alt

 

 • ( Kako pokrenut proizvodnju ? )
 • Projekat !
 • Kako zakonom podsticati izvoz ?
 

Ovaj projekat govori o pogrešnoj ekonomskoj politici, koju Vlada RS sprovodi poslednjih 25 godina ! Ova naopaka ekonomska politika, ugasila je industrijsku proizvodnju, uništila naš izvoz, ostavila radnike bez posla, ostavila penzionere bez dostojne penzije a mladost Srbije bez budu?nosti.

Mi nudimo projekat koji nudi rešenje kako: obnoviti industrijsku proizvodnju, pove?ati izvoz, zaposliti nezaposlene, pove?ati plate i penzije, zaustaviti iseljavanje naše mladosti i vratiti veru u bolju budu?nost.

 

Analiza ekonomskih rezultata !

Ako poredimo industrijsku proizvodnu u Srbiji u 2009. godinu sa industrijskom proizvodnjom u 1989. godinom, dolazimo do poražavaju?e istine. Industrijska proizvodnja u 2009 godini na nivou od 40% industrijske proizvodnje, koju smo imali u 1989. godini.

Zašto je ovakvo katastrofalno stanje ?

Ovakvo stanje je logi?no, jer smo ukinuli doma?u proizvodnju. Da doma?e proizvodnje danas nemamo, a da smo je imali 1989 godine, govori primer iz Be?eja. Primer je mogao biti, bilo koji drugi grad u Srbiji, jer je stanje svugde isto !

Primer iz Be?eja !

U Be?eju 1989 godine radile su slede?e firme: Zidar, Be?ejtrans - teretni saobra?aj, Nova moda, 8 oktobar, Fadip, Jedinstvo, Platnara, Živinopromet, Pivara, Univerzal itd, u njima je radilo 10.000 radnika, ostvarivali prose?nu platu od 1.000 DM ( maraka ) što je više od današnjih 1.000 eure, a u 2010 godini ove firme ne postoje, radnici nigde ne rade, a prose?na plata je ispod 200 eura.

 

 

alt

 

 • Samo u ovoj fabrici 1989 godine, radilo je 2.500 radnika, primalo platu više

od današnjih 1.200 eura, i na na kraju godine primali 13 platu.

Sadašnje stanje !

Porede?i ovu i prošlu godinu, pad u trgovini je oko 25%, a u gra?evinskoj industriji je oko 50 % i sa tendencijom pogoršavanja.

Predhodni stav govori da: trgovci nemaju kome da prodaju robu, i ako su im radnje pune robe, prevoznici nemaju šta da prevoze, paori nemaju kome da prodaju svoje proizvode, gra?evinska preduze?a -radnje nemaju za koga da grade, jer nema kupaca i investitora.

Zašto je ovakvo ?

Sadašnja praksa nekontrolisanog uvoza, svega i sva?ega, dovela je do toga da se u Srbiji ništa ne isplati proizvoditi: A to je dovelo: da nema kupaca i investitora, da nema interesa za proizvodnim preduzetništvom, do velike nezaposlenosti, malih plata i do ne zainteresovanosti velikih kompanija da ulažu u Srbiju. Velike proizvodne kompanije ne?e do?i u Srbiju, nemaju kupce za svoju robu, prose?na plata od 200 eura ne nudi dobru perspektivu.

Lokalna vlast živi u zabludi, ona veruje da ?e privu?i strane investitore, tako što ?e im davati besplatno zemljište. Možemo mi davati investitorima besplatno opremljeno gra?evinsko zemljište, oni ne?e do?i , jer nemaju kome prodati svoj proizvod kad je prose?na plata je 200 eura. Neki ?e uzeti to besplatno gra?evinsko zemljište, ne da grade proizvodne fabrike, ve? da bi na tome zaradili. ?ekati ?e povoljnu priliku da to zemljište prodaju, i da tako zarade.

Ovakav sistem nekontrolisanog uvoza, kod doma?ih preduzetnika ubio svaku nadu da oni otpo?injanju neku proizvodnju. Svesni su da ih uvoznici mogu uništiti sa damping cenama, i zato o proizvodnji i ne razmišljaju.

Ako želimo da narod i državu spasimo od ekonomske propasti, mi moramo promeniti ekonomski sistem. Ta promena mora se zasnivati na logici, a ona je, ako želimo da od sveta nešto kupujemo, tom svetu moramo nešto i prodavati. To opet zna?i da moramo doneti zakon o podsticanju izvoza, odnosno moramo zakonom obavezati uvoznike da su obavezni da svoj uvoz pokriju izvozom naših proizvoda.

Kupca i investitora, možemo dobiti samo ako stvorimo sistem, da naši privrednici dobiju šansu da po?nu nešto da proizvode, a to ?e stvoriti realno zapošljavanje i pove?anje plata.

REŠENJE PROBLEMA !

Tražimo od Vlada RS da uvaži interes malih i srednjih privrednika, i da donese predloženi zakon o podsticaju izvoza. Odnosno da uvoznike zakonom obavežu, da svoj uvoz u R. Srbiju, pokriju izvozom sli?ne robe, po slede?em modelu :

  • u 2011. godini da svoj uvoz pokriju sa 10% izvoza,
  • u 2012. godini da svoj uvoz pokriju sa 20 % izvoza,
  • u 2013. godini da svoj uvoz pokriju sa 30 % izvoza i
  • u 2014. godini da svoj uvoz pokriju sa 40 % izvoza.

 

Ukoliko bi se desilo ?udo, pa Vlada RS donela predložene zakone, desilo bi se slede?e:

  • Proizvodi PIK Be?eja i drugih proizvo?a?a, bi se pojavili u mega marketima: Merkatora, Ideje, Kore itd, u drugim državama, a to zna?i pove?anje doma?e proizvodnje i novo zapošljavanje,
  • Uvoznici tekstilne robe morali bi organizovali sopstvenu proizvodnju za izvoz, ili bi u saradnji sa postoje?im preduze?ima ? radnjama organizovali proizvodnju tekstilnih proizvoda za izvoz. Tako bi se stvorio uslov, da neka tekstilna radnja u Be?eju ili nekom drugom gradu, po?ne proizvodnju odevnih predmeta, a to zna?i novo zapošljavanje.

 

alt

Stvorili bi se uslovi da se otvori ovakva fabika ili mali pogon.

  • Uvoznici mašinske industrije, bili bi prinu?eni da organizuju sopstvenu proizvodnju mašinskih proizvoda ili delova za izvoz, ili u saradnji sa postoje?im preduze?ima ? radnjama organizovali proizvodnju mašinskih komponenti za izvoz. Ovo rešenje pružilo bi šansu Fadipu, da ponovo po?ne sa proizvodnju mašinskih delova i komponenti.
  • gra?evinska operativa bi dobila investitore,
  • trgovi bi dobili kupce,
  • došlo bi do novog zapošljavanja i ve?ih plata,
  • nvestitori, koji grade stanove, imali bi kome da prodaju stan,
  • banke bi imale kome da daju kredit,
  • država ?e dobiti pripadaju?i porez,
  • penzijski i zdravstveni fond, dobili doprinose i
  • ovo rešenje bi dalo šansu lokalnoj vlasti ( na primer Be?eja ) da dovede nove investitore u industrijsku zonu.

Napomena:

Autor ovog projekta je svestan, da je malo verovatno, da ?e Vlada i Skupština RS usvojiti ovaj projekat. Ne?e ga usvojiti, jer oni štiti interese velikih firmi, koje su po pravilu uvoznici, a vlasnici tih firmi su predstavnici vlasti i narodni poslanici.

Ovaj projekat je prosle?en nadležnim ministarstvima Vlade RS, Inženjerskoj komori Srbije, rukovodstvu sindikata gra?evinskih radnika, koji su pokazali ne zainteresovanost. Vi, ?itaoci, ocenite koliko je dobar ili loš ovaj projekat.

 ing Vujanovi? Živojin

 

580b57fcd9996e24bc43c528

twitter-640x330

Mailing lista
Ulaz za ?lanove

Baner1

 

 

Baner2

 

 

Baner3

 

 

baner1

 

 

Baner1

 

 

banerg

 

 

Baner3

 

 

vlasina