26-02-4

 

 

PISMO INŽENJERIMA I PRIVREDNICIMA SRBIJE

 Poštovani inženjeri,

Udruženje gra?evina inženjera Srbije-UGIS i udruženje Privrednici Srbije, napisalo je primedbe na predloženi ?Nacrt zakona o ure?enju prostora i izgradnji?, koje je napisalo Ministarstvo gra?evina, sa namerom, da popravimo predloženi nacrt zakona.

 Napisali smo: 72 ?lana zakona i pismo, sa molbom da ne prihvate predloženi nacrt zakona i poslali na slede?e adrese:

Primedbe, predloge i molbu, da ne prihvate nacrt zakona, poslali smo:

Pismo ? molbu, da ne prihvate predloženi nacrt zakona, koju smo poslali gore pomenutim, šaljemo i Vama, uz ovo pismo !

U pismu, koje je pratilo naš primedbe i predloge zakona, zatražili smo ostavke: Ministra gra?evina, rukovodstva Inženjerske komore Srbije i rukovodstva Privredne komore Srbije. Ostavku tražimo, zato što su napisali ovako loš predlog zakona !

Mi znamo da oni ne?e podneti ostavke i ne?e prihvatiti naše predloge. Traže?i ostavku, pomenutih lica, mi želimo da ?itaocima pokažemo! Ko je kriv za propadanje gra?evinske privrede u Srbiji? A nude?i predloge, kako rešiti ove probleme, pokazujemo da postoji rešenje za iste.

Ovu borbu, za bolji zakon o planiranju i izgradnji, tebalo je da organizuju od onih koji za to pla?eni. Trebalo je da rukovodstvo Inženjerske komore i PKS, stane na ?elo te borbe. Oni to nisu u?inili, i zato i ih pitamo !

Pitamo rukovodstvo Inženjerske komore Srbije i rukovodstvo Privredne komore Srbije!

26-02-5

 

1. Poštovana gospodo, zašto niste organizovali okrugli sto, sa ljudima koji su napisali primedbe i predloge zakona? Ako su inženjeri mogli da napišu primedbe i predloge i da Vam to pošalju. ( 200 inženjera je napisalo primedbe i predloge i to Vam poslali. UGIS je napisao 72 ?lana zakona i to poslali Inženjerskoj komori Srbije i PKS. ) Mogli ste Vi da organizujete okrugli sto, da autori teksta, usmeno objasnimo svoje primedbe i predloge ? Vi to niste u?inili, a mogli ste, imate: novac, prostor, kadrove !

2. Poštovana gospodo, zašto niste primedbe i predloge, koje ste dobili, objavili na sajtu Inženjerske komore i Privredne komore? Vi to niste uradili, a mogli ste, imate: novac, sajt i kadrove!

3. Poštovana gospodo, zašto niste organizovali forum na internetu, gde bi ?lanovi mogli da kritikuju ili da hvale odre?ena predloge ? Vi to niste uradili, a mogli ste, imate: novac, sajt i kadrove !

4. Poštovana gospodo, zašto rukovodstvo Inženjerske komore i PKS, nije širu javnost obavestila o primedbama i predlozima na zakon, koji su dali inženjeri i privrednici? Mogli ste organizovati konferenciju za štampu, i pred kamerama objasniti, šta inženjeri i privrednici zameraju predloženom nacrtu zakona ! Vi to niste uradili, a mogli ste, imate novac !

5. Poštovana gospodo, zašto niste zakupili prostor na nekoj televiziji, koja ima nacionalnu frekvenciju, i objasnili šta ne valja u predloženom nacrtu zakona i šta predlažu inženjeri i privrednici ? Vi to niste uradili, a mogli ste, imate novac !

6. Poštovana gospodo, zašto niste podržali naš predlog zakona, koji predvi?a da inženjeri sa licencom moraju da rade predmer i predra?un radova za javnu nabavku i moraju biti ?lanovi komisije za javnu nabavku ? Zašto se plašite našeg predloga, koji omogu?ava da neki inženjer sa licencom uradi predmer i predra?un radova za neku javnu nabavku ili bude ?lan komisije za javnu nabavku, i tako zaradi neki novac, na primer 40.000 dinara. Da li se plašite da ?e se inženjeri obogatiti?

7. Poštovana gospodo, zašto niste podržali naš predlog zakona, o osnivanju Gra?evinske komore u okviru reformisane Privredne komore Srbije. Da li se plašite da bi se tako smanjio Vaš uticaj kod dodele odre?enih poslova !

Da postoje?i zakon i predloženi Nacrt zakon o ure?enju prostora i izgradnji, proizvodi kriminal, korupciju i uništava gra?evinsku privredu, pokazuje primer izvo?enja radova na rasveti mosta Beška. Radove na rasveti mosta Beška izvela je firma muzi?ara Vlade Georgijeva, i ako firma Vlade Georgijeva nije stru?no osposobljena za obavljanje tih poslova.

Kad se zakonom ne propiše ko može raditi odre?eni posao, onda to može da radi svako, a onda je to kriminal i korupcija.

Pitamo rukovodstvo Inženjerske komore Srbije i rukovodstvo PKS ! Zašto niste digli glas protiv ovakvog bezobraznog nameštanja poslova ?

Napomena !

Pro?itajte ?lanak u dnevnim novinama Alo, na web adresi: http://www.alo.rs/stari-alo/Firma_Vlade_Georgieva_osvetlila_most_Beska/46754

26-02-3

8. Poštovana gospodo, zašto niste podržali naš predlog zakona, o uvo?enju u zakon Arhitekte grada ? Da li se plašite da bi arhitekte dobile preveliku mo? i tako smanjili Vaš uticaj, ili su naši gradovi toliko ure?eni i lepi, pa bi arhitekta grada uništili tu lepotu ?

9. Poštovana gospodo, zašto niste podržali naš predlog zakona koji obavezuje vlasnike objekata, da fasade na svojim objektima drže u tehni?ki ispravnom i vizuelno lepom stanju. A ako to vlasnici objekata ne?e da urade, iz bilo kog razloga, onda je grad odnosno opština, obavezna da to urade o trošku vlasnika objekta.

Niste podržali ovaj naš predlog zakona, zato što bi zakon obezbedio: više posla gra?evinskoj operativi, novo zapošljavanje i ve?e plate inženjerima.

Niste podržali ovaj naš predlog zakona, zato što Vi stanujete u nekoj zgradi, gde treba da se radi fasada, pa zato ne želite da ga podržite.

Niste podržali ovaj naš predlog zakona zato: što Vas ne interesuje gra?evinska operativa, i da li imaju posla; što Vas ne interesuju proizvo?a?i gra?evinskog materijale i da li imaju posla; što Vas ne interesuju inženjeri, koji nemaju posla a oni koji rade, rade za platu od 35.000 dinara.

Sigurni smo da Ministar gra?evina ne?e prihvatiti naše predloge, jer oni to ne razumeju. Tako?e smo sigurni da rukovodstvo Inženjerske komore Srbije i rukovodstvo Privredne komore Srbije ne?e podržati naše predloge. Tako?e smo sigurni, da mi moramo nastaviti borbu, dok se ne donese logi?an zakon, koji ?e poštovati struku, dostojanstvo inženjera i privrednika.

Nažalost za slede?i korak borbe, u zaštiti interesa inženjera i privrednika, potreban je veliki novac, a mi taj novac nemamo.

Slede?i korak u odbrani dostojanstva i interesa inženjera i privrednika je: predstavljanje ovog problema zakona kroz medije, okrugle stolove i skupljanje potpisa gra?ana, za inicijativu, da se predlog zakona o planiranju i izgradnji, koji napišu inženjeri i privrednici, na?e u skupštinskoj proceduri.

 

Zaklju?ak !

Mi smo više uradili, u odbrani dostojanstva i interesa inženjera i privrednika, nego svi ostali zajedno. ( Ovde mislimo na rukovodstva: Inženjerske komore Srbije, Privredne komore Srbije i ostala rukovodstva strukovnih udruženja.)

Napomena !

Mi smo ovoliko uradili u odbrani: interesa i dostojanstva inženjera i privrednika ! A šta ste Vi uradili ?

Ovo je molba koju smo poslali: Predsedniku R. Srbije, Vladi R. Srbije, svim ministrima, Narodnim poslanicima, politi?kim strankama itd

Kako možete pomo?i ovu našu borbu !

  • Možete se reklamirati na našem sajtu Privrednici Srbije. Za informacije javite se ing Vujanovi? Živojin, na telefon 069-155- 41-22alt069-155- 41-22 .
  • Možete uplatiti donaciju na ra?un Udruženje gra?evinskih inženjera ? UGIS, na broj teku?eg ra?una205-68848-57Komercijalna banka
  • Možete uplatiti donaciju na ra?un 160-5800100184731-95
  • Ako KUPUJETE robu i USLUGE od ŽAD-INŽENJERINGA, I na taj na?in ?e te pomo?i našu borbu.

 pomoc

Toliko od nas: Udruženja gra?evinskih inženjera Srbije-UGIS i udruženja privrednici Srbije.

alt

Vi sudite i ocenjuj te, koliko je ovaj projekat vredan!!!

TOLIKO OD NAS!!!  Udruženje Privrednici Srbije i Udruženje gra?evinskih inženjera Srbije ? UGIS !!!

SAD STE VI NA REDU!!!!!

Sa poštovanjem !

Predsednik UGIS i

Predsednik udruženja Privrednici Srbije

Ing Vujanovi? Živojin

069-155-41-22alt069-155-41-22

 

 

580b57fcd9996e24bc43c528

twitter-640x330

Mailing lista
Ulaz za ?lanove

Baner1

 

 

Baner2

 

 

Baner3

 

 

baner1

 

 

Baner1

 

 

banerg

 

 

Baner3

 

 

vlasina