KAKO ZARADITI VIŠE PARA?

( Kako organizovati orta?ku grupu, kako izgraditi luksuzno vikend naselje, i kako zaraditi više para? )

Projekat nudi rešenje, kako napraviti orta?ku grupu, koja ima zadatak da tržištu ponudi izgradnju vikendica u zatvorenom ( ogra?enom ) vikend naselju, sa ciljem da se ponudi najbolji mogu?i proizvod i da ortaci zarade više para.

Opširnije...

 

KRITIKA

EKONOMSKOG PROGRAMA VLADE R. SRBIJE

Ovaj projekat nudi ARGUMENTOVANU KRITIKU EKONOMSKOG PROGRAMA VLADE R. SRBIJE I NUDI REŠENJE, KAKO USPOSTAVITI PRODUKTIVNI EKONOMSKI SISTEM U SRBIJI.

Opširnije...

 

KRITIKA ?ILASOVOG PROJEKTA,

20 MERE ZA OPORAVAK PRIVREDE!!!

Narode moj!

Ovaj projekat, koji Dragan ?ilas predlaže je, KATASROFA za narod i državu.

?ilas predlaže, da se država zaduži za 3 milijarde eura i da te pare podeli privrednicima ? poslodavcima, bogatašima. Ovaj predlog je nelogi?an i ekonomski štetan za ceo narod i državu, a korist ?e imati samo bogataši.

Opširnije...

 

KAKO DOBITI POVERENJE GRA?ANA?

( Kako na slede?im izborima osvojiti 30% poslani?kih mesta? )

Ovaj projekat nudi rešenje, kako Vi možete pomo?i: sebi, narodu i državi, odnosno, kako možete osvojite vlast u R. Srbiji. Da bi pomogli sebi, narodu i državi, morate osvojiti vlast. Da bi osvojili vlast MORATE IZA?I NA IZBORE!!!

Da bi osvojio vlast, morate dobiti POVERENJE GRA?ANA. Da bi dobili poverenje gra?ana, morate gra?anima ponuditi projekte, KAKO REŠITI KONKRETNE PROBLEME? Da bi gra?anima ponudili projekte, kako rešiti konkretne probleme, MORAT IMATI PROJEKTE kako rešiti odre?ene probleme.

Mi te projekte imamo, zato vam predlažemo da se dogovorite sa udruženjem ?Udruženjem gra?evinskih inženjera Srbije ? UGIS? o koriš?enju naših projekata. Naši projekti, mogu vama pomo?i da dobio poverenje gra?ana!!!!

Opširnije...

 

altProjekat: ISTINA

 • KAKO INFORMISATI GRA?ANE VELIKIH ZAPADNIH
 • DRŽAVA, O SRPSKOM DOPRINOSU RAZVOJU SVETSKE CIVILIZACIJE, O SRPSKOM DOPRINOSU U IZGRADNJI SVETSKOG MIRA, I O SRPSKOM STRADANJU?

 

 

Ovaj projekat nudi rešenje, Kako informisati gra?ane velikih država o srpskom doprinosu razvoju svetske civilizacije, o srpskom doprinosu u izgradnji svetskog mira i o srpskom stradanju. Odnosno nudi rešenje, Kako privoleti vlade velikih zapadnih država da poštuju Srbiju i Srpski narod?

Opširnije...

 

alt

 

KAKO ZAUSTAVITI UMIRANJE SRBIJE ?

 

 • Ovaj projekat pokazuje : Koliko je Srbija izgubila stanovnika u poslednjih 25 godina, i nudi rešenje: Kako zaustaviti umiranje Srbije, odnosno: kako podsta?i ra?anje i kako zaustaviti iseljavanje?

Opširnije...

 

ZNANJE NA POKLON !!!

 • FARMA SVINJA
 • SKRA?ENI BIZNIS PLAN!!!

Ovaj plan nudi rešenje, kako, na ovoj ili sli?noj parceli, izgraditi farmu svinja i organizovati posao, da farma vlasniku doneti godišnji profit od 250.000 eura, a da vlasnik farme može da živi u: Beogradu, Parizu Moskvi, Njujorku ili na nekoj drugoj destinaciji.

Opširnije...

 

altPROJEKAT PLASTENIK!

KAKO DRŽAVA MOŽE POMO?I RAZVOJ PLASTENI?KE PROIZVODNJE I KAKO MOŽE ZAPOSLITI 21.600 RADNIKA?

 

Ovaj projekat nudi rešenje, kako Vlada R. Srbije u saradnji sa lokalnom vlaš?u može pomo?i razvoju plasteni?ke proizvodnje i kako može zaposliti 21.600 radnika na nivou republike , a 116 radnika na nivou opštine , u plasteni?koj proizvodnji povr?a i cve?a, po principu samozapošljavanja .

Opširnije...

 

alt

 

DA LI SU SLOVENCI PAMETNIJI OD SRBA ???

-Kad ?e Srbija imati prose?nu platu 1.004 eura? Za 86 godina!!-

Ovo i ovakvo pitanje moramo postaviti sebi i politi?arima, jer je u 2015 godini, PROSE?NA NETO PLATA U SLOVENIJI BILA JE 1.004 eura a u SRBIJI 361 euro. Projekat ima zadatak da objasni: zašto je prose?na neto plata u Srbiji 361 euro a u Sloveniji 1004 eura, zašto gra?ani Srbije beže iz Srbije, zašto smo toliko propali, i da pokaže, put spasenja za narod i državu.

Opširnije...

 


alt

 
KAKO SPRE?ITI ZAGA?IVANJE VAZDUHA I KAKO GRA?EVINSKOJ PRIVREDI OBEZBEDIT VIŠE POSLA?
 
( Kako spasiti gra?ane od trovanja zaga?enim vazduhom, i kako spasiti svoju firmu od propasti?)

Projekat nudi rešenje, kako obezbediti više posla gra?evinskoj privredi i kako napraviti zdravu sredinu za življenje. Odnosno, pokazuje šta: mali, srednji i veliki privrednici treba da uradimo, da bi imali više posla i više profita. Projekat je namenjen: vlasnicima firmi i preduzetnicima koji se bave proizvodnjom gra?evinskog materijala, trgovinom gra?evinskim materijalom i izvo?enjem gra?evinskih radova.

Opširnije...

 

alt

 

KAKO NATERATI VLAST, DA PONIŠTI SPORNI PRAVILNIK I DA POŠTUJE INŽENJERE?

( Kako, inženjerima obezbediti više posla? )

Ovaj projekat pokazuje: Kako naterati Vladu R. Srbije, odnosno, Ministarku Zoranu Mihajlovi?, da poništi sporni pravilnik? Projekat pokazuje, i šta treba uraditi da bi: gradnja bila kvalitetnija, objekti bezbedniji a inženjeri imali više posla.

Opširnije...

 

alt

  • KU?E SE RUŠE, PLAFONI PADAJU,
  • PROLAZNICI GINU, A VLAST ?
 • ( Ministarka Zorana Mihajlovi? ukinula licence! )

Ovaj projekat pokazuje: Da je Ministarka Zorana Mihajlovi? posredno poništila 50% inženjerski licenci, da je ponizila inženjere i da im je oduzela pravo na rad. Projekat pokazuje, kakvo je stanje gra?evinskih objekata u Srbiji, ko je kriv za ovakvo stanje, i šta treba uraditi da bi se stanje promenilo nabolje.

Opširnije...

 

BUDI VAJAR!  Proveri, da li je i vama Bog podario talenat vajara?

Bernie Mitchell je do 1990 godine bio gipsar, postavljao je gips plo?e. Eksperimentišu?i sa gipsom, otkrio je, da mu je Bog podario talenat vajara. Film pokazuje o kakvom je talentu, vajaru i umetniku re?.

Opširnije...

 

alt

 • KAKO SPASITI ŽELEZARU SMEDEREVO?
 • Kako izabrati rukovodstvo željezare
 • koje ?e proizvoditi profit, a ne gubitke ?

 

Ovaj projekat nudi rešenje, kako izgraditi sistem, koji ?e omogu?iti da naša državna i javna preduze?a, proizvode dobit a ne gubitke.

Opširnije...

 

 KAKO TAJKUNI DA OTKUPE SVOJE GREHOVE?

( Kako oporezovati tajkune? )

Ovaj projekat nudi rešenje: kako tajkuni da otkupe svoje grehove, kako obezbediti novac za pokretanje doma?e proizvodnje, i kako penzionerima, profesorima, doktorima vratiti dostojanstvo i pravo na život.

Opširnije...

 

alt

 

 • ZAŠTO I KAKO TREBA SPASITI PIK BE?EJ?

Ovaj projekat nudi odgovor! Da li treba spasiti ?Poljoprivredni kombinat PIK Be?ej? od propasti, i ako treba, kako to uraditi?

Opširnije...

 

alt

Projekat br 4. Kako država treba da pomogne razvoj doma?e proizvodnje ?

( KAKO POKRENUTI PROIZVODNJU? )

Ovaj projekat, Projekat br. 4. Kako država treba da pomogne razvoj doma?e privrede? Kako u Srbiji pokrenuti inustrijsku proizvodnju? Bez pokretanja industrijske proizvodnje, svega i sva?ega, Srbija ne?e iza?i iz ekonomske krize.

Opširnije...

 

alt

KO JE KRIV ZA NOVE POPLAVE?

- Ko je kriv za nove poplave u Kosjeri?u?-

 Za ove nove poplave u Srbiji i nove poplave u Kosjeri?u, krivi su: Ministar gra?evinarstva, Vlada R. Srbije i Predsednik vlade R. Srbije.

Opširnije...

 

alt

 

NOVI ZAKON O RADU

 • ŠTA JE DOBRO, A ŠTA LOŠE U NOVOM
 • ZAKONU O RADU

 Koje su zablude: ministra Aleksandra Vulina, sindikalnih funkcionera a koje radnika.

Opširnije...

 

alt

 

KO JE KRIV, ZA OVU KATASTROFU U SRBIJI, KOJU SU IZAZVALE POPLAVE?

 Ovaj projekat pokazuje: Ko je kriv za ove katastrofalne poplave? I nudi rešenje! Šta treba uraditi, da se ovakve ili sli?ne katastrofe ne ponove!

Opširnije...

 

altKAKO POKRENUTI PROIZVODNJU

- Kako zakonom podsticati izvoz-

Ovaj projekat, Projekat br. 1. ?Kako zakonom podsticati izvoz" nudi rešenje, kako u Srbiji pokrenuti inustrijsku proizvodnju. Bez, pokretanja industrijske proizvodnje, svega i sva?ega, Srbija ne?e iza?i iz ekonomske krize.

Opširnije...

 

altalt

Projekat br. 2.

Kako ?Zakon o planiranju i izgradnji" proizvodi kriminal, korupciju i uništava gra?evinsku privredu ?

Ovaj projekat pokazuje, koliko je loš važe?i Zakon o planiranju i izgradnji, koliko je loš Nacrt zakona o ure?enju prostora i izgradnji, koliko je neznanje zakonopisca, koliki kriminal i korupciju proizvode ovi zakoni, i kako ovi zakoni uništavaju gra?evinsku privredu. Ovaj projekat, tako?e nudi rešenje. Kako ove probleme rešiti.

Opširnije...

 

pitamo-1

 

PITAMO PREDSEDNIKA !

Izbori, Februar 2014. godine.

 • Poštovani !
 • Udruženje gra?evinskih inženjera Srbije ? UGIS i udruženje Privrednici Srbije, postavilo je 10 pitanja predsednicima politi?kih stranaka, zamolili ih da na pitanja odgovore i tako da nam pomognu u odluci, kome da damo glas na parlamentarnim izborima.

Opširnije...

 

26-02-4

 

 

PISMO INŽENJERIMA I PRIVREDNICIMA SRBIJE

 Poštovani inženjeri,

Udruženje gra?evina inženjera Srbije-UGIS i udruženje Privrednici Srbije, napisalo je primedbe na predloženi ?Nacrt zakona o ure?enju prostora i izgradnji?, koje je napisalo Ministarstvo gra?evina, sa namerom, da popravimo predloženi nacrt zakona.

Opširnije...

 

26-02-1

 

PISMO VLADI I NARODNIM POSLANICIMA R. SRBIJE

 Poštovani,
molimo Vas, da na sednici Vlade RS i na Skupštini R. Srbije, NE PODRŽITE zakon o ure?enju prostora i izgradnji, koji je predložilo Ministarstvo gra?evina, jer predloženi zakon uništava gra?evinsku privredu !

Opširnije...

 

1

PRIMEDBE I PREDLOZI na Zakon o ure?enju prostora i izgradnji (Drugi deo)

Ministarstvo gra?evinarstva, napisalo je ?Nacrt zakona o ure?enju prostora i izgradnji? koji je gori od postoje?eg zakona o planiranju i izgradnji. Izgleda da zakonopisci, imaju za cilj da unište gra?evinsku privredu Srbije, koja je na kolenima, u blatu, u koje su je gurnuli prošli ministri, politi?ari i zakonopisci.

Opširnije...

 

1PRIMEDBE I PREDLOZI na Zakon o ure?enju prostora i izgradnji (Prvi deo)

Ministarstvo gra?evinarstva, napisalo je ?Nacrt zakona o ure?enju prostora i izgradnji? koji je gori od postoje?eg zakona o planiranju i izgradnji. Izgleda da zakonopisci, imaju za cilj da unište gra?evinsku privredu Srbije, koja je na kolenima, u blatu, u koje su je gurnuli prošli ministri, politi?ari i zakonopisci.

Opširnije...

 

kriza-1Projekat !

KAKO SRBIJU IZVU?I IZ EKONOMSKE KRIZE ?

Sve dosadašnje vlade R. Srbije, u poslednjih 25 godina, pokazale su da ne znaju rešiti ekonomske probleme Srbije, pa smo mi, Udruženje gra?evinskih inženjera Srbije -UGIS i udruženje Privrednici Srbije, napisali projekte, koji nude rešenje kako Srbija da iza?e iz krize.

Opširnije...

 

altProjekat:

 KAKO SPRE?ITI PARTISKO ZAPOŠLJAVANJE ?

( Kako su politi?ari pojeli 300.000 radnih mesta ! )

Ovaj projekat pokazuje, koliku ekonomsku štetu Srbiji prave politi?ki lideri koji zapošljavaju svoje ?lanove na izmišljena radna mesta, u javnim preduze?ima i državnu administraciju, i nudi rešenje kako ovaj politi?ki kriminal i korupciju zaustaviti. 

Opširnije...

 

Predlog izmene zakona

,, Zakon o planiranju i izgradnji ??

drugi deo

 

Napomena !

Zbod dužine teksta, predlog zakona, morao se podeliti na dva dela.

Opširnije...

 

UDRUŽENJE GRA?EVINSKIH INŽENJERA SRBIJE  UGIS

Predlog izmene zakona

,, Zakon o planiranju i izgradnji ??

prvi deo

 U poslednjih 25 godina, svaki ministar gra?evine je donosio svoj zakon o planiranju i izgradnji i on je po pravilu bio gori od predhodnig. Da bi se zaustavio haos u gra?evinarstvu, Udruženje gra?evinskih inženjera Srbije-UGIS je napisalo svoj predlog zakona o planiranju i izgradnji i dostavilo ga bivšim ministrima.

Opširnije...

 

alt

Projekat : Kako da Srbija iza?e iz krize ?

RADNA VERZIJA

Zbog ?injenice da je u Srbiji uspostavljen takav ekonomski sistem, koji Srbiju i narod vu?e u sve dublje propadanje, Privrednici Srbije su napisali ovaj projekat, koji nudi rešenje kako da Srbija iza?e iz sadašnje krize.

Opširnije...

 

alt

( ŠTA  PROIZVODITI I KAKO ? )

Projekat: Srpska agencija za podsticanje proizvodnje ? SAPP

 Ovaj projekat nudi rešenje! Kako država Srbija može pomo?i, malim privrednicima, u organizovanju masovne proizvodnje poznatih - novih proizvoda, svetskog kvaliteta i modernog dizajna, i kako te proizvode prodati. Projekat pokazuje i kako: podsticati doma?e preduzetništvo, produktivno zapošljavanje radnika i samozapošljavanje.

Opširnije...

 

altU?inak ,, Ekonomskih eksperata ,, Srbije

( Kako je propala privreda u Srbiji )

Ove fotografije pri?aju pri?u o propasti Srpske industrije i o neznanju ili lošim namarama  Ekonomskih eksperta Srbije koji su ovaj sisitem uspostavili.Ovaj primer iz Be?eja govori o propasti Srpske privrede i pogrešnoj ekonomskoj politici koju su uspostavili ekonomski eksperti. ( Primer se mogao uzeti iz bilo kog grada u Srbiji jer je situacija potpuno ista. )

 

Opširnije...

 

 

altProjekat: Kako spre?iti nesre?e izazvane požarom

 

Ovaj projekat nudi rešenje kako u budu?nosti spre?iti tragedije kao što se desila u N. Sadu kad su u požaru, u diskoteci Kontrast, nastredalo šest mladih osoba.

 

Deo odgovornosti za ovu nesre?u, koja se dogodila u N. Sadu, snosi i zakon odnosno Vlada R. Srbije, nadležni minister koji predlažu zakone i narodni poslanici R. Srbije koji te zakone usvajaju.

Kao uvod u ovaj projekat poslužit ?e mo se novinskim ?lancima iz dnevnih novena Blic koji opisuju ovu tragediju.

 

Opširnije...

 

alt

 

Projekat ?Kako spre?iti kolektivno samoubistvo?

 • Ovaj projekat pokazuje, šta se dešava kad dužnik ne može da vrati kredit. Pojedini privrednici zbog nekontrolisanog zaduživanja i nemogu?nosti da vrate kredit, traže rešenje u samoubistvu. I naša država se nekontrolisano zadužuje, pa se pitam ! Šta ?e se desiti kad država Srbija ne bude mogla da vra?a kredite ? Da li ?e mo tražiti rešenje u kolektivnom samoubistvu ?

Opširnije...

 

altProjekat oživljavanja privrede  preduzetništva u Srbiji 

Projekat br 9

Kako zaustaviti plja?ku gra?ana i malih privrednika od strane RTS i RTV !!

Ovaj projekat pokazuje, kako takozvani javni servisi RTS i RTV ponižava i plja?ka gra?ane R. Srbije uz pomo? zakona koji je donela Skupština R. Srbije na predlog vlade R. Srbije i nudi rešenje, kako ukinuti pomenuti zakon, vratiti dostojanstvo gra?anima i malim privrednicima, zaustaviti plja?ku i kako urediti oblast državnih televizija na logi?an na?in.

Opširnije...

 

altProjekat oživljavanja privrede  preduzetništva u Srbiji

Projekat br 8

Kako zaustavit plja?ku malih privrednika od strane SOKOJ-a

Ovaj projekat pokazuje kako, udruženje gra?ana estradnih umetnika SOKOJ, plja?ka male privrednike Srbije i nudi rešenje kako da se zaustavi ta plja?ka.

 

Opširnije...

 

alt

Projekat :

KAKO LOKALNA VLAST MOŽE POMO?I MALIM PRIVREDNICIMA?

 

Ovaj projekat nudi rešenje, kako lokalna vlast može pomo?i razvoju: male privrede, preduzetništva, produktivnog zapošljavanja i samozapošljavanja u svojoj sredini.

Opširnije...

 
 
 
KAKO SPASITI SRBIJU - Projekat SPAS ?
 
( Kako Srpsku dijasporu,
uklju?iti u zakonodavnu i izvršnu vlast R. Srbije ? )

 Ovaj projekat nudi rešenje: Kako srpsku dijasporu uklju?iti u zakonodavnu i izvršnu vlast R. Srbije? Kako srpska dijaspora da pomogne, u traženju puta spasenja za narod i državu?

Opširnije...

 

alt

 

 • ( Kako pokrenut proizvodnju ? )
 • Projekat !
 • Kako zakonom podsticati izvoz ?
 

Ovaj projekat govori o pogrešnoj ekonomskoj politici, koju Vlada RS sprovodi poslednjih 25 godina ! Ova naopaka ekonomska politika, ugasila je industrijsku proizvodnju, uništila naš izvoz, ostavila radnike bez posla, ostavila penzionere bez dostojne penzije a mladost Srbije bez budu?nosti.

Mi nudimo projekat koji nudi rešenje kako: obnoviti industrijsku proizvodnju, pove?ati izvoz, zaposliti nezaposlene, pove?ati plate i penzije, zaustaviti iseljavanje naše mladosti i vratiti veru u bolju budu?nost.

Opširnije...

 

Prevara, a po zakonualt

Projekat oživljavanja privrede  preduzetništva u Srbiji 

Projekat br 2

Ovaj projekat nudi rešenje kako spre?iti prevare i kako uvesti disciplinu kod pla?anja.

 

Opširnije...

 

 

altProjekat oživljavanja privrede  preduzetništva u Srbiji

Projekat br 3

Rad na crno ubija

male privrednike u gra?evinarstvu

Ovaj projekat nudi rešenje kako zaustavit rad na crno odnosno davanja poslova licima koja za to nisu registrvana, ne pla?aju poreze i doprinose, ne zapošljavaju radnike, i kako posta?i razvoj preduzetnoštva u oblasti gra?evinarstvu.

 

Opširnije...

 

 

Projekat oživljavanja privrede  preduzetništva u Srbijialt 

Projekat br 4

Kako posticati razvoj preduzetništva i udruživanje privrednika

Ovaj projekat nudi rešenje kako država može pomo?i malim i srednjim preduze?ima da unaprede svoj biznis a da to državu skoro ništa ne košta.

 

Opširnije...

 

 

altProjekat oživljavanja privrede  preduzetništva u Srbiji

 

Projekat br 5

Utaju PDV poreza

koju omogu?ava zakon o planiranju i izgradnji

Ovaj projekat pokazuje kako zakon o planiranju i izgradnji omogu?ava da: investitori godišnje utaje PDV poreza oko 300.000.000 eura ( trista miliona eura ),  gra?evinskim preduze?ima-radnjama uzimaju posao i nudi rešenje kako ovaj problem rešiti.

 

Opširnije...

 

 

Projekat oživljavanja privrede i preduzetništva u Srbijialt

Prijekat br. 6

Fasade se ruše a vlast ?uti !

Ovaj projekat pokazuje da nam se fasade na objektima ruše dok gra?evinska operativa nema posla a ministarstvo gra?evina i Inženjerska komora Srbije ?ute i nudi rešenje kako ovaj problem rešiti.

 

Opširnije...

 

 

alt

 

KAKO DA UŠTEDIMO ENERGIJU ???

( Siromašni a rasipamo toplotnu energiju !!! )

Ovaj projekat pokazuje, koliko Srbija rasipa toplotne energije, koliko je neznanje i neodgovornost naše vlasti i nudi i rešenje, kako da podstaknemo vlasnike objekata da termo izoluju svoje objekte.

Opširnije...

 

580b57fcd9996e24bc43c528

twitter-640x330

Mailing lista
Ulaz za ?lanove

Baner1

 

 

Baner2

 

 

Baner3

 

 

baner1

 

 

Baner1

 

 

banerg

 

 

Baner3

 

 

vlasina