREŠILA ŠTO JE POKLONILA STANOVE, I DA JE TOM SVOJOM ODLUKOM PROIZVELA VELIKU ŠTETU NARODU I DRŽAVI.

DOKAZ 2.

2.  Posle uvođenja sankcija SRJ 1992 godine, Vlada R. Srbije donela je zakon o zabrani otpuštanja radnika, dok traju sankcije, odnosno dok se ne stvore bolji uslovi.

Šta je narodu i državi, ova odluka donela?

Ništa dobro!!!

Mnogi radnici nisu imali šta da rade, neki su dolazili na posao a neki nisu dolazili po godinu dana i više, i za taj nerad oni su dobijali neku platu.

Mnogi radnici otišli su na biro rada, dobijali su naknadu za nerad i kukali kako je naknada mala.

Direktori društvenih preduzeća nisu razmišljali, kako da unaprede proizvodnju, kako da unaprede prodaju, kako da smanje troškove proizvodnje, već kako da sačuvaju svoju fotelju, kako da se dodvore vlastodršcima, kako da napišu neki fiktivni projekat i da od države dobiju neka nepovratna sredstva, neku subvenciju.

Šta su narod i država izgubili ovim poklanjanjem para?

Mnogo, izgubili su: novac, nadu, veru!

Da bi finansirala svoje pogrešne odluke, Vlada R. Srbije nekontrolisano štampa novac i tako proizvodi nezapamćenu inflaciju i tako je napravila nemerljivu štetu narodu i državi.

Proizvela je štetu u iznosu od oko 534 milijarde eura. ( Računica: Za period 1990 do 2000 god. Prosečna plata u Srbiji je pala sa 1.000 eura na 100 eura današnjih para. Račun: 3.000.000 radnika x 900 eura. razlika u prosečnim platama x 1,65 porezi i doprinosi x 12 meseci x10 godina = 534 milijarde eura. )

Krivicu, za štetu od 534 milijardi eura, podelio sam na tadašnju Vladu R. Srbije u iznosu od 50%, a za drugih 50%, krive su zapadne države, koje su nam nametnule sankcije.

Šta je trebalo uraditi?

Trebalo je doneti zakon koji bi stimulisao direktore da traže rešenja, kako proizvesti nove proizvode i kako ih prodati, kako povećati produktivnost i omogućiti im realno nagrađivanje. Odnosno, izgraditi sistem lične materijalne odgovornosti onih koji upravljaju preduzećem, odnosno, zakonom omogućiti da upravni odbor i direktor preduzeća odgovaraju za neuspeh, ali i zakonom omogućiti da budu nagrađeni za uspeh, omogućiti da sebi i svojim saradnicima podele 5% od ostvarenog profita.

Trebalo je doneti zakon, da o tehnološkom višku radnika brine država, najduže 3 meseca.

ZAKLJUČAK!!!

GORE POKAZANA ANALIZA POKAZUJE, DA JE VLADA R. SRBIJE POGREŠILA ŠTO JE DONELA POMENUTI ZAKON, I DA JE TOM SVOJOM ODLUKOM PROIZVELA VELIKU ŠTETU NARODU I DRŽAVI.

( Podsećam!!! U periodu od 1990 do 2000 godine, realnu vlast u Srbiji imao je Slobodan Milošević, i on je najodgovorniji za ekonomski slom, u navedenom periodu. )

DOKAZ 3

3.  Ni nova Vlada R. Srbije, pod rukovodstvom Dr. Zoranom Đinđićem, ništa nije naučila iz pogrešnih odluka prethodne Vlade R. Srbije. I ona nastavlja da greši, i ona nastavlja da poklanja tuđu imovinu.

Vlada R. Srbije, 2001 godine, donosi zakon „Zakon o privatizaciji društvenih preduzeća“ o obaveznoj i na kratak rok oročenoj prodaji društvenih preduzeća, i praktično poklanja narodnu imovinu.

Zakon je tako napisan, da je to faktički poklanjanje društvene imovine, a zove se prodaja. Poznata je činjenica da je Miodrag Kostić kupio 3 fabrike šećera za 9 eura. ( Zar ovo nije klasično poklanjanje narodne imovine, narodnih para? )

I ovde se zakonopisac pobrino da ućutka eventualnu kritiku javnosti i radnika, pa je zakonom predvideo da 30% akcija u preduzeću pripadne radnicima. Radnici su prihvatili ovaj zakon jer su džaba dobili 30 % akcija preduzeća u kome rade, ne znajući da su te akcije bezvredne. Bili su ubeđeni da su nešto dobili, i zato su ćutali.

Ništa nisu mogli da urade sa tim svojim akcijama, pa su im akcije propale. Akcije su propale, jer je većinski vlasnik odlučivao o sudbini preduzeća.

Ekonomski eksperti i Vlada R. Srbije, verovali su da ako preduzeće prodaju privatniku, da će ono nastaviti sa proizvodnjom i da će ono biti uspešno. Oni ne razumeju logiku privatnog biznisa, nisu je razumeli tad, a ne razumeju ni sad. ( Primer!!! Vlada je prodala neko preduzeće, na prim. za 100.000 eura i ako ono vredi 10 miliona eura, verujući da će zbog interesa dobre zarade, privatnik nastaviti sa proizvodnjom. Kupac preduzeća drugačije razmišlja i drugačije radi. On preduzeće koje je kupio, na primer za 100.000 eura, rastura, gasi proizvodnju, otpušta radnike, demontira opremu i prodaje je kao polovnu opremu, što ne može da proda kao polovnu opremu, on to seče i prodaje kao staro gvožđe i tako zaradi 1 milion eura. )

Ovaj primer pokazuje, da je svaki kupac znao šta radi. Kupio je preduzeće, da na tom poslu zaradi, ali Vlada R. Srbije nije znala šta radi. Ja hoću da verujem da Vlada R. Srbije, nije znala kakve će negativne posledice doneti njen zakon, jer ako je znala, ako je namerno donela ovakav zakon, onda je to strašno.

Ovaj zakon je praktično uništio domaću proizvodnju. Podsećam!!! Ne postaji više: Kluz - fabrika odela, EI Niš - fabrika televizora, IMT – fabrika traktora, 14 Oktobar Kruševac – fabrika građevinskih mašina, IKARBUS – fabrika autobusa, i mnoga druga. Mogli bi da nabrajamo uništena preduzeća do sutra. ( Moram da pitam radnike!!! Gospodo radnici, dobili ste 30% akcija preduzeća u kojima ste radili. Gde su vam pare od tih akcija, zato ste ćutali, da li od tih akcija imate neku korist? NEMATE!!! )

Vlade R. Srbije, iz perioda 1990 do 2000 godine, pokušale su, da zakonom iz 1989, 1991 i 1997 godine, privatizuje društvenu imovinu, takođe po principu poklanjanja akcija preduzeća. U toj nameri nije uspela, zato je njena odgovornost manja.

Koliku je štetu napravio ovaj zakon?

Vlada R. Srbije iz 2001 godine, donela je pomenut zakona o privatizaciji društvene imovine i tako napravila štetu narodu i državi u iznosu od 950 milijardi eura. ( Računica: Prosečna plata, u poslednjih 20 godina, trebalo bi da bude 1.000 eura a ona je 200 eura. Račun: 3.000.000 radnika x 800 eura. razlika u prosečnim platama x 1,65 porezi i doprinosi x 12 meseci x20 godina = 950 milijarde eura. )

DA LI JE MORALA DA BUDE OVAKVA PRIVATIZACIJA?

Nije.

Treba da znate, da je vladi R. Srbije iz 2001 godine, ( Predsednik vlade R. Srbije bio je Dr. Zoran Đinđić ) bio ponuđen drugačiji koncept privatizacije.

Predloženo je:

 1. da se nikome ne poklanjaju akcije.
 2. da se državna preduzeća podele novoformiranim fondovima i to:
  • NOVI PENZISKI FON ( drugi stub penzijskog osiguranja ),
  • NOVI ZDRASTVENI FOND,
  • FOND ZA RESTITUCIJU,
  • FOND ZA ŠKOLSTVO I NAUKU,
  • FOND ZA ODBRANU I
  • FOND ZA RAZVOJ.
 3. Preduzećem bi upravljali predstavnici novoformiranih fondova, preko upravnog odbora. Fondovi bi odlučivao, da li će prodati svoj deo preduzeća.
 4. Da se zakonom, precizno propiše način upravljanja ovim fondovima. ( Član skupštine fonda biraju se po principu uslovnog glasa, javno predstavljenog programa rada i prihvatanja lične materijalne odgovornosti. )
 5. Da se jasno propiše, kako se postaje član upravnog odbora preduzeća. ( Član upravnog odbora preduzeća imenuje nadležni fond, na osnovu javno predstavljenog programa rada i priložene bankarske garancije, kao garancija da će posao obavljati po zakonu i u interesu fonda. )
 6. Da se jasno propiše, kako se postaje direktor preduzeća. ( Direktora preduzeća biraju članovi upravnog odbora, na osnovu javno predstavljenog programa rada i priložene bankarske garancije, kao garancija da će posao obavljati po zakonu i u interesu fonda. )
 7. Da propiše model, kako se plaćaju članovi upravnog odbora preduzeća i direktor preduzeća. Članovi upravnog odbora i direktori preduzeća imaju pravo na godišnji bonus od 5% od ostvarene dobiti preduzeća.

Nažalost, tadašnji ekonomski eksperti, koji su savetovali vladu R. Srbije, nisu prihvatili ovaj koncept privatizacije.

Da smo imali sreće i pametnije ekonomske eksperte, i da su prihvatili ponuđeni koncept privatizacije, danas bi u Srbiji prosečna plata bila veća od 1.000 eura, a prosečna penzija veća od 700 eura.

DOKAZ 4

Moram pokazati još jedan primer ne znanja naših ekonomskih eksperata i pogrešnih odluka Vlade R. Srbije!

Sve vlade R. Srbije, od 1989 do 2019 godine, daju subvencije ( poklanjaju narodne pare ) poljoprivredi, a da te subvencije ne daju nikakve pozitivne rezultate, baš naprotiv, daju negativne rezultate!

Za ovih 30 godina, Vlada R. Srbije, dala - poklonila je oko 15 milijardi eura, a rezultat tog poklanjanja para je katastrofalan. To ne kažem ja već podaci RZS. Ako uporedimo proizvodnju: goveda, svinja, ovaca i živine u 1989 godini sa proizvodnjom u 2018 godini, dolazimo do poražavajućih činjenica.

Proizvodnja: goveda, svinja, ovaca i živine je značajno manja nego 1989 godine, i ako je u poljoprivredu za taj period, kroz princip subvencija, odnosno, poklanjanja para, uloženo 15 milijardi eura.

Ako uporedimo proizvodnju stoke u 1989 god i 2018 god. dolazimo do katastrofalnog rezultata. Brojke govore da nam je proizvodnja u 2018 godini, u odnosu na 1989 god. manja za: 25% kod goveda i ovaca, a proizvodnja svinja je manja za 38 % i ako smo subvencionisali poljoprivredu sa 15 milijardi eura.

PROIZVEDENO JE:

 • GOVEDA u 1989 god 1.175.000 kom, a u 2018 god proizvedeno je: 878.000 kom, što je manje za 25,30%
 • SVINJA u 1989 god 4.501.000 kom, a u 2018 god. proizvedeno je: 2.792.000 kom, što je maje za 38 %
 • OVACA u 1989 god 2.306.000 kom, a u 2018 god. proizvedeno je: 1.712.000 kom, što je 25,56 %
 • ŽIVINE u 1989 god 26.061.000 a u 2018 god. proizvedeno je 16.232.000, što je manje za 27,7%

( Izvor podataka je RZS)

Gore prikazane brojke govore, da je novac deljen bez ikakvog znanja i bilo kakve odgovornosti. Po mom mišljenju, ni jedan ministar u vladi R. Srbije, za proteklih 30 godina nije bio dobar, nije dobio prelaznu ocenu.

Vlada R. Srbije, izgradila je sistem pomoći poljoprivredi, koji nudi da poljoprivrednici prežive, a ne i da zarade.

MOJ PREDLOG!!!

KAKO DRŽAVA TRBA DA POMOGNE POLJOPRIVREDICIMA - SELJACIMA

Da se razumemo!!!

Država treba da pomogne razvoj poljoprivrede i sela, ali na odgovoran i logičan način. Treba da napravi sistem, koji će omogućiti poljoprivrednicima da zarade, a ne da preživljavaju.

Vlada R. Srbije, treba da ukine davanje subvencija, ali zato treba da pomogne poljoprivrednicima po principu ortačkog udruživanja, države i seljaka, sa ciljem da se poveća proizvodnja i profit poljoprivrednika - seljaka. ( Kako ortačko udruživanje države i seljaka, treba da bude, objasniti ću nekom drugom prilikom. Sad navodim samo jedan primer!!! )

Poznata su problemi malinara: Vlast obećava da će pomoći, a ta pomoć se pretvara u praznu priču!!!

Primer!!! Kako država treba da pomogne malinarima?

Vlada R. Srbije, može i treba, da pomogne malinarima, ali na sledeći način!!! Pomoć treba da pruži po principu ortačkog udruživanja države i malinara. Treba da pozove: malinare, poljoprivredne inženjere i menadžere da se udruže, da skupe određenu količinu para, npr. 100.000 eura, pa će i država uložiti toliko koliko ulože poljoprivrednici - seljaci, npr. 100.000 eura, pa će zajednički osnovati ortačko zadrugu - preduzeće i zajednički upravljati njime.

Zadatak zadruge – preduzeća je da poveća površine pod malinama, napraviti hladnjaču, pogon za pakovanje -preradu i organizuje prodaju na domaćem i stranom tržištu. Na ovakav način se zaokružuje kompletan biznis, proizvodnja, prerada i plasman, a tako će malinari ostvariti i najveći profit.

Posle 5 godina ortakluka, država pruža mogućnost zadrugarima da otkupe državni deo, po principu preče kupovine. ( Ukoliko zadrugari ne žele da država izađe iz ortakluka, jer se tako osećaju sigurnije, država ne može izaći iz ortakluka. )

Znam!! Mnogi malinari reći će! Pored problem plasmana i male otkupne cene malina, problem je i radna snaga. Ne može se obezbediti radna snaga u vreme berbe. I za ovaj problem imamo rešenje, treba malinari da nas pozovu, pa ćemo im dati rešenje i predložiti da se zajedno borimo. Malinari moraju da se bore za svoje interese, na pametan i produktivan način. Ne mogu očekivati da im neko drugi reši njihove probleme.

Država treba da na sajtu ministarstva poljoprivrede objavi stalni poziv poljoprivrednicima da se udružuju i da će država biti njihov ortaku u visini 50% potrebnih ulaganja, i da postavi uslove, pod kojim uslovima je država spremna da učestvuje u ortakluku sa zadrugarima.

Mnogi će reći!!!

 • Seljaci nemaju para! Kako da skupe na pr. 100.000 eura? Lako!!! Udružiti će se njih, na pr. 10, i podićiće kredit kod banke, na pr. svako po 10.000 eura, a država će uložiti 100.000 eura.
 • Ko će organizovati seljake? Ko će ih ubediti da uđu u ortački biznis? Ubediti će ih poljoprivredni inženjer, menadžer, koji će biti budući direktor te zadruge – preduzeća. Ići će od kuće do kuće, da ubeđuje seljaka i da im objašnjava, da je u njihovom interesu da se udruže.
 • Kako država upravlja? Zadrugari biraju direktora, a država daje svog predstavnika, koji kontroliše plaćanje. Na virmanu za plaćanje postoji potpis direktora i predstavnika državnog kapitala.

Pročitajte projekat „PLASTENIK“ koji se nalazi na sajtu Privrednici Srbije, na web adresi https://www.privrednicisrbije.rs/component/content/article/301-kako-pomoi-plasteniku-proizvodnju.html koji pokazuje, kako država miže i treba da pomogne razvoj plastenikčke proizvodnje.

DOKAZ 5

Vlada R. Srbije daje investitorima 10.000 eura subvencija po zaposlenom, a lokalna vlast poklanja zemljište i investitore oslobađa davanja raznih doprinosa, a što je pogrešno i štetno za narod i državu.

Koliku je ova šteta?

U prethodna 4 dokaza, dokazao sam da je poklanjanje narodnih para, izuzetno štetno za narod i državu, i da to treba zakonom zabraniti, da se neka buduća vlada ne bih setila te gluposti.

Kolika je šteta izražena u evrima, nećemo računati. Prethodni primeri, dovoljno dokazuju, kolika je ta šteta.

Sva ova davanja subvencija po zaposlenom, Vlada R. Srbije je mogla pretvoriti kao svoje učešće u tom preduzeću.    Zašto to ona nije uradila?

REKAPITULACIJA O VISINI ŠTETE, KOJA JE NAPRAVLJENA U POSLEDNJIH 30 GODINA!!!

Vlade R. Srbije, koje su vladale Srbijom od 1990 do 2000 godine, napravile su štetu narodu i državi u iznosu od oko 600 milijardi eura.

Vlade R. Srbije, koje su vladale Srbijom od 2001 do 2019 godine, napravile su štetu narodu i državi u iznosu od oko 960 milijardi eura.

Zbog ovakve ekonomske politike, koja je vođena u poslednjih 30 godina, u Srbije je napravljen MANJAK STANOVNIŠTVA, oko 1.800.000 ( milion i osamsto hiljada) građana. Oko milion građana se iselio iz Srbije zbog malih plata a oko 800.000 više je umrlo nego što se rodilo.

Ova šteta – gubitak od 1.800.000 stanovnika izražen u novcu je oko 1.425 milijardi evra. Do ove brojke dolazimo, tako što bruto plata x 12 meseci x 40 godina x 1.800.000 stanovnika ).

SRBIJA GODIŠNJE IZGUBI OD 90.000 100.000 STANOVNIKA. Oko 55 do 60 hiljada pobegne iz Srbije, zbog malih plata, a od 35 do 40 hiljada više umre, nego što se rodilo. Ovaj godišnji gubitak, iskazan u novcu iznosi oko 80 milijardi eura. ( Računica: 1.000 eura prosečna plata x 12 meseci x 1,65 porezi i doprinosi x 40 godina rad. Staža x 100.000 broj izgubljenog stanovništva = 79,2 milijarde eura )

Pročitaj projekat „KAKO ZAUSTAVITI UMIRANJE SRBIJE“ koji se nalazi na sajtu Privrednici Srbije na web adrese:https://www.privrednicisrbije.rs/component/content/article/345-kako-podstai-ranje.html

Ukupna šteta, gore prikazana, u poslednjih 30 godina iznosi oko 3.000 milijardi eura, ili ako štetu iskažemo u kilometrima auto puta, onda ona iznosi oko 1.000.000 (milion ) kilometara autoputa. (  Prosečna cena kilometra autoputa u Srbiji je 3.000.000 eura )

NAPOMENA!!!

Samo da napomenem prognozu drugih, o našoj budućnosti! UN I AMERIČKA CIA KAŽU, SRBIJA ĆE ZA NAREDNIH 30 god. IZGUBITI 2 MILIONA STANOVNIKA!!!

KO JE KRIV ZA OVU KATASTROFU?

KRIVE SU VLADE R. SRBIJE, KOJE SU VLADALE SRBIJOM U POSLDNJIH 30 GODINA!!!

I VLAST I OPOZICIJA, IMAJU ISTI KALUP RAZMIŠLJANJA, I ISTU EKONOMSKU POLITIKU VODE. TA POLITIKA SE ZASNIVA DA SVA PREDUZEĆA MORAJU BITI PRIVATNA, I DA SE DRŽAVA MOŽE MEŠATI U EKONOMIJU, SAMO KROZ DAVANJE RAZNIH SUBVENCIJA, ODNOSNO, POKLANJANJE NARODNIH PARA PRIVREDNICIMA - BOGATAŠIMA, MISLEĆI DA ĆE TAKO REŠITI PROBLEM.

Da je gore navedena tvrdnja tačna, da i vlast i opozicija imaju isti model razmišljanja, pokazuju priloženi dokazi, i način vladanja u proteklih 30 godina. Da je i danas tako, da vlast i opozicija imaju isti kalup razmišljanja, pokazuju projekti ing. Dragana Đilasa i Dr Siniše Malog Ministar finansija, jer su projekti skoro isti. Kad ih uporediš, stičeš utisak, da su jedan od drugog prepisivali.

Razlike skoro da nema, i jedan i drugi predlažu da se narodne pare podele privrednicima – bogatašima. Razlika je samo u visini zaduživanja Srbije. Đilas predlaže da se Srbija zaduži za 3 milijarde eura i da se te pare podele privrednicima, a Dr Siniša Mali predlaže da se Srbija zaduži za 5,1 milijardu eura i da se te pare podele.

Dragana Đilasa je napisao projekat -program „20 MERE ZA OPORAVAK PRIVREDE“ a Dr Siniše Malog Ministar finansija napisao je projekat-program „PROGRAMA EKONOMSKIH MERA VLADE R. SRBIJE ZA POMOĆ PRIVREDI“

Pogledajte i uporedite projekte – programe. Program Dragana Đilasa možete pročitati-pogledati na web adresi:https://www.facebook.com/StrankaSlobodeIPravde/?eid=ARB4GwNxY05GIp9-iNAA47V7oh1yyFABuFdzeOOSKmVklsfBmzDu3kdPEH1Rk4hnLYRzLnjkv3gkph64

KAKO ZNATI, KOJA VLADA DOBRO RADI?

DA LI JE NEKA VLADA R. SRBIJE USPEŠNA ILI NIJE, MERIT ĆE SE PO TOME: KOLIKO SE GRAĐANA SRBIJE ISELILO IZ SRBIJE I KOLIKO IH JE VIŠE UMRLO, NEGO ŠTO SE RODILO.

MI SMO POKAZALI, DA EKONOMSKI EKSPERTI, KOJI SU VLADALI I KOJI JOŠ UVEK VLADAJU EKONOMSKOM POLITIKOM SRBIJE, NE ZNAJU DA REŠE OVE PROBLEME, PA SMO MI PRINUĐENI DA PONUDIMO PROJEKAT REŠENJA OVIH PROBLEMA.

ODGOVOR DRŽAVE NA EKONOMSKU KRIZU

PREDLAŽEM VLADI R. SRBIJE DA ODBACI „PROGRAMA EKONOMSKIH MERA VLADE R. SRBIJE ZA POMOĆ PRIVREDI“ KOJI JE URADIO Dr Siniše Malog Ministar finansija, ZATO ŠTO JE PROGRAM LOŠ

U ŽELJI DA POMOGNEM VLADI R. SRBIJE, U TRAŽENJU NAJBOLJEG REŠENJA, ZA OVE NAŠE PROBLEME, NUDIM VAM PROGRAMA – PROJEKAT „ODGOVOR DRŽAVE NA EKONOMSKU KRIZU“ PO SLEDEĆIM PRINCIPIMA:

SVI GRAĐANI R. SRBIJE, SRAZMERNO SVOJOJ EKONOMSKOJ MOĆI, SNOSE TROŠAK EKONOMSKE KRIZE KOJU JE PROIZVELA PANDEMIJA VIRUSA COVID 19!

SVI PRIVREDNI SUBJEKTI, KOJI POSLUJU U R. SRBIJI, SRAZMERNO SVOJOJ EKONOMSKOJ MOĆI SNOSE TROŠAK POMENUTE EKONOMSKE KRIZE!

VLADA R. SRBIJE, U OVOJ BORBI, UČESTVUJE NA SLEDEĆI NAĆIN:

1.   VLADA R. SRBIJE TREBA DA PREDLOŽI, ODNOSNO, DA DONESE ZAKON „ZAKON O DODATNOM OPOREZIVANJU IMOVINA“ ZA SKUPLJANJE NOVCA ZA FINANSIRANJE OVOG NEPLANIRANOG TROŠKA .

OBAVEZU PLAĆANJA OVOG POREZA IMAJU SVI GRAĐANI R. SRBIJE, SVI KOJI PRIVREĐUJU U R. SRBIJ: PREDUZETNICI, SVA PRAVNA I FIZIČKA LICA I FIRME NAŠIH GRAĐANA, PA I ONE KOJE SE NALAZE U PORESKIM RAJEVIMA, BANKE, OSIGURAVAJUĆA DRUŠTVA, ITD.

Predlažem sledeće stope oporezivanja imovine. Vlasnici imovina vrednosti: do 100.000 eura plaćali bi dodatni porez od 0,25%; od 100.000 do 500.000 eura plaćali bi 0,50%; od 500.000 do 1.000.000 eura platio bi 0,75% i preko 1.000.000 eura, plaćao bi 1%. ( Vlast kaže!!! Dragan Đilas ima ličnu imovinu, koju je prijavio, vrednu 25 miliona, a njegove firme su vredne preko 500 miliona eura. Ako u Srbiji ima tako bogatih građana, a ima ih, zato je ovaj predlog, gde bogati treba da daju malo više, logičan. Pitam sebe i vas Zašto Dr. Siniša Mali nije predložio ovakvo nešto???

Računica: Ako bi Vlada. R. Srbije prihvatila ovaj moj predlog, o dodatnom oporezivanju, onda bi to bilo ovako:

 • Onaj ko ima imovinu vrednosti, na primer: kuća ili stan, od 30.000 eura, platio bi porez 75 eura.
 • A bogati, na primer: Dragan Đilas, na imovinu od 25.000.000, platio bi 240.000 eura,
 • A firma Dragana Đilasa, na vrednost firme od 500.000.000 eura, platio bi 5.000.000 eura poreza.

Pitam!!! Zar ovo nije logično???)

Pročitaj projekat „KAKO TAJKUNI DA ODKUPE SVOJE GREHOVE“ koji možete pročitati na sajtu Privrednici Srbije, na web adresihttps://www.privrednicisrbije.rs/projekti-i-ideje/274-kako-tajkune-oporezovati-.html

2.  VLADA. R. SRBIJE, OMOGUĆITI ĆE SVIM RADNICIMA, KOJI SU OSTALI BEZ POSLA, ILI IM JE SMANJENA PLATA, ZBOG PANDEMIJE VIRUSA COVID 19, POVOLJAN KREDIT U IZNOSU 3 PROSEČNE MESEČNE PLATE U R. SRBIJI.( Za ovaj kredit, neće se tražiti uobičajene garancije, koje banka traži. Garancija ili teret će biti stavljena na JMBG, matičnom broju primaoca kredita, a tu evidenciju tereta vodiće Katastar. Kredit će se dobijati na osnovu pisanog dokaza, da je radnik otpušten ili mu je smanjena plata, zbog pandemije virus Covid 19. )

3.  VLADA R. SRBIJE ĆE ZAMOLITI RADNIKE I POSLODAVCE DA PODELE TROŠAK OBUSTAVLJANJA PROIZVODNJE, TAKO ŠTO ĆE POSLODAVAC PLATITI POREZE I DOPRINOSE, ZA VREME KOJE RADNIK NIJE RADIO, A RADNIK ĆE PODIĆI GORE POMENUTI KREDIT, DA BI FINANSIRO SVOJE TROŠKOVE.

4.  VLADA R. SRBIJE ĆE PODSTAĆI DOMAĆU PROIZVODNJU KROZ MODEL ORTAČKOG UDRUŽIVANJA PRIVREDNIKA I DRŽAVE, U VISINI OD 50%. Država će, preko svog predstavnika, učestvovati u upravljanju preduzećem, uz obavezu da država, posle 5 godina, ponudi ortacima da otkupe državni deo po povlašćenoj ceni ( uložena sredstva + kamata ).

5.  Država će sve dosadašnje subvencije ukinuti, a ta sredstva, koja su do sada davana, plasirati će kroz model ortačkog udruživanja države i privrednika u odnosu 50% prema 50%.

6.  ZA STRATEŠKA PREDUZEĆA, VLADA ĆE STVORITI USLOVE DA DRŽAVA PREKO BEOGRADSKE BERZE OTKUPI KONTROLNI PAKET AKCIJA.

7.  Predlažemo Vladi R. Srbije da realizuje projekat „SRPSKA AGENCIJA ZA PODSTICANJE PROIZVODNJE - SAPP“(  Ovaj projekat nudi rešenje! Kako država Srbija može pomoći, malim privrednicima, u organizovanju masovne proizvodnje poznatih - novih proizvoda, svetskog kvaliteta i modernog dizajna, i kako te proizvode prodati. Projekat pokazuje i kako: podsticati domaće preduzetništvo, produktivno zapošljavanje radnika i samo zapošljavanje.)

Projekat „SRPSKA AGENCIJA ZA PODSTICANJE PROIZVODNJE - SAPP“ možete pročitati na sajtu Privrednici Srbije, na web adresi:https://www.privrednicisrbije.rs/projekti-i-ideje/245-srpska-agencija-za-posticanje-proizvodnje-sapp-.html

PO GORE PRIKAZANOJ RAČUNICI, SRBIJA IMA OKO 1,4 MILIONA RADNO SPOSONIH GRAĐANA, KOJI NE RADE.

Rešenje našeg problema je, da se ovaj broj građana privredno angažuje. To možemo uraditi ako im pomognemo da nađu svoj biznis, ako ih podstaknemo na razmišljanje, ako im budemo nudili ideje, Kako i šta proizvoditi i kako to prodati. To pomenuti projekat SAPP nudi.

8.  Vlada R. Srbije treba da izgradi sistem koji će privući Srbe iz dijaspore i male i srednje investitore, iz razvijenih zemalja sveta, a posebno iz Kine, da u Srbiju DONESU: ZNANJE, TEHNOLOGIJE, EKONOMSKE I POLITIČKE VEZE I NOVAC?

Poznata je činjenica da mnogi Srbi u dijaspori rade na takvim radnim mestima, gde im je poznata određena tehnologija, imaju znanje, ekonomske, političke veze i imaju želju da svoje znanje bolje unovče, da naprave svoju firmu.

Njima Vlada R. Srbije treba da ponudi ortačko udruživanje, da zajednički naprave preduzeće po principu ortačkog udruživanja, 50% naprema 50%.

Takođe, Vlada R. Srbije treba da pozove i druge investitore, POSEBNO KINEZE, da dođu u Srbiju i da otvore zajednički biznis sa državom Srbijom, po principu ortačkog udruživanja. Posebno posvetiti pažnju na mala ulaganja, od 100.000 $ do 1.000.000$. Mislim da bi se tako najlakše donela tehnologija i znanje u Srbiju.

VLADA R. SRBIJE TREBA DA URADI STALNI KONKURS O ORTAČKOM UDRUŽIVANJU DRŽAVE SRBIJE I PREDUZETNIKA IZ DIJASPORE I PRIVREDNIKA IZ RAZVIJENOG DELA SVETA I KINE. REKLAMNU KAMPANJU NAPRAVITI U KINI, NA KINESKOM JEZIKU, SA CILJEM DA SE PRIVUĆE, ŠTO VIŠE MALIH INVESTITORA.

9.  VLADA REPUBLIKE SRBIJE, TREBA DA ODREDI SPISAK STRATEŠKIH PREDUZEĆA KOJA MORAJU BITI U VLASNIŠTVU DRŽAVE SRBIJE, I DA DONESE ZAKON I OBRAZLOŽENJE, PO KOME ONA MORAJU BITI U DRŽAVNO VLASNIŠTVO. ( Bilo bi dobro da se ovaj zakon potvrdi narodnim referendumom, da ga buduće vlade ne bi ukinule. )

Tamo, gde država ne može da vrati vlasništvo nad određenim preduzećima, država treba da napravi potpuno nove fabrike

Zakonom se mora precizno propisati, ko upravlja preduzećem. Odnosno, da se jasno propiše, kako se postaje član upravnog odbora preduzeća. ( Član upravnog odbora preduzeća imenuje nadležni fond, na osnovu javno predstavljenog programa rada i priložene bankarske garancije, kao garancija da će posao obavljati po zakonu i u interesu fonda. )

Zakonom, da se jasno propiše, kako se postaje direktor preduzeća. ( Direktora preduzeća biraju članovi upravnog odbora, na osnovu javno predstavljenog programa rada i priložene bankarske garancije, kao garancija da će posao obavljati po zakonu i u interesu fonda. )

Zakonom da se propiše model, kako se plaćaju članovi upravnog odbora preduzeća i direktor preduzeća. Članovi upravnog odbora i direktori preduzeća imaju pravo na godišnji bonus od 5% od ostvarene dobiti preduzeća.

Ova pandemija, pokazala je, koliko je Vlada R. Srbije pogrešila, što je prodala određena preduzeća. Najbolji primer ovih grešaka pokazuje, fabrika kvasca u Senti. Mi smo fabriku prodali Amerikancima, a oni su je prodali Francuzima. Francuzi su kupili fabriku, da bi je zatvorili, da bi kupili Srpsko tržište. Slično je bili i sa ostalim fabrikama, kao što su: fabrika lekova, fabrike zaštitne opreme i dezinfekcionim sredstvima itd.

Pročitajte projekat, KAKO I ZAŠTO TREBA SPASITI PIK BEČEJ“ koji se nalazi na sajtu Privrednici Srbije, na web adresi : https://www.privrednicisrbije.rs/projekti-i-ideje/273-zato-i-kako-spasiti-pik-beej-od-propasti.html

10.  Vlada R. Srbije, treba da propiše taksu, za građane Srbije koji lete avionom iz Srbije, u iznosu od 10 eura za svaki avionski let. Ova taksa služi kao osiguranje, pokrivanje troškova u slučaju evakuacije naših građana nazad u državu.

11.  Vlada R. Srbije treba da predložiti zakon po kome će: narodni poslanici, odbornici gradova i opština i državni službenici, koji nisu radili za vreme vanrednog stanja, zbog virusa Covid – 19, da vrate plate državi, koje su primili. ( Većina radnika, koja nije radila za vreme vanrednog stanja, neće primiti platu, jer nisu ni radili, pa bi logično bilo da narodni poslanici, odbornici i državni službenici, koji nisu radili, da za ovaj period ne prime platu. )

12.  PREDLOG PREDSEDNIKU R. SRBIJE!!!

Predlažem Predsedniku R. Srbije da zamoli naše tajkune, koji su zaradili više od 5.000.000 eura, da svako od njih u nekom selu, izgradi svoj ranč-salaš.

Na tom ranču - salašu da izgrade kuću od 100 m2 za radnike, i da u nju nastane jednu porodicu sa dosta dece, da na imanju organizuju proizvodnju i da zaposli muža i ženu. ( Na primer, da napravi: farma svinja, pilića, junadi, proizvodnja voća, povrća, cveća itd. )

Ako bi ste ovo uradili, pomogli bi ste razvoj sela, usrećili 4.000 porodica ( srećni bi bili i tajkuni i porodice ), zaposlili bi 4.000 radnika i pomogli razvoj poljoprivrede.

Verujem da u Srbiji ima 2.000 tajkuna koji su zaradili više od 5.000.000 eura i da bi oni, ukoliko bi ih Predsednik republike zamolio, uložili 500.000 eura u gore pomenuti ranč-salaš.

Na ovom projektu, tajkuni bi zaradili, ne toliko koliko oni mogu zaraditi u svojoj branši, ali bi zaradili, zaposlili bi jednu porodicu, pomogli razvoju sela, u narodu bi promenili sliku o sebi i popravili demografsku sliku Srbije.

Računica!!!

Pretpostaviti ćemo, da će svih 2.000 tajkuna napraviti farmu svinja, pa da vidimo, šta će Srbija dobiti!

Srbija bi dobila:

 • 11/1.  2.000 malih farmi, kapaciteta 2.000 tovljenika godišnje. ( Jedan radnik opslužuje 1.000 tovljenika. )
 • 11/2.  4.000.000 tovljenika godišnje. U ovom slučaju, imali bi šta da izvezemo u Rusiju.
 • 11/3.  Zaposlili bi 4.000 radnika
 • 11/4.  Dobili bi 2.000 savremenih kuća, u kojima bi se čuo dečiji smeh. Deca tajkuna bi se učila, kako voleti svoj narod, svoju državu, biti odgovoran a pri tome zaraditi.
 • 11/5.   Ove farme bi oko sebe okupile lokalne seljake. Selo bi dobilo šansu da preživi.
 • 11/6.   Tajkuni bi dobili poverenje građana, što je izuzetno važno.

 

POZIVAM ČITAOCE DA UPOREDE PROGRAME: „PROGRAM EKONOMSKIH MERA” koje je uradio Dr Siniša Mali Ministar finansija ( Program vlade R. Srbije ), sa programom „20 MERE ZA OPORAVAK PRIVREDE“ koji je uradio ing. Dragan Đilas, i sa programom „ODGOVOR DRŽAVE NA EKONOMSKU KRIZU“ koji je uradio ing. Vujanović Živojin, i da ih ocene.

Mnogi će se pitati, zašto sam ja ovo napisao i zašto sam vam ovo poslao, kad Vlada R. Srbije ovo neće prihvatiti.

Znam da Vlada R. Srbije, ovo neće prihvatiti! Ja sam ovo napisao, da podsetim čitaoce na greške koje su napravile vlade R. Srbije u poslednjih 30 godina, i da podstaknem čitaoce na razmišljanje, sa ciljem da pomognem vladi R. Srbije da nađe put spasenja za narod i državu. ( Dok javno ne progovorimo, koje smo greške napravili i ko je kriv za pogrešno donesene odluke, kakve odluke smo trebali da donesemo, na primer: kako smo trebali privatizovati društvenu imovinu, i ko je kriv što takve odluke nisu donesene, mi nećemo naći put spasenja, jer će budući političari praviti iste greške, kao njihovi prethodnici. )

Podsećam!!! Neko je Slobodana Miloševića upozorio, da nije pametno poklanjati stanove. On nije poslušao. Znamo šta je bilo posle toga, napravljena je šteta narodu i državi od 60 milijardi eura.!!!

Podsećam!!! Neko je Slobodana Miloševića upozorio, da nije pametno davati plate radnicima, ako oni ne rade. On nije poslušao. Znamo šta je bilo posle toga, napravljena je šteta narodu i državi u iznosu od 534 milijarde eura!!!

Podsećam!!! Neko je Dr. Zoranu Đinđiću predložio drugačiji model privatizacije društvene imovine, gore pokazani. On nije to prihvatio! Znamo šta je bilo posle toga, uništena je kompletna domaća proizvodnja i napravljena šteta u iznosu od 950 milijardi eura.

PITAM Dr. SINIŠU MALOG I Ing. DRAGANA ĐILASA, PROTAGONISTE DELJENJA NARODNIH PARA!!!

Gospodo!!! DA LI ZNATE DA PROČITATE BROJ, NA DOLE POKAZANOJ NOVČANICI?

Gospodo!!! OVO JE NOVČANICA OD 500 MILIJARDI DINARA, IZ 1993 GODINE, KOJU JE PROIZVEO SISTEM DELJENJA NARODNIH PARA, ZA KOJI SE VI ZALAŽETE I KOJI VI SPROVODITE!!!

Narode moj, ja moram da vas podsetim!!!

 • Ova novčanica, od 500 milijardi dinara, govori, u kojim smo mi problemima bili i gde nas je dovela politika deljenja narodnih para. Tu ekonomsku politiku, i danas nam nudi, i vlast i opozicija, i Dragan Đilas i Siniša Mali, a za ovu novčanicu, 1993 godine, nisi mogao kupiti ni jedno pivo u prodavnici.
 • Plata u Srbiji, 1993 godine bila je 5DM, odnosno, današnjih 5 eura.
 • Penzija 1993 godine, bila je tolika, da za nju nisi mogao kupiti ni jedno pivo u prodavnici, kad je dobiješ.
 • DUG OD 5,1 MILIJARDU EURA, MI ĆE MO MORATI DA VRATIMO, ILI KROZ SMANJENJE PENZIJA I PLATA ILI KROZ INFLACIJU.

 Pozivam profesore, svih fakulteta, da pročitaju „PROGRAM EKONOMSKIH MERA“ koji je uradio Dr. Siniša Mali, Ministar finansija i da taj program ocene i da tu ocenu javno objave.

Pitam profesore ekonomskog fakultete!!! Koju bi ocenu, iz predmeta OSNOVI EKONOMIJE, dobio student, ako bi na ispitu njegov odgovor bio kao što je program Dr. Siniše Malog?

Ova analiza programa „PROGRAM EKONOMSKIH MERA“ koji je uradio Dr. Siniša Mali je podsetnik čitaocima i građanima Srbije da je program loš i da će imati negativne efekte, po narod i državu, a program „ODGOVOR DRŽAVE NA EKONOMSKU KRIZU“ koji je uradio ing. Vujanović Živojin služi da čitaoce poseti, da je neko nudio rešenje za izlazak iz ove krize.

Ko je u pravu, ja ili Dr. Siniša Mali, vreme će brzo pokazati. Ako se nastavi iseljavanje iz Srbije ovim tempom i ako se nastavi trend, da više građana umre neko što se rođa, ONDA ZNAJTE DA VLADIN PROGRAM EKONOMSKIH MERA NE VALJA.

Pitam Vladu R. Srbije!!!

Poštovana gospodo, zašto niste prihvatili i realizovali projekat „ISTINA“ odnosno projekat: KAKO INFORMISATI GRAĐANE VELIKIH ZAPADNIH DRŽAVA, O SRPSKOM DOPRINOSU RAZVOJU SVETSKE CIVILIZACIJE I O SRPSKOM STRADANJU“ kad je to u interesu naroda i države?

Poznato je, da su nas velike zapadne države, u poslednjih 100 godina, bombardovale, rušile, ubijale, uništavale i satanizovale. I danas, 2019 godine, taj zapadni svet nas: šikanira, ponižava, ucenjuje, preti, cepa, najkraće rečeno uništava. I danas, 2019 godine, u tom zapadnom svetu, na javnom mestu, nije pametno reći da si Srbin, jer možeš doživeti neprijatnosti. A neprijatnost ćeš doživeti, jer su nas zapadni mediji toliko ocrnili, satanizovali, toliko laži o nama ispričali, pa je običan narod tu laž prihvatio kao istinu......................................

.................................................

Ako želimo da preživimo, da budemo poštovani i cenjeni u svetu, mi moramo informisati građane sveta o doprinosu srpskog naroda razvoju svetske civilizacije i izgradnji svetskog mira. Mi moramo svakog građanina sveta, POJEDINAČNO, uz pomoć interneta, odnosno uz pomoć video klipova, kratkih filmova i kratkih priča upoznati: DA JE SRBIN, NIKOLA TESLA IZMISLIO STRUJU, DA JE SRBIN MIHAJLO PUPIN IZMISLIO TELEFON, I DA BEZ NJIH DVOJICE NEBI BILO OVAKVOG ŽIVOTA, NEBI BILO NI INTERNETA  NI MOBILNOG TELEFONA itd i da su MILIONI SRBA dalo svoje živote u izgradnju svetskog mira.

Projekat ISTINA možete pročitati na sajtu Privrednici Srbije, na web adresi: https://www.privrednicisrbije.rs/component/content/article/346-kako-svetu-saoptiti-istinu-o-srbima.html

Posebna napomena!!!

Poštovani čitaoci, treba da znate!!! Ja, autor ove analize, kritike i gore pomenutih projekata, nisam član ni jedne partije. Ja sam građevinski inženjer i preduzetnik -privatnik već 32 godine; nikad od države nisam dobio ni jedan dinar, a nisam ni tražio; nisam kupio ni jedno društveno preduzeće, jer sem tada smatrao i sad smatram da je to pogrešno i štetno za narod i državu, i da je to prevara. Redovno sam plaćao plate radnicima i porez državi i nikada moj žiro račun nije bio blokiran . Ubeđen sam da postoje rešenja za ove naše probleme. Ali ta rešenja treba tražiti, ne treba ćutati. Zato vam ovo i šaljem.

NARODE MOJ, TOLIKO OD MENE!!!

UKOLIKO ŽELITE DOBRO SEBI, NARODU I SRBIJI, PROSLEDI OVAJ PROJEKAT PRIJATELJU I POZNANIKU!!!

Sa poštovanjem!

 • Autor teksta!
 • Vujanović Živojin građ. inž.
 • +38169-155-4122