26-02-1

 

PISMO VLADI I NARODNIM POSLANICIMA R. SRBIJE

 Poštovani,
molimo Vas, da na sednici Vlade RS i na Skupštini R. Srbije, NE PODRŽITE zakon o uređenju prostora i izgradnji, koji je predložilo Ministarstvo građevina, jer predloženi zakon uništava građevinsku privredu !

Ministarstvo građevinarstva, napisalo je „Nacrt zakona o uređenju prostora i izgradnji“, koji je gori od postojećeg zakona o planiranju i izgradnji. Ovaj nacrt zakona, ako se usvoji, dokrajčiti će građevinsku privredu, koja je već na kolenima. Postojeći zakon i predloženi nacrt zakona, uništava građevinsku privredu, tako što:

 • podstiče sivu ekonomiju, odnosno podstiče rad na crno,
 • podstiče utaju PDV poreza,
 • favorizuje strane kompanije,
 • vrši diskriminaciju malih i srednjih građevinskih preduzeća, podstiče na kriminal i korupciju, ( Postojeći zakon primorava poštene preduzetnike, da i oni, zbog opstanka svoje firme, u poslovima javne nabavke nude mito direktorima JP i političarima. Da bi političari, kad zatreba, vlasnike građevinskih preduzeća hapsili. ( Vidi dole prikazan primer ! )
 • i ne nudi nove poslove građevinskoj operativi.

Ovu tvrdnju, dokazujemo sledećim činjenicama !

26-02-2

1. Važeći zakon dozvoljava, da investitor organizuje izvođenje radova sa grupama majstora, koji nisu registrovani i ne poseduju potrebno znanje i iskustvo. Na ovaj način zakonopisac, odnosno Ministar građevina, rukovodstvo Inženjerske komore Srbije i rukovodstvo Privredne komore Srbije: uništavaju mala preduzeća i preduzetničke radnje, i inženjerima uzimaju poslove, pomažu u utaju: PDV poreza, drugih poreza i doprinosa.

Važeći zakon omogućava, utaju PDV poreza u iznosu od 300 do 500 miliona eura godišnje. ( Vidi projekat Utaju PDV poreza, koju omogućava zakon o planiranju i izgradnji,koji se nalazi na sajtu Privrednici Srbije, na web adresi: http://www.privrednicisrbije.rs/projekti-i-ideje/171-utaja-pdv-poreza-koju-omoguava-zakon-o-planiranju-i-izgradnji.html )

 • Ukoliko Vlada R. Srbije prihvati naš predlog zakona ! Zakon će obezbediti: veću bezbednost objekata, korisnika objekta i slučajnih prolaznika. Obezbediti će i posao: građevinskoj operativi, proizvođačima i trgovcima građevinskog materijala, inženjerima, nova radna mesta, i dodatni prihod budžetu R. Srbije.
 • Ovde se nameće logično pitanje! Zašto bi neko gradio stabilnu građevinsku firmu, zapošljavao radnike, plaćao poreze i doprinose, kad država omogućava političarima da poslove, koji se dobijaju putem javne nabavke, dodele svojim prijateljima, i ako ti njihovi prijatelji, nemaju potrebno znanje, iskustvo i opremu. To se radi uz pomoć ovakvih zakona, koji su nedorečeni i neprecizni. Izgleda da se, namerno donose ovakvi zakoni, da bi političari mogli da dele poslove svojim partijskim drugovima!.
 • ( Primer : Poredimo Preduzetnika br 1, koji je u sistemu PDV poreza i Preduzetnika br 2, koji nije u sistemu PDV poreza !
 • Preduzetnik br 1, koji je u sistemu PDV poreza, da ponudu za određene radove u iznosu od 5.000.000 din bez PDV, i kad na to doda PDV porez, koji je 20%, njegova ponuda sa PDV porezom izađe 6.000.000 din.
 • Preduzetnik br 2, koji je van sistema PDV poreza, za isti posao, da ponudu bez PDV u iznosu od 5.900.000 dinara, kad na to doda svoj PDV porez, koji je u njegovom slučaju 0 (nula ), njegova cena sa PDV porezom je 5.900.000 din.
 • Ovde se jasno vidi, kad se porede ponude bez PDV poreza, Preduzetnik br 1 je jeftiniji od preduzetnika br 2, za 900.000 dina, a kad se porede ponude sa uključenim PDV porezom, na osnovu koje se odlučuje ko dobije posao, onda je Preduzetnik br 2 jeftiniji za 100.000 dinara. Ovom analizom dolazimo do nelogičnog zaključka, da država favorizuje one, koji joj ne plaćaju porez)
 • Mi se zalažemo da svi privrednici plaćaju PDV porez ( Vidi projekat KAKO SRBIJU IZVUĆI IZ EKONOMSKE KRIZE ?, deo Zakon o porezima, koji se nalazi na sajtu Privrednici Srbije, na adresi http://www.privrednicisrbije.rs/projekti-i-ideje/254-kako-srbiju-izvui-iz-ekonomske-krize-.html )
 1. Zakon dozvoljava da vlasnici, ne vode nikakvu brigu o tehničkoj ispravnosti i vizuelnom izgledu svojih objekata. Pojedini objekti       su u takvom stanju, da su postali opasnost za svoju okolinu. Podsećam vas na nesreću, na samo rušenje betonske - balkonske ploče u Novom Beogradu. Balkonska - betonska ploča, teška nekoliko tona, pala je sa četvrtog sprata na trotoar, samo zahvaljujući Bogu, u tom trenutku, na balkonu i trotoaru nije bilo nikog, pa nije niko ni stradao. Za ovu nesreću, i mnoge druge koje su se desile i gde je bilo ljudskih žrtava, kriv je Zakon o planiranju i izgradnji, odnosno krivi su oni koji su predložili, podržali i usvojili ovakav zakon. ( Vidi naš predlog zakona, deo „ Održavanje objekata „ )
 1. Važeći zakon favorizuje strane kompanije, favorizujući strane kompanije zakon oduzima svaku šansu – nadu, da se naše kompanije vrate na svetsko tržište, odnosno da se vrate na pozicije iz 1989 godine. Takođe postojeći zakon omogućava, da vlasnici građevinskih preduzeća, koja rade za državu, svoje preduzeće planski odvedu u stečaj. Cenu takvog stečaja plaćaju naši privrednici, naši radnici i poreski obveznici. ( Slučaj Intermosta. ). Takođe, postojeći       zakon podstiče: nelojalnu konkurenciju, korupciju i kriminal, jer omogućava da građevinske poslove, koji se dobijaju putem javne nabavke, dobijaju preduzeća, koja se nikad nisu bavila tim poslom, nemaju potrebno znanje i iskustvo. U praksi se često dešava, da građevinske poslove dobiju preduzeća, koje se nikada nisu bavila građevinskim poslom. ( Vidi naš predlog zakona, deo „ Građevinska komora „ i deo „Javne nabavke“ )
 1. Zakon o PDV, stavlja privrednike, koji su van sistema PDV u povlašćen položaj, u odnosu na one koji su u sistemu PDV. Diskriminaciju privrednika, koji su u sistemu PDV poreza, dokazujemo kroz sledeći primer.
 1. Zakon dozvoljava da, predmer i predračun radova za potrebe javne nabavke, radi domar. Logično je da taj posao, rade lica koja imaju licencu odgovornog izvođača radova. Zato mi predlažemo, član zakona koji će propisati, ko može raditi predmer i predračun radova. ( Vidi naš predlog, deo Javne nabavke ! )
 1. Zakon dozvoljava da, članovi komisije za javnu nabavku budu: domari, računovođe i pravnici. Logično je, da većina članova komisije za javnu nabavku, budu lica iz struke. Zato mi predlažemo, član zakona koji će propisati, ko može biti član komisije za javnu nabavku. ( Vidi naš predlog, deo Javne nabavke ! )
 1. Zakon dozvoljava da se poslovi, za koje se ne izdaje građevinska dozvola, odnosno poslovi na tekućem i investicionom održavanja, adaptaciji i rekonstrukciji, rade bez odgovornog izvođača radova. Mi predlažemo, da za sve radove: tekuće i investiciono održavanje, adaptaciju, rekonstrukciju i novogradnju, mora biti odgovorni izvođač radova sa važećom licencom. ( Vidi naš predlog, deo Odgovorni izvođač radova ! )      
 1. Zakon dozvoljava, da pojedini preduzetnici, u dogovoru sa političarima, direktorom JP i ustanova, otvore preduzetničku radnju pre raspisivanja javne nabavke, dobiju posao, urade posao i onda zatvore preduzetničku radnju.       Pitamo ! Zašto bi se neko trudio da: zaposli radnike, inženjere, plaća poreze i doprinose državi, kad država, na svojim poslovima, dozvoljava ovakav način rada ? ( Vidi dole prikazan primer ! )

Da ove tvrdnje nisu bez osnova, navodim primer iz prakse !

U tri javne nabavke male vrednosti ( Podsećam ! Javna nabavka male vrednosti je od 400,000 dinara do 3.000.000 din, i to su jako lepi poslovi. ), koje su raspisane u Bečeju, na kojima je učestvovala moja mala firma, desilo se !

 

 • Domar je radio predmer i predračun građevinskih radova, i bio nadzorni organ za te radove.
 • Članovi komisije za javnu nabavku, za izvođenje građevinskih i građevinsko zanatskih radova, u sve tri javne nabavke, bili su: domar, knjigovođa i pravnik.
 • Na moju primedbu, da jedan od učesnika javne nabavke, nema odgovornog izvođača radova, što propisuje postojeći zakon o planiranju i izgradnji. Dobio sam pisani odgovor od investitora, da po važećem zakonu o planiranju i izgradnji, nije potreban odgovorni izvođač radova. Po njihovom tumačenju zakon, obavezno je imati odgovornog izvođača radova, samo za objekte gde se izdaje građevinska dozvola, odnosno za novogradnju,
 • Postojeći zakon diskriminiše preduzetnike koji su u sistemu PDV poreza. U navedenim primerima, poslove su dobili preduzetnici koji nisu u sistemu PDV poreza, i ako su bili skuplji, kad se porede ponude bez PDV poreza, ali su bili jeftiniji, kad se porede ponude sa uračunati PDV porezom.( Preduzetnici koji nisu u sistemu PDV, na svoju cenu dodaju porez koji je 0 ( nula ) , a oni koji su u sistemu PDV, na svoju cenu dodaju porez koji je 20%.) Pitamo ! Da li je ovo logično  ? Kome ovo pričat, kad vlast, rukovodstvo Inženjerske komore, i rukovodstvo Privredne komore Srbije, neće da čuje za ovaj problem ?
 • Postojeći zakon i predloženi Nacrt zakon o uređenju prostora i izgradnji, proizvodi kriminal, korupciju i uništava građevinsku privredu, pokazuje primer izvođenja radova na rasveti mosta Beška. Radove na rasveti mosta Beška izvela je firma muzičara Vlade Georgijeva, i ako firma Vlade Georgijeva nije stručno osposobljena za obavljanje tih poslova.

Kad se zakonom ne propiše ko može raditi određeni posao, onda to može da radi svako, a onda je to kriminal i korupcija.
Pitamo rukovodstvo Inženjerske komore Srbije i rukovodstvo PKS ! Zašto niste digli glas protiv ovakvog bezobraznog nameštanja poslova ?
Napomena !

Pročitajte članak u dnevnim novinama Alo, na web adresi: http://www.alo.rs/stari-alo/Firma_Vlade_Georgieva_osvetlila_most_Beska/46754

26-02-3

 

Na sve ove nelogičnosti, ja sam se žalio, dobio sam odgovor, da je sve po zakonu. Ako je ovo po zakonu, onda zakon ne valja, i zato predlažemo ove izmene.

 

Šta mi predlažemo ?

1.Mi predlažemo, članove zakona koji će obezbediti više posla: građevinskoj operativi, proizvođačima građevinskog materijala i trgovcima građevinskim materijalom, novo zapošljavanje, veće plate i već prihod državi od poreza i doprinosa.
Predlažemo da se zakonom obavežu svi vlasnici, postojećih objekata, da svoje objekte održavaju u tehnički ispravnom stanju, fasade da održavaju u skladu sa novim propisima, u smislu energetske efikasnosti i da fasade budu vizuelno lepe. Ukoliko vlasnici objekata neće da održavaju svoje objekte na zakonom propisan način, iz bilo kog razloga, obavezna je opština, odnosno grad da to uradi o trošku investitora. Opština odnosno grad, obavezna je, da za ove namene izdvoji 3% budžeta. ( Vidi naš predlog zakona, deo „Održavanje objekata“ i  projekte : Fasade se ruše a vlast ćuti, koji se nalazi na sajtu Privrednici Srbije, na web adresi: http://www.privrednicisrbije.rs/projekti-i-ideje/170-fasade-se-ruse-a-vlast-uti.html i Siromašni, a rasipamo toplotnu energiju, koji se nalazi na sajtu Privrednici Srbije, na web adresi: http://www.privrednicisrbije.rs/projekti-i-ideje/169-siromani-a-rasipamo-toplotnu-energiju.html  )

Kome je u interesu da ovaj predlog podrži ?
Svi inženjeri, vlasnici i direktori  preduzetničkih radnji i preduzeća, koje se bave izvođenjem radova, proizvodnjom građevinskog materijala i trgovci, a koji misle dobro, sebi i svojoj firmi,  treba da podrže ovaj predlog zakona, jer im naš predlog zakona,  donosi  više posla i više profita!

2.Mi predlažemo član zakona, koji obavezuje svakog investitora da prijavi građevinskoj inspekciji, koja firma izvodi radove na njegovom objektu, izvođače radova obavezujemo da građevinskoj inspekciji prijavi kod kog investitora izvodi radove, a građevinsku inspekciju obavezujemo da to stavi na web sajt građevinske inspekcije.
Ovakva procedura će sprečiti, rad na crno, odnosno sprečiti će da investitori angažuju grupe majstora, koji nemaju registrovano preduzeće, odnosno preduzetničku radnju, da obavljaju određene poslove. ( Vidi naš predlog zakona, deo „ Prava i dužnosti građevinske inspekcije“ i projekat : Rad na crno, ubija male privrednike u građevinarstvu, koji se nalazi na sajtu Privrednici Srbije, na web adresi: http://www.privrednicisrbije.rs/projekti-i-ideje/173-rad-na-crno-ubija-male-privrednike-u-graevinarstvu.html )

Kome je u interesu da ovaj predlog zakona podrži ?
Svi inženjeri, mali preduzetnici, koji misle dobro, sebi i svojoj firmi,  trebalo bi da podrže ovaj predlog zakona, jer im  donosi  više posla i profita! Takođe, Vlada R. Srbij, ako misli dobro svom narodu, treba  da usvoji ovaj predlog zakona, jer  obezbeđuje veće zapošljavanje i veće prihode od poreza i doprinosa.

3.Mi predlažemo član zakona, koji obavezuje nosioce licenci, da svaki posao koji rade, kao odgovorni izvođač radova, odgovorni projektant, odgovorni nadzorni organ i kao član komisije za tehnički pregled,  prijave Inženjerskoj komori Srbije, a Inženjersku komoru Srbije, obavezna je da to objavi na svom sajtu. Propisujući ovakvu proceduru, mi sprečavamo kriminal u ovoj oblasti, odnosno sprečavamo pojedine inženjere, da svojim potpisom i pečatom overavaju poslove, koje u stvarnosti nisu radili.  

Praksa je pokazala, da su pojedini inženjeri, overili građevinske dnevnike i građevinske knjige i ako nikad nisu videli te objekte. Pojedini inženjeri, bili su odgovorni izvođači radova, istovremeno u Subotici, Beogradu, Nišu i Užicu, ili su istovremeno radili i po 50 projekata. ( Vidi naš predlog zakona, deo „ Inženjerska komora Srbije“)

Kome je u interesu da ovaj predlog zakona podrži ?
Svi inženjeri, koji misle dobro, sebi i svojoj firmi,  trebalo bi da podrže ovaj predlog zakona, jer im  donosi  više posla i profita! Takođe, Vlada R. Srbij, ako misli dobro svom narodu, treba  da usvoji ovaj predlog zakona, jer  obezbeđuje veće zapošljavanje i veće prihode od poreza i doprinosa.

4.Mi predlažemo član zakona, koji obavezuje građevinsku inspekciju i komisiju za tehnički pregled objekata da kontroliše, da li je plaćen PDV porez. ( Vidi naš predlog zakona, deo „ Komisija za tehnički pregled objekata“ i deo „Obaveze građevinskog inspektora“)

Kome je u interesu da ovaj predlog zakona podrži ?
Svi vlasnici i direktori preduzeća i preduzetničkih radnji, koji dobijaju poslove kroz sistem javne nabavke i koji misle dobro, sebi i svojoj firmi,  trebalo bi da podrže ovaj predlog zakona. Takođe i Vlada R. Srbij, ako misli dobro svom narodu, trebalo bi  da usvoji ovaj predlog zakona,  jer on sprečava utaju PDV poreze, a bez poreze, država ne može da živi.

 

5.Mi predlažemo osnivanje Građevinske komore, koja će raditi u okviru reformisane privredne komore Srbije, a koja će izdavati sertifikate preduzećima i preduzetničkim radnjama, koja se bave građenjem. Predlažemo da svi, od vodoinstalatera, ako je on najmanja organizaciona jedinica u oblasti građevinarstva, pa do Energoprojekta, ako je on najveće preduzeće u oblasti građevinarstva, da su obavezni da imaju sertifikat, izdate od strane Građevinske komore, na predlog strukovnog udruženja, odnosno sekcije.  ( Vidi naš predlog zakona, deo „ Građevinska komora“ koji se nalazi na sajtu Privrednici Srbije, na web adresi http://www.privrednicisrbije.rs/aktuelno/255-primedbe-i-predlozi-na-zakon-o-ureenju-prostora-i-izgradnji.html i http://www.privrednicisrbije.rs/aktuelno/256-primedbe-i-predlozi-na-zakon-o-ureenju-prostora-i-izgradnji-drugi-deo.html )

Kome je u interesu da ovaj predlog zakona podrži ?
Svi vlasnici i direktori preduzeća i preduzetničkih radnji,  koji misle dobro, sebi i svojoj firmi,  trebalo bi da podrže ovaj predlog zakona. Takođe i Vlada R. Srbij, ako misli da oživi građevinsku privredu, trebalo bi  da usvoji ovaj predlog zakona.

alt

6.Mi predlažemo član zakona koji propisuje, ko može raditi pripremu javne nabavke i ko može biti član komisije za javnu nabavku. Predlažemo da predmer i predračun radova, radi lice koje ima odgovarajuću licencu odgovornog izvođača radov, i da većinu članova komisije za javnu nabavku, budu stručna lica, koja poseduju odgovarajuću licencu odgovornog izvođača radova. ( Vidi naš predlog zakona, deo „ Javne nabavke“ koji se nalazi na sajtu Privrednici Srbije, na web adresi http://www.privrednicisrbije.rs/aktuelno/255-primedbe-i-predlozi-na-zakon-o-ureenju-prostora-i-izgradnji.html i http://www.privrednicisrbije.rs/aktuelno/256-primedbe-i-predlozi-na-zakon-o-ureenju-prostora-i-izgradnji-drugi-deo.html )

Kome je u interesu da ovaj predlog zakona podrži ?
Svi inženjeri, vlasnici i direktori preduzeća i preduzetničkih radnji,  koji misle dobro, sebi i svojoj firmi,  trebalo bi da podrže ovaj predlog zakona. Takođe i Vlada R. Srbij, ako želi istinski da se bori protiv, kriminala i korupcije, i ako želi da oživi građevinsku privredu, trebalo bi  da usvoji ovaj predlog zakona.

 

Ako želite da više saznate, o problemima inženjera i preduzetnika, pročitajte sledeće projekte :

Rad na crno, ubija male privrednike u građevinarstvu,koji se nalazi na sajtu Privrednici Srbije, na web adresi:http://www.privrednicisrbije.rs/projekti-i-ideje/173-rad-na-crno-ubija-male-privrednike-u-graevinarstvu.html

Utaju PDV poreza,koju omogućava zakon o planiranju i izgradnji, koji se nalazi na sajtu Privrednici Srbije, na web adresi: http://www.privrednicisrbije.rs/projekti-i-ideje/171-utaja-pdv-poreza-koju-omoguava-zakon-o-planiranju-i-izgradnji.html

Fasade se ruše a vlast ćuti,koji se nalazi na sajtu Privrednici Srbije, na web adresi: http://www.privrednicisrbije.rs/projekti-i-ideje/170-fasade-se-ruse-a-vlast-uti.html

Siromašni, a rasipamo toplotnu energiju, koji se nalazi na sajtu Privrednici Srbije, na web adresi: http://www.privrednicisrbije.rs/projekti-i-ideje/169-siromani-a-rasipamo-toplotnu-energiju.html

Divlji zakon, divlja gradnja ! koji se nalazi na sajtu Privrednici Srbije, na web adresi: http://www.privrednicisrbije.rs/pitamo-predsednika/69-pitamo-predsednika.html

Kako sprečiti nesreće izazvane požarom, koji se nalazi na sajtu Privrednici Srbije, na web adresi: http://www.privrednicisrbije.rs/projekti-i-ideje/243-kako-spreciti-nesrece-izazvane-pozarom.html

Predlog izmene zakona o planiranju i izgradnji ( Prvi deo ), koji se nalazi na sajtu Privrednici Srbije, na web adresi: http://www.privrednicisrbije.rs/projekti-i-ideje/247-predlog-izmene-zakona-zakon-o-planiranju-i-izgradnji-.html

Predlog izmene zakona o planiranju i izgradnji ( Drugi deo ), koji se nalazi na sajtu Privrednici Srbije, na web adresi: http://www.privrednicisrbije.rs/projekti-i-ideje/248-predlog-izmene-zakona-zakon-o-planiranju-i-izgradnji-2-deo.html

 

Kako možete pomoći ovu našu borbu !

 • Možete se reklamirati na našem sajtu Privrednici Srbije. Za informacije javite se ing Vujanović Živojin, na telefon 069-155- 41-22.
 • Možete uplatiti donaciju na račun Udruženje građevinskih inženjera – UGIS, na broj tekućeg računa205-68848-57Komercijalna banka
 • Možete uplatiti donaciju na račun 160-5800100184731-95
 • Ako KUPUJETE robu i USLUGE od ŽAD-INŽENJERINGA, I na taj način će te pomoći našu borbu.

 pomoc

 

Vi sudite i ocenjuj te, koliko je ovaj projekat vredan!!!

TOLIKO OD NAS!!!  Udruženje Privrednici Srbije i Udruženje građevinskih inženjera Srbije – UGIS !!!

SAD STE VI NA REDU!!!!!

Sa poštovanjem !

Predsednik UGIS i

Predsednik udruženja Privrednici Srbije

Ing Vujanović Živojin

069-155-41-22

 

 

580b57fcd9996e24bc43c528

twitter-640x330

Mailing lista
Ulaz za članove

Baner1

 

 

Baner2

 

 

Baner3

 

 

baner1

 

 

Baner1

 

 

banerg

 

 

Baner3

 

 

vlasina