altU?inak ,, Ekonomskih eksperata ,, Srbije

( Kako je propala privreda u Srbiji )

Ove fotografije pri?aju pri?u o propasti Srpske industrije i o neznanju ili lošim namarama  Ekonomskih eksperta Srbije koji su ovaj sisitem uspostavili.Ovaj primer iz Be?eja govori o propasti Srpske privrede i pogrešnoj ekonomskoj politici koju su uspostavili ekonomski eksperti. ( Primer se mogao uzeti iz bilo kog grada u Srbiji jer je situacija potpuno ista. )

 

Da li iz neznanja ili zle namere ekonomski eksperti napravili su takav ekonomski sistemu u Srbiji da se ništa ne isplati proizvoditi, postoje?a proizvodnja je uništena, radnici su ostali bez posla a doma?im privrednicima je oduzeto pravo da razmišljaju o proizvodnji jer se sve uvozi.

 

Be?ej je 1989 godine zapošljavao oko 15.000 radnika u industriji i bio na drugom mestu po razvijenosti industriske proizvodnje u bivšoj SFRJ, odmah iza Maribora, uzimaju?i u obzir broj gra?ana i broj zaposlenih u industriji a danas 2012 godine u Be?eju je zaposleno manje od 2.000 radnika.

 

O u?inku ekonomskih eksperata govore dole prikazane fotografije.

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

Koje su zablude ili prevare Ekonomskih eksperata Srbije?

 

Prva zabluda ili prevara!

 

Ekonomski eksperti tvrdili su da gra?ani i država Srbija mogu lepo da živeti od pružanja usluga pa su zato ugasili celokupnu doma?u proizvodnju a zaboravili su da navedu primer, koji to narod i država žive od pružanja usluga.

 

 

Druga zabluda ili prevara !

 

Ekonomski eksperti ubedili su naše politi?are da treba da donesu ovakav zakon o privatizaciji koji je: ugasio doma?u proizvodnju, ukino konkurenciju, ostavio radnike bez posla a tržište Srbije otvorio samo za uvoznu robu.

 

Vlast je zakonom omogu?ila da pojedinci kupe fabriku za 1.000.000 dina veruju?i da ?e novi vlasnik kroz nastavak proizvodnje ostvariti svoj interes da zaradi a kupac je ostvario svoj interes tako što je: otpustio radnike, mašine prodao kao polovne, opremu isekao i prodao kao staro gvož?e i zaradio 4.000.000 dinara.

 

Zakon je omogu?io da vlasnik velike gra?evinske firme kupi sve male gra?evinske firme, ( koje se bave izgradnjom i održavanjem puteva, ) na teritoriji pola Srbije sa namerom da uništi svoju konkurenciju i svoju firmu stavi u povlašten položaj na tržištu Srbije.

 

Zakon je omogu?io da strane firme kupe preduze?e u Srbiji sa namerom da doma?u proizvodnju ugase da bi stvorili prostor na tržištu za plasman svojih priozvoda a objekte od kupljene firme pretvore u magacina.

 

Tre?a zabluda ili prevara !

 

Ekonomski eksperti tvrde da je Srbija poljoprivredna zemlja, da može da živi od poljoprivrede i da zato treba pove?ati subvencije u poljoprivredi.

 

Ekonomski eksperti zaboravili su da kažu da u razvijenim zemljama od poljoprivrede živi manje 10% stanovništva i da za subvencije u poljoprivredi novac zara?uje doma?a industrija. Pitam ekonomske eksperte šta ?e u Srbiji da radi 90% stanovništva i ko ?e zaraditi pare za subvencije u poljoprivredi ako ste ugasili doma?u proizvodnju?

 

?etvrta zabluda ili prevara !

 

Ekonomski eksperti tvrde da možemo oživeti doma?u ekonomiju javnim radovima, izgradnjom autoputeva i mostova i podse?aju na iskustvo SAD koja je zaustavila recesiju 30 godina prošlog veka sa projektom javnih radova odnosno izgradnjom autoputeva i mostova.

 

Gospodo ekonomski eksperti, ta?no je da veliki gra?evinski radovima posti?e proizvodnju u drugim granama i to se može ostvariti u SAD, Nema?koj ili drugoj velikoj državi ali u Srbiji ne može.Nismo mi protiv izgradnje autoputeva i mostova, oni su trebali da se izgrade davnoa ali smo protiv laži i prevare.

 

Pitamo ekonomske eksperte Srbije šta i kako su doma?oj privredi doprineli radovi na izgradnji autoputa i mostova u Srbiji? Za izgradnju autoputeva i mostova u Srbiji doma?a privreda dala je radnu snagu, cement i šljunak a armaturu, ?elik, gra?evinske mašine, prevozna srestva, kranove, dizalice, oplatu, skele itd dala je uglavnom Nema?ka privreda. Pa se može re?i da ovi radovi pomažu razvoj Nema?ke privrede.  

 

Peta zabluda ili prevara !

 

Ekonomski eksperti Srbije razvili su teoriju da se Srbija može razviti samo uz pomo? stranih investitora pa su celokupni sistem podredili toj ideji.

 

Stranim investitorima daju besplatno gra?evinsko zemljište, osloba?aju ih pla?anje nadoknade za komunalnu infrastrukturu, osloba?aju ih obaveze da pla?aju poreze i doprinose i daju im 10.000 eura po svakom zaposlenom radniku a sve ovo pla?aju doma?i mali privrednici. Ovakav sistem naše vlasti prema doma?im privrednicima ( posebno prema malim ) je poguban po narod, državu i ubijaja svaku ideju o doma?oj proizvodnji a bez doma?e proizvodnje nama nema budu?nosti.

 

I pored ovakvog povlaštenog stava naše vlasti prema stranim investitorima stranih investitora neme,  ( ovu tvrdnju potvr?uju gore prikazane fotografije koje pokazuju da su nam industriske zone prazne i zarasle u korov ) a ne?e ih ni biti jer bilo koji investir  koji ulaže u proizvodnju, razmišlja kako budu?e proizvode da proda na tržištu Srbije a sa ovakvom ekonomskom politikom gde se uvozi sve i svašta, ovakvim platama i ovolikom nezaposlenoš?u nema kupaca za njihovu robu pa nema ni ulaganja u proizvodnju.

alt

 

Zašto smo ovu pri?u ispri?ali ?

 

Ovu pri?u pri?amo sa namerom da ?itaoce, privrednike i politi?are postaknemo na razmišljanje gde smo pogrešili u postavljanju ekonomskog sistema koji je uni[tio privredu Srbije, ko je kriv za ovu propast i šta smo trebali da uradim da ne bi ovako propalii.

 

 

KAKO NA?I PUT SPASENJA ZA NAROD I DRŽAVU

( Kako na?i svetlo na kraju tunela )

alt

Sve dosadašnje vlasti R. Srbije zakonima su štitili interese krupnog kapitala a mali privrednici politi?arima trebaju samo za vreme izbora.

 

Da bi našli put spasenja za narod i državu potrebno je izgraditi takav sistem koji ?e: malim privrednicima dati šansu da uspeju u svom biznisu, pokrenuti proizvodnju, zaposliti radnike i stvoriti investitora i kupca. Da ne bi ponovo lutali i pravili greške u pravljenu ekonomskog sistemada potrebno je organizovati okrugli sto sa temom gde smo pogrešili kod izbora koncepta privatizacije, ko je pogrešio i kako je trebao društvenu imovinu privatizovati da bi dala pozitivan rezultat.

 

Treba kroz konkurenciju ideja-projekata kako pokrenut proizvodnju, na?i na?in da se u ovim praznim fabrikama pokrene proizvodnja a konkretne ideja-projekat kako konkretni problem reši prestaviti javnosti na državnoj televiziji.

 

Kao doprinos ovoj pri?i prilažem projekat ,, Kako pokrenuti proizvodnju,, koji možete pro?itati na sajtu Privrednici Srbije http://www.privrednicisrbije.rs/aktuelno/118-kako-pokrenuti-proizvodnju.html

 

Kako mali privrednici i gra?ani mogu pomo?i u traženju puta spasenja za narod i državu ?

 

Pozivam ?itaoce i male privrednike da ovu pri?u šire sa ciljem da nateramo prestavnike vlasti da izgrade takav sistem koji ?e: pokrenuti doma?u proizvodnju, zaposliti radnike, pove?ati plate-penzije i tako obezbediti kupca i investitora.

 

KAKO VI MOŽETE POMO?I ?

NAPOMENA!!!

POMOZITE SEBI I SRBIJI! PROSLEDITE OVAJ PROJEKAT PRIJATELJU I POZNANIKU!!!

 

  1. Možete uplatiti donaciju na ra?un udruženja: 205-68848-57 ( Podaci o udruženju: Udruženje gra?evinskih inženjera Srbije ? UGIS : PIB 103192730, MB 08804265, Teku?i ra?un 205-68848-57. )
  2. Ukoliko želite da budete anonimni, donaciju možete uplatiti na ra?un:160-5800100184731-95.
  3. Možete svoju firmu reklamirate na sajtu Privrednici Srbije www.privrednicisrbije.rs( MOŽE VAŠA REKLAMA BITI NA MEST, POSTAVLJENE REKLAME, ZVEZDA-BOJE )
  4. Možete kupovati, robu i usluge, od ŽAD-INŽENJERINGA.

Vi sudite i ocenjuj te, koliko je ovaj projekat vredan!!!

TOLIKO OD NAS!!!  Udruženje Privrednici Srbije i Udruženje gra?evinskih inženjera Srbije ? UGIS !!!

SAD STE VI NA REDU!!!!!

Sa poštovanjem !

 

 

  • Predsednik UGIS i
  • Predsednik udruženja Privrednici Srbije
  • Ing Vujanovi? Živojin
  • Kont.tel. 069-155-41-22

 

 

580b57fcd9996e24bc43c528

twitter-640x330

Mailing lista
Ulaz za ?lanove

Baner1

 

 

Baner2

 

 

Baner3

 

 

baner1

 

 

Baner1

 

 

banerg

 

 

Baner3

 

 

vlasina